English
A A A A A

Izaija 49:1-26
1. ”Poslušajte me, vi zemlje na moru! Pazite, vi narodi daljine: Gospodin me pozvao od majčina krila. Imenovao me je od majčina krila.
2. Učinio je da moja usta budu kao oštar mač. Držao me je u zaštiti svoje ruke. Učinio je da budem glatka strijela, sakrio me u svojem tobolcu.
3. On mi reče: Ti, Izrćle, moj si sluga, u kojem ću se proslaviti!
4. A ja rekoh: Uzalud sam se dakle trudio, snagu sam svoju badava i ni za što potrošio. Ipak u Gospodinu je moje pravo, u mojem Bogu moja plaća.
5. A sada govori Gospodin, koji me je od majčina krila učinio svojim slugom, da mu privedem natrag Jakova, da saberem Izrćla za njega.? Proslavio sam se u Gospodnjim očima i moj mi je Bog bio jakost.?
6. On dakle reče: Premalo je da si mi sluga, da se podignu Jakovljeva plemena, da se vrate otkupljeni Izrćlci. I zato te činim svjetlom neznabožaca, da budeš posrednik mojega spasenja do nakraj zemlje.”
7. Ovako veli Gospodin, Izrćlov otkupitelj, njegov Svetac, prezrenomu, gadu ljudi, sluzi silnika: “Kraljevi će vidjeti i dići se. Knezovi će pasti na koljena zbog Gospodina koji je vjeran, zbog Izrćlova Sveca koji te izabrao.”
8. Ovako veli Gospodin: “Uslišao sam te u vrijeme milosti. Pomogao sam ti u dan spasenja. čuvao sam te, učinio sam te posrednikom Saveza za narod, da podigneš zemlju, da razdijeliš opustjelu baštinsku zemlju,
9. da dovikneš sužnjevima: Iziđite!, onima koji stanuju u mraku: Dođite na svjetlo! Odmah će oni pasti na putovima, svoju će pašu još naći po svim golim visinama.
10. Ne će biti gladni ni žedni, ne će ih pogađati jug ni sunce. Jer će ih pratiti njihov milosrdnik i odmarat će ih na izvorima voda.
11. Sve svoje gore obratit ću u putove. Visoki će biti moji drumovi.”
12. Gle, ovi dolaze izdaleka! Gle, oni od sjevera, od zapada i oni od zemlje Sinimâ!
13. Kličite, nebesa! Veseli se, zemljo! Podvikujte, gore! Jer je Gospodin utješio svoj narod, smilovao se siromasima u njemu.
14. A ipak se tužio Sion: “Ostavio me Gospodin! Zaboravio me Svemogući.”
15. Zaboravi li žena svoje djetešce? Ne smiluje li se plodu svoga tijela? A kad bi ga i zaboravila: Ja tebe ne zaboravljam!
16. Gle, na svoje sam te ruke zapisao. Zidovi tvoji stoje mi vazda pred očima.
17. Tvoja djeca hite ovamo. Tvoji razoritelji i oni koji su te pustošili odlaze od tebe.
18. Podigni svoje oči uokolo i vidi: svi se oni skupljaju i dolaze k tebi. “Tako ja bio živ”? veli Gospodin? “svima njima ti ćeš se zaodjenuti kao nakitom, opasat ćeš se njima kao nevjesta.
19. Jer tvoje razvaline i pustoši, i tvoja opustošena zemlja, sada su pretijesne za stanovnike, i daleko borave tvoji kvaritelji.
20. Jest, tvoji sinovi, što ti još ostadoše iz vremena kad si bila bez djece, vikat će glasno: Pretijesan mi je prostor. Napravi mjesto za me, da mogu stanovati!
21. Tada ćeš se ti pitati: Tko mi je ove rodio kad sam ipak bila bez djece i neplodna, prognana i zabačena? Tko ih je othranio? Bila sam ipak još sama preostala. A gdje su bili ovi?”
22. Ovako veli svemogući Gospodin: “Evo, podižem svoju ruku za neznabošce. Svoje zastave izdižem za narode. U naručju donose tvoje sinove. Na plećima nose tvoje kćeri.
23. Tvoji su čuvari kraljevi. Tvoje su dojilje kraljice. Klanjaju ti se licem do zemlje i cjelivaju prah tvojih nogu. Tako ćeš spoznati da ja, Gospodin, jesam onaj koji ne dopušta da se posrame oni koji se u njega ufaju.”
24. Otima li se jakome plijen? Ugrabi li se silniku grabež?
25. Jest! Ovako govori Gospodin: “I jakome će se oteti plijen, i silniku će se ugrabiti grabež. Jer ću se boriti s tvojim protivnicima. Izbavit ću tvoju djecu.
26. Mučiteljima tvojim dajem da jedu svoje vlastito meso. Opit će se svojom krvlju kao novim vinom. Tada će svaki narod spoznati da ja, Gospodin, jesam tvoj izbavitelj, tvoj otkupitelj, jaki Bog Jakovljev.”

Izaija 50:1-11
1. Ovako veli Gospodin: “Gdje je otpusna knjiga vaše majke, kojom bih je bio otpustio? Ili tko je od mojih vjerovnika kome bih vas bio prodao? Ne, zbog svojih ste grijeha bili prodani. Zbog vaših opačina bila je opustošena vaša mati.
2. Zašto ja dođoh, a nikoga nije bilo ovdje? Zašto ja zovnuh, a nitko se ne odazva? Da nije prekratka moja ruka za otkupljenje? Ili nema u meni snage za izbavljenje? Gle, svojim opomenama isušujem more, obraćam rijeke u pustinju. Ribe u njima trunu zbog nestašice vode i pomru od žeđi.
3. Oblačim nebo u žalost, zaogrćem ga pokorničkom haljinom.”
4. Svemogući Gospodin dao mi je jezik učenika, da navješćujem, da nagovorom krijepim umorne. On b?di svako jutro, b?di mi uho da slušam kao učenik.
5. Svemogući Bog otvorio mi je uho. A ja se nisam protivio. Nisam odstupio:
6. Svoja sam leđa podmetao onima koji su me udarali, svoje obraze onima koji su me šamarali; nisam skrivao svojega lica od izrugivanja i pljuvanja. \
7. A Gospodin, Svemogući, pomagao mi je; zato se nisam osramotio. Zato sam učinio svoje lice tvrdim kao kremen. Jer sam znao: Neću se posramiti. \
8. Koji mi pribavlja pravo, blizu je. Tko će se pravdati sa mnom? Istupamo zajedno! Tko je moj protivnik u parnici? Neka pristupi k meni!
9. Gle, Gospodin, Svemogući, pomaže mi. Tko će me proglasiti krivim? Gle, svi se oni raspadaju kao haljine. Moljac će ih proždrijeti.
10. Tko se među vama boji Gospodina, taj sluša glas njegova sluge, taj je išao po mraku i bez svjetla, ali se uzdao u Gospodnje ime, oslanjao se na svojega Boga.
11. Gle, vi ste svi ljudi koji raspirujete oganj, ognjene strijele stavljate u plamenove! Uđite u žar svojega ognja, u ognjene strijele, koje ste stavili u plamenove! Iz moje ruke dogodit će vam se ovo: u mukama ćete ležati.

Psalmi 112:1-4
1. Aleluja! Blago čovjeku koji se boji Gospoda, BET koji veoma uživa u zapovijedima njegovim! GIMEL
2. Moćno će mu biti potomstvo u zemlji, DALET rod će pravednika biti blagoslovljen. HE
3. Napredak i bogatstvo bit će u njegovoj kući, VAU njegova pravednost ostaje dovijeka. ZAJIN
4. Sviće k'o svjetlost pravednicima u tami; HET blag, milosrdan i pravedan. TET \

Izreka 26:13-15
13. Lijenčina govori: “Lav je na putu, lav je na ulicama.”
14. Kao što se vrata okreću na svojim šarkama/stožerima, tako se lijenčina okreće na svojoj postelji.
15. Je li lijenčina svoju ruku stavio u zdjelu, preteško mu je da je prinese ustima.

Efežanima 1:1-23
1. Pavao, po Božjoj volji apostol Krista Isusa, svetima koji su u Efezu, i vjernima u Kristu Isusu.
2. Milost vam i mir od našega Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!
3. Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima, u Kristu.
4. U njemu nas je izabrao prije postanka svijeta, da budemo sveti i neokaljani pred njim.
5. U ljubavi nas je unaprijed odredio po Isusu Kristu za svoje sinovstvo, po slobodnoj odluci svoje volje.
6. Učinio je to da slavimo njegovu slavnu milost kojom nas je obdario u Ljubljenome.
7. U njemu imamo otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje grijeha po bogatstvu njegove milosti.
8. Nju je obilno udijelio nama u svakoj mudrosti i razboritosti,
9. očitovavši nam otajstvo svoje volje po svojoj slobodnoj odluci, koju je unaprijed odredio u njemu;\
10. da je izvrši u punini vremenâ: da sve sjedini u Kristu kao glavi, što je na nebesima i na zemlji.
11. U njemu i mi postadosmo baštinici unaprijed određeni po odredbi onoga koji sve čini po odluci svoje volje
12. da bismo bili na hvalu njegove slave, mi koji smo se prije uzdali u Krista.
13. U njemu ste i vi, čuvši riječ istine, evanđelje svojega spasenja, i povjerovavši, opečaćeni Svetim i obećanim Duhom.
14. On je zalog naše baštine za stečeno otkupljenje, na hvalu njegove slave.
15. Zato i ja, čuvši za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i ljubav prema svima svetima,
16. ne prestajem zahvaljivati za vas i spominjati se vas u svojim molitvama.
17. Molim da Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dade vama Duha mudrosti i objave, da ga spoznate.
18. Neka rasvijetli oči vašega srca da biste upoznali koja je nada u njegovu pozivu i koje je bogatstvo njegove slavne baštine u svetima;\
19. i koja je obilna veličina njegove sile prema nama koji vjerujemo po djelovanju jake njegove sile.
20. Nju je djelotvorno pokazao u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posadi sebi s desne strane na nebesima,
21. nad svako Poglavarstvo i Vlast, i Silu, i Gospodstvo, i nad svako ime što se naziva ne samo na ovome svijetu nego i u budućem.
22. I sve podloži pod njegove noge, njega dade za glavu nad svom Crkvom,
23. koja je njegovo tijelo, punina onoga koji sve ispunjava u svemu.