A A A A A
Biblija u jednoj godini
Travanj 21

Sucima 7:1-25
1. Sutradan rano ujutro, Jerubaal, odnosno Gideon, sa svim svojim ljudima utaborio se na izvoru Harod. Tabor je Midjanaca bio prema sjeveru, u dolini ispod brda Moreh.
2. BOG je rekao Gideonu: »Pomoći ću vam da pobijedite Midjance. No previše vas je. Ne želim da me Izraelci zanemare i pomisle da su sami zaslužni za ovu pobjedu.
3. Zato objavi da svatko koga je strah može otići s planine Gilead i vratiti se kući.« Tako je dvadeset i dvije tisuće ljudi napustilo Gideona i vratilo se kući. Ostalo ih je deset tisuća.
4. BOG je tada rekao Gideonu: »Još uvijek vas je previše. Povedi ljude dolje na vodu, a ja ću ih probrati. Za koga ti kažem da ide s tobom, neka ide. Ali za koga kažem da ne treba ići, taj neka ne ide.«
5. Gideon je poveo ljude dolje na vodu. Bog mu je rekao da ih promatra dok piju. Tražio je da ih razdvoji na dvije skupine: na one koji piju vodu iz dlana, lapćući jezikom kao psi, te na druge, koji kleknu i sagnu se do vode da bi pili.
6. Samo je tristo ljudi laptalo vodu, prinoseći je rukom ustima. Svi ostali kleknuli su i sagnuli se da bi pili.
7. BOG je rekao Gideonu: »Tristo ljudi, koji su laptali vodu, izborit će pobjedu nad Midjancima. Svi ostali neka idu kući.«
8. Tako je Gideon poslao sve ostale Izraelce kući. Zadržao je samo tristo ljudi, koji su preuzeli zalihe hrane i trube onih koji su otišli. A tabor Midjanaca bio je u dolini ispod Gideonovog tabora.
9. Iste je noći BOG rekao Gideonu: »Ustani i napadni tabor Midjanaca. Osigurat ću ti pobjedu.
10. Ako se bojiš krenuti u napad, idi do neprijateljskog tabora sa svojim slugom Purom
11. i poslušaj što ljudi govore. Ohrabrit ćeš se i odlučiti za napad na tabor.« Gideon i njegov sluga Pura sišli su do ruba midjanskog tabora.
12. Midjanci, Amalečani i drugi narodi s istoka ležali su u dolini, brojni poput skakavaca. Imali su neizmjerno mnoštvo deva. Bilo ih je kao pijeska na morskoj obali.
13. Gideon je prišao i čuo kako jedan čovjek prepričava svoj san drugome. Govorio je: »Sanjao sam da se okrugli ječmeni kruh dokotrljao u midjanski tabor. Udario je u šator koji se srušio, prevrnuo i ostao tako ležati.«
14. Drug mu je odgovorio: »To nije ništa drugo nego mač Izraelca Gideona, Joaševog sina. Bog mu je dao pobjedu nad Midjancima i cijelom vojskom.«
15. Kad je Gideon čuo ovaj san i njegovo tumačenje, poklonio se BOGU. Potom se vratio u izraelski tabor. Povikao je: »Ustanite! BOG nam daje pobjedu nad Midjancima i njihovom vojskom!«
16. Podijelio je tristo ljudi u tri skupine. Svakom je čovjeku dao u ruke trubu i veliki ćup. U svakom je ćupu bila tinjajuća baklja.
17. Rekao im je: »Pratite me do ruba neprijateljskog tabora. Kad stignemo tamo, radite isto što i ja.
18. Okružite cijeli tabor. Kad zatrubim u rog, neka i svi drugi trube i viču: ‘Za BOGA i za Gideona!’«
19. Gideon je sa svojom skupinom od stotinu ljudi došao do ruba tabora, usred noći, baš nakon smjene straže. Zatrubili su u rogove i počeli razbijati ćupove koje su držali u rukama.
20. Tada je svih tristo ljudi zatrubilo u rogove i razbijalo ćupove. Svaki je sad u lijevoj ruci držao plamteću baklju, a u desnoj rog. Vikali su: »Mač za BOGA i za Gideona!«
21. Gideonovi su se ljudi rasporedili svuda oko neprijateljskog tabora. A unutar tabora, midjanski vojnici počeli su vikati, pokušavajući pobjeći.
22. Kad se oglasilo tristo truba od rogova, BOG je potaknuo Midjance da počnu jedan drugoga ubijati mačevima. Bježali su u grad Bet Šitu, koji je na putu prema gradu Serari, sve do granice grada Abel Mehola, koji je blizu grada Tabata.
23. Izraelcima iz Naftalijevog, Ašerovog i cijelog Manašeovog plemena bilo je naređeno da progone Midjance.
24. Gideon je po Efrajimovom gorju razaslao glasnike koji su govorili: »Siđite i borite se protiv Midjanaca. Zauzmite sve vode do Bet Bare i rijeku Jordan.« Odazvali su se svi ljudi iz Efrajimovog plemena. Zauzeli su vode do Bet Bare i rijeku Jordan.
25. Zarobili su dva midjanska zapovjednika, Oreba i Zeeba. Oreba su ubili kod Orebove stijene, a Zeeba usmrtili kod Zeebove vinske preše. Potom su nastavili progoniti Midjance. Glave Oreba i Zeeba donijeli su Gideonu preko rijeke Jordan.

Sucima 8:1-35
1. Efrajimovci su se jako ljutili na Gideona. Rekli su mu: »Zašto si se tako ponio prema nama? Zašto nas nisi zvao kad si išao u borbu protiv Midjanaca?«
2. Odgovorio im je: »Vi ste učinili više od mene. Znate da berači iz Efrajimovog plemena ostave u vinogradu više grožđa za sirotinju nego što ga ukupno ubere Abiezerova obitelj.
3. I sad imate bolji ulov. Bog vam je predao midjanske zapovjednike Oreba i Zeeba. Kako bi se moj uspjeh mogao usporediti s vašim?« Kad su Efrajimovci čuli Gideonov odgovor, nisu se više ljutili na njega.
4. Gideon je sa svojih tristo ljudi došao do rijeke Jordan i prešao na drugu stranu. Bili su iscrpljeni.
5. Molio je ljude iz grada Sukota: »Molim vas, dajte kruha mojim ljudima. Iscrpljeni su, a još uvijek smo u potjeri za midjanskim kraljevima Zebahom i Salmunom.«
6. No glavari su Sukota odgovorili: »Nisi zarobio Zebaha i Salmunu. Zašto bismo onda tvojoj vojsci davali kruh?«
7. A Gideon im je rekao: »Kad je tako, znajte, kad mi BOG preda Zebaha i Salmunu, doći ću i išibati vas pustinjskim trnjem i dračem.«
8. Odatle su Gideon i njegovi ljudi otišli u grad Penuel. I ondje su tražili isto, no dobili su jednaki odgovor kao u Sukotu.
9. Rekao je Penuelcima: »Kad se vratim kao pobjednik, srušit ću vam ovu kulu.«
10. Zebah i Salmuna bili su s vojskom u Karkoru. Oko petnaest je tisuća ljudi preostalo od vojske istočnih naroda. Poginulo je, dakle, sto dvadeset tisuća ljudi.
11. Gideon je krenuo karavanskim putem, istočno od Nobaha i Jogbohe, te neočekivano napao neprijateljski tabor.
12. Zebah i Salmuna su pobjegli. Krenuo je u potjeru za dvojicom midjanskih kraljeva i zarobio ih. Cijela je njihova vojska bila u panici.
13. Tada se Gideon, Joašev sin, vratio iz bitke putem koji je vodio preko prijevoja Hares.
14. Uhvatio je jednog mladića iz Sukota. Ispitivao ga je, a on mu je dao popis s imenima sedamdeset i sedmorice glavara i starješina grada Sukota.
15. Otišao je u Sukot i rekao ljudima: »Ovo su Zebah i Salmuna zbog kojih ste me vrijeđali i govorili: ‘Nisi zarobio Zebaha i Salmunu pa tvojoj vojsci ne damo kruha.’«
16. Potom je starješine Sukota išibao pustinjskim trnjem i dračem.
17. Također, porušio je kulu u Penuelu i poubijao ljude koji su ondje živjeli.
18. Upitao je Zebaha i Salmunu: »Kakvi su bili ljudi koje ste poubijali na planini Tabor?« »Izgledali su kao ti«, odgovorili su. »Svaki od njih izgledao je kao kraljev sin.«
19. »To su bila moja braća, sinovi moje majke«, rekao je Gideon. »Zaklinjem se BOGOM, da ste ih ostavili na životu, ne bih vas ubio.«
20. Tada se Gideon obratio Jeteru, svome prvorođenom sinu, i rekao mu: »Pobij ove kraljeve!« No Jeter je bio samo uplašeni mladić i nije podigao mač.
21. A Zebah i Salmuna rekli su: »Ti nas ubij! To je posao za muškarca.« I tako je Gideon ubio Zebaha i Salmunu. Njihove su deve nosile oko vrata nakit u obliku polumjeseca, a Gideon je i to prisvojio.
22. Izraelci su rekli Gideonu: »Vladaj nad nama jer si nas oslobodio Midjanaca. Nakon tebe neka vladaju tvoj sin i tvoj unuk.«
23. A on je odgovorio: »Ja neću vladati nad vama, kao ni moj sin. Vladat će BOG.«
24. Neki od ljudi, koje su Izraelci pobijedili, bili su Išmaelci koji su nosili zlatne naušnice. Gideon je zato rekao Izraelcima: »Tražim od vas da mi svatko od svoga ratnog plijena dâ po jednu zlatnu naušnicu.«
25. »Rado ćemo ti dati što tražiš«, odgovorili su. Prostrli su ogrtač i svaki od njih ubacio je po jednu naušnicu od svog plijena.
26. Ukupna težina zlatnih naušnica, koje je Gideon zatražio, bila je gotovo dvadeset kilograma . Njegov je plijen podrazumijevao još i nakit, privjeske, grimizne odore midjanskih kraljeva te vratne ogrlice kraljevskih deva.
27. Gideon je od toga dao napraviti zlatni prsluk . Postavio ga je u svome rodnom gradu Ofri. Cijeli Izrael odao se štovanju prsluka, koji je postao zamka grijeha za Gideona i njegovu obitelj.
28. Tako su Izraelci pokorili Midjance, koji im poslije više nisu stvarali probleme. U zemlji je bio mir tijekom četrdeset godina, sve dok je Gideon bio živ.
29. Gideon , Joašev sin, vratio se svojoj kući i ondje živio.
30. Imao je mnogo žena pa mu se rodilo sedamdeset sinova.
31. Sina mu je rodila i njegova žena ropkinja , koja je živjela u Šekemu, a nazvao ga je Abimelek.
32. Gideon, Joašev sin, umro je u dubokoj starosti. Sahranjen je u grobnici svog oca Joaša u gradu Ofri, koji pripada Abiezerovoj obitelji.
33. Čim je Gideon umro, Izraelci su ponovo počeli štovati baale. Postavili su Baal Berita sebi za boga.
34. Više se nisu sjećali svog BOGA, koji ih je oslobodio svih njihovih okolnih neprijatelja.
35. I nisu poštovali obitelj Jerubaala, odnosno Gideona, iako je toliko dobroga učinio za Izrael.

Psalmi 49:10-20
10. Jer, svi vide da i mudri umiru, da i nerazumi i budale pogibaju i svoje bogatstvo drugima ostavljaju.
11. Grobovi su im vječni domovi, u njima prebivaju kroz sve naraštaje premda su jednom zemlju posjedovali.
12. Unatoč bogatstvu, čovjek ne ostaje, isto kao životinja on umire.
13. To je sudbina onih koji se ludo u sebe uzdaju i onih koji se slažu s takvima. Selah
14. Kao ovce, za svijet mrtvih su određeni, smrt će im pastir biti. Pravedni će vladati nad njima, brzo će propasti njihova tijela. Svijet mrtvih bit će im domovina.
15. A Bog će mene iz svijeta mrtvih izbaviti, on će me odande uzeti. Selah
16. Nemoj zavidjeti kad se netko obogati, kad se bogatstvo njegovog doma namnoži.
17. Jer, kad umre, ništa sa sobom neće ponijeti, bogatstvo njegovo neće s njim otići.
18. Premda se za života smatrao sretnim — i hvalili su ga što mu dobro ide —
19. i on će se svojim precima pridružiti, gdje više nikada neće svjetlost vidjeti.
20. Čovjek u bogatstvu ne razumije da isto kao životinja on umire.

Izreka 14:22-24
22. Zlonamjerni odlaze na krivi put, a dobronamjerni nalaze ljubav i vjernost.
23. Naporan rad donosi dobit, a prazne priče stvaraju manjak.
24. Bogatstvo je kruna mudrih, a glupost je vijenac glupih.

Luki 15:11-32
11. Zatim je rekao: »Bio jedan čovjek koji je imao dvojicu sinova.
12. Mlađi je rekao ocu: ‘Oče, daj mi dio imanja koji mi pripada!’ I otac je podijelio sinovima svoje bogatstvo.
13. Nedugo zatim mlađi je sin uzeo svoje stvari i krenuo u daleku zemlju. Tamo je razuzdano živio i potrošio sav novac.
14. Uskoro je nastala velika glad u cijeloj zemlji i on se našao u oskudici.
15. Otišao je i zaposlio se kao najamnik kod stanovnika te zemlje. Gospodar ga je poslao u polje da čuva svinje.
16. Mladić je čeznuo da se najede ljusaka od rogača kojima su se hranile svinje, ali mu ih nitko nije dao.
17. Tada je došao k sebi i rekao: ‘Svi najamnici moga oca imaju obilje hrane, a ja ovdje umirem od gladi.
18. Ustat ću, otići svome ocu i reći mu: Oče, sagriješio sam protiv Boga i protiv tebe.
19. Nisam više dostojan zvati se tvojim sinom. Primi me kao jednog od svojih najamnika!’
20. Ustao je i otišao svom ocu. Dok je još bio daleko, otac ga je ugledao i sažalio se nad njim. Potrčao je, zagrlio sina i izljubio ga.
21. Sin mu je rekao: ‘Oče, sagriješio sam protiv Boga i protiv tebe. Nisam više dostojan zvati se tvojim sinom!’
22. A otac je rekao slugama: ‘Požurite! Donesite najbolju odjeću i odjenite ga! Na ruku mu stavite prsten, a na noge sandale!
23. I donesite utovljeno tele! Zakoljite ga pa ćemo jesti i slaviti!
24. Jer, ovaj je moj sin bio mrtav i vratio se u život. Bio je izgubljen, a sada je nađen.’ I počeli su slaviti.«
25. »Stariji je sin bio u polju. Kad se približio kući, začuo je glazbu i ples.
26. Pozvao je slugu i upitao ga što se to događa.
27. Sluga mu je odgovorio: ‘Došao je tvoj brat. Vratio se živ i zdrav pa je tvoj otac zaklao utovljeno tele za jelo.’
28. Stariji sin se razljutio i nije htio ući u kuću pa je otac izašao i počeo ga moliti.
29. A sin je odgovorio ocu: ‘Gle, sve ove godine služio sam ti i nikada nisam prekršio tvoju zapovijed, a ti mi nikad nisi dao ni jare da se proveselim sa svojim prijateljima.
30. A sada, kad ti je došao ovaj sin, koji je s prostitutkama potrošio sve tvoje bogatstvo, za njega si zaklao utovljeno tele.’
31. Otac mu je rekao: ‘Sine moj, ti si uvijek sa mnom i sve što imam, pripada tebi.
32. Ali morali smo proslaviti i veseliti se jer je tvoj brat bio mrtav i vratio se u život. Bio je izgubljen, a sad je nađen.’«