A A A A A

Izaija 51:1-23
1. ”Poslušajte me, koji težite za spasenjem, koji tražite Gospodina! Pogledajte stijenu iz koje ste isječeni, zdensku jamu iz koje ste iskopani!
2. Pogledajte Abrahama, svojega oca, i Saru, koja vas je rodila! Sam je bio kad sam ga pozvao. Blagoslovio sam ga i umnožio ga.
3. Jest, Gospodin će se smilovati Sionu, utješit će sve njegove razvaline. Pustinju će njegovu pretvoriti u raskošnu zemlju, njegovu pustaru u Gospodnji vrt. U njemu će biti radost i veselje, hvalospjev i gromka pjesma.
4. Poslušaj me, narode moj! čujte me, zemljaci moji! Jer pouka izlazi od mene. Svoj zakon postavljam kao svjetlo narodima.
5. Blizu je moja pobjeda. Pred vratima je moje spasenje. Moje mišice upravljaju narodima. čekaju me zemlje na moru, ufaju se u moju mišicu.
6. Podignite gore k nebu svoje oči! Pogledajte dolje na zemlju! Jer će nebo iščeznuti kao dim. Kao haljina zemlja će se raspasti. Kao mušice umiru njezini stanovnici. A moja će pomoć ostati dovijeka. Mojemu spasenju nema nikad kraja.
7. Poslušajte me, koji težite za spasenjem, ti narode u kojem stanuje moj zakon! Ne bojte se ljudske poruge! Njihova psovanja se ne plašite!
8. Jer će ih moljac proždrijeti kao haljinu. Žohar će ih izjesti kao vunu. A spasenje će moje ostati dovijeka, moja pomoć od koljena na koljeno.”
9. ”Digni se! Digni se! Naoružaj se jakošću, Gospodnja mišico! Digni se kao u dane davnina, za pokoljenjâ što su prošla! Nisi li ti sasjekla Rahaba, probola nakazu?
10. Nisi li ti isušila more, vode velikoga bezdana? Od morskih dubina napravila si put, da prođu oslobođeni?
11. Oslobođeni Gospodnji vraćaju se i dolaze pjevajući u Sion. Na njihovoj glavi sja vječna radost. Njihov je dio radost i veselje. Nestalo je brige i uzdisanja.”
12. ”Ja, ja sam koji vas tješim. Tko si ti da se bojiš smrtnih ljudi, čovječje djece što iščeznu kao trava,
13. da si zaboravio Gospodina koji te stvorio, koji je razapeo nebo i osnovao zemlju, da jednako dršćeš svaki čas pred gnjevom tlačitelja, koji je išao za tim da te upropasti? Gdje je sada gnjev tlačitelja?
14. Doskora će se osloboditi sužanj svojih okova. On ne umire, ne ide u svijet mrtvih. Ne trpi ni oskudicu kruha.
15. Jer sam ja, Gospodin, tvoj Bog, koji uzgiba more, da valovi njegovi buče, a moje je ime: Gospodin nad vojskama.
16. Ja sam stavio u tvoja usta svoje riječi. Ja sam te sakrio u zaštitu svoje ruke, ja, koji sam stvorio nebo, osnovao zemlju, rekao sam Sionu: Ti si moj narod.
17. Digni se! Ustani, Jeruzaleme! Ti si pio iz Gospodnje ruke čašu njegova gnjeva. čašu si ljutu iskapio.
18. Od sve djece koju je rodio nijedno ga nije vodilo. Od sve djece koju je othranio nijedno ga nije uzelo za ruku.
19. Dvoje te pogodilo. Tko te žali? Pustoš i rasap, glad i mač. Tko bi te mogao utješiti?
20. Djeca su tvoja ležala nemoćna na krajevima svih ulica, kao gazele u mreži, puna Gospodnjega gnjeva i pokude tvojega Boga.
21. Zato ipak čuj ovo, ti nevoljni, ti pijani, ali ne od vina!
22. Ovako veli svemogući Gospodin, tvoj Bog, koji pripravlja pravicu svojemu narodu: Evo uzimam iz ruke ljutu čašu svojega gnjeva. Nećeš je odsad piti.
23. Tvojim tlačiteljima dajem je u ruku, onima koji su ti govorili: Sagni se da koračamo preko tebe! I ti si svoja leđa učinio da budu tlom, ulicom onima koji su po njoj koračali.”

Izaija 52:1-15
1. Ustani, ustani, obuci se u svoju snagu, Sione! Obuci svoje sjajne haljine, Jeruzaleme, sveti grade! Jer nijedan koji je neobrezan i nečist ne će više u tebe ući.
2. Otresi prah sa sebe! Ustani, zarobljena četo Jeruzalema! Skini okove sa svojega vrata, zarobljena četo, stanovništvo Siona!
3. Jer ovako veli Gospodin: “Badava su vas prodali, pa ćete se i bez novaca iskupiti.”
4. Jer ovako veli svemogući Gospodin: “Najprije siđe moj narod u Egipat, da tamo boravi u tuđini. Asir ga pritisnu badava.
5. A sada? veli Gospodin? što još imam ovdje činiti? Jer je moj narod zarobljen badava. Zulumčari se njegovi hvale? veli Gospodin.? Neprestano, svaki čas, huli se moje ime.
6. Zato će moj narod spoznati moje ime. Zato će spoznati u onaj dan da sam ja koji govori: Ovdje sam.”
7. Kako su krasne na gorama noge glasnika radosti, koji navješćuje mir, koji obećava sreću, koji oglašava spasenje, koji govori Sionu: “Bog je tvoj postao kralj.”
8. čuj, tvoji stražari podižu glas! Oni svi kliču. Jer okom u oko vide puni radosti Gospodnji povratak u Sion.
9. Kličite u sav glas, razvaline Jeruzalema! Jer Gospodin tješi svoj narod. On otkupljuje Jeruzalem.
10. Gospodin je pokazao svoju svetu mišicu pred očima svih naroda. Svi krajevi zemlje gledaju spasenje našega Boga.
11. Otamo, otamo! Izađite otamo! Ne dotičite se ničega nečistog! Iziđite iz njihova područja! Očistite, koji nosite Gospodnje posude!
12. Jer ne trebate izići u hitnji, da se otamo uklonite bježeći, jer pred vama ide Gospodin. Za vašim je plećima Izrćlov Bog.
13. ”Gle, uspjet će moj sluga, popet će se, uzdignut će se, bit će silno uzvišen.
14. Kako su se mnogi prestravili nad tobom? jer je nečovječno bio iznakažen njegov izgled; njegov lik nije više bio sličan čovječjemu? \
15. tako će on začuditi mnoge narode. Kraljevi će pred njim zatisnuti svoja usta, kad vide što im se još nikada nije pripovjedilo, kad čuju što nisu još nikada slušali.”

Psalmi 112:5-10
5. Blago čovjeku koji je milostiv i daje u zajam, JOD i svoje poslove obavlja u pravdi. KAF
6. On ne će posrnuti dovijeka, LAMED u vječnoj uspomeni živjet će pravednik. MEM
7. Ne će se bojati zle vijesti, NUN srce je njegovo mirno, uzda se u Gospoda. SAMEK
8. Pouzdano je srce njegovo, ničeg se ne boji AJIN dok ne vidi ponižene svoje neprijatelje. PE
9. On rasipa, daje siromasima. SADE Njegova pravednost ostaje zauvijek. KOF Njegova će se moć uzdići u slavi. REŠ
10. Bezbožnik će to gledati i ljutiti se, ŠIN škripat će zubima i ginuti. TAU U ništa propast će želja bezbožnika.

Izreka 26:16-16
16. Lijenčina misli da je mudriji od sedmorice, koji znaju razumno odgovoriti.

Efežanima 2:1-22
1. Vi ste bili mrtvi zbog svojih prijestupa i grijeha
2. u kojima ste nekoć živjeli na način ovoga svijeta, po knezu koji vlada u zraku, po duhu koji sada djeluje u nepokornim sinovima.
3. U takvim prijestupima i grijesima i mi smo svi nekad živjeli po željama svojega tijela, čineći prohtjeve tijela i slijedeći tjelesne porive, i bili smo po naravi djeca srdžbe, kao i ostali.
4. Ali Bog koji je bogat u milosrđu, zbog velike svoje ljubavi kojom nas je zavolio,
5. oživje s Kristom nas koji smo bili mrtvi zbog grijeha? milošću ste spašeni.
6. S njime nas uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu,
7. da pokaže u budućim vjekovima preveliko bogatstvo svoje milosti, dobrotom prema nama u Kristu Isusu.
8. Doista, milošću ste spašeni po vjeri. To nije od vas, nego je dar Božji.
9. Ne po djelima, da se tko ne bi hvalio.
10. Mi smo njegovo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.
11. Zato se spominjite: vi koji ste nekad po tijelu bili pogani, a oni na kojima je rukom obavljeno tjelesno obrezanje nazivali vas neobrezanima,
12. bili ste u ono vrijeme udaljeni od Krista, isključeni od Izrćlove zajednice i bez udjela u savezima obećanja; niste imali nade i bili ste bez Boga na svijetu.\
13. A sada u Kristu Isusu, vi koji ste nekad bili daleko, postadoste blizi Kristovom krvlju.
14. On je naš mir. Doista, oboje sastavi u jedno, i razvali razdvojni zid svojim tijelom,
15. dokinuvši zakon zapovijedi s odredbama, da iz dvoga načini u sebi jednoga novog čovjeka. On pribavi mir,
16. i pomiri s Bogom oboje u jednom tijelu po križu, ubivši neprijateljstvo na njemu.
17. On je došao i navijestio vam je mir, vama koji ste bili daleko, i mir onima koji su bili blizu.
18. Jer po njemu imamo jedni i drugi pristup k Ocu u jednom Duhu.
19. Tako, dakle, više niste tuđinci ni došljaci, nego ste sugrađani svetih i Božji ukućani,
20. nazidani na temelju apostola i proroka, a ugaoni je kamen sam Krist Isus.
21. Na njemu je sva građevina složena i raste u sveti hram u Gospodinu.
22. Na njemu se i vi izgrađujete u Božje boravište u Duhu.