A A A A A

Izaija 1:1-31
1. Viđenje Izaije, Amosova sina, što ga je gledao nad Judom i Jeruzalemom u dane kraljeva Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije od Jude.
2. čujte, nebesa! Slušaj, zemljo! Jer je Gospodin govorio: “Djecu odgojih i podigoh. Ali mi ona postadoše nevjerna.
3. Vol poznaje svoga gospodara i magarac jasle svoga gospodara. Samo Izrćl ne poznaje, narod moj ne razumije!”
4. Jao, pokoljenje grješno, narode krivnjom natovareni, leglo zlikovaca, djeco izrođena! Oni ostaviše Gospodina, pogrdiše Sveca Izrćlova, okrenuše mu leđa.
5. Gdje da vas se još udara, kad neprestano otpadate?
6. Posve je bolesna glava. Posve je iznemoglo srce. Od pete do glave nema ništa zdravo na tebi? samo ubodi, modrice i svježe rane. Nije ih se iscijedilo, ni zavilo, ni uljem ublažilo.
7. Zemlja je vaša postala pustinja. Gradovi su vaši ognjem spaljeni. Vaše njive? tuđinci ih jedu na vaše oči. Pustoš je kao kod razorenja Sodome.
8. Samo kći Siona preostade kao koliba u vinogradu, kao stražarnica u polju krastavaca, kao stražarska kula.
9. Jest, da nam Gospodin nad vojskama nije ostavio jedan ostatak, bili bismo kao Sodoma, izjednačili bismo se s Gomorom!
10. I čujte riječ Gospodnju, knezovi Sodome! Poslušaj naputak Boga našega, narode Gomore!
11. ”Što će mi mnoštvo vaših žrtava?”, tako govori Gospodin. Sit sam žrtava od ovnova i pretiline od teladi. Ne marim više za krv bikova, janjaca i jaraca.
12. Kad dolazite da se pokažete preda mnom: tko traži od vas da gazite moje trijemove?
13. Ne prinosite više nevrijednih žrtava! Kâd mi se gadi. Mjesec mlađak, subotu, poziv na svečani blagdan? ne podnosim: zločin i blagdan.
14. Duša mi mrzi vaše mlađake i blagdane. Oni su mi na teret. Dodijalo mi je podnositi ih.
15. I kad širite svoje ruke, zatvaram svoje oči od vas, i kad molite još toliko, ne slušam vas: ruke su vaše pune krvi.
16. Operite se! Očistite se! Uklonite svoja zla djela ispred mojih očiju! Prestanite činiti zlo!
17. Učite se činiti dobro! Težite za pravdom! Pomažite potlačenomu! Pribavite pravicu siroti! Branite udovicu!
18. ”Dobro dakle, sudimo se!”, tako govori Gospodin. “I ako su vaši grijesi crveni kao skrlet, postat će bijeli kao vuna!
19. Ako hoćete slušati, uživat ćete najbolje u zemlji.
20. Ali ako ne ćete i prkosite, proždrijet će vas mač!”? Zaista, Gospodnja usta rekoše.
21. Kako postade bludnicom vjerni grad koji je bio pun pravice! Nekoć je stanovala u njemu pravednost, a sada? krvnici.
22. Tvoje srebro postade troska, tvoje vino razvodnjeno.
23. Knezovi su tvoji buntovnici, drugovi kradljivcima. Oni svi ljube mito i lete za novcima. Siroti ne daju pravice i udovičina parnica ne dolazi pred njih.
24. Zato govori Svemogući, Gospodin nad vojskama, Izrćlov jaki Bog: “Ha, izdovoljit ću se na svojim neprijateljima, osvetit ću se svojim protivnicima!
25. Okrenut ću svoju ruku protiv tebe! Očistit ću kao lužinom tvoje troske, izlučit ću sve tvoje olovo.
26. Postavit ću ti opet suce kao prije i savjetnike kao iz početka. Tada ćeš se opet zvati Grad pravednosti, Vjerni grad.
27. Dolaskom pravde Sion će se spasiti, a njegovi obraćenici pravednošću.”
28. A nevjernici i grješnici svi će propasti. Koji ostave Gospodina ginut će.
29. Jer ćete se posramiti zbog gajeva što ih tako ljubite. Morat ćete se zastidjeti zbog vrtova što ih tako volite.
30. Jer ćete biti kao hrast kojemu vene lišće, kao vrt bez vode.
31. Jaki će biti kao kučine, njegovo djelo kao iskra. Oboje će se zapaliti zajedno, i nitko ne će gasiti.

Izaija 2:1-22
1. Objava koju je primio Izaija, Amosov sin, o Judi i Jeruzalemu.
2. Na kraju danâ dogodit će se da će utvrđena gora s Gospodnjom kućom biti kao glava gorama, uzvišena iznad visina.
3. Tada će grnuti k njoj svekoliki narodi. Mnogi će narodi ići tamo i govoriti: “Dođite da idemo na Gospodnju goru, u kuću Boga Jakovljeva! Neka nas on uči svojim putovima! Mi želimo hoditi njegovim stazama!” Jer nauk izlazi sa Siona i Gospodnja riječ od Jeruzalema.
4. On sudi među narodima, govori pravicu mnogim narodima. Oni prekivaju svoje mačeve u plugove, svoja koplja u srpove. Više ne diže mač narod protiv naroda. Više se ne uči ratu.
5. Dakle, kućo Jakovljeva! Zaputimo se u Gospodnjoj svjetlosti!
6. Ali ti si odbacio svoj narod, Jakovljevu kuću; jer su puni vračara s Istoka i gatalaca kao Filistejci. Idu ruku pod ruku s tuđincima. \
7. Puna je njihova zemlja srebra i zlata. Nema broja njihovu blagu. Puna je njihova zemlja konja. Nema broja njihovim kolima.
8. Puna je njihova zemlja idola. Klanjaju se djelu svojih ruku, što ga napraviše njihovi prsti.
9. Pregiba se čovjek, ponižava se muž. Ne ćeš im oprostiti.
10. Zavuci se u kamene pećine! Sakrij se u prah! Pred strahovitim Gospodnjim pogledom, pred uzvišenim njegovim veličanstvom!
11. Prignut će se uznositost ljudi, poništit će se oholost muževa. Samo je Gospodin uzvišen u onaj dan.
12. Jer će dan suda Gospodin nad vojskama održati nad svime što je oholo i uznosito, i nad svime što se podiže, da se to poništi; \
13. nad svim cedrovima Libanona, visokim, ponositim, i nad svim hrastovima od Bašana,
14. nad svim visokim gorama i nad svim uzdignutim humovima,
15. nad svakom visokom kulom i svakim utvrđenim zidom,
16. nad svim tarsiškim lađama i nad svakom dragocjenom barkom.
17. Prignut će se uznositost ljudi, poništit će se oholost muževa. Samo je Gospodin uzvišen u onaj dan.
18. Iščeznut će svi idoli.
19. Zavlačit će se ljudi u kamene pećine, u zemaljske rupe, pred strahovitim Gospodnjim pogledom, pred uzvišenim njegovim veličanstvom, kad ustane da prepadne zemlju.
20. U onaj će dan čovjek svoje idole od srebra i zlata, što ih je sebi napravio kako bi im se klanjao, pobacati štakorima i slijepim miševima.
21. Da se zavuče u kamene rasjekline, u gorske pukotine pred strahovitim Gospodnjim pogledom, pred uzvišenim njegovim veličanstvom, kad ustane da prepadne zemlju.
22. Zato se okanite ljudi, kojima kroz nos ide životni dah! Kako ih treba malo cijeniti!

Psalmi 105:1-6
1. Zahvaljujte Gospodu! Zazivajte njegovo ime! Navješćujte među narodima djela njegova!
2. Pjevajte mu! Svirajte mu! Kazujte sva njegova čudesa!
3. Dičite se njegovim svetim imenom! Nek se veseli srce onih koji traže Gospoda!
4. Tražite Gospoda i njegovu snagu! Tražite uvijek njegovo lice!
5. Sjećajte se njegovih čudesa koja učini, njegovih čuda i sudova njegovih usta,
6. vi, potomstvo Abrahama, njegova sluge, sinovi Jakovljevi, izabranici njegovi!

Izreka 24:23-25
23. I sljedeće izreke potječu od mudrih: Pristranost u kojoj pravnoj stvari nije dobra.
24. ”Ti imaš pravo”, njega proklinju ljudi, njega mrzi narod.
25. A koji pravedno odlučuju, njima je dobro, i dolazi na njih obilat blagoslov.

1 Korinæanima 14:21-40
21. U Zakonu je pisano: “Tuđim jezicima i tuđim usnama govorit ću ovome narodu, pa ni tako me ne će poslušati”, govori Gospodin.
22. Stoga su jezici za znak ne onima koji vjeruju, nego onima koji ne vjeruju; a proroštvo ne onima koji ne vjeruju, nego onima koji vjeruju.\
23. Ako se dakle skupi sva Crkva zajedno, i svi govore nepoznatim jezicima, a uđu neupućeni ili nevjernici, ne će li reći da ludujete?
24. A ako svi prorokuju, a uđe kakav nevjernik ili neupućeni, svi ga uvjeravaju, svi prosuđuju.
25. Tajne njegova srca bivaju očitovane, i tako će pasti ničice i poklonit će se Bogu, priznajući da je zaista Bog u vama.
26. Što dakle činiti, braćo? Kad se sastajete te pojedinac ima hvalospjev, ima nauk, ima otkrivenje, ima jezik, ima tumačenje, neka sve bude na izgrađivanje!
27. Ako tko govori nepoznatim jezikom, neka govore po dvojica ili najviše po trojica, i to po redu, a jedan neka tumači!
28. Ako li nema tumača, neka šuti na sastanku, a neka govori sebi i Bogu!
29. Što se tiče proroka neka govore dva ili tri, a drugi neka rasuđuju!
30. Ako li se otkrije što drugome koji sjedi, prvi neka ušuti!
31. Jer možete prorokovati svi, jedan po jedan, da svi uče, i svi da se ohrabre.
32. Proročki duhovi pokoravaju se prorocima;\
33. jer Bog nije Bog nesloge, nego mira. Kao u svim crkvama svetih,
34. žene neka šute na sastancima, jer njima nije dopušteno govoriti; nego neka budu pokorne, kao što i Zakon govori.\
35. Ako li žele pouku o nečemu, neka kod kuće pitaju svoje muževe, jer je ružno ženi da govori na sastanku.
36. Je li od vas izašla Božja riječ? Ili je k vama samima došla?
37. Ako tko misli da je prorok ili duhovan, neka zna: što vam pišem Gospodnja je zapovijed.
38. Ako li tko ne prizna, ne će biti priznat.
39. Tako, braćo, revno prorokujte i ne zabranjujte govoriti nepoznatim jezicima!
40. A sve neka bude pošteno i uredno!