A A A A A

Osija 5:1-15
1. »Čujte ovo, vi svećenici! Obrati pažnju, narode Izraela! Poslušaj, kraljevska obitelji! Ova presuda je za vas. Uveli ste narod u zamku u Mispi, na Taboru im mrežu razapeli.
2. U Šitimu ste im iskopali jamu. Sve ću vas oštro kazniti.
3. Ja dobro poznajem Efrajim, Izrael mi ništa ne može sakriti. Efrajime, odao si se prostituciji, nečisti Izrael ne može me štovati.
4. Zbog svojih loših postupaka, ne mogu se vratiti svom Bogu. Njima vlada duh nevjernosti, BOGA oni ne poznaju.
5. Izraelov ponos protiv njih svjedoči. Izrael i Efrajim posrću u grijehu, a Juda zajedno s njima propada.
6. Dolazit će sa svojim stadima, da ih prinesu kao žrtve BOGU, ali neće ga naći jer ih je ostavio.
7. Izdali su BOGA, njihova djeca mu ne pripadaju. Na blagdan Mladog mjeseca, uništit će njih i njihovu zemlju.
8. Zapušite u rogove u Gibei, neka trube odzvanjaju u Rami! Oglasite uzbunu u Bet Avenu! Čuvajte se, Benjaminovci!
9. Efrajim će biti opustošen u vrijeme izvršenja kazne. Objavljujem plemenima Izraela ono što će se sigurno dogoditi.
10. Judejski glavari su prevaranti kao oni koji mijenjaju međe, a ja ću svoju srdžbu na njima iskaliti.
11. Efrajim će biti kažnjen i uništen jer su vjerovali nečemu beskorisnom.
12. Ja sam Efrajimu kao zaraza i Judi kao plijesan na drvetu.
13. Kad je Efrajim spoznao svoju bolest, kad je Juda vidjela svoje teške rane, za pomoć su se obratili Asircima, tražili su podršku velikoga kralja. Ali on vas ne može izliječiti, ne može vaše rane iscijeliti!
14. Napast ću Efrajim poput lava, kao mladi lav, skočit ću na Judejce. Rastrgat ću ih i odvući, nitko ih neće moći spasiti.
15. Tada ću se vratiti na svoje mjesto dok ne priznaju svoju krivnju i dođu me tražiti. Kad budu u nevolji, tada će me tražiti.«

Osija 6:1-11
1. Ljudi kažu: »Vratimo se opet BOGU! Rastrgao nas je, ali će nas iscijeliti. Ranio nas je, ali će nam rane poviti.
2. Ozdravit ćemo u samo dva dana. Na treći dan, on će nas uskrsnuti pa ćemo uz njega živjeti.
3. Upoznajmo BOGA! Potrudimo se upoznati ga. Kao što je sigurno da dolazi zora, tako će nas on pohoditi kao kiša i natopiti kao proljetni pljusak.«
4. »Što ću s tobom, Efrajime? Što da radim s vama, Judejci? Vaša vjernost je kao jutarnja magla, kao rosa što već u zoru nestane.
5. Zato sam vam slao svoje proroke, da vas sijeku i ubijaju mojim riječima. Vaša je kazna pravedna, dolazi kao jutarnja svjetlost.
6. Ja želim vašu vjernu ljubav, a ne vaše žrtve. Želim da poznajete Boga, a ne da prinosite paljenice.
7. U Adamu su savez prekršili, potpuno su me iznevjerili.
8. Gilead je grad zločinaca, koji iza sebe ostavljaju tragove krvi.
9. Kao što su razbojnici skupa u zasjedi, tako se i svećenici drže zajedno. Ubijaju ljude na putu za Šekem, postupaju kao pravi lupeži.
10. Vidio sam grozne stvari u narodu, prostituciju Efrajima, nečistoću Izraela.
11. A tebi također, Judo, vrijeme je da požanješ osudu. Želim vratiti blagostanje svom narodu.«

Psalmi 139:1-6
1. Voditelju zbora. Davidova pjesma. BOŽE, cijelog si me upoznao i znaš sve o meni!
2. Znaš kad sjedim i kad ustanem, već izdaleka misli mi poznaješ.
3. Vidiš kamo idem i gdje liježem, poznato ti je sve što činim.
4. I prije nego što riječ izustim, ti, BOŽE, znaš što reći želim.
5. Okružuješ me sa svih strana , na mene si ruku položio.
6. Tvoje je znanje tako čudesno, preveliko je da bih ga razumio.

Izreka 29:19-19
19. Sluga se ne popravlja samo riječima, jer, iako razumije, ne posluša.

1 Ivanu 5:1-21
1. Tko god vjeruje da je Isus Krist, Božje je dijete. Tko god voli Oca, voljet će i njegovo dijete.
2. Po ovome znamo da volimo Božju djecu: jer volimo Boga i vršimo njegove zapovijedi.
3. Voljeti Boga znači vršiti njegove zapovijedi, a njegove zapovijedi nisu teške.
4. Svatko tko je postao Božje dijete, pobjeđuje svijet, a pobjeđujemo svojom vjerom.
5. Dakle, tko pobjeđuje svijet? Samo onaj tko vjeruje da je Isus Božji Sin.
6. Isus Krist je onaj koji je došao s vodom i krvlju. Ne samo s vodom nego s vodom i krvlju, a Duh je taj koji to potvrđuje. Duh je istina.
7. Tri su svjedoka:
8. Duh, voda i krv. I sva se tri svjedoka slažu.
9. Mi vjerujemo ljudima kada svjedoče za nešto, a Božje je svjedočanstvo mnogo važnije. A ovo nam je Bog rekao: on je svjedočio o svome Sinu.
10. Tko vjeruje u Božjeg Sina, ima to svjedočanstvo u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, pravi od njega lažljivca jer ne vjeruje u istinu koju je Bog rekao o svome Sinu.
11. A ovo je svjedočanstvo: Bog nam je dao vječni život i taj je život u njegovom Sinu.
12. Tko ima Sina, ima život. Tko nema Božjega Sina, nema života.
13. Ovo pišem vama, koji vjerujete u ime Božjega Sina, kako biste znali da imate vječni život.
14. Ovo je pouzdanje koje imamo: Bog nas čuje kada tražimo ono što je po njegovoj volji.
15. Ako znamo da nas čuje, što god da molimo, znamo da već imamo ono što smo tražili.
16. Ako tko vidi svoga brata ili sestru kako čini grijeh koji ne vodi u smrt, neka moli za njih i Bog će im dati život. Govorim, naime, o onima čiji grijeh ne vodi u smrt. No postoji grijeh koji vodi u smrt; ne kažem da se za njega moli.
17. Svaki je nepravedan postupak grijeh, ali postoji grijeh koji ne vodi u smrt.
18. Znamo da nijedan čovjek, koji je Božje dijete , više ne nastavlja griješiti. Čuva ga Božji Sin pa ga Zli ne može dotaknuti.
19. Mi znamo da pripadamo Bogu, premda je čitav svijet u vlasti Zloga.
20. Mi znamo da je Božji Sin došao i dao nam razum da možemo upoznati istinitoga Boga i mi u njemu živimo. Mi smo u njegovom Sinu Isusu Kristu. On je pravi Bog i vječni život.
21. Djeco draga, čuvajte se lažnih bogova!