A A A A A
Biblija u jednoj godini
Travanj 17

Jošua 23:1-16
1. BOG je Izraelu dao mir od svih njegovih neprijatelja što su ga okruživali. Prošle su mnoge godine i Jošua je zašao u duboku starost.
2. Sazvao je sve Izraelce, njihove starješine, poglavare, suce i nadglednike pa im je rekao: »Zašao sam u duboku starost.
3. Sami ste vidjeli što je sve BOG učinio radi vas sa svim okolnim narodima. Vaš BOG borio se za vas.
4. Vašim sam plemenima kockom podijelio nasljedstvo od rijeke Jordan do Sredozemnog mora na zapadu. Neke sam narode istrijebio, a neki su ostali.
5. Njih će vaš BOG potisnuti pred vama i istjerati vama naočigled. Zauzet ćete njihovu zemlju, kao što vam je vaš BOG i obećao.
6. Budite vrlo snažni, čvrsto se držite svega što je zapisano u knjizi Mojsijevog zakona. Izvršavajte sve, ni od čega ne odstupajući.
7. Nemojte se miješati s narodima koji su ostali među vama. Ne molite se njihovim bogovima, ne zaklinjite se njima, ne služite im niti ih štujte.
8. Čvrsto se držite svog BOGA, kao što ste to činili sve do danas.
9. BOG je pred vama istjerao velike i moćne narode tako da vam se do današnjeg dana nitko nije mogao suprotstaviti.
10. Jedan od vas može progoniti njih tisuću jer se vaš BOG bori za vas, kao što vam je obećao.
11. Stoga, dobro pazite da volite svog BOGA.
12. Nemojte se okrenuti od njega i povezati se s narodima koji su ovdje preostali s vama. Počnete li sklapati brakove i družiti se s njima,
13. znajte da će vaš BOG prestati istjerivati te narode ispred vas. Oni će vam postati zamka, bič na leđima i trn u oku — sve dok ne nestanete iz ove dobre zemlje koju vam je dao vaš BOG.
14. Uskoro ću umrijeti, kao što umire sve na zemlji. U svome umu i srcu znate da nijedno od obećanja vašeg BOGA nije ostalo neispunjeno. Sva je održao, nijedno nije ostalo neizvršeno.
15. No, kao što se ostvarilo sve što vam je obećao vaš BOG, tako će on na vas dovesti i svako zlo kojim je zaprijetio, sve dok vas ne istrijebi iz ove dobre zemlje koju vam je dao.
16. Ako pogazite savez, koji je BOG sklopio s vama, pa počnete služiti drugim bogovima i klanjati im se, BOG će se razljutiti na vas i brzo ćete nestati iz ove dobre zemlje koju vam je dao.«

Jošua 24:1-33
1. Jošua je u Šekemu okupio sva izraelska plemena. Sazvao je izraelske starješine, poglavare, suce i nadglednike pa su stali pred Boga.
2. Jošua je rekao cijelom narodu: »Ovako kaže Izraelov BOG: ‘U davna su vremena vaši preci živjeli s one strane rijeke Eufrat. Jedan je od njih bio Terah, otac Abrahama i Nahora. Tada su štovali druge bogove.
3. No ja sam s one strane rijeke Eufrat uzeo vašeg pretka Abrahama. Proveo sam ga kroz čitav Kanaan i dao mu mnogo potomaka. Dao sam mu sina Izaka,
4. a njemu sam dao sinove Jakova i Ezava. Ezavu sam u posjed dao Seirsko gorje, dok su Jakov i njegova djeca otišli u Egipat.
5. Zatim sam u Egipat poslao Mojsija i Arona. Na Egipćane sam poslao razne pošasti, a vas sam izveo odande.
6. Nakon što sam vaše pretke izveo iz Egipta, stigli ste do mora. Egipatski vojnici i bojna kola progonili su vaše pretke sve do Crvenog mora.
7. Kad su zavapili BOGU, on je učinio da između vas i Egipćana nastane tama. Nad njima sam potom sklopio more i vi ste svojim očima vidjeli što sam učinio Egipćanima. Nakon toga dugo ste živjeli u pustinji.
8. Odveo sam vas u zemlju Amorejaca koji su živjeli istočno od rijeke Jordan. Oni su se borili protiv vas, ali sam dao da ih pobijedite. Uništio sam ih, a vi ste zaposjeli njihovu zemlju.
9. Tada se Balak, Siporov sin, kralj Moaba, spremao napasti Izrael. Poslao je po Bileama, Beorovog sina, da na vas baci prokletstvo.
10. No ja nisam slušao Bileama pa vas je on blagoslivljao umjesto da vas prokune. Izbavio sam vas iz njegovih ruku.
11. Zatim ste prešli preko rijeke Jordan i došli do Jerihona. Stanovnici Jerihona borili su se protiv vas, kao i Amorejci, Perižani, Kanaanci, Hetiti, Girgašani, Hivijci i Jebusejci. Dao sam da ih sve pobijedite.
12. Onu je dvojicu amorejskih kraljeva otjerao strah što sam ga poslao ispred vas, a ne vaš mač ili lûk.
13. Dao sam vam zemlju na kojoj niste radili i gradove koje niste izgradili. Sad živite u njima i jedete plodove vinograda i maslinika koje niste posadili.
14. Stoga, poštujte BOGA i služite mu iskreno i vjerno. Odbacite bogove koje su vaši preci štovali s one strane rijeke Eufrat i u Egiptu, i služite BOGU.
15. No, ako vam se ne sviđa služiti BOGU, danas izaberite kome ćete služiti: bogovima kojima su služili vaši preci s one strane rijeke Eufrat ili bogovima Amorejaca, u čijoj zemlji živite. A što se tiče mene i moje obitelji, mi ćemo služiti BOGU.’«
16. »Ne pada nam na pamet da ostavimo BOGA i služimo drugim bogovima!« odgovorio je narod.
17. »Naš BOG izveo je nas i naše pretke iz Egipta, kuće ropstva. Nama naočigled učinio je velika čuda. Čuvao nas je cijelim putem i sačuvao od svih naroda pokraj kojih smo prolazili.
18. BOG je ispred nas istjerao Amorejce i sve narode koji su živjeli u ovoj zemlji. I mi ćemo služiti BOGU jer je on naš Bog.«
19. Tada je Jošua rekao narodu: »Vi niste u stanju služiti BOGU jer je on svet i ne dâ svom narodu da štuje druge bogove. Neće vam oprostiti vašu pobunu i grijehe.
20. Ako napustite BOGA i služite tuđim bogovima, on će se okrenuti protiv vas. Bez obzira na to što je dotad bio dobar prema vama, na vas će dovesti nesreću i sve vas pobiti.«
21. »Ne!« rekao je narod Jošui. »Služit ćemo BOGU!«
22. Tada je Jošua rekao: »Svjedoci ste sami protiv sebe da ste izabrali BOGA da mu služite.« A narod odgovori: »Svjedoci smo.«
23. »Zato sad maknite strane bogove koji su među vama«, rekao je Jošua, »i srcem se priklonite BOGU Izraela.«
24. A narod je rekao Jošui: »Služit ćemo svome BOGU i bit ćemo mu poslušni.«
25. Tog je dana Jošua sklopio savez s narodom. Ondje, u Šekemu, nabrojio mu je odredbe i zakone.
26. Zatim je sve to zapisao u Knjigu Božjeg zakona. Potom je uzeo velik kamen i postavio ga pod hrast blizu BOŽJEGA svetog šatora.
27. »Evo«, rekao je Jošua cijelom narodu, »ovaj će kamen biti svjedok jer je čuo sve što nam je BOG rekao. Bit će svjedok protiv vas ako budete nevjerni svome Bogu.«
28. Zatim je Jošua rekao narodu da se raziđe pa se svatko vratio na svoje područje.
29. BOŽJI sluga Jošua, Nunov sin, umro je nakon svih tih događaja. Imao je sto deset godina.
30. Pokopali su ga na njegovoj zemlji, u Timnat Serahu, u Efrajimovom gorju, sjeverno od brda Gaaš.
31. Izrael je služio BOGU sve dok je Jošua bio živ i dok su još bili živi glavari koji su znali što je sve BOG učinio za Izrael.
32. Josipove kosti, koje su Izraelci donijeli iz Egipta, pokopali su u Šekemu. Tu je zemlju Jakov bio kupio za stotinu srebrnjaka od Hamorovih sinova, a jedan od njih zvao se Šekem. To je ostalo područje Josipovih potomaka.
33. Umro je i Aronov sin Eleazar. Pokopali su ga u Efrajimovom gorju, u Gibei, koja je bila dodijeljena njegovom sinu Pinhasu.

Psalmi 47:1-9
1. Voditelju zbora. Pjesma hvale Korahovih potomaka. Plješćite rukama, svi narodi, vičite Bogu glasom radosnim.
2. BOG je strašan, on je Svevišnji, nad svom zemljom Kralj veliki.
3. Narode nam je podložio, plemena pod naše noge stavio.
4. Nasljedstvo nam je izabrao, na ponos Jakovu, kojeg je volio.
5. Uz klicanje, na prijestolje Bog se uspinje, BOG ide u pratnji zvučne trube.
6. Pjevajte pjesme Bogu, pjevajte! Pjevajte pjesme našem Kralju, pjevajte!
7. Jer, Bog je Kralj čitavog svijeta, zato mu hvalospjev pjevajte!
8. Bog vlada nad narodima, na svetom prijestolju sjedi.
9. Okupljaju se vladari naroda s narodom Boga Abrahamova jer Božji su svi moćnici svijeta, uzvišen je visoko nad svima.

Izreka 14:14-14
14. Pokvareni će dobiti što su zaslužili, a dobri će biti nagrađeni za svoja djela.

Luki 13:23-35
23. Netko ga je upitao: »Gospodine, hoće li samo malobrojni biti spašeni?« On im je odgovorio:
24. »Potrudite se da uđete na uska vrata jer će mnogi, kažem vam, pokušati ući, ali neće moći.
25. Kad jednom domaćin kuće ustane i zaključa vrata, ostat ćete vani. Počet ćete kucati i govoriti: ‘Gospodine, otvori nam!’ A on će reći: ‘Ne znam tko ste niti odakle ste došli.’
26. Tada ćete govoriti: ‘Mi smo jeli i pili s tobom i ti si poučavao na našim ulicama.’
27. A on će vam reći: ‘Ne znam vas niti odakle ste došli. Odlazite od mene, svi vi koji činite zlo!’
28. Bit će plača i škripanja zubima kad u Božjem kraljevstvu vidite Abrahama, Izaka, Jakova i sve proroke, a sami budete izbačeni iz njega.
29. I doći će ljudi s istoka i zapada, sjevera i juga i svaki će zauzeti svoje mjesto za stolom u Božjem kraljevstvu.
30. Zapamtite, da ima onih koji su posljednji, a bit će prvi; i onih koji su prvi, a bit će posljednji.«
31. U to su vrijeme neki farizeji došli k Isusu i rekli mu: »Idi odavde jer te Herod želi ubiti!«
32. A on im je rekao: »Idite i recite tom liscu: ‘Slušaj! Danas i sutra istjerujem zle duhove i iscjeljujem. A onda, prekosutra, dovršavam posao.’
33. Ali i danas, i sutra, i prekosutra moram nastaviti put jer nije običaj da prorok umre izvan Jeruzalema.
34. Jeruzaleme, Jeruzaleme, ti koji ubijaš proroke i kamenuješ one koje ti šalje Bog! Koliko sam čeznuo da tvoju djecu okupim kao što kvočka okuplja pod krila svoje piliće! Ali vi to niste htjeli.
35. Evo, vaša će kuća ostati potpuno prazna. Kažem vam, nećete me više vidjeti sve dok ne dođe vrijeme kad budete govorili: ‘Blagoslovljen je onaj koji dolazi u Gospodinovo ime.’«