A A A A A

1 Ljetopisa 21:1-30
1. Sotona je krenuo djelovati protiv Izraela potaknuvši Davida da izvrši popis Izraelaca.
2. David je rekao Joabu i zapovjednicima vojske: »Idite i prebrojite Izraelce od Beer Šebe do Dana . Zatim me izvijestite da znam koliko ih ima.«
3. A Joab je rekao: »Neka BOG učini da njegova vojska bude još stotinu puta veća. No, moj gospodaru, kralju, zar nisu svi oni tvoji podanici? Zašto želiš učiniti tako nešto? Navalit ćeš krivnju na Izrael!«
4. Ali kralj je bio ustrajan u tome da Joab posluša njegovu zapovijed. Joab je krenuo, obišao cijeli Izrael i vratio se u Jeruzalem.
5. Izvijestio je Davida o tome koliko ima muškaraca sposobnih za vojsku. U cijelom je Izraelu bilo milijun i stotinu tisuća muškaraca koji su mogli baratati mačem, a u Judi još četiri stotine sedamdeset tisuća.
6. Joab nije prebrojao Levite i Benjaminovce jer mu je kraljeva zapovijed bila odvratna.
7. Ta je zapovijed i za Boga bila zla pa je kaznio Izrael.
8. Tada je David rekao Bogu: »Počinio sam veliki grijeh prebrojavajući izraelske vojske. Molim te, oprosti mi, postupio sam kao budala.«
9. BOG je rekao Gadu, Davidovom vidiocu:
10. »Idi i reci Davidu da mu BOG kaže: ‘Tri su načina kako možeš biti kažnjen. Odaberi jedan od njih, a ja ću izvršiti kaznu.’«
11. Gad je otišao Davidu i rekao mu: »BOG ti kaže: ‘Izaberi kaznu —
12. tri godine gladi ili tri mjeseca poraza od neprijateljskog mača ili tri dana BOŽJEG mača. Ovo zadnje bit će tri dana pomora u cijeloj zemlji, a BOŽJI će anđeo pustošiti po čitavom području Izraela.’ Sad moraš odlučiti što ću odgovoriti onome koji me poslao.«
13. David je rekao Gadu: »Na velikoj sam muci. No bolje je da me kazni BOG jer je njegova milost velika. Samo ne daj da me kazne ljudi.«
14. Tako je BOG pustio na Izrael pomor od kojeg je umrlo sedamdeset tisuća ljudi.
15. Bog je poslao anđela da uništi i Jeruzalem. No kad je anđeo počeo uništavati, BOG je to vidio i sažalio se zbog te nesreće. Rekao je anđelu koji je ubijao narod: »Dosta je bilo! Nemoj više!« Anđeo je tada stajao kod gumna Jebusejca Araune .
16. David je podigao pogled i ugledao BOŽJEG anđela. Stajao je između neba i zemlje, a u ruci mu je bio isukan mač, podignut iznad Jeruzalema. Tada su se David i starješine obukli u pokajničke tkanine i poklonili do zemlje.
17. David je rekao Bogu: »Zar nisam ja taj koji je naredio da se prebroje muškarci sposobni za vojsku? Ja sam taj koji je počinio grijeh i činio zlo. Ovaj me narod samo slijedio poput ovaca. BOŽE moj, kazni mene i moju obitelj, samo zaustavi ovaj pomor svog naroda.«
18. Tada je BOŽJI anđeo zapovjedio Gadu: »Reci Davidu da podigne žrtvenik BOGU na gumnu Jebusejca Araune.«
19. I David je otišao, poslušavši što mu je Gad rekao u BOŽJE ime.
20. Arauna je mlatio pšenicu na gumnu, osvrnuo se i ugledao anđela. S njim su bila četvorica sinova koja su se sakrila.
21. David mu se tada približio, a kad ga je Arauna ugledao, izašao je s gumna i poklonio mu se do zemlje.
22. David mu je rekao: »Prodaj mi ovo gumno. Na njemu ću podići žrtvenik BOGU, da prestane ovaj pomor u narodu. Platit ću ti punu cijenu.«
23. A Arauna je rekao: »Uzmi ga! Neka moj gospodar kralj učini što god želi. Ja ću dati volove za žrtvu paljenicu, drvene mlatilice da ih zapališ i pšenicu za žitnu žrtvu. Sve ću to dati.«
24. No kralj David mu je odgovorio: »Ne, platit ću ti punu cijenu. Ne želim uzeti za BOGA ono što je tvoje, niti prinositi žrtvu paljenicu koja me ništa ne košta.«
25. David je Arauni za tu zemlju platio šest stotina zlatnika .
26. Zatim je podigao žrtvenik BOGU i prinio mu žrtve paljenice i slavljenice. David je pozvao BOGA, a BOG mu se odazvao — s neba se na žrtvenik spustila vatra za žrtve paljenice.
27. Potom je BOG zapovjedio anđelu da vrati mač u korice.
28. Nakon što je vidio da mu se BOG ondje odazvao, David je prinosio žrtve na gumnu Jebusejca Araune.
29. BOŽJI Sveti šator, koji je Mojsije bio napravio u pustinji, kao i žrtvenik za žrtve paljenice, tada su bili na svetištu u Gibeonu.
30. No David se nije usudio ići onamo pitati Boga savjet jer se bojao mača BOŽJEG anđela.

1 Ljetopisa 22:1-19
1. Zatim je David rekao: »Ovdje će biti BOŽJI Hram, kao i žrtvenik za žrtve paljenice za Izrael.«
2. David je zapovjedio da se okupe stranci koji su živjeli u Izraelu. Među njima je izabrao klesare da oklešu kamen za izgradnju Božjega Hrama.
3. Nabavio je velike količine željeza da se naprave čavli i okovi za velika ulazna vrata, a bronce više nego što se može izvagati.
4. Nabavio je i cedrovih debla, više nego što se može izbrojiti jer su mu ljudi iz Sidona i Tira donijeli mnogo cedrovine.
5. David je rekao: »Moj je sin Salomon mlad i neiskusan, a Hram koji se treba sagraditi BOGU mora biti veličanstven i slavan u očima svih naroda. Stoga ću ja pripremiti sve što treba za gradnju.« Tako je David prije smrti obavio velike pripreme,
6. a potom je pozvao svog sina Salomona i rekao mu da sagradi Hram za Izraelovog BOGA.
7. David je rekao Salomonu: »Sine moj, u srcu sam gajio želju da sagradim Hram koji će nositi ime mog BOGA.
8. No BOG mi je rekao: ‘Prolio si puno krvi i vodio mnogo ratova. Zato ti nećeš sagraditi Hram koji će nositi moje ime jer si preda mnom prolio mnogo krvi na zemlji.
9. Ali imat ćeš sina koji će biti čovjek mira. Dat ću mu mir od svih njegovih neprijatelja uokolo. Zvat će se Salomon , a za vrijeme njegove vladavine dat ću Izraelu mir i sigurnost.
10. On će sagraditi Hram za moje ime. Bit će mi sin, a ja ću mu biti otac. I ja ću zauvijek učvrstiti prijestolje njegovog kraljevstva nad Izraelom.’
11. A sad, sine moj, neka BOG bude s tobom, da uspiješ sagraditi Hram svome BOGU, kao što je za tebe najavio.
12. Kad te BOG postavi nad Izraelom, neka ti da razumnost i mudrost, da se pridržavaš zakona svog BOGA.
13. Bit ćeš uspješan budeš li se držao uredbi i zakona koje je BOG dao Mojsiju za Izrael. Budi snažan i hrabar! Ne boj se i ne obeshrabruj!
14. Mnogo sam se trudio da za BOŽJI Hram skupim 3.400 tona zlata i 34.000 tona srebra. K tomu, ima bronce i željeza da se ne može niti izvagati. Pripremio sam također drvo i kamen, a ti na sve to možeš još i dodati.
15. Imaš mnogo radnika — klesara, zidara i tesara. Imaš ljude koji su vješti u svakoj vrsti posla.
16. Znaju raditi zlatom, srebrom, broncom i željezom. Ne zna im se ni broja! A sad, počni graditi, i neka je BOG s tobom.«
17. Zatim je David zapovjedio svim izraelskim poglavarima da pomognu njegovom sinu Salomonu.
18. Rekao im je: »Nije li vaš BOG uz vas? Nije li vam dao mir sa svih strana? On mi je predao ljude koji su živjeli u ovoj zemlji. Oni su sad podložnici BOGA i njegovog naroda.
19. Sad se srcem i dušom usredotočite na svog BOGA. Počnite graditi svetište BOGU da biste mogli donijeti Kovčeg BOŽJEGA saveza i Božje svete predmete u Hram koji će se sagraditi za BOŽJE ime.«

Psalmi 78:34-39
34. Kad bi ih Bog ubijao, tražili bi ga, i opet mu se svesrdno vraćali —
35. sjetili bi se da je Bog njihova Stijena, Bog Svevišnji i njihov Otkupitelj.
36. A oni su ga varali i laži mu govorili.
37. Nisu mu bili odani srcem, niti vjerni njegovom savezu.
38. Ali on je bio samilostan, opraštao bi im grijeh i nije ih istrijebio. Mnogo je puta susprezao gnjev i nije budio svoju ljutnju.
39. Sjetio bi se da su samo smrtnici, vjetar koji prođe i više se ne vrati.

Izreka 20:1-2
1. Vino potiče izrugivanje, a žestoko piće sukobe; nije mudro napiti se.
2. Bijesan kralj je poput ričućeg lava; tko ga izazove, život mu je u opasnosti.

Djela Apostolska 9:1-21
1. U međuvremenu, Savao je još uvijek nastojao zaplašiti i ubiti Gospodinove učenike. Otišao je do vrhovnoga svećenika
2. i zamolio ga da pošalje pisma sinagogama u Damasku. Tražio je ovlasti da smije uhititi i dovesti u Jeruzalem sve sljedbenike Puta koje nađe, bilo muškarce ili žene.
3. Kad je već bio nadomak Damasku, odjednom je neka nebeska svjetlost zasjala oko njega.
4. Pao je na zemlju i začuo glas kako mu govori: »Savle, Savle, zašto me progoniš?«
5. Savao je upitao: »Tko si ti, Gospodine?« Glas je rekao: »Ja sam Isus kojeg progoniš.
6. No ustani, uđi u grad i tamo će ti biti rečeno što trebaš činiti.«
7. Njegovi su suputnici stajali bez riječi. Čuli su glas, ali nikoga nisu vidjeli.
8. Savao se podigao sa zemlje. Otvorio je oči, ali ništa nije mogao vidjeti. Zato su ga uzeli za ruku i odveli u Damask.
9. Tri dana nije vidio i nije ništa niti jeo niti pio.
10. U Damasku je živio Isusov učenik po imenu Ananija. Imao je viziju u kojoj ga je Gospodin zazvao: »Ananija!«, a on se odazvao: »Evo me, Gospodine.«
11. Gospodin mu je rekao: »Spremi se i pođi u ulicu koja se zove Ravna i u Judinoj kući pitaj za čovjeka iz Tarza zvanog Savao; on sada moli.
12. U viziji mu je rečeno da će mu doći čovjek po imenu Ananija i položiti ruke na njega da bi opet progledao.«
13. Ananija je odgovorio: »Gospodine, mnogi su mi govorili o tom čovjeku. Pričali su da je učinio mnogo zla tvojim svetima u Jeruzalemu.
14. A ovamo je došao s ovlastima vodećih svećenika da uhiti sve koji u tebe vjeruju.«
15. A Gospodin mu je rekao: »Idi! Jer, toga sam čovjeka izabrao da preko njega čuju za mene i kraljevi, i Židovi, i ostali narodi.
16. Ja ću mu pokazati što sve mora pretrpjeti radi moga imena.«
17. Ananija je otišao i uputio se u tu kuću. Položio je ruke na Savla i rekao: »Brate Savle, Gospodin Isus ukazao ti se na putu ovamo. On me je poslao k tebi da bi ti ponovo progledao i napunio se Svetim Duhom.«
18. Istoga je trena nešto poput ljusaka otpalo sa Savlovih očiju i on je progledao. Ustao je i krstio se.
19. Pojeo je nešto hrane i vratila mu se snaga. Savao je ostao nekoliko dana s učenicima u Damasku,
20. a zatim je krenuo od sinagoge do sinagoge i počeo širiti vijest o Isusu, govoreći: »Isus je Božji Sin.«
21. Svi koji su ga čuli bili su zapanjeni i govorili su: »Nije li to onaj čovjek koji je u Jeruzalemu pokušao uništiti one koji vjeruju u to ime? Nije li ovamo došao uhititi ih i odvesti svećeničkim glavarima?«