A A A A A

Izaija 41:1-29
1. ”Počujte me šuteći, obale! Narodi, crpite novu snagu! Oni neka dođu i govore! Mi ćemo zajedno stupiti na parnicu.
2. Tko je podigao s istoka onoga kojega uzastopce slijedi pobjeda, koji je podvrgao sebi narode i poobarao kraljeve, čiji ih je mač učinio prahom i njegov luk razvijanom pljevom.
3. On ih progoni, ide dalje neozlijeđen, nikada ne uzmakne na svojoj stazi.
4. Tko je to činio i izveo? On koji je čovječja pokoljenja proizveo od iskona. Ja, Gospodin, koji sam prvi i još isti kod posljednjega.”
5. Otoci to vidješe i prepadoše se. Zemaljski krajevi zadrhtaše. Oni se približiše i dođoše.
6. Jedan je drugome pomagao i drugu je svojemu govorio: “Budi jak!”
7. Umjetnik je hrabrio zlatara; koji izravnava hrabrio je onoga koji kuje na nakovnju. Koji govori o spajanju: “Dobro je.” Klincima utvrđuje lik da se ne prevali. \
8. ”Ali ti, Izrćle, slugo moj, ti, Jakove, kojega sam izabrao, potomče Abrahama, mojega prijatelja,
9. ti kojega sam uzeo s krajeva zemlje, kojega sam pozvao iz najkrajnjega njezina puta, tebi sam rekao: Ti si moj sluga. Tebe sam izabrao i nikada te nisam odbacio.
10. Ne boj se jer sam ja s tobom! Ne gledaj plašljivo naokolo, jer sam ja tvoj Bog! Ja te krijepim. Ja ti pomažem. Ja te podupirem svojom jakom desnicom.
11. Gle, padoše svi u sramotu i porugu, koji gore u neprijateljstvu protiv tebi. Uništavaju se i upropašćuju, koji se bore protiv tebe.
12. Ne nalaziš više, kad ih tražiš, koji te udaraju. Bit će kao ništa i opet ništa oni koji ratuju protiv tebe.
13. Ja sam Gospodin, tvoj Bog, koji te držim za desnicu, koji ti govorim: Ne boj se! Ja sam tvoj pomoćnik!
14. Ne boj se, Jakovljev crviću, Izrćlovi ljudi. Ja ti pomažem”? govori Gospodin? “spasitelj je tvoj Izrćlov Svetac.
15. Gle, učinit ću da budeš nova sprava za vrenje, s mnogim zupcima. Izići ćeš gore i satrt ćeš ih, brda ćeš obratiti u pljevu.
16. Vijat ćeš ih, vjetar će ih odnijeti, vihor će ih razasuti. A ti ćeš se veseliti Gospodinu i hvalit ćeš se Izrćlovim Svecem.
17. Bijednici, siromasi traže vode, ali je nema. Od žeđi gine njihov jezik. Ja, Gospodin, uslišat ću ih, ja Izrćlov Bog ne ću ih ostaviti.
18. Otvorit ću rijeke na golim bregovima, izvore usred dolina. Pustinju ću okrenuti u jezero, suhu zemlju u vodene izvore.
19. Napunit ću pustinju cedrovima, akacijama, mirtama i maslinama, u pustari ću zasaditi čemprese, brijestove i jele.
20. Oni će vidjeti i uvidjeti, opaziti i spoznati da je to učinila Gospodnja ruka, da je to učinio Izrćlov Svetac.”
21. ”Iznesite svoju parnicu!”, veli Gospodin. “Iskažite svoje dokaze!”, veli Jakovljev kralj.
22. ”Neka iznesu i neka nam objave što će se dogoditi! Objavite prijašnje, kako je bilo, da mi to opazimo i spoznamo njegovo ispunjenje! Ili nam kažite što će unaprijed biti!
23. Objavite što će biti poslije, da spoznamo da ste bogovi! Učinite samo nešto, dobro ili zlo, da to svi, diveći se, vidimo!
24. Gle, vi ste ništa! Djelo je vaše ništavno. Tko vas izabire, gad je.”
25. ”Podigao sam jednoga sa sjevera, i on ja došao od sunčanoga istoka, koji će zazivati moje ime. On je pogazio knezove kao blato, kao lončar koji gazi glinu.
26. Tko je to objavio od početka da smo to znali, unaprijed da smo rekli: Slaže se? Ali nitko nije objavio, nitko nije izvijestio, nitko nije čuo vaših riječi.
27. Kao prvi ja sam objavio Sionu: Gle, oni su sada ovdje! Poslao sam Jeruzalemu glasnike radosti.
28. Gledam naokolo, ali nema nijednoga od njih. Nijedan ne zna savjeta. Pitao sam ih da mi daju odgovor:
29. Gle, svi su oni ništa, i djela su njihova ništavna. Njihovi su likovi vjetar i praznina.”

Izaija 42:1-25
1. ”Evo, moj sluga, kojega ljubim, moj izabranik, koji mi se sviđa! Stavljam na njega svoj duh. Istinu će javljati narodima.
2. Ne će vikati ni kričati, niti će se čuti njegov glas po ulicama.
3. Napuknute trske ne će prelomiti; stijenja što tinja ne će ugasiti. Vjerno će javljati istinu. \
4. Ne će se umoriti niti klecati dok ne utemelji istinu na zemlji. Njegov nauk čekaju narodi.”
5. Ovako govori Bog, Gospodin, koji je stvorio i razapeo nebo, koji je rasprostro zemlju s njezinim raslinjem, koji je dao dah narodu na njoj, duh onima što po njoj hode:
6. ”Ja, Gospodin, dozvao sam te u dobroti. Držao sam te za ruku i čuvao te. Učinio sam te narodom posrednikom Saveza, svjetlom neznabožaca; \
7. da otvoriš oči slijepcima, da izvedeš sužnjeve iz zatvora i iz tamnice one koji sjede u tami.
8. Ja sam Gospodin. To je moje ime. Svoje časti ne dajem drugomu, svoje slave ne dajem idolima.
9. Prije i unaprijed kazano, vidite, dogodilo se! Sad javljam novo. Prije nego proklije, dajem vam da znate.”
10. Novu pjesmu pjevajte Gospodinu, pjevajte njegovu slavu do kraja zemlje, vi koji se vozite po dalekim morima s njegovom puninom, vi otoci i njihovi stanovnici!
11. Neka kliče pustinja sa svojim gradovima, sela što stanuju na Cedru! Neka podvikuju stanovnici po stijenama, neka kliču s vrha gora!
12. Neka se časti Gospodin, neka se navješćuje njegova slava po otocima!
13. Gospodin izlazi kao junak. Kao ratnik razvija ratobornost, viče i kliče, bori se protiv neprijatelja kao div.
14. ”Šutio sam dugo, kao da sam bio nijem. Kao žena pri porodu sad ću vikati, puhat ću i strahovito bjesnjeti.
15. Opustit ću gore i bregove, svu ću njihovu zelen osušiti. Od rijeka ću napraviti otoke, od jezera suhu zemlju.
16. Slijepce ću voditi putovima koje ne poznaju. Vodit ću ih stazama koje su im nepoznate. Obratit ću pred njima tamu u svjetlost, i što je neprohodno u ravno tlo. To je što ću učiniti i ne ću propustiti.
17. Posramljeni će umaknuti, koji se uzdaju u idolske likove, koji govore livenim likovima: Vi ste naši bogovi.
18. čujte, gluhi! Progledajte, slijepi, da vidite!
19. Tko je slijep, ako ne moj sluga, i tko je tako gluh kao moj glasnik kojega sam poslao? Tko je tako slijep kao Gospodnji sluga?
20. Mnogo si vidio, ali nisi mario. Otvorenim ušima nije čuo.
21. Zbog svoje vjernosti snovao je Gospodin o tome da učini Zakon velikim i slavnim.
22. A ipak je to narod oplijenjen i potlačen. Svekoliki su uhvaćeni u tamnicama, skriveni u zatvorima. Postali su plijen, a nema nikoga da ih izbavi: postali su grabež, a nitko ne traži: Vrati!”
23. Tko će od vas to čuti, pripaziti na to i poslije to poslušati?
24. Tko je predao Jakova grabežu i Izrćla razbojnicima? Nije li to učinio Gospodin, kojemu smo sagriješili? Nisu htjeli hoditi njegovim putovima, niti slušati njegov naputak.
25. Tada je slio na nj silinu svojega gnjeva i strahote rata što su ga odasvud pritisnule. Ali on za to nije mario. Gorio je. Ali on to ne primi k srcu.

Psalmi 109:26-31
26. Pomozi mi, Gospode, Bože moj! U svojoj ljubavi spasi me!
27. Neka spoznaju da je to djelo tvoje ruke, da si ti sam to učinio, Gospode!
28. Nek oni proklinju, ti blagoslivljaj; nek budu poraženi moji protivnici, a sluga tvoj nek se raduje. \
29. Stidom nek se zaodjenu moji klevetnici. Sramotom svojom nek se ko plaštem zaogrnu.
30. Zahvaljivat ću Gospodu iz sveg grla, i usred mnoštva slavit ću ga.
31. Jer stoji s desne siromahu, da mu život spasi od sudaca.

Izreka 26:3-4
3. Bič konju, uzda magarcu, a batina luđacima po leđima!
4. Ne odgovaraj luđaku po njegovoj ludosti; inače si jednak njemu! \

Galaæanima 3:1-29
1. O, nerazumni Galaćani! Tko vas je opčinio, vas kojima je bio pred očima naslikan Isus Krist kao raspet?
2. Od vas hoću doznati samo ovo: jeste li primili Duha po djelima Zakona ili pristajanjem uz poruku vjere?
3. Tako li ste nerazumni da počevši od Duha, sada u tijelu završavate?
4. Toliko li uzalud pretrpjeste? Kad bi bilo samo uzalud!
5. Onaj, dakle, koji vam daje Duha i čini silna djela među vama, čini li to po djelima Zakona ili po prihvaćanju naviještene vjere?
6. Tako Abraham povjerova Bogu, i uračuna mu se u pravdu.
7. Shvatite stoga da su Abrahamovi sinovi oni koji su od vjere.
8. A jer je Pismo predvidjelo da će Bog po vjeri opravdati pogane, unaprijed navijesti Abrahamu: “U tebi će biti blagoslivljani svi narodi.”
9. Tako oni koji su od vjere bivaju blagoslovljeni s vjernim Abrahamom.
10. Doista, svi koji se oslanjaju na djela Zakona, pod kletvom su; jer je pisano: “Proklet svaki koji ne ustraje u vršenju svega što je napisano u knjizi Zakona.”\
11. A da se Zakonom nitko ne opravdava kod Boga, očito je, jer “pravednik živi od vjere”.
12. A Zakon nije od vjere, nego “tko čini, živjet će u tome.”
13. Krist nas je iskupio od kletve Zakona, jer je za nas postao kletva; pisano je naime: “Proklet svaki koji visi na drvetu”?\
14. da bi na pogane došao Abrahamov blagoslov u Isusu Kristu, tako da obećanog Duha primimo po vjeri.
15. Braćo, upozoravam na primjer ljud- skog postojanja: nitko čovječju potvrđenu oporuku ne odbacuje, niti joj što dodaje.
16. A Abrahamu su dana obećanja i njegovu potomku. Ne veli: “I potomcima”, kao da ih je mnogo, nego kao o jednome: “I tvome potomku”, a to je Krist.
17. A ovo velim: Savez koji je od Boga potvrđen nije dokinut Zakonom, koji je postao poslije četiri stotine i trideset godina, tako da bi dokinuo obećanje.
18. Jer ako je baština od Zakona, onda nije od obećanja; a Abrahamu je Bog iskazao svoju milost obećanjem.\
19. Što će dakle Zakon? Zbog prijestupa bio je postavljen, dok dođe potomak kojemu je namijenjeno obećanje. Zakon su proglasili anđeli po posredniku.
20. Posrednik nije potreban gdje djeluje jedan, a Bog je jedan.
21. Je li dakle Zakon protivan Božjim obećanjima? Bože sačuvaj! Jer kad bi bio dan Zakon, tako da bi mogao život davati, zaista bi od Zakona bila pravda.
22. Ali je Pismo sve zatvorilo pod grijeh da se onima koji vjeruju obećanje da po vjeri u Isusa Krista.
23. Prije nego je došla vjera bili smo pod Zakonom čuvani i zatvoreni za vjeru koja se trebala objaviti.
24. Tako je Zakon bio naš nadzornik do Krista, da se vjerom opravdamo.
25. A kad je došla vjera, nismo više pod nadzornikom.
26. Doista, svi ste Božji sinovi po vjeri u Kristu Isusu.
27. Jer koji ste god u Krista kršteni, Krista ste obukli.
28. Nema tu više ni Židova ni Grka, nema više ni roba ni slobodnjaka, nema više ni muškog ni ženskog, jer ste vi svi jedan u Kristu Isusu.
29. A kad ste vi Kristovi, onda ste Abrahamovi potomci, baštinici po obećanju.