A A A A A

2 Samuelu 21:1-22
1. Dok je David bio kralj, tri je godine zaredom u zemlji vladala glad. David se pomolio BOGU, a on je odgovorio: »Šaulova je obitelj kriva za prolijevanje krvi i smrt Gibeonaca.«
2. Stoga, kralj je pozvao Gibeonce i razgovarao s njima. Gibeonci, naime, nisu bili Izraelci, već skupina Amorejaca koji su opstali među Izraelcima. Izraelci su se zakleli Gibeoncima da im neće nauditi, ali ih je Šaul ipak progonio u svojoj revnosti za narode Izraela i Jude.
3. David je upitao Gibeonce: »Što mogu učiniti za vas? Kako se mogu iskupiti da biste blagoslovili Božji narod?«
4. Gibeonci su odgovorili: »Ne tražimo od Šaula i njegove obitelji srebro i zlato, niti tražimo smrt ikoga u Izraelu.« »Što onda želite da učinim za vas?« upita David.
5. Odgovorili su mu: »Šaul je bio taj koji nas je progonio i pokušavao istrijebiti u cijelome Izraelu.
6. Bio je Božji izabranik. Izruči nam sedmoricu njegovih sinova, a mi ćemo njihova tijela javno izložiti pred BOGOM u Šaulovom Gibeonu.« Kralj je obećao: »Predat ću vam Šaulove sinove.«
7. Kralj je poštedio Jonatanovog sina Mefibošeta, Šaulovog unuka. Poštedio ga je zbog zakletve BOGU koja ga je vezivala s Jonatanom.
8. Gibeoncima je predao Armonija i Mefibošeta , sinove Šaula i Ajine kćeri Rispe. Predao je također petoricu sinova Šaulove kćeri Merabe i Adriela, sina Barzilaja iz Mehole.
9. Gibeonci su ih pogubili i tijela im izložili na vrhu brda pred BOGOM. Zajedno su ubijeni u prvim danima žetve, baš kad se počinjao pobirati ječam.
10. Rispa, Ajina kći, uzela je tkaninu za žalovanje i prostrla je na jednoj stijeni. Ondje je čuvala mrtva tijela od početka žetve pa sve dok s neba nije pala kiša. Danju ih je čuvala od ptica, a noću od divljih životinja.
11. David je čuo što čini Ajina kći Rispa, nekadašnja Šaulova supruga ropkinja.
12. Od stanovnika Jabeša u Gileadu preuzeo je Šaulove i Jonatanove kosti. Nakon njihove pogibije na gori Gilboa, glavari Jabeša su u Gilead potajno odnijeli njihova mrtva tijela, koja su Filistejci bili javno izložili na trgu u Bet Šanu.
13. David je sakupio i spalio Šaulove i Jonatanove kosti, kao i tijela sedmorice ubijenih Šaulovih potomaka.
14. Prema kraljevoj zapovijedi, sve je pokopano u grobnici Šaulovog oca Kiša u Seli, u Benjaminovoj zemlji. Nakon toga, BOG je ponovo slušao molitve ljudi u toj zemlji.
15. Ponovo je izbio rat između Filistejaca i Izraelaca. David se borio uz svoje ljude protiv Filistejaca i u borbi se jako iscrpio.
16. Išbi Benob, ratnik posvećen bogu Rafi , imao je brončano koplje teško tri kilograma . Bio je naoružan novim mačem i uvjeren da će ubiti Davida.
17. No Davidu je u pomoć priskočio Abišaj, Serujin sin, koji je napao Filistejca i ubio ga. Tada su se ljudi zakleli Davidu: »Više ne smiješ riskirati svoj život jer o tebi ovisi budućnost Izraela!«
18. Poslije se povela bitka s Filistejcima u Gobu. Hušanin Sibekaj ubio je Safa, još jednoga filistejskog vojnika koji je bio sljedbenik boga Rafe.
19. U drugoj bitci s Filistejcima kod Goba, Elhanan iz Betlehema, sin Jair Oregima, ubio je Lahmija, brata Golijata iz Gata. Držak njegovog koplja bio je velik kao tkalačko vratilo.
20. U bitci pored Gata Izraelci su se borili protiv jednoga divovskog ratnika koji je ukupno imao dvadeset i četiri prsta — po šest prstiju na svakoj ruci i nozi. I on je bio sljedbenik boga Rafe.
21. Izazivao je Izraelce i ismijavao ih. No ubio ga je Jonatan, sin Davidovog brata Šimeja.
22. Sva ova četvorica filistejskih ratnika bila su sljedbenici boga Rafe iz Gata. Sve su ih pobili David i njegovi ljudi.

2 Samuelu 22:1-51
1. David je ispjevao ovu pjesmu kad ga je BOG oslobodio Šaula i svih drugih neprijatelja.
2. Pjevao je: BOG je moja stijena, moja tvrđava i moj spasitelj.
3. Bog mi je kao stijena na koju se sklanjam. On je moj štit, svojom snagom me spašava, moja utvrda neosvojiva.
4. Zazvao sam BOGA, koji je vrijedan slavljenja, on me spasio od neprijatelja.
5. Preplavili su me valovi smrti, odnosile me bujice uništenja .
6. Zaplela me užad smrti, pojavile se zamke ubojite.
7. U nevolji sam BOGU zavapio, u pomoć sam ga pozvao. U hramu svome glas mi je čuo, moj plač mu je dopro do ušiju.
8. Tad se zemlja stresla i poljuljala, uzdrmali se temelji nebesa, drhtali su od njegovog bijesa.
9. Iz nosa mu je nadirao dim, iz usta je rigao vatru, od njega je prskao žar.
10. Razdvojio je nebo i sišao, stajao je na tamnom oblaku.
11. Uzjahao je krilato biće i uzletio, vinuo se na krilima vjetra.
12. Tminu je učinio svojim šatorom, okružio se tamnim oblacima punima vode.
13. Iz sjaja, što je pred njim išao, padao je i izgarao žar.
14. BOG grmi s nebesa, Svevišnjega ori se glas.
15. Strijele odapinje, razgoni neprijatelje, munjama ih tjera da besciljno bježe.
16. BOG je povikao, i silovito dahnuo, i otkrila su se morska dna, i pokazali temelji zemlje.
17. Odozgo je posegnuo i zgrabio me, izvukao me iz vode duboke.
18. Spasio me od moćnih neprijatelja, od svih koji su me mrzili i bili jači od mene.
19. Napali su me u vrijeme nevolje, ali BOG mi je bio uporište.
20. Izveo me na siguran prostor, spasio me jer sam mu drag.
21. BOG me nagradio zbog moje pravednosti, uzvratio mi je po mojoj nevinosti.
22. Jer, u svemu sam slijedio BOGA, nisam se od njega okrenuo ka zlu.
23. Poštovao sam sve njegove zakone, nisam odstupao od njegovih propisa.
24. Besprijekoran sam pred njim bio, svakoga grijeha sam se čuvao.
25. BOG me nagradio jer sam činio što je ispravno. Moju je nevinost uvidio.
26. Vjernima pokazuješ da si vjeran, i dobrima da si dobar.
27. S dobronamjernima si dobronamjeran, a zlonamjerne nadmudruješ.
28. Ponizne spašavaš, a na ohole gledaš da ih poniziš.
29. BOŽE, ti si moja svjetiljka, moju tamu obasjavaš.
30. Uz tvoju pomoć vojsku nadvladavam, sa svojim Bogom zidine neprijatelja osvajam.
31. Bog je savršen u svojim djelima, BOG ispunjava svoja obećanja. On je zaštita svakome tko se k njemu sklanja.
32. Jer, nema drugog BOGA osim ovoga. I nema stijene osim našeg Boga.
33. Bog mi je poput utvrde, s moga puta uklanja prepreke.
34. Noge mi jača kao u jelena, čvrsto stojim na visinama.
35. Ruke mi za bitku priprema, napinjem i najčvršći lûk.
36. Zaštitio si me svojim spasenjem, tvoja pomoć čini me silnim.
37. Širok put preda mnom si raskrčio, da se ne bih spotaknuo.
38. Svoje sam neprijatelje progonio i uništio, nisam stao dok ih nisam dokrajčio.
39. Skršio sam ih da ne mogu ustati, leže mi pod nogama.
40. Opremio si me snagom za bitku, pokorio si moje protivnike.
41. Zbog tebe bježe moji neprijatelji, uništeni su moji mrzitelji.
42. Tražili su pomoć, nitko ih nije spasio. BOGU su vapili, nije im se odazvao.
43. Kršim ih dok ne postanu kao prašina na tlu, zdrobio sam ih i zgazio kao blato na putu.
44. Spasio si me od mojih protivnika, učinio vladarom mnogih naroda. Služe mi oni koje nisam poznavao.
45. Stranci dolaze i klanjaju se. Čim su čuli za mene, pokorili su mi se.
46. Nestaje sva srčanost njihova, drhte izlazeći iz skrovišta.
47. BOG je živ! Blagoslovljena moja Stijena! Uzvišen je Bog koji me spašava!
48. On je Bog koji mi daje osvetu i pokorava mi narode.
49. Spasio me od neprijatelja, uzvisio nad protivnicima, izbavio od nasilnika!
50. Zato te, BOŽE, slavim među narodima i pjevam hvalospjeve tvome imenu!
51. Velike pobjede Bog daje svom kralju. Svoju vjernost i ljubav zauvijek pokazuje, svome izabraniku Davidu i njegovom potomstvu.

Psalmi 68:1-6
1. Voditelju zbora. Davidov hvalospjev. Bože, ustani i rasprši svoje neprijatelje! Bježe pred tobom oni koji te mrze.
2. Rastjeraj ih kao što se rastjeruje dim. Kao što se vosak topi pred vatrom, zlikovci propadaju pred Bogom.
3. A pravednici se raduju, pred Bogom se vesele i radosno kliču.
4. Pjevajte Bogu, pjevajte mu hvalospjeve. Veličajte onoga koji jaše na oblacima, JAH mu je ime, kličite radosno pred njime.
5. On je otac siročadi, branitelj udovica. On donosi pravdu iz svog svetoga Hrama .
6. Bog usamljenima dom nalazi, zatvorenike oslobađa i usrećuje, a buntovne ostavlja da žive na pustoj i spaljenoj zemlji.

Izreka 17:2-4
2. Mudri sluga bit će gospodar sramotnom sinu i primit će nasljedstvo kao jedan od braće.
3. Vatrom se provjerava srebro i zlato, a BOG provjerava kakvo je srce.
4. Tko rado sluša zle govore, zločinac je. Tko rado sluša klevete, lažljivac je.

Ivanu 8:28-59
28. Zato im je rekao: »Kad podignete Sina Čovječjeg, tada ćete znati da ja jesam. Ja ništa ne činim na svoju ruku, već govorim samo ono što me naučio Otac.
29. Onaj koji me poslao, sa mnom je. Nije me ostavio samoga jer ja uvijek činim ono što je njemu drago.«
30. Dok je Isus ovo govorio, mnogi su povjerovali u njega.
31. Isus je rekao Židovima koji su povjerovali u njega: »Ako ustrajno slijedite moje učenje, zaista ste moji pravi učenici.
32. Upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi.«
33. »Mi smo Abrahamovi potomci«, odgovorili su mu. »Nikad nismo bili ničiji robovi. Što misliš time reći: ‘Bit ćete slobodni’?«
34. Isus im je odgovorio: »Istinu vam kažem. Svatko tko griješi, rob je grijehu.
35. Rob ne ostaje u obitelji zauvijek, ali sin ostaje zauvijek.
36. Ako vas Sin oslobodi, onda ćete zaista biti slobodni. Znam dobro da ste vi Abrahamovi potomci.
37. No, ipak, želite me ubiti jer ne želite prihvatiti moje učenje.
38. Govorim o onome što mi je pokazao moj Otac, a vi činite ono što je vama rekao vaš otac.«
39. Odgovorili su mu: »Naš je otac Abraham!« Isus im je odvratio: »Da ste vi zaista Abrahamova djeca, postupili biste kao i on.
40. Ja sam čovjek koji vam je rekao istinu što sam je čuo od Boga. Vi me pak želite ubiti. Takvo što Abraham nije radio.
41. Vi radite ono što radi i vaš otac!« A oni su mu odvratili: »Mi nismo djeca koja ne znaju tko im je otac. Imamo samo jednoga oca: Boga!«
42. A Isus im je rekao: »Kad bi Bog bio vaš otac, voljeli biste me. Ja sam došao od Boga i sada sam tu. Nisam došao sâm od sebe, nego me poslao Bog.
43. Vi ne razumijete što vam govorim jer ne možete prihvatiti moju poruku.
44. Vi ste đavlova djeca. On je vaš otac i vi ste izabrali postupati po njegovoj volji. On je bio ubojica od samoga početka. Nikada nije stajao na strani istine jer u njemu niti nema istine. Kad govori laž, iznosi sebe onakvog kakav jest. On je lažljivac i otac laži.
45. Vi mi ne vjerujete jer govorim istinu.
46. Tko mi među vama može dokazati grijeh? Ako govorim istinu, zašto mi ne vjerujete?
47. Onaj koji pripada Bogu, prihvaća što govori Bog. No vi ne slušate Boga jer mu ne pripadate.«
48. Židovi su mu na to odgovorili: »Zar nemamo pravo kad kažemo da si Samarijanac i da si opsjednut zlim duhom?«
49. »Nisam ja opsjednut zlim duhom«, odvratio je Isus. »Ja samo iskazujem štovanje svom Ocu, a vi me obeščašćujete.
50. Ali ja ne tražim slavu za sebe. Netko me drugi želi proslaviti, a taj i sudi.
51. Govorim vam istinu. Tko drži moje učenje, nikada neće vidjeti smrti.«
52. Židovi su mu rekli: »Sada znamo da si opsjednut. I Abraham i proroci su umrli, a ti govoriš: ‘Tko drži moje učenje, nikada neće umrijeti.’
53. Zar misliš da si veći od našeg oca Abrahama? Abraham je umro, a isto tako i proroci. Što ti misliš, tko si ti?«
54. Isus je odgovorio: »Kad bih ja samom sebi iskazivao čast, ona bi bila bez ikakve vrijednosti. Ali meni iskazuje čast moj Otac. Za njega vi govorite: ‘On je naš Bog.’
55. Pa ipak ga ne poznajete, ali ja ga poznajem. Da kažem da ga ne poznajem, bio bih lažljivac poput vas. Ali ja ga zaista poznajem i pokoravam se onome što kaže.
56. Vaš praotac Abraham radovao se što će vidjeti dan moga dolaska. Vidio ga je i bio je sretan.«
57. Židovi su ga upitali: »Kako si mogao vidjeti Abrahama? Ti nemaš ni pedeset godina!«
58. Isus im je odgovorio: »Govorim vam istinu. Prije nego što se Abraham rodio, ja jesam.« Kad je ovo rekao, dohvatili su kamenje da ga kamenuju.
59. Ali Isus se sakrio i otišao iz Hrama.