A A A A A

2 Ljetopisa 3:1-17
1. Tada je Salomon počeo graditi BOŽJI Hram u Jeruzalemu, na brdu Morija, gdje se BOG ukazao njegovom ocu Davidu. Bilo je to na gumnu Jebusejca Araune , na mjestu koje je odredio David.
2. Gradnja je počela drugog dana u drugome mjesecu, četvrte godine Salomonove vladavine.
3. Temelj je građevine BOŽJEGA Hrama bio trideset metara dug i deset metara širok .
4. Trijem na prednjoj strani Hrama bio je dugačak deset metara, a pružao se cijelom širinom hrama. Visina mu je bila deset metara . Iznutra je u cijelosti bio obložen čistim zlatom.
5. Glavnu je prostoriju Hrama Salomon dao obložiti daskama od smreke. Drvo je dao prekriti čistim zlatom i ukrasiti rezbarijama u obliku palmi i pletera.
6. Hram je dao ukrasiti dragim kamenjem. Koristio je zlato iz Parvaima,
7. a njime je dao obložiti tavanske grede, dovratke, zidove i vrata Hrama. Na zidovima su bili rezbareni likovi krilatih bića .
8. Salomon je dao sagraditi Svetinju nad svetinjama. Dužina je te prostorije bila deset metara, a i širina je bila deset metara , što je bilo jednako širini Hrama. Za oblaganje unutrašnjosti utrošeno je 20.400 kilograma čistog zlata.
9. Bili su korišteni zlatni klinovi težine pola kilograma . I gornje su prostorije Hrama bile obložene zlatom.
10. Za Svetinju nad svetinjama kralj je dao načiniti dva kipa krilatih bića obložena zlatom.
11. Ukupan je raspon krila obaju kipova bio deset metara . Krilo jednoga kipa, dugačko dva i pol metra , dodirivalo je jedan zid Hrama, dok mu je drugo krilo, iste dužine, dosezalo do krila drugog kipa.
12. Na isti je način jedno krilo drugog kipa, dugačko dva i pol metra, doticalo drugi zid Hrama, a drugo se protezalo do krila prvog kipa.
13. Ukupan je raspon krila bio deset metara. Krilata su bića stajala okrenuta prema glavnoj prostoriji Hrama.
14. Napravljena je i zavjesa od plavog, ljubičastog i crvenog prediva te finog lana, s utkanim likovima krilatih bića.
15. Salomon je dao napraviti i postaviti ispred Hrama dva stupa visoka sedamnaest i pol metara , a svaki je na vrhu imao glavu od dva i pol metra .
16. Dao je da se na vrhovima stupova naprave pleteri, ukrašeni likovima stotinu šipaka.
17. Stupove je postavio ispred Hrama, s južne i sjeverne strane — južni je stup nazvao Jakin , a sjeverni Boaz .

2 Ljetopisa 4:1-22
1. Dao je načiniti brončani žrtvenik koji je bio deset metara dug, deset metara širok i pet metara visok .
2. Zatim je od lijevane bronce dao napraviti bazen zvan More. Bazen je bio kružnog oblika, promjera pet metara, dubine dva i pol metra i opsega petnaest metara .
3. Svuda je uokolo bio ukrašen likovima bikova poredanim u dva reda; po deset njih bilo je raspoređeno na dužini od pedesetak centimetara. Bikovi su bili sliveni u jednu cjelinu s bazenom.
4. Bazen More stajao je na dvanaest velikih kipova bikova, raspoređenih ukrug, stražnjicama okrenutima prema središtu. Tri su gledala na sjever, tri na zapad, tri na jug i tri na istok.
5. Debljina je stijenke bazena bila jedan pedalj, a rub mu je bio oblikovan kao rub pehara ili čaška ljiljanovog cvijeta. Zapremina je ove goleme posude bila 66.000 litara .
6. Salomon je još dao napraviti deset praonika koje je postavio po pet sa svake strane bazena. U njima se pralo sve ono što se koristilo za žrtve paljenice, dok je bazen služio za pranje svećenika.
7. Prema nacrtu je dao napraviti i deset zlatnih svijećnjaka. Postavio ih je u Hramu, pet na južnoj, a pet na sjevernoj strani.
8. Također, dao je napraviti deset stolova, koje je postavio u Hramu, pet na južnoj i pet na sjevernoj strani. Prema njegovom je nalogu načinjeno i sto zlatnih zdjela.
9. Sagradio je svećeničko dvorište, veliko dvorište, kao i vrata za veliko dvorište koja su bila presvučena broncom.
10. Veliki je bazen More dao postaviti u jugoistočnom uglu Hrama.
11. Napravljeno je i hramsko posuđe: lonci, lopatice i zdjele. Tako je Hiram završio posao za kralja Salomona u Božjem Hramu. Napravljeni su:
12. dva stupa; dvije zdjeličaste glave stupova; dvije mreže od brončanih pletera koje su ukrašavale glave stupova;
13. četiristo ukrasa u obliku plodova šipka, raspoređenih u dva reda na svakoj mreži koja je krasila glave stupova;
14. postolja i bazeni koji idu na njih;
15. bazen zvan More na postolju od dvanaest bikova;
16. lonci, lopatice, vilice i sav drugi potreban pribor. Huram Abi je sve ove predmete za kralja Salomona i za BOŽJI Hram načinio od uglačane bronce.
17. Kralj je zapovjedio da se lijevaju u glinenim kalupima, u dolini rijeke Jordan, između gradova Sukota i Serede.
18. Salomon je dao napraviti toliko mnogo predmeta da se nikad točno nije utvrdila težina upotrijebljene bronce.
19. Salomon je također dao napraviti svu ostalu opremu za Božji Hram: zlatni žrtvenik; stolove za kruh, posvećen Bogu;
20. svijećnjake sa svjetiljkama od čistog zlata koji trebaju gorjeti ispred Svetinje nad svetinjama, kao što je propisano;
21. ukrase u obliku cvjetova, svjetiljke i držače od čistog zlata;
22. noževe, zdjele, plitice za tamjan i kadionice. Svi su ti predmeti napravljeni od čistog zlata. Vrata Hrama, vrata Svetinje nad svetinjama, kao i vrata glavne prostorije bila su napravljena od zlata.

Psalmi 79:5-10
5. Dokle još, BOŽE? Zar ćeš se dovijeka ljutiti? Zar će tvoja ljubomora gorjeti kao oganj?
6. Izlij svoju srdžbu na narode koji te ne poznaju, na kraljevstva koja ne prizivaju tvoje ime.
7. Jer, oni su proždrli Jakova i opustošili njegovo boravište.
8. Ne kažnjavaj nas zbog grijeha naših predaka. Iskaži nam milost i požuri, jer smo posve bespomoćni.
9. Pomozi nam, Bože, naš Spasitelju, radi slave svoga imena. Izbavi nas i oprosti nam grijehe radi časti svoga imena.
10. Zašto da narodi govore: »Gdje im je Bog?« Daj da vidimo i mi i drugi narodi da se osvećuješ za prolivenu krv svojih slugu.

Izreka 20:10-12
10. Nepošteno vaganje i nepošteno mjerenje — BOG mrzi oboje.
11. I dijete se poznaje po postupcima; je li mu ponašanje dobro i ispravno.
12. Uši koje čuju i oči koje vide — BOG je stvorio oboje.

Djela Apostolska 12:1-25
1. U to je vrijeme kralj Herod počeo progoniti neke pripadnike Crkve.
2. Naredio je da mačem ubiju Jakova, Ivanovog brata.
3. Kad je vidio da Židovi to odobravaju, odlučio je izdati naredbu da uhite i Petra. Bilo je to vrijeme Blagdana beskvasnih kruhova.
4. Herod je uhvatio Petra i bacio ga u zatvor. Naredio je da ga čuvaju četiri straže po četiri vojnika. Namjeravao ga je nakon blagdana Pashe izvesti pred narodni sud.
5. Dok je Petar bio u zatvoru, Crkva je žarko molila za njega.
6. Te je noći Petar spavao između dvojice vojnika. Bio je vezan dvama lancima. Čuvari su stajali pred zatvorskim vratima i budno pazili. Herod je sljedećeg dana namjeravao suditi Petru.
7. Odjednom se pojavio Gospodinov anđeo, a ćeliju je obasjala svjetlost. Anđeo je potapšao Petra i probudio ga govoreći: »Ustani, brzo!« I lanci su pali s Petrovih ruku.
8. Tada mu je anđeo rekao: »Obuci se i obuj!« Petar ga je poslušao, a anđeo mu je rekao: »Obuci kaput i pođi za mnom!«
9. Petar je krenuo za anđelom, pitajući se je li to san ili stvarnost. Mislio je da je to samo priviđenje.
10. Anđeo i Petar su prošli pokraj prve i druge straže. Došli su do željeznih vrata koja vode u grad. Ona su se sama otvorila i oni su izašli. Nakon što su prošli jednu ulicu, anđeo je odjednom nestao.
11. Petar se tada pribrao i rekao u sebi: »Sada uistinu znam da je Gospodin poslao svoga anđela i spasio me od Heroda i od sveg zla koje je židovski narod očekivao da će me snaći.«
12. Čim je Petar to shvatio, otišao je u kuću Marije, majke Ivana zvanog Marka, gdje se okupilo mnogo ljudi i molilo.
13. Petar je pokucao na vanjska vrata. Sluškinja po imenu Rode krenula ih je otvoriti.
14. Prepoznala je Petrov glas i od sreće otrčala u kuću. Javila im je da je Petar na vratima, ali mu je zaboravila otvoriti vrata.
15. Rekli su joj: »Ti si luda!« No ona je uporno tvrdila da govori istinu. Oni su zatim rekli: »To je sigurno njegov anđeo.«
16. Ali Petar je i dalje uporno kucao. Kad su otvorili vrata i vidjeli ga, ostali su zapanjeni.
17. On im je rukom dao znak da šute i ispričao im kako ga je Gospodin izveo iz zatvora te nadodao: »Obavijestite Jakova i drugu braću o ovome!« Onda ih je ostavio i otišao drugamo.
18. Kad se razdanilo, zatvorski su se stražari jako uznemirili. Pitali su se što se moglo dogoditi s Petrom.
19. Herod je organizirao potragu za njim, a kad ga nije našao, stražare je podvrgnuo ispitivanju i naredio da ih pogube. Herod se zatim vratio iz Judeje u Cezareju i ondje proveo neko vrijeme.
20. Bio je vrlo ljut na stanovnike Tira i Sidona. Budući da je njihova zemlja ovisila o hrani iz Herodove zemlje, zajedno su ga došli zamoliti za mir. Uspjeli su pridobiti na svoju stranu Herodovog osobnoga slugu Blasta.
21. Herod je odredio dan za sastanak s njima. Toga je dana odjenuo kraljevsku odoru, sjeo na prijestolje i održao govor narodu, a
22. ljudi su klicali: »Ovo govori Bog, a ne čovjek!«
23. Gospodinov ga je anđeo odmah udario bolešću jer nije dao slavu Bogu. Umro je, izjeden od crvâ.
24. A Božja poruka sve se više širila; broj je vjernika rastao.
25. Barnaba i Savao obavili su svoj zadatak u Jeruzalemu i vratili se u Antiohiju, povevši sa sobom i Ivana zvanog Marko.