A A A A A

Izaija 43:1-28
1. Ali sada ovako veli Gospodin, tvoj stvoritelj, Jakove? tvoj tvorac, Izrćle: “Ne boj se! Jer sam te otkupio, pozvao sam te po imenu: Moj si!
2. Ideš li preko vode, ja sam s tobom, preko rijeka, ne će te potopiti. Ideš li kroz oganj, ne ćeš izgorjeti, ne će te plamen opaliti.
3. Jer ja, Gospodin, tvoj sam Bog, tvoj je spasitelj Svetac Izrćlov. Dao bih Egipat za te kao otkup, Etiopiju i Šebu umjesto tebe.
4. Jer si mi tako drag, tako vrijedan i tako mio, dao bih ljude za te, narode za tvoj život.
5. Ne boj se, jer sam ja s tobom! Od istoka dovodim tvoju djecu. Od zapada te skupljam.
6. Kažem sjeveru: Daj; jugu: Ne zadržavaj ih! Moje sinove dovedi izdaleka, moje kćeri s kraja zemlje, \
7. sve koji se zovu mojim imenom, koje sam na svoju slavu stvorio, sazdao, napravio!
8. Neka naprijed stupi narod koji je slijep, a ipak ima oči, koji je gluh, a ima uši!
9. Svi narodi neka se skupe! Plemena neka se skupe! Tko od njih može takvo što objaviti, učiniti da čujemo što je prije unaprijed kazano? Neka dovedu svoje svjedoke da dokažu svoje pravo, da se čuje i kaže: Istina je!
10. Vi ste moji svjedoci”, veli Gospodin, “i moj sluga, kojega sam izabrao, da spoznate i vjerujete mi i uvidite da sam ja. Prije mene nije bilo boga, niti će ga poslije mene biti.
11. Ja, jedino ja jesam Gospodin, osim mene nema pomoćnika.
12. Ja sam objavio i donio spasenje. Učinio sam da se čuje o meni kad još nije bilo među vama nikakva tuđega boga. Vi ste moji svjedoci”, veli Gospodin, “samo sam ja Bog.
13. I ubuduće sam ja to. Nitko ne izbavlja iz moje ruke. Ja to činim, i tko to može promijeniti?”
14. Ovako govori Gospodin, vaš otkupitelj, Izrćlov Svetac: “Zbog vas šaljem u Babilon i tjeram ih dolje sve kao bjegunce, i Kaldejce na njihovim ponosnim lađama.
15. Ja, Gospodin, vaš Svetac, Izrćlov stvoritelj, vaš kralj.”
16. Ovako govori Gospodin, koji je napravio put preko mora, stazu preko silnih voda,
17. koji vodi u boj kola i konje, vojsku i junake. I oni padaju i više ne ustaju, ugašeni su kao ugašen stijenj.
18. ”Ne mislite samo na ono što se prije dogodilo! Ne pazite samo na ono što je prošlo!
19. Evo, ja ću učiniti novo. Već se vidi. Ne raspoznajete li to? I u pustinji pravim put, u pustari rijeke.
20. Tada će me slaviti poljske zvijeri, čagljevi i nojevi, što sam doveo u pustinji vode, u pustari rijeke, da napojim svoj narod, svog izabranika.
21. Taj narod, što sam ga sam sebi sazdao, navješćivat će moju slavu.
22. A ipak, Jakove, ti me nisi zvao, niti si se trudio za me, Izrćle!
23. Nisi mi prinio janjce od sebe kao žrtvu paljenicu. Nisi me počastio svojim žrtvama. Nisam te tjerao da mi služiš prinosima.
24. Nisi mi kupio za novac mirodije. Nisi me okrijepio pretilinom svojih žrtava. A zadao si mi posla svojim grijesima, ražalostio si me svojim prekršajima.
25. Ja sam, ja koji uništavam tvoju krivnju zbog sebe i tvojih se grijeha više ne spominjem.
26. Opomeni me samo! Sudimo se! Pripovijedaj da dokažeš svoje pravo!
27. Tvoj prvi otac već je sagriješio, i tvoji posrednici su mi bili nevjerni.
28. Tada sam s knezova svetišta svukao posvetu, Jakova bacio u prokletstvo i Izrćla stavio na ruglo.

Izaija 44:1-28
1. Ali sada čuj, Jakove, slugo moj, i ti, Izrćle, kojega sam izabrao!
2. Ovako veli Gospodin, tvoj stvoritelj, tvorac i pomoćnik od majčina krila: Ne boj se, Jakove, slugo moj, Ješurune kojega sam izabrao!
3. Jer kao što izlijevam vodu na popucano tlo i potočiće na suhu zemlju tako izlijevam na tvoje potomke svoj Duh, na one koji su izišli od tebe svoj blagoslov.
4. Neka izrastu kao trava kraj potoka, kao pašnjaci pokraj voda.
5. Jedan će reći: Gospodnja sam svojina, i pozivat će se na Jakovljevo ime. Drugi će pisati kao svoj spomen-znak: Gospodnji! i sebi će nadjenuti časni nadimak Izrćl.”
6. Ovako govori Gospodin, Izrćlov kralj i njegov otkupitelj, Gospodin nad vojskama: “Ja sam prvi i posljednji. Osim mene nema boga.
7. Ili: tko je meni jednak? Neka samo iziđe! Neka objavi i predloži mi što se dogodilo otkako sam ja u davno doba stvorio čovječanstvo! I buduće što će još doći, neka nam se objavi!
8. Ne bojte se i ne plašite se! Nisam li ja to davno kazao i objavio, vi ste mi svjedoci: ima li boga osim mene? Ne, nema drugoga boga. Ne znam nijednoga.
9. Tvorci su idola svi ništa. Njihovi ljubimci nisu ni za što. Njihovi svjedoci ne vide ništa i ne znaju ništa, neka budu posramljeni.
10. Tko gradi idola, taj samo lije lik koji nije ni za što.
11. Gle, svi će se njegovi štovatelji posramiti, jer su im tvorci samo ljudi. Neka iziđu svekoliki! Bit će ih strah i svi će se posramiti.
12. Kovač je to izradio alatom. Na živom ugljevlju kuje čekićem i dotjeruje snažnom mišicom. Pritom ogladni i iznemogne. Ne popije li vode, smalakše.
13. Drvodjelja rasteže vrpcu, zabilježi crvenilom, teše i zaokružuje, izrađuje iz toga čovječji lik, lijep lik čovjeka, da stoji u kući.
14. Drugi je otišao kako bi si nasjekao cedrova drveta, ili je uzeo česminu i hrast što ih je sebi uzgojio usred šumskoga drveća, ili omoriku koju je zasadio pa je narasla od dažda,
15. i služi čovjeku za oganj. I on od toga uzme, kako bi se ogrijao. Upali to da ispeče kruh. Ali od toga napravi i boga i klanja mu se. Gradi od toga lik idola pred kojim pada na koljena.
16. Polovinu od toga spaljuje, dakle, u ognju, i s drugom polovinom peče meso, onda jede pečenje i najede se. Pritom se i ugrije i veli: Eto, meni je vruće, osjećam oganj.
17. Ostatkom od toga gradi boga, svoj idolski kip, pred kojim pada na koljena, pregiba se, i pred njim se moli: Pomozi mi, jer si ti moj bog!
18. Oni to vide i ne razumiju, jer su im oči zaslijepljene, tako da ne vide, i njihova su srca zaslijepljena, tako da to ne shvaćaju.
19. I nitko ne promišlja, i nitko nema toliko znanja i razuma da si rekne: Jednu sam polovinu spalio u ognju, ispekao sam kruh na njegovu ugljenu, i meso sam ispekao na njemu i pojeo sam ga? pa da sad od ostatka načinim gadan lik i da pred jednim komadom drveta padnem na koljena?
20. Tko pristaje uz ništavno, toga je zavelo ludo srce. On ne izbavlja nikad svoj život i ne govori sebi: Nije li varka što mi je u desnici?
21. Promisli to, Jakove i Izrćle! Jer si moj sluga. Ja sam te sazdao; ti si moj sluga. Izrćle, ne ću te zaboraviti. \
22. Razasut ću kao oblake tvoje opačine, tvoje grijehe kao lake oblake. Zato se vrati k meni! Jer te želim otkupiti.”
23. Kličite, nebesa! Jer to Gospodin čini. Podvikujte, zemaljske dubine! Udarite u klicanje gore, šume i sve drveće u njima! Jer će Gospodin otkupiti Jakova i proslaviti se na Izrćlu.
24. Ovako govori Gospodin, tvoj otkupitelj, tvoj tvorac od majčina krila: “Ja sam Gospodin, stvoritelj svega, koji sam razapeo sâm nebo, rasprostro zemlju? tko mi je pomogao?
25. koji uništavam znake varalicama i vračeve činim bezumnima, koji odbacujem mudrace, njihovo znanje pokazujem kao ludost,
26. koji obistinjujem riječ svojih slugu i izvršavam naum svojih glasnika, koji govorim o Jeruzalemu: Neka se naseli! i o Judinim gradovima: Neka se sazidaju! Podižem opet njegove razvaline!
27. Koji govorim dubini: Presuši! i: Isušit ću tvoje vode,
28. koji govorim o Kiru: On je moj pastir. Izvršit će svu moju volju i kazat će o Jeruzalemu: Neka se opet sazida! i o Hramu: Neka se nanovo osnuje!”

Psalmi 110:1-7
1. Psalam. Davidov. Riječ Gospodnja mojemu Gospodinu: “Sjedi mi s desna dok ne položim tvoje neprijatelje za podnožje tvojim nogama!”
2. Žezlo tvoje moći uzdići će Gospod sa Siona. Vladaj posred svojih neprijatelja!
3. Narod tvoj tebi se dragovoljno predaje u dan tvog ratnog pohoda. U svetim odorama, iz krila zore, dolaze ti kao rosa tvoje mladosti.
4. Gospod se zakleo i ne će se pokajati: “Ti si svećenik dovijeka po redu Melkisedekovu!”
5. Gospod ti je s desne tvoje, on će satrti kraljeve u dan svojega gnjeva.
6. Sudit će narodima, nagomilat će trupla, razbijenih glava bit će po svoj zemlji.
7. Na putu iz potoka će se napiti, visoko će uzdignuti glavu.

Izreka 26:5-9
5. Odgovori luđaku po njegovoj ludosti; inače on misli da je mudar! \
6. Odsijeca sebi noge, dopadne zla onaj koji šalje luđaka da mu što završi.
7. Oslabljena vise stegna hromu čovjeku; tako je i u ustima luđaka riječ mudrosti bez koristi. \
8. Kamen na praćki privezati, to znači iskazati čast luđaku.
9. Trn što padne u ruku pijanome: to je riječ mudrosti u ustima luđaka.

Galaæanima 4:1-31
1. Ali velim: dok je baštinik malodoban, ne razlikuje se ništa od roba, premda je gospodar svega,
2. nego je pod skrbnicima i upraviteljima sve do vremena određena od oca.
3. Tako smo bili i mi, kad bijasmo malodobni, podložni počelima svijeta.
4. Ali kad dođe punina vremenâ, posla Bog svojega Sina, rođena od žene, postavljena pod Zakon,
5. da otkupi one koji su bili pod Zakonom te primimo posinstvo.
6. A jer ste sinovi, posla Bog Duha svojega Sina u vaša srca koji vapi: “Aba, Oče!”
7. Tako više nisi rob, nego sin; a ako si sin, i baštinik si po Bogu. \
8. Ali tada, jer niste znali za Boga, služili ste bogovima koji uistinu ne postoje.
9. A sada, kad ste upoznali Boga, kad je, štoviše, Bog vas upoznao, kako se obraćate opet slabim i jadnim počelima kojima opet iznova hoćete služiti?
10. Održavate dane i mjesece i vremena i godine.
11. Bojim se za vas, da se nisam možda uzalud trudio među vama.
12. Braćo, zaklinjem vas, budite kao ja, jer i ja sam kao vi. Ništa mi ne učiniste nažao.
13. A znate da sam vam prvi put uslijed slabosti tijela propovijedao evanđelje.
14. U vašoj kušnji, koja je bila zbog mojega tijela, niste me prezreli ni odbacili, nego ste me primili kao Božjega anđela, kao Isusa Krista.
15. Gdje je dakle vaše blaženo oduševljenje? Zaista vam svjedočim da biste, kad bi bilo moguće, izvadili svoje oči i dali ih meni.
16. Jesam li vam dakle postao neprijatelj što sam vam naviještao istinu?
17. Oni ne revnuju za vas kako je pravo, nego vas štoviše hoće odvojiti, da revnujete za njih.
18. A dobro je da vas uvijek na dobro pridobivaju, a ne samo kad sam ja kod vas.
19. Dječice moja koju opet s mukom rađam dok se Kristovo obličje ne ustali u vama!
20. A htio bih sad biti uz vas te izmijeniti svoj način govora, jer sam u nedoumici s obzirom na vas.
21. Kažite mi, vi koji hoćete da budete pod Zakonom, ne slušate li Zakona?
22. Pisano je naime da je Abraham imao dva sina, jednoga od ropkinje, a drugoga od slobodne.
23. Ali onaj od ropkinje po tijelu je rođen, a onaj od slobodne po obećanju.
24. A to je u slici rečeno, jer to su dva saveza: jedan od Sinajske gore koji rađa za robovanje, i to je Hagara.
25. Jer Hagara označava goru Sinaj u Arabiji, a odgovara sadašnjemu Jeruzalemu koji robuje sa svojom djecom.
26. A onaj Jeruzalem koji je gore, slobodan je, i taj je naša mati.
27. Pisano je naime: “Razveseli se, nerotkinjo, ti koja ne rađaš; klikni i poviči ti koja ne trpiš muke poroda; jer ostavljena ima mnogo više djece negoli ona koja ima muža.” \
28. Vi ste, braćo, po Izaku djeca obećanja.
29. Ali kako je onda onaj koji se rodio po tijelu progonio onoga koji se rodio po Duhu, tako je i sad.
30. Ali što kaže Pismo: “Istjeraj ropkinju i njezina sina; jer sin ropkinje ne će biti baštinik sa sinom slobodne!”\
31. Tako, braćo, nismo djeca ropkinje, nego slobodne.