A A A A A

2 Ljetopisa 1:1-17
1. Salomon, Davidov sin, učvrstio je svoju vlast u kraljevstvu. Njegov je BOG bio uz njega i učinio ga moćnim kraljem.
2. Salomon je zapovjedio da se okupi cijeli Izrael: vojni zapovjednici nad postrojbama od tisuću i stotinu vojnika, suci, poglavari i plemenski starješine.
3. Salomon, i cijela zajednica s njim, otišli su na uzvišenje u Gibeonu. Ondje se nalazio Božji šator sastanka koji je još Božji sluga Mojsije dao napraviti u pustinji.
4. David je bio prenio Božji Kovčeg iz Kirjat Jearima u Jeruzalem, gdje je podigao drugi šator za smještaj Kovčega.
5. No pred BOŽJIM je šatorom u Gibeonu stajao brončani žrtvenik koji je napravio Besalel, Urijev sin i Hurov unuk. Zato su se Salomon i cijela zajednica okupili ondje pred BOGOM.
6. Kralj je na brončanom žrtveniku uz Šator sastanka prinio 1.000 žrtava paljenica u čast BOGU.
7. Te noći Bog se ukazao Salomonu i rekao mu: »Traži što želiš da ti dam.«
8. A Salomon mu je odgovorio: »Pokazao si veliku ljubav i vjernost prema mom ocu Davidu i postavio me za kralja nakon njega.
9. BOŽE, neka se sad ispuni tvoje obećanje mom ocu Davidu jer si me postavio za kralja nad narodom koji je brojan kao zrnca prašine.
10. Daj mi mudrosti i znanja da mogu upravljati ovim narodom . Jer, tko bi njime mogao upravljati bez tvoje pomoći?«
11. Bog je odgovorio Salomonu: »To je, dakle, u tvome srcu. Nisi tražio materijalna dobra, bogatstvo, čast ili smrt onih koji te mrze. Od mene nisi tražio dugačak život, nego mudrost i znanje za sebe, da bi mogao dobro upravljati narodom za čijeg sam te postavio kralja.
12. Zato ću ti dati mudrost i znanje koje si tražio. No k tome ću pridodati bogatstvo, imovinu i čast, kakve dosad nije imao ni jedan kralj, niti će ih itko imati nakon tebe.«
13. Potom se Salomon vratio u Jeruzalem s uzvisine u Gibeonu, gdje je bio Šator sastanka, i vladao je Izraelom.
14. Salomon je sakupio mnogo bojnih kola i konja. Imao je 1.400 bojnih kola i 12.000 konja, koje je držao u gradovima, određenim za njihovo čuvanje, i u Jeruzalemu.
15. Kralj je učinio Jeruzalem veoma bogatim. U gradu je bilo srebra i zlata kao kamenja, a cedrovine kao smokava u dolinama.
16. Salomon je uvozio konje iz Egipta i Kue . Kraljevi su ih trgovci kupovali u Kui.
17. Bojna su kola nabavljali u Egiptu za šest stotina srebrnjaka po komadu, a konje za stotinu i pedeset srebrnjaka po grlu. Kola i konje dalje su prodavali svim hetitskim i aramejskim kraljevima.

2 Ljetopisa 2:1-18
1. Salomon je odlučio sagraditi Hram za štovanje BOŽJEG imena, kao i kraljevsku palaču za sebe.
2. Odredio je 70.000 nosača, 80.000 ljudi za rad u kamenolomima u brdima i 3.600 nadglednika.
3. Salomon je poslao poruku Hiramu, kralju grada Tira: »Kao što si surađivao s mojim ocem Davidom i slao mu cedrovinu dok je gradio svoju palaču, sada surađuj i sa mnom.
4. Gradit ću Hram u kojem će se štovati ime mog BOGA. Tu će se pred BOGOM prinositi mirisni tamjan i stalno će pred njim stajati sveti kruh na posebnom stolu. Svakog jutra i večeri, na šabate — dane odmora, na dane mladog mjeseca, kao i na sve druge blagdane koje nam je BOG odredio da uvijek svetkujemo u Izraelu, prinosit ćemo ovdje žrtve paljenice.
5. Hram, koji ću sagraditi, bit će velik jer je naš Bog veći od svih bogova.
6. Tko bi uopće mogao za njega sagraditi dostojan hram kad ga ne može obuhvatiti ni cijeli nebeski svod, pa ni najviša nebesa? Tko sam ja da njemu gradim hram? Mogu samo izgraditi mjesto gdje ću pred njim paliti tamjan i štovati ga.
7. Stoga, pošalji mi sad čovjeka koji je vičan radu sa zlatom i srebrom, broncom i željezom. Čovjeka koji zna raditi crvenim, ljubičastim i plavim predivom, a koji je također i iskusan rezbar. On će raditi u Judi i Jeruzalemu s vještim zanatlijama koje je odabrao još moj otac David.
8. Pošalji mi također i cedrovog, borovog i sandalovog drveta iz Libanona pošto znam da su tvoji ljudi iskusni libanonski drvosječe. Moji će ljudi raditi zajedno s tvojima
9. kako bi me opskrbili dovoljnom količinom drva jer Hram, koji gradim, bit će veličanstven i krasan.
10. Za tvoje sluge drvosječe osigurat ću dvije tone mljevene pšenice, dvije tone ječma, 2.000 bačvi vina i 2.000 bačvi ulja.«
11. Tirski je kralj Hiram odgovorio Salomonu pismom: »BOG voli svoj narod kad mu je tebe postavio za kralja.«
12. Hiram je također poručio: »Neka je blagoslovljen Izraelov BOG, koji je stvorio nebo i zemlju, koji je kralju Davidu dao mudrog sina obdarenog razumom i razumijevanjem, sina koji će BOGU sagraditi Hram, a za sebe kraljevsku palaču.
13. Šaljem ti sad Huram Abija, iskusnoga i pametnoga čovjeka.
14. Majka mu je iz Danovog plemena, a otac iz grada Tira. Vješt je u radu sa zlatom i srebrom, broncom i željezom, kamenom i drvom. Isto tako i u radu s ljubičastim, plavim i crvenim predivom te finim lanom. Može napraviti svaku vrstu rezbarije i izvesti svaki zadani uzorak. On će raditi s tvojim zanatlijama i sa zanatlijama moga gospodara, tvog oca Davida.
15. A sad, gospodaru, pošalji svojim slugama pšenicu i ječam, ulje i vino koje si ponudio,
16. a mi ćemo nasjeći libanonskog drveta koliko god ti treba. Povezat ćemo trupce u splavi i dopremiti morem do grada Jafe, odakle ih možeš otpremati u Jeruzalem.«
17. Tada je Salomon popisao sve strance koji su trenutno živjeli u Izraelu. Taj je popis izvršen nakon Davidovog popisa. Popisano je 153.600 stranaca u Izraelu.
18. Njih 70.000 određeno je za nosače, 80.000 za rad u kamenolomima u brdima te 3.600 za nadglednike radova.

Psalmi 79:1-4
1. Asafova pjesma. Bože, narodi su upali u tvoj posjed i okaljali tvoj sveti Hram, a Jeruzalem pretvorili u ruševinu.
2. Leševe tvojih slugu dali su pticama za hranu, a meso tvojih vjernih zvijerima.
3. Krv su im izlili oko Jeruzalema kao vodu, a nikoga nije bilo da ih sahrani.
4. Ruglo smo postali svojim susjedima, smiju nam se i rugaju svi oko nas.

Izreka 20:8-9
8. Kad kralj razmatra sudske slučajeve, svako zlo on raspoznaje.
9. Tko može reći da mu je savjest čista i da je slobodan od grijeha?

Djela Apostolska 11:1-30
1. Apostoli i braća u Judeji čuli su da su i nežidovi primili Božju riječ.
2. Kad je Petar došao u Jeruzalem, vjernici Židovi počeli su se prepirati s njim:
3. »Ušao si u kuću nežidova i neobrezanih i jeo s njima!«
4. Tada im je Petar ispričao sve što se dogodilo:
5. »Nalazio sam se u Jopi i molio. Dok sam molio, imao sam viđenje: nešto kao velika plahta, držana za četiri kraja, spuštala se s neba i sišla k meni.
6. Pogledao sam dobro unutra i vidio razne četveronožne životinje, divlje zvijeri, gmazove i ptice.
7. Zatim sam čuo glas kako mi govori: ‘Ustani, Petre, kolji i jedi!’
8. A ja sam rekao: ‘To nikako, Gospodine! U moja usta nikada nije ušlo ništa okaljano ili nečisto.’
9. Glas s neba rekao je i drugi put: ‘Ne smatraj nečistim ono što je Bog učinio čistim.’
10. To se ponovilo i treći put, a onda je sve ovo bilo vraćeno na nebo.
11. U taj tren, pred kuću u kojoj sam boravio, stigla su tri čovjeka koje su poslali k meni iz Cezareje.
12. Duh mi je rekao da pođem s njima, bez oklijevanja. Sa mnom su pošla i ova šestorica braće pa smo otišli u kuću tog čovjeka.
13. On nam je ispričao da je vidio anđela kako stoji u njegovom domu i govori mu: ‘Pošalji u Jopu po Šimuna zvanog Petar.
14. On će ti reći riječi po kojima ćete biti spašeni i ti i svi koji žive u tvojoj kući.’
15. Kad sam im počeo govoriti, Sveti Duh spustio se na njih na isti način kako se prije spustio na nas.
16. Onda sam se sjetio što je Gospodin rekao: ‘Ivan je krstio vodom, a vi ćete biti kršteni Svetim Duhom.’
17. Dakle, ako je ovim ljudima Bog dao isti dar, koji je dao nama kada smo povjerovali u Gospodina Isusa Krista, tko sam ja da bih mogao Bogu stati na put?«
18. Kad su vjernici to čuli, prestali su se prepirati i počeli veličati Boga, govoreći: »Znači, Bog je i nežidovima dao mogućnost obraćenja koje vodi k vječnom životu!«
19. A oni koji su se razbježali zbog progona, nastalih nakon Stjepanove smrti, stigli su do Fenicije, Cipra i Antiohije. Na putu nisu propovijedali Radosnu vijest nikomu osim Židovima.
20. Neki su od tih vjernika bili s Cipra i iz Cirene pa su se, nakon što su stigli u Antiohiju, počeli obraćati i Grcima te im propovijedati Radosnu vijest o Gospodinu Isusu.
21. Gospodin im je pomagao pa su mnogi povjerovali njihovoj poruci i počeli slijediti Gospodina.
22. Vijest o tome stigla je i do Crkve u Jeruzalemu, koja je na to poslala Barnabu u Antiohiju.
23. Kad je stigao onamo i vidio kako je Bog blagoslovio vjernike, bio je sretan. Sve ih je ohrabrio da svim svojim srcem ostanu vjerni Gospodinu.
24. On je bio dobar čovjek, pun Svetog Duha i vjere. A mnogi su postali Gospodinovim sljedbenicima.
25. Barnaba je zatim krenuo u Tarz da potraži Savla.
26. Kad ga je našao, doveo ga je u Antiohiju. Punu godinu dana oni su se sastajali s tamošnjom Crkvom i poučavali mnoštvo ljudi. U Antiohiji su Kristove učenike prvi put nazvali kršćanima.
27. U to su vrijeme neki proroci iz Jeruzalema došli u Antiohiju.
28. Jedan od njih zvao se Agab. Vođen Svetim Duhom, prorekao je da će širom svijeta nastati velika glad. U vrijeme cara Klaudija, to se i dogodilo.
29. Svaki je vjernik odlučio odvojiti koliko može za pomoć braći i sestrama koji žive u Judeji.
30. Tako su i učinili te su po Barnabi i Savlu poslali sakupljenu pomoć starješinama u Judeji.