A A A A A

Izaija 45:1-25
1. Ovako govori Gospodin Kiru, svojemu pomazaniku, kojega smatram za desnicu, da oborim narode pred njim i učinim kraljeve nemoćnim, da otvorim vrata pred njim, tako da mu se ne zatvore nijedna vrata:
2. ”Ja idem pred tobom i ravnam neprohodne putove. Razbijam mjedena vrata, lomim željezne prijevornice.
3. Dajem ti tajno blago i skriveno bogatstvo. Tako ćeš spoznati da sam ja Gospodin, onaj koji te pozva po imenu, Izrćlov Bog.
4. Zbog svojega sluge Jakova i zbog Izrćla, svojega izabranika, pozvah te tvojim imenom, dadoh ti časni naslov, a da me nisi poznavao.
5. Ja, Gospodin? nema drugoga, osim mene nema boga? opasat ću tebe, a da me ne poznaješ?
6. da se spozna od istoka sunca i od njegova zapada da osim mene nema boga. Ja sam Gospodin i nema drugoga.
7. Tvorac svjetlosti i stvoritelj tmine, donosilac mira i stvaratelj zla. Ja, Gospodin, ja činim sve to.
8. Rosite, nebesa, odozgo! Oblaci, kapajte blagoslovom! Neka se otvori zemlja da procvate spasenje! I neka ona iznikne blagoslovom! Ja, Gospodin, to ću stvoriti.
9. Teško onome koji se svađa sa svojim tvorcem! On, crijep među zemljanim crepovima. Smije li glina reći lončaru: Što radiš? I tvoje djelo: Nemaš ruku.
10. Teško onome koji govori ocu: Što će ti još djeca? I ženi: Što još postaješ mati.”
11. Ovako veli Gospodin, Svetac Izrćlov i njegov tvorac: “Za buduće me pitajte! Za moju djecu i za djelo svojih ruku naređujte mi!
12. Ja sam onaj koji je stvorio zemlju i na njoj ljude. Ruke su moje razapele nebo. Svoj vojsci dao sam zapovijed.
13. Ja sam ga podigao po svojem naumu spasenja. Sve ću mu putove poravnati. On opet gradi moj grad, pušta na slobodu moje prognanike ne za novce ni za darove”, veli Gospodin nad vojskama.
14. Ovako veli Gospodin: “Bogatstvo Egipta i dobitak Kušitâ i Sebejaca, ljudi visoka rasta, doći će k tebi i pripast će tebi. Za tobom će pristati, u okovima tebi služiti, tebi se klanjati, tebi se moliti: Samo je u tebi Bog, i nema drugoga boga.”
15. Zaista, ti si Bog s tajnim naumima, Izrćlov Bog, spasitelj!
16. Svi će oni biti postiđeni i posramljeni. Svi odlaze osramoćeni, koji grade idole.
17. A na Izrćla će misliti Gospodin vječnim spasenjem. Vi se ne ćete nikada postidjeti, niti ćete se posramiti dovijeka.
18. Jer ovako veli Gospodin, stvoritelj neba, pravi Bog, koji je sazdao i stvorio zemlju, koji ju je uredio, koji je nije stvorio kao pustinju, nego ju je sazdao za prebivalište: “Ja sam Gospodin i drugi nitko.
19. Nisam govorio tajno, u kojem tamnom kutu zemlje. Nisam potajno rekao Jakovljevoj djeci: Tražite me! Ja, Gospodin, govorim što je pravo, javljam što je istinito.
20. Skupite se! Pristupite! Dođite ovamo svi umaknuli neznabošci! Nerazumni su koji nose idole od drveta i mole se bogu koji im ne može pomoći.
21. Predložite! Iznesite! Neka se vijeća zajedno: Tko je to od starine kazao, tko je javio još onda? Nisam li ja to bio, Gospodin? Nema osim mene boga! Osim mene nema pravednoga boga i spasitelja.
22. Ovamo k meni! Dajte se spasiti, svi zemaljski kraljevi! Jer sam ja Bog, i drugi nitko.
23. Sobom sam se zakleo, iz mojih usta dolazi istina, riječ neslomljiva. Svako će se koljeno prignuti preda mnom, svaki će se jezik meni zakleti.
24. Samo je u Gospodinu, govorit će se, spasenja i snaga. K njemu će doći, puni srama, svi koji se gnjeve na nj.
25. U Gospodinu dokazuju svoje pravo i diče se svi Izrćlovi potomci.”

Izaija 46:1-13
1. Pade Bel na koljena. Prevaljuje se nebo. Likovi se njihovi stavljaju na tovarnu marvu. Koje ste inače nosili, tovare se sada kao teret na umorne životinje.
2. Oni se prevaljuju, padaju svi na koljena. Ne mogu spasiti tereta. Putuju sami u ropstvo.
3. ”Poslušajte me, vi od Jakovljeve kuće, vi svekoliki, koji ste ostali od Izrćlove kuće! Nosim vas od majčinih krila, držim vas od rođenja.
4. Do vaše starosti ja sam isti. Nosit ću vas do sijeda vijeka. Tako sam činio, i dalje vas nosim, nosit ću vas i spasiti.
5. S kim ćete me izjednačiti i usporediti? Koga ćete staviti uza me da bi bio kao ja?
6. Prosipaju zlato iz kese, mjere srebro na mjerilima. Pogađaju se sa zlatarom, da iz toga načini boga kojega štuju. Pred kojim padaju na koljena.
7. Dižu ga na pleća, nose ga, spuštaju ga dolje, stoji tiho na svom mjestu, ne miče se sa svoga mjesta. Zazovu li ga, ne odgovara, nikoga ne izbavlja iz njegove nevolje.
8. Mislite na to i budite jaki! Primite to k srcu, otpadnici!
9. Mislite na prijašnje od starine, da sam ja jedino Bog i nitko drugi, pravi Bog, kojemu nije ništa jednako,
10. koji je od početka javljao kraj, od davne davnine ono što se još nije dogodilo! Ja kažem: Odluka će se moja ispuniti. Sve što mi je drago, ispunjavam.
11. Pozvao sam s istoka pticu strmolet, iz daleke zemlje čovjeka svoje odluke. Kako rekoh, tako dovodim, kako naumih, tako učinim.
12. Poslušajte me, koji ste okorjela srca, koji ste daleko od spasenja!
13. Približio sam svoje spasenje. Ono nije više daleko. Ne će zakasniti moje spasenje. Sionu donosim pomoć, Izrćlu svoj sjaj.”

Psalmi 111:1-6
1. Aleluja! Slavit ću Gospoda svim srcem BET u zboru pravednikâ i u skupštini: GIMEL
2. Velika su Gospodnja djela, DALET nek o njima razmišljaju svi koji ih ljube. HE
3. Veličanstveno i sjajno je djelo njegovo, VAU njegova pravda ostaje dovijeka. ZAJIN
4. čudesima svojim spomen podiže, HET blag je i milosrdan Gospod. TET
5. Dade jelo štovateljima svojim; JOD vječno se sjeća svojega Saveza. KAF \
6. Silu djela svojih objavi svojemu narodu, LAMED u baštinu im dade zemlju pogana. MEM

Izreka 26:10-10
10. Svadljivac sve uzbuni; cjenka se s luđakom i sa svakim koji prolazi. \

Galaæanima 5:1-26
1. K slobodi nas je doveo Krist. Stojte dakle čvrsto i ne dajte se opet uhvatiti u jaram ropstva!
2. Evo, ja Pavao kažem vam: Ako se obrežete, Krist vam ne će ništa koristiti.
3. A opet svjedočim svakome čovjeku koji se obreže da je dužan vršiti sav Zakon.
4. Rastavljeni ste od Krista vi koji se hoćete opravdati Zakonom; izgubiste milost.\
5. Jer mi iščekujemo u Duhu, iz vjere, ispunjenje nade u opravdanje.
6. Doista, u Kristu Isusu niti što pomaže obrezanje, ni neobrezanje, nego vjera, koja po ljubavi postaje djelotvorna.
7. Trčali ste dobro; tko vas je spriječio da se više ne pokoravate istini?\
8. Ovo poticanje nije od onoga koji vas poziva.
9. Malo kvasca ukvasa sve tijesto.
10. Ja imam povjerenja u vas, u Gospodinu, da ništa drukčije ne ćete misliti. A tko vas zbunjuje, podnijet će osudu, tko god on bio.
11. Ako ja, braćo, propovijedam još obrezanje, zašto me još progone? Onda je ukinuta sablazan križa!
12. O, da bi uškopljeni bili oni koji vas zbunjuju!
13. Vi ste, braćo, zaista pozvani na slobodu; samo ne dajte da sloboda bude izlika tijelu, nego ljubavlju služite jedan drugome!\
14. Sav Zakon sažet je u ovoj jednoj odredbi: “Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe!”
15. Ali ako već jedni druge grizete i izjedate, gledajte da jedni druge ne istrijebite!
16. A velim: U duhu živite, i ne ćete izvršavati tjelesnih želja!
17. Jer tijelo se svojim željama suprotstavlja Duhu, a Duh tijelu; a to se protivi jedno drugome tako da ne činite ono što hoćete.\
18. Ako li vas Duh vodi, niste pod Zakonom.
19. Očita su tjelesna djela, a ova su: preljubništvo, nečistoća, besramnost,
20. razuzdanost, idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, ljubomora, srdžbe, spletke, razdori,
21. zavist, ubojstva, pijanstva, razuzdane gozbe i tome slično. Za sve to unaprijed vam kažem, kao što sam i prije kazao: oni koji takvo što čine, ne će postići Božjega kraljevstva.
22. A plod je Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost
23. krotkost, umjerenost; protiv takvih nema zakona.\
24. A koji pripadaju Kristu Isusu, raspeli su tijelo sa strastima i požudama.
25. Ako po Duhu živimo, i hodajmo u Duhu!
26. Ne tražimo tašte slave, ne izazivajmo jedni druge i ne zavidimo jedni drugima!