A A A A A

Jezekilja 47:1-23
1. Tada me vodič poveo natrag do ulaza u Hram. Tu sam vidio da voda teče van, prema istoku, ispod praga hramskog ulaza. (Hram je gledao prema istoku). Voda je tekla od južne strane Hrama, pokraj južne strane žrtvenika.
2. Izveo me potom kroz sjeverna vrata i poveo uokolo, do vanjskih vrata Hrama koja gledaju na istok. Vidio sam kako voda polako izvire s južne strane vrata.
3. Tada se moj vodič zaputio prema istoku s mjernim užetom u ruci. Odmjerio je petsto metara pa me poveo kroz vodu koja je na tome mjestu bila do gležnja.
4. Zatim je odmjerio još petsto metara pa me poveo kroz vodu koja je sada bila do koljena. Ponovo je odmjerio petsto metara i poveo me kroz vodu koja je bila do struka.
5. Nakon još petsto metara, voda je postala rijekom koju nisam mogao prijeći. Trebalo je plivati da bi se prešlo preko. Voda se više nije mogla pregaziti.
6. Vodič mi je rekao: »Čovječe, jesi li sve dobro vidio?« Onda me poveo natrag duž obale rijeke.
7. Pri povratku sam na obje obale vidio mnogo drveća.
8. Rekao mi je: »Ova voda teče prema istoku, u dolinu rijeke Jordan. Kada se ulije u Mrtvo more , njegova će slana voda postati pitka.
9. Kamo god teče, ova će rijeka davati život mnoštvu živih bića. Čak će i Mrtvo more biti puno riba jer će rijeka donositi obilje svježe vode. Gdje god bude tekla, sve će oživjeti.
10. Ribari će stajati i ribariti s obale. Sušit će svoje mreže duž cijele obale, od En Gedija do En Eglajima. Mrtvo more imat će svakovrsne ribe i bit će ih puno, kao u Sredozemnome moru .
11. No močvare i bare neće imati svježu vodu, ostat će za sol ljudima.
12. Na obalama, s obje strane rijeke, rast će puno vrsta drveća s jestivim plodovima. Lišće i plodovi neće im opadati. Svaki će mjesec sazrijevati novi plodovi zahvaljujući vodi koja dolazi iz svetišta. Plodovi će služiti za jelo, a lišće za iscjeljenje.«
13. Gospodar BOG kaže: »Ovo su granice unutar kojih ćete razdijeliti zemlju između dvanaest Izraelovih plemena. Josipu pripadaju dva dijela.
14. Razdijelite zemlju na jednake dijelove. Zakleo sam se da ću zemlju dati vašim precima i zato je sada dajem vama u stalni posjed.
15. A ovo su granice vaše zemlje: sjeverna granica ide od Sredozemnog mora prema Hetlonu pa skreće za Lebo Hamat i Sedad.
16. Potom ide u Berotu i Sibraim, koji je na granici između Damaska i Hamata. Nastavlja do Haser Hatikona na granici Haurana.
17. Dakle, sjeverna granica proteže se od mora do Hasar Enana, a sjeverno od njega su pogranični dijelovi Damaska i Hamata.
18. Na istoku granica ide od Hasar Enana, koji je između Haurana i Damaska, nastavlja se duž toka rijeke Jordan, između Gileada i zemlje Izrael, do Mrtvog mora i dalje na jug do Tamara. Bit će to istočna granica.
19. Na jugu će granica ići od Tamara cijelim putem do oaze u Meriba Kadešu te potom slijediti tok Egipatskog potoka do Sredozemnog mora. Bit će to južna granica.
20. Na zapadu će granica biti obala Sredozemnog mora, sve do nasuprot Lebo Hamata. Bit će to zapadna granica.
21. Razdijelit ćete među sobom zemlju izraelskim plemenima.
22. Dodijelit ćete posjede sebi i strancima koji žive među vama i koji su među vama rodili svoju djecu. S njima postupajte kao s rođenim Izraelcima. Neka i oni dobiju posjed na zemlji koja pripada plemenima Izraela.
23. Pleme, u kojem živi stranac, treba mu dati dio zemlje u posjed.« Tako kaže Gospodar BOG.

Jezekilja 48:1-35
1. »Izraelska će se plemena razmjestiti od sjevera do juga. Sjeverna granica ide od morske obale prema istoku, u smjeru Hetlona, prema Hamatskom prolazu, pa sve do Hasar Enana, koji se nalazi na granici između Damaska i Hamata. Svako će pleme dobiti komad zemlje koji se proteže od istočne granice do morske obale na zapadu. Počevši od sjevera, prvi će komad zemlje pripasti Danu.
2. Južno od Dana slijedi područje Ašera,
3. koje se potom nastavlja Naftalijevim područjem.
4. Uza zemlju Naftalijevog plemena, idući dalje na jug, Manašeovo je područje.
5. Slijedi Efrajimova zemlja,
6. a nakon Efrajima dolazi Ruben.
7. Potom slijedi teritorij Judinog plemena.
8. Uz granicu s Judinom zemljom nalazit će se posebno izdvojeno područje koje će se u smjeru sjever-jug protezati u širini od dvanaest i pol kilometara . To će zemljište u smjeru istok-zapad biti jednake dužine kao i dijelovi koji se dodjeljuju pojedinim plemenima. Usred tog područja bit će smješteno hramsko područje.
9. Ovaj dio zemlje treba odvojiti za BOGA. Bit će dvanaest i pol kilometara dugačak i deset kilometara širok.
10. Razdijelit će se između svećenika i Levita. Svećenici će dobiti dio čija se sjeverna i južna granica proteže u dužini od dvanaest i pol kilometara, dok sa zapada i istoka mjeri pet kilometara. BOŽJE će hramsko područje biti u sredini tog područja.
11. Zemlja je to za svećenike, Sadokove potomke, koji su vjerno obavljali čuvarsku dužnost za mene i onda kad me napustio narod Izraela. Oni nisu zastranili, poput drugih ljudi iz Levijevog plemena.
12. Taj dio svete zemlje pripada samo njima i nalazi se odmah uz područje Levita.
13. Uz područje, koje pripada svećenicima, nalazi se zemlja za Levite. Njihovo je zemljište također dugo dvanaest i pol, a široko pet kilometara. Zemlja za svećenike i Levite je, dakle, ukupno dugačka dvanaest i pol kilometara, a široka deset kilometara.
14. Taj je najbolji dio zemlje posvećen BOGU i ne smije se prodavati, razmjenjivati niti prenositi drugima u vlasništvo.
15. Preostali dio zemlje, širok dva i pol kilometra, koji se također proteže u dužini od dvanaest i pol kilometara, dat će se gradu na običnu uporabu, za ispašu stoke i gradnju kuća. Usred toga preostalog dijela bit će grad.
16. Dimenzije su grada dvije tisuće dvjesto i pedeset metara na sjevernoj strani, dvije tisuće dvjesto i pedeset metara na južnoj strani, dvije tisuće dvjesto i pedeset metara na istočnoj strani i dvije tisuće dvjesto i pedeset metara na zapadnoj strani.
17. Na sve četiri strane oko grada neka bude čistina široka sto dvadeset i pet metara.
18. Na granici svetog područja izvan grada preostaje pet kilometara na istočnoj i pet kilometara na zapadnoj strani. Na toj će se zemlji uzgajati hrana za gradske radnike.
19. Moći će je obrađivati gradski radnici koji su došli iz svih izraelskih plemena.
20. Ovaj je poseban dio zemlje, dakle, kvadrat sa stranicama od dvanaest i pol kilometara, što uključuje sveti dio za svećenike i Levite, kao i običan dio za grad.
21. Dio zemlje, koji ostane s obje strane svetog i gradskog područja, pripast će vladaru. S jedne strane, protezat će se dvanaest i pol kilometara od svetog područja do istočne granice, a s druge strane, dvanaest i pol kilometara do zapadne granice. Sveti dio zemlje, sa svetim hramskim područjem, bit će između dijelova koji pripadaju vladaru.
22. Vladareva zemlja bit će odvojena od levitskog i gradskog područja. Vladareva zemlja bit će između granice s Judom na sjeveru i s Benjaminom na jugu.
23. Na jug, od svetog dijela zemlje, nižu se područja koja će pripasti preostalim izraelskim plemenima. Svako će pleme dobiti komad zemlje koji se proteže od istočne granice do morske obale na zapadu. Prvi dio pripada Benjaminu.
24. Slijedi Šimunova zemlja,
25. a potom područje koje će naseliti Isakar.
26. Zebulunu će pripasti zemlja uz Isakarovo područje,
27. dok je sljedeća Gadova zemlja.
28. Južna granica Gadove zemlje proteže se od Tamara do oaze u Meriba Kadešu, potom duž Egipatskog potoka do Sredozemnog mora.
29. Zemlja je to koja će se razdijeliti među izraelskim plemenima i dijelovi koje pojedina plemena dobivaju u posjed.« Tako je rekao Gospodar BOG.
30. »Gradska će vrata biti pravilno raspoređena duž gradskih zidina. Na sjevernoj strani grada, čija dužina iznosi dvije tisuće dvjesto i pedeset metara,
31. nalazit će se troja vrata nazvana imenima izraelskih plemena. Troja sjeverna gradska vrata zvat će se Rubenova, Judina i Levijeva vrata.
32. Istočna strana grada također se proteže u dužini od dvije tisuće dvjesto i pedeset metara i ima troja vrata: Josipova, Benjaminova i Danova.
33. Južna strana, dužine dvije tisuće dvjesto i pedeset metara, također ima troja vrata: Šimunova, Isakarova i Zebulunova.
34. Zapadna strana, dužine dvije tisuće dvjesto i pedeset metara, također ima troja vrata: Gadova, Ašerova i Naftalijeva.
35. Ukupna dužina gradskih zidina iznosi devet kilometara. Od sada pa nadalje, ime grada bit će ‘BOG je tamo’ .«

Psalmi 135:8-14
8. On je pobio prvorođence u Egiptu, sve prvorođene ljude i stoku.
9. On je u Egiptu činio čudesa da kazni faraona i njegove sluge.
10. Pobijedio je mnoge narode i pobio moćne kraljeve:
11. Sihona, kralja Amorejaca, i Oga, kralja Bašana. Pokorio je sva kraljevstva Kanaana.
12. Osvojenu zemlju dao je Izraelu, u nasljedstvo izraelskom narodu.
13. BOŽE, tvoje ime traje zauvijek, sjećanje na tebe seže kroz vjekove.
14. Jer, BOG brani svoj narod, naklonjen je svojim slugama.

Izreka 29:9-9
9. Kad se mudar spori s budalom, budala se i ljuti i smije, ali ne postižu dogovor.

1 Petrova 4:1-19
1. Budući da je Krist tjelesno trpio, ojačajte se i vi istim razmišljanjem. Onaj tko prihvaća tjelesnu patnju, prekinuo je s grijehom.
2. Takva osoba neće ostatak svoga zemaljskog života posvetiti ljudskim požudama, nego će ispunjavati Božju volju.
3. Proveli ste već dovoljno vremena radeći ono što i nevjernici čine. Živjeli ste u razvratu, požudama, pijanstvu, orgijama, pijankama i štovanju idola.
4. Nevjernici se sada čude što ih ne slijedite u istoj širokoj rijeci, neobuzdanim i rasipnim načinom života, i zato vas vrijeđaju.
5. Oni će položiti račun Kristu, koji je spreman suditi živima i mrtvima.
6. Radosna je vijest bila propovijedana i onima koji su sada mrtvi. Tako, iako su osuđeni kao ljudi u tijelu, ipak mogu živjeti kao što živi Bog u Duhu.
7. Bliži se kraj svega. Stoga, budite razboriti i umjereni kako biste mogli moliti.
8. Iznad svega, iskreno volite jedni druge jer ljubav pokriva mnoge grijehe!
9. Budite gostoljubivi jedni prema drugima, bez mrmljanja!
10. Svatko od vas neka služi prema daru što ga je primio, kao dobar upravitelj Božje milosti u njezinim različitim oblicima.
11. Ako tko govori, neka bude svjestan da govori riječi koje mu daje Bog! Ako tko služi, neka bude svjestan da služi snagom koju mu daje Bog, da se u svemu proslavi Bog po Isusu Kristu! Njegova je slava i moć za sva vremena! Amen.
12. Dragi moji prijatelji, nemojte se čuditi velikim nevoljama koje sada trpite jer one iskušavaju vašu vjeru. Nemojte misliti da vam se događa nešto neobično,
13. već se veselite što sudjelujete u Kristovim patnjama, da biste mogli radosno klicati kada se pokaže Kristova slava.
14. Ako podnosite uvrede zato što ste Kristovi učenici, blagoslovljeni ste. To znači da je s vama Božji Duh u svoj svojoj slavi.
15. Stoga, neka nitko od vas ne trpi jer je ubojica, zločinac, kradljivac ili spletkar.
16. No, ako tko trpi zato što je kršćanin, neka se ne srami! Neka slavi Boga što nosi to ime!
17. Došlo je vrijeme da počne sud, a on počinje Božjim domom! I ako počinje s nama, kakav će biti kraj za one koji ne slušaju Božju Radosnu vijest?
18. »Ako se pravednik teško spašava, što će tek biti s bezbožnicima i grešnicima?«
19. Dakle, oni koji trpe, jer je to Božja volja, neka čineći dobro povjere svoje duše Stvoritelju koji će im biti vjeran!