A A A A A

Pjesma nad Pjesmama 7:1-13
1. Vrati se, vrati, Sulamko! Vrati se, vrati, da ti se divimo! Zaručnica: čemu se želite diviti na Sulamki, svrstane tako u dva zbora? Zbor:
2. Kako su lijepe tvoje noge u papučicama, kćeri plemenita naroda! Oblik tvojih bokova je kao đerdan oko vrata, djelo umjetničke ruke.
3. Krilo ti je slično amfori u kojoj ne nedostaje miješana vina. Tijelo ti je kao stog pšenice, ograđen ljiljanima.
4. Tvoje su grudi kao dva laneta blizanca.
5. Tvoj vrat? toranj od slonove kosti. Tvoje oči? dva jezera pred batrabimskim vratima. Tvoj je nos kao libanonski toranj koji gleda prema Damasku.
6. Tvoja je glava kao Karmel i tvoje su kose kao kraljevski grimiz spleten u pletenice. Zaručnik:
7. Kako si krasna, kako čarobna, kako ljupka, ti, ljubljena moja!
8. Tvoj je stas kao palma, a tvoje su grudi kao njezini grozdovi.
9. Rekoh samom sebi: popet ću se na palmu, dohvatiti njezine grozdove. Tad će mi tvoja njedra biti grozdovi za mene i dah tvojih usta kao miris jabuke,
10. tvoja će mi usta biti kao plemenito vino što mi slatko vlaži grlo i klizi preko usana i zuba.
11. Ja sam sva za moga dragoga! Prema meni streme sve njegove čežnje.
12. Dođi, dragi moj, pođimo van u polja! Pod ciprovim grmljem lezimo na počinak!
13. Uranit ćemo da bismo pošli u vinograde vidjeti zameće li se već loza, rastvaraju li se cvjetovi. Tamo ću ti dati svoju ljubav.

Pjesma nad Pjesmama 8:1-14
1. Ah, da si mi bio brat koji je sisao prsa moje majke! Tada bih te kod susreta mogla cjelivati, a da mi se nitko zbog toga ne naruga!
2. Ja bih te zvala i uvela bih te u kuću svoje majke, u sobu u kojoj me rodila. Dala bih ti piti mirisava vina i soka od šipka.
3. Njegova ljevica počiva pod mojom glavom, a njegova me desnica grli u ljubavi. Zaručnik:
4. Zaklinjem vas, kćeri jeruzalemske, nemojte buditi ni uznemiravati moju ljubljenu dok ona sama to ne bude htjela! Zbor:
5. Tko je ona koja dolazi iz pustinje, naslonjena na svoga dragoga? Zaručnik: Probudit ću te pod jabukom, tamo gdje te u bolovima rodila tvoja majka, gdje je u mukama ležala tvoja roditeljka.
6. Stavi me kao pečat na srce, kao pečat na svoju ruku. Jest, ljubav je jaka kao smrt i ljubomora je tvrda kao grob. Njezin je žar kao plameni oganj, vatra Gospodnja.
7. Ljubav ne mogu ugasiti najveće vode, niti je rijeke mogu iščupati. Kad bi netko ponudio za ljubav sve svoje imanje, bio bi prezren.
8. Naša je sestra malena, još nema ni grudi. Što ćemo činiti sa svojom sestrom kad je dođu prositi?
9. Ako je zid, sagradit ćemo na njemu tvrđavu od srebra! Ako li je vrata, utvrdit ćemo ih cedrovim trenicama!
10. Da, ja sam zid i prsa su moja kao tornjevi, ali sam u njegovim očima postala kao ona koja je našla mir. Braća zaručnice:
11. Salomon je imao vinograd u Baal Hamonu i povjerio ga je čuvarima. Morao je svaki za njegov rod platiti tisuću srebrnjaka! Zaručnica:
12. Moj je vlastiti vinograd preda mnom. Za tebe (neka bude), Salomone, ovih tisuću srebrnjaka i k tome dvije stotine više za one koji čuvaju vinograd.
13. Ti, koja stanuješ u perivojima, prijatelji prisluškuju, daj mi da čujem tvoj glas! Zaručnica:
14. Trči, ljubljeni moj, kao srna ili kao lane po mirisnim gorama!

Psalmi 104:31-35
31. Nek dovijeka traje slava Gospodnja! Nek se veseli Gospod u svojim djelima.
32. On koji pogleda na zemlju i ona se trese; dotakne se gora i one se zadime. \
33. Pjevat ću Gospodu dok sam živ; slavit ću svojega Boga dokle god postojim. \
34. Nek mu se svidi moja pjesma! Ja ću se radovati u Gospodu.
35. Nek grješnici iščeznu sa zemlje i bezbožnika nek više ne bude. Blagoslivljaj, dušo moja, Gospoda. Aleluja!

Izreka 24:21-22
21. Sine moj, boj se Gospodina i kralja, i ne miješaj se s buntovnicima.
22. Jer odjednom provali njihova pogibao unutra i postane iznenada propast obojice!

1 Korinæanima 14:1-20
1. Težite za ljubavlju! Revnujte za duhovnim darovima, a osobito za tim da prorokujete!
2. Doista, onaj koji govori nepoznatim jezikom, ne govori ljudima nego Bogu, jer nitko ne razumije, a Duhom govori otajstva.
3. A koji prorokuje, govori ljudima za izgradnju, ohrabrenje i utjehu.
4. Koji govori jezike sebe izgrađuje, a koji prorokuje Crkvu izgrađuje.
5. Želim da vi svi govorite nepoznatim jezicima, ali još više da prorokujete; jer je veći onaj koji prorokuje, negoli onaj koji govori jezike, osim ako tumači, da se Crkva izgrađuje. \
6. A sad, braćo, ako dođem k vama govoreći jezike, što ću vam koristiti, ako vam ne govorim ili u otkrivenju, ili u znanju, ili u proroštvu, ili u nauku?
7. Već je tako kod neživih glazbala, poput flaute ili citare, koja jedan glas daju od sebe. Ako glazbala ne daju različita tona, kako će se razumjeti što se svira ili pleše?
8. Jer ako truba da nejasan glas, tko će se spremiti na boj?
9. Tako i vi, ako nerazumljivu riječ kažete nepoznatim jezikom, kako će ljudi razumjeti ono što govorite? Tada ćete govoriti u vjetar.
10. Tolike su riječi na svijetu, a nijedna nije bez značenja.
11. Ako dakle ne znam snage riječi, bit ću tuđinac onome kome govorim, a onaj koji govori bit će meni tuđinac.
12. Tako i vi, jer revnujete za duhovnim darovima, gledajte kako biste obilovali onima koji su na izgradnju Crkve!
13. Zato neka se onaj koji govori jezikom moli da može protumačiti.
14. Jer ako se jezikom molim, moj se duh moli, a um je moj bez ploda.
15. Što dakle? Molit ću se duhom, a molit ću se i umom; pjevat ću hvalu duhom, a pjevat ću i umom.\
16. Inače, ako izričeš blagoslov duhom, kako će onaj koji sluša kao neupućeni reći “Amen” na tvoju zahvalu, kad ne zna što govoriš.
17. Ti doduše dobro zahvaljuješ, ali se drugi ne izgrađuje.
18. Hvala Bogu, govorim nepoznatim jezicima više od sviju vas.
19. Ali na sastanku više volim reći pet riječi svojim umom, da i druge poučim, negoli deset tisuća riječi nepoznatim jezikom.
20. Braćo, ne budite djeca umom, nego budite djeca s obzirom na pakost, a razboritošću budite savršeni!