A A A A A

Izaija 7:1-25
1. U dane Ahaza, sina Jotama, sina Uzije, Judine kralja, dođoše kralj Rason od Arama i Pekah, Remalijin sin, Izrćlov kralj, na Jeruzalem, da ga opsjednu. Ali ga ne mogoše zauzeti.
2. Javiše Davidovoj kući: “Aram se utaborio u Efrajimu.” Tada zadrhta njegovo srce i srce njegova naroda kao što ustrepće drveće u šumi od vjetra.
3. I Gospodin reče Izaiji: “Iziđi k Ahazu, ti i tvoj sin Šear-Jašub, na kraj vodovoda gornjega jezera, na put kod valjareva polja
4. i reci mu: čuvaj se i budi miran! Ne boj se! Neka se tvoje srce ne plaši ta dva ugarka što se puše, unatoč raspaljenom gnjevu Rasona i Arama, Remalijina sina!
5. Jer Aram zlo misli protiv tebe i Efrajim i Remalijinov sin
6. jer rekoše: Hajdemo na Judu, pritisnimo ga, osvojimo ga za se i Tabelova sina učinimo u njemu kraljem!
7. Zato veli Gospodin, Svemogući: To ne će nikada uspjeti i nikada se ne će dogoditi!
8. Ne, Aramu je glava Damask i Damasku je glava Rason. Još šezdeset i pet godina i Efrajim je opustošen, i nema više tamo naroda.
9. Efrajimu je glava Samarija, i Samariji je glava Remalijin sin. Ako ne vjerujete, nemate više opstanka.”
10. I Gospodin reče dalje Ahazu:
11. ”Izmoli sebi znak od Gospodina, svojega Boga, dolje u dubini ili gore u visini!”
12. Ahaz odvrati: “Ne ću moliti za to, niti ću kušati Gospodina.”
13. Tada reče Izaija: “Slušajte dakle vi od Davidove kuće! Nije li vam dosta što dosađujete ljudima, nego još dosađujete i mojemu Bogu?
14. Zato će vam sam Svemogući dati znak: Eto, djevica će začeti i roditi sina i nadjenuti mu ime Emanuel.
15. Hranit će se gruševinom i medom, dok ne nauči odbaciti zlo, a izabrati dobro.
16. Jer prije nego dječak nauči odbaciti zlo, a izabrati dobro, ležat će opustošena zemlja, pred čijom dvojicom kraljeva tebe hvata groza.
17. Gospodin će pustiti na te, na tvoj narod i na kuću tvojega oca dane kakvih nije bilo otkad Efrajim otpade od Jude, preko asirskoga kralja.
18. U onaj će se dan dogoditi da Gospodin zazviždi muhi, što sjedi na kraju egipatskih rijeka, i pčeli u asirskoj zemlji.
19. Svi oni dolaze i nastanjuju se u pustim dolinama i u kamenim rasjeklinama, u svim trnjacima i na svakom pašnjaku.
20. U onaj će dan Svemogući obrijati britvom kupljenom s one strane Eufrata, asirskom kralju, kosu na glavi i sve druge kose. I bradu će on uzeti.
21. U onaj će se dan dogoditi da jedan sebi drži kravicu i dvije ovce.
22. I zbog mnoštva mlijeka što ga one daju, hranit će se ljudi gruševinom, jer od gruševine i meda živjet će svaki koji je preostao u zemlji.
23. U onaj će se dan dogoditi da je svako mjesto gdje ima tisuće čokota za tisuću šekela, puno trnja i puno drače.
24. Sa strijelom i lukom ide se onamo, jer je sva zemlja trnje i drača.
25. Na sve brežuljke, što se sada kopaju trnokopom, ne će se više stupiti od straha pred trnjem i dračom. Služit će govedima kao pašnjak i bit će gaženi od ovaca.”

Izaija 8:1-22
1. Gospodin mi dalje reče: “Uzmi veliku ploču i napiši na njoj ljudskim pismom: Brzo plijeni, hitro grabi.
2. I uzmi mi pouzdane svjedoke, naime svećenika Uriju i Zahariju, Berekjina sina!”
3. Tada ja pristupih k proročici. Ona zatrudnje i rodi sina. A Gospodin mi zapovjedi: “Nadjeni mu ime: Brzo plijeni-hitro grabi!
4. Jer prije nego što dječak nauči zvati oče i majko, donijet će se bogatstvo Damaska i plijen Samarije pred asirskoga kralja.”
5. Dalje mi još reče Gospodin:
6. ”Budući da ovaj narod prezire vode Šiloaha, što teku tiho, i drži se s Rasonom i Remalijinim sinom,
7. evo, Svemogući će navesti na njih silne, velike voda Eufrata: kralja Asirije i svu njegovu moć. On će se popeti iznad svih svojih korita, izići će iznad svih svojih obala.
8. Razlit će se preko Jude, preplavit će i poplaviti, dok ne dođe do grla. Krila će mu se raširiti preko svekolike tvoje zemlje, o Emanuele!
9. Bjesnite samo, narodi? i dršćite! čujte sve daljine zemlje! Naoružavajte se? dršćite!
10. Smišljajte plan? on će se ipak uništiti! Stvorite odluku? ne će biti od nje ništa! Jer Bog je s nama.”
11. Jer mi ovako reče Gospodin kad je njegova ruka teško ležala na meni i on me opomenuo da ne idem putem ovoga naroda:
12. ”Ne zovite urotom sve ono što ovaj narod zove urotom; i onoga čega se on boji ne bojte se i ne plašite se!\
13. Gospodina nad vojskama, njega smatrajte svetim! On neka vam je strah, i on neka vam je bojazan!
14. On će vam postati povod svetosti, kamen spoticanja, stijena sablazni za obje Izrćlove kuće, zamka i mreža za stanovnike Jeruzalema.
15. Mnogi se od njih spotiču i padaju, bit će satrveni, zapleteni i uhvaćeni.”
16. Ja ću sačuvati svjedočanstvo, zapečatiti objavu u svojim učenicima.
17. čekat ću Gospodina, koji sakriva svoje lice od Jakovljeve kuće, i pouzdat ću se u njega.
18. Evo, ja i djeca koju mi je darovao Gospodin, postavljeni smo za znak i znamenje u Izrćlu od Gospodina nad vojskama koji stanuje na gori Sionu.
19. I ako vam reknu: “Pitajte vračare i gatare koji šapću i guču!”, odvratite: “Ne treba li narod pitati svojega Boga? Zar da pita mrtve za žive.”
20. Tražite zakon i objavu! Tko ne govori tako, njemu više nema zore.
21. Hodi naokolo zabrinut i gladan. A kad ogladni, upada u gnjev i psuje svojega kralja i Boga!
22. Okretat će se prema gore i gledat će dolje na zemlju. A eto, ondje je samo nevolja i tmina, tjeskoban mrak.

Psalmi 105:37-45
37. Izvede ih sa srebrom i zlatom, među njihovim plemenima ne bijaše bolesnih.
38. Egipat se obradova njihovu izlasku, jer ih od njih strah spopade.
39. Razastre im oblak kao zaštitu i oganj da rasvjetljuje noć.
40. Zamoliše ga i dade prepelice i nasiti ih kruhom s neba.
41. Otvori stijenu i poteče voda, proteče kao rijeka kroz pustinju.
42. Jer se spomenuo svoje svete riječi koju dade Abrahamu, sluzi svojemu,
43. izvede svoj narod u radosti, izabrane svoje s klicanjem.
44. Darova im zemlje narodâ, naslijediše plod muke pogana,
45. da bi čuvali njegove zapovijedi i vršili zakone njegove. Aleluja!

Izreka 24:30-34
30. Prolazio sam pokraj luđakova vinograda.
31. Gle, sve je bilo zaraslo u trnje, sve je bio pokrio korov; zid je bio porušen. \
32. Vidio sam i upamtio; motrio sam i uzeo sebi za pouku. \
33. ”Još malo spavati, još malo drijemati; još malo ruke sklopiti i počivati.” \
34. Već dolazi na te siromaštvo kao kakav glasnik i oskudica kao kakav ratnik.

1 Korinæanima 16:1-24
1. Što se tiče prikupljanja pomoći za svete, kao što sam uredio u galacijskim crkvama, tako i vi činite!
2. Svakog prvog dana u tjednu neka svatko od vas ostavlja kod sebe i skuplja koliko može, da se ne skuplja kad dođem.
3. A kad dođem, one koje nađete za prikladne poslat ću s preporukom u obliku poslanice, da odnesu vaš dar u Jeruzalem.
4. Ako pak bude prikladno da i ja idem, poći će sa mnom.
5. K vama ću doći kad prođem Makedoniju, jer ću proći kroz Makedoniju.
6. Moguće je da ću se kod vas zadržati ili i prezimiti, kako biste me opskrbili sredstvima za nastavak putovanja.
7. Ne želim vas naime pohoditi sada u prolazu, jer se nadam neko vrijeme ostati kod vas, ako Gospodin dopusti.
8. U Efezu ću ostati do Duhova,
9. jer mi se širom otvoriše velika vrata, a protivnika ima mnogo.
10. Ako dođe Timotej, gledajte da među vama boravi bez straha, jer on čini Gospodnje djelo, kao i ja.
11. Stoga, neka ga nitko ne prezire, nego ga opskrbite sredstvima da u miru dođe k meni, jer ga čekam s braćom.
12. Što se tiče brata Apolona, usrdno sam ga molio da dođe k vama s braćom. I nikako mu nije bilo po volji da sad dođe; ali će doći kad bude imao vremena. \
13. Bdijte, stojte u vjeri, držite se muževno, budite jaki!
14. Sve neka vam biva u ljubavi!
15. Još jedna preporuka, braćo: znate da su Stefanas i njegova kuća prvi plod Ahaje i da su se stavili na službu svetima.
16. Podlažite se takvima i svakome koji surađuje i trudi se.
17. A radujem se Stefanasovu, Fortunatovu i Ahajikovu dolasku, jer mi oni nadoknadiše dok sam bio bez vas;\
18. oni okrijepiše moj i vaš duh. Poštujte dakle takve!
19. Pozdravljaju vas Crkve u Aziji. Pozdravljaju vas srdačno u Gospodinu Akvila i Priska s Crkvom u njihovu domu.
20. Pozdravljaju vas sva braća. Pozdravite jedni druge svetim poljupcem!
21. Pozdrav mojom rukom: Pavao.
22. Ako tko ne ljubi Gospodina, neka bude isključen! Marana tha!
23. Neka milost Gospodina Isusa bude s vama!
24. Moja ljubav prema svima vama u Kristu Isusu!