English
A A A A A

Izaija 3:1-26
1. Gle, Svemogući, Gospodin nad vojskama, oduzima Jeruzalemu i Judi štap i potporu, svaku potporu u kruhu, svaku potporu u vodi; \
2. junaka i ratnika, suca i proroka, vračara i starješine,
3. stotnika i ugledna čovjeka, savjetnika, majstora u umjetnosti i čarobnjaka.
4. Dječake stavljam za gospodare nad njima. Djeca će im obijesna zapovijedati.
5. I gura se narod, čovjek protiv čovjeka, i jedan protiv drugoga. Ustaje mladić na starca, nepošten na poštena.
6. Tada jedan uhvati brata u kući svojega oca: “Ti još imaš gornju haljinu, ti moraš biti naš knez i vladati nad ovim rasapom!”
7. Onda on u onaj dan glasno poviče: “Ne ću biti liječnik za rane. U mojoj kući nema kruha ni haljine. Ne postavljajte me knezom narodu!”
8. U razvaline će pasti Jeruzalem, i Juda će pasti, jer se njihovi jezici i djela protive Gospodinu i prkose njegovim svetim očima.
9. Izgled njihova lica svjedoči protiv njih. Kao Sodoma govore javno o svojemu grijehu. Jao njima! Sebi samima samo nanose štetu.
10. Blago pravedniku! Njemu je dobro jer žanje plaću svojih djela.
11. Teško bezbožniku! Njemu je zlo jer će mu se naplatiti rad njegovih ruku.
12. Djeca, narode moj, tvoji su gospodari. Lihvari vladaju nad tobom. Narode moj, zavodnici su tvoje vođe. Oni kvare smjer tvoje staze.
13. Na sud ustaje Gospodin. Stoji kako bi sudio narodima.
14. Na sud ide Gospodin sa starješinama svojega naroda i s njegovim knezovima: “Uništiste vinograd! U vašim je kućama ugrabljeno dobro siromaha.
15. Kako vi dolazite da biste gazili moj narod, satirali siromaha?”, govori svemogući Gospodin nad vojskama.
16. Gospodin govori: “Uznosite su kćeri Siona. Idu ispružena vrata i bacajući pohotne poglede. Sitno koračaju i zvekeću nogama.”
17. Zato će Svemogući učiniti da oćelavi tjeme kćerima Siona. Prijekor i sramotu donijet će na njih Gospodin.
18. U onaj će dan Svemogući otrgnuti nakit: nožne kopče, ukrase čela i polumjesece,
19. naušnice, narukvice i koprene,
20. ukosnice, podvezice i sjajne pojaseve, mirisnice i amajlije,
21. prstenove i nosnice,
22. svečane haljine i plašteve; ogrtače i vrećice,\
23. ogledala, fine košuljice, oglavlja i pokrivala.
24. Tada će biti umjesto balzamova mirisa smrad, umjesto pojasa uže, umjesto pletenica ćela, umjesto svečanih haljina pokornička odjeća, umjesto ljepote ljaga.
25. Tvoji ratnici padaju od mača, tvoji junaci padaju u boju.
26. Njegova vrata tuguju i plaču. Oplijenjen sjedi on na zemlji.

Izaija 4:1-6
1. U onaj će dan sedam žena prionuti za jednoga muža i ovako će govoriti: “Same ćemo se hraniti i odijevati. Samo daj da nosimo tvoje ime! Skini s nas sramotu!”
2. U onaj će dan biti Gospodnja mladica na ures i čast, i plod zemlje na ponos i slavu onima koji su bili spašeni iz Izrćla.
3. Tko je tad još preostao u Sionu i na životu je u Jeruzalemu, zvat će se svet, svaki koji je upisan za život u Jeruzalemu.
4. Kada Svemogući opere nečistoću kćeri Siona i istrijebi iz njegove sredine krvno djelo Jeruzalema duhom suda, duhom čišćenja:
5. tada će Gospodin nad cijelim prostorom gore Siona, nad njezinim skupštinama stvoriti oblak za dan, a za noć sjaj i plameni oganj. Jest, zaklon će biti nad svom slavom.
6. I bit će koliba da sjenom zaklanja danju od žege i da bude zaštita i krov od oluje i dažda.

Psalmi 105:7-22
7. On je Gospod, Bog naš! Po svoj zemlji su njegovi sudovi.
8. Spominje se uvijek svoga Saveza, riječi koju dade za tisuću koljena,
9. Saveza koji je sklopio s Abrahamom, i zakletve svoje Izaku.
10. Postavi ga za zakon Jakovu, Izrćlu za vječni Savez,
11. govoreći: “Tebi ću dati zemlju Kanaan, određenu za vašu baštinu!”
12. Kad ih još bijaše malo na broju, vrlo malo, kad su bili i kao stranci u njoj; \
13. i išli su od naroda do naroda, od jednoga kraljevstva do drugog naroda,
14. ne dade nikome da ih tlači; kažnjavaše kraljeve zbog njih: \
15. ”Ne dirajte u moje pomazanike, i ne zlostavljajte moje proroke!”
16. Dozva glad na zemlju; sve zalihe kruha uništi. \
17. Posla pred njima čovjeka: Josip, za roba bijaše prodan.
18. Okovima stegoše noge njegove i u željezo mu vrat staviše.
19. Do vremena ispunjenja njegova proroštva Gospodnja ga riječ potvrdi.
20. Kralj posla da ga se odriješi, gospodar nad narodima oslobodi ga.
21. Postavi ga upraviteljem kući svojoj, nadstojnikom sveg imanja svojega,
22. da poučava knezove volji svojoj i starce njegove mudrosti uči.

Izreka 24:26-27
26. Zgodan odgovor je kao cjelov na usne.
27. Uredi svoj posao vani i završi ga na njivi; tada istom možeš osnovati svoje kućanstvo! \

1 Korinæanima 15:1-28
1. Podsjećam vas, braćo, na evanđelje koje sam vam propovijedao, koje ste i primili, u kojemu i stojite,
2. po kojemu se i spašavate, ako držite kako sam vam propovijedao, osim ako uzalud povjerovaste.
3. Doista, predao sam vam najprije ono što sam i primio: Krist je umro za grijehe naše po Pismima;\
4. i pokopan je, i uskrišen je trećeg dana po Pismima;\
5. i ukazao se Kefi, potom dvanćstorici.
6. Zatim se je ukazao braći kojih je bilo više od pet stotina zajedno. Od njih mnogi žive i sad, a neki usnuše.
7. A potom se ukazao Jakovu, onda svim apostolima.
8. Nakon svih ukazao se i meni kao nedonoščetu.
9. Doista, ja sam najmanji među apostolima i nisam dostojan zvati se apostol, jer sam progonio Božju Crkvu.
10. Ali po milosti Božjoj jesam što jesam, i njegova milost nije u meni ostala besplodna, nego sam se trudio više od svih njih, ali ne ja nego Božja milost, koja je sa mnom.
11. Bio dakle ja, bili oni, tako propovijedamo i tako uzvjerovaste.
12. A ako se propovijeda da je Krist uskrsnuo od mrtvih, kako neki među vama govore da nema uskrsnuća mrtvih?
13. Ako naime nema uskrsnuća mrtvih, onda nije ni Krist uskrsnuo.
14. A ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je dakle naše propovijedanje, uzalud je i vaša vjera.
15. Tada smo i lažni Božji svjedoci što smo svjedočili protiv Boga da je uskrisio Krista kojega nije uskrisio, ako doista mrtvi ne uskrsavaju.
16. Jer ako mrtvi ne uskrsavaju, ni Krist nije uskrsnuo.
17. A ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je naša vjera, jer ste još u svojim grijesima.
18. Tada i oni koji usnuše u Kristu, izgiboše.
19. Ako se samo u ovom životu uzdamo u Krista, bjedniji smo od svih ljudi.
20. Ali Krist jest uskrsnuo od mrtvih, prvijenac onih koji usnuše.
21. Jer kako po čovjeku dođe smrt, tako će i uskrsnuće mrtvih doći po čovjeku.
22. Doista, kako u Adamu svi umiru, tako će u Kristu svi oživjeti.
23. Ali svaki u svom redu: prvijenac Krist; potom oni koji su Kristovi o njegovu dolasku.\
24. Onda svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, i kad dokine svako poglavarstvo, svaku vlast i silu.
25. Jer njemu valja kraljevati “dok ne podloži sve neprijatelje pod svoje noge”.
26. A kao posljednji neprijatelj bit će uništena smrt!
27. ”Jer je sve podložio pod njegove noge.” A kad veli da je sve podloženo, jasno je da je podložio sve osim onoga kojemu je sve podloženo.
28. A kad mu bude sve podloženo, tada će se i sam Sin podložiti onome koji mu je sve podložio, da bude Bog sve u svemu.