English
A A A A A

Izaija 30:1-33
1. ”Teško sinovima odmetnicima”? govori Gospodin? “koji smišljaju naume koji nisu od mene, i sklapaju saveze koje ja ne ću, pa gomilaju grijeh na grijeh.
2. Oni silaze u Egipat ne pitajući me, da se stave u faraonovu zaštitu i da traže utočišta u sjeni Egipta.
3. Ali će vam faraonova zaštita biti na sramotu i utočište u sjeni Egipta na porugu.
4. Knezovi su njihovi u Soanu Tanisu i glasnici su njihovi došli do Hanesa.
5. Ali će se svi razočarati u narodu koji im ne koristi ništa, koji im ne nosi ni pomoći ni koristi, nego samo razočaranje i sramotu.”
6. Osuda nad velikom životinjom juga: Kroz zemlju punu nevolje i punu tjeskobe? lavica i lav im se približavaju, guje i krilati zmajevi? oni nose svoje blago na leđima magaraca, bogatstvo na grbi deva narodu koji im ne koristi ništa.
7. Jer je prazna i ništavna pomoć Egipta. Zato nazivam taj narod: “danguba? halabuka.”
8. ”Sada dođi, napiši to na tablu za njih! Ureži u mjed, da služi kao vječno svjedočanstvo za buduća vremena!
9. Jer je to narod uporan, sinovi lažljivi, sinovi koji ne će da slušaju Gospodnji naputak.
10. Vidiocima govore: Nemojte vidjeti! I prorocima: Nemojte nam prorokovati istinu! Kazujte nam slatke riječi! Prorokujte prijevare!
11. Skrenite s pravoga puta! Zađite s prave staze! Pustite nas na miru s Izrćlovim Svecem!”
12. Zato ovako veli Svetac Izrćlov: “Budući da odbacujete ovu moju riječ i uzdate se u opačinu i prijevaru, i na njih se oslanjate,
13. bezakonje će vam biti kao odlomljeni dio što pada, a otkinuo se s visokog zida: odjednom iznenada padne.
14. Razbit će ih kao što se razbija zemljana posuda, razbija se nemilice. Kad se razbije, ne nađe se ni krhotina, da uzmeš ognja s ognjišta ili da zagrabiš vode iz studenca.”
15. Jer ovako govori svemogući Gospodin, Izrćlov Svetac: “Ako se vratite i ostanete mirni, spasit ćete se. U miru i uzdanju je vaša snaga. Ali vi ne htjedoste.
16. Vi rekoste: Ne, nego ćemo pobjeći na konjima!? Zato ćete bježati! Pojahat ćemo brze konje!? Zato će brzi konji biti vaši progonitelji!
17. Bježat će vas tisuća kad jedan zaprijeti; kad zaprijete petorica, bježat ćete svi, dok ne budete ničemu drugome slični nego smjerokazu na gorskoj visini, stijegu na humu.” \
18. Zato oklijeva Gospodin da vam se smiluje, i zato čeka da vas pomiluje. Jer je Gospodin Bog pravde. Blago svima koji ga čekaju!
19. Jest, narode u Sionu, koji stanuješ u Jeruzalemu, ne ćeš sveudilj plakati! On će se sigurno smilovati tebi, na tvoj vapaj. On će te uslišati čim ga čuje.
20. Dat će vam Svemogući kruha tjeskobe i vode nevolje. Ali se ne će više sakrivati tvoj učitelj. Tvoje će oči gledati učitelja.
21. Uši će tvoje razabrati povik iza tebe, ako biste svrnuli desno ili lijevo: “To je put, idite njime!”
22. Tada ćete kao na nečiste gledati na posrebrene idole i na pozlaćene livene likove. Kao gad ćeš ih pobacati. “Napolje!”, kazat ćeš im.
23. Tada će on dati dažd tvome sjemenu, što ga posiješ na njivi, i kruh od zemaljskoga roda bit će krepak i hranjiv. U ono će vrijeme tvoja stoka pasti na prostranoj paši.
24. Volovi i magarci, što obrađuju zemlju, jest će posoljenu zob, koja je ovijana lopatom i rešetom.
25. I na svakoj visokoj gori i na svakom visokom humu bit će potoci brze vode. U dan silnoga pokolja, kad popadaju kule,
26. tada će mjesečeva svjetlost biti kao sunčana svjetlost, a svjetlost će sunčana biti sedam puta veća, kao svjetlost sedam dana, u dan kad Gospodin zavije ranu svome narodu i iscijeli modrice što ih je zadao.
27. Gle, Gospodnje ime dolazi ovamo iz daljine!? Njegov gnjev gori. Silno je njegovo uzbuđenje. Usne su mu pune ljutine. Jezik mu je oganj što proždire.
28. Dah mu je potok što poplavljuje i dopire do vrata? da zavitla narode vijačom nesreće, da stavi u čeljusti narodima uzdu koja će ih goniti da lutaju.
29. Tada ćete pjevati pjesme kao u noći kada se slavi blagdan. Veselit ćete se od srca kao oni koji idu, svirajući uz frulu, na Gospodnju goru, k Izrćlovoj stijeni.
30. Tada će Gospodin pustiti da se čuje njegov moćni glas, i pokazat će svoju ruku koja maše s ljutim gnjevom i ognjenim plamenom što proždire, uz buru i oluju, i tuču.
31. Jer će se od Gospodnjega glasa prepasti Asur, kad ga on udari štapom.
32. Kada god zašumi kazneni štap, kojim Gospodin na nj udara, neka se oglase bubnjevi i citre! Zamahnutom će se rukom boriti protiv njega.
33. Jer je odavna podignuto ognjište; i za kralja je pripravljeno. Duboko i široko naslagana su drva s mnogim ognjem. Gospodnji dah, kao sumporni potok, upalit će ga. \

Izaija 31:1-9
1. Teško onima koji su išli u Egipat da dobiju pomoć i da se oslone na ratne konje! Uzdali su se u mnoštvo bojnih kola, u silno mnoštvo konja. A nisu gledali na Izrćlova Sveca i nisu ništa pitali za Gospodina.
2. Ali je i on bio mudar i navukao je nesreću. Nije povukao svojih prijetnja, nego je ustao na kuću zlikovaca i na pomoć zločincima.
3. Jest, Egipćani su ljudi, a ne Bog. Konji su njihovi meso, a ne duh. Mahne li Gospodin rukom, posrnut će zaštitnik i srušit će se štićenik. Svi će zajedno biti uništeni.
4. Jer ovako mi reče Gospodin: “Kao što lav, lavić, reži nad plijenom? svu četu pastira podigli su na nj, ali se on ne plaši njihove vike, niti se pokorava na njihovu buku? tako Gospodin nad vojskama silazi u boj na goru Sion i njegovu uzvisinu.
5. Kao ptice krilima, Gospodin će nad vojskama zaštititi Jeruzalem i zakloniti, izbaviti i osloboditi.
6. Vratite se k onome od kojega su tako duboko otpali Izrćlovi sinovi!
7. Jer će u onaj dan svaki odbaciti svoje srebrne i zlatne idole, što vam ih vaše ruke načiniše na grijeh.
8. I Asur ne će pasti od mača kojeg čovjeka. Ne će ga umoriti mač nekoga na zemlji. I ako pobjegne od mača, mladići će njegovi postati sluge, robovi.
9. Kralj će njegov propasti od straha, knezovi će njegovi ostaviti zastavu.” Veli Gospodin, koji ima ognjište u Sionu i peć u Jeruzalemu.

Izaija 32:1-20
1. Evo, pravedno će vladati kralj. Po pravdi će vladati knezovi.
2. Svaki će biti utočište od bure, zaklon od vjetra, kao potoci u suhoj pustari, kao sjena velike stijene u zemlji ispucanoj od suše.
3. Ne će više biti zastrte oči onih koji vide. Uši onih koji čuju pozorno će slušati.
4. Učit će mudrost srce nerazumnih. Brzo i razgovijetno govorit će jezik tepavaca.
5. Prostak se ne će više zvati plemenitim, niti će se lupež zvati odličnim.
6. Jer prostak govori prostački. Srce mu misli na zlo. On radi opako i govori lažno protiv Gospodina. Gladnoga pušta da strada. Žednome uskraćuje piće.
7. I oružje je lupeža zlo. On misli samo na spletke. Kvari siromahe lažnim govorima i kad slabi, zastupa svoje pravo.
8. Plemenit misli samo na plemenito i ustaje samo za plemenito.
9. Ustanite, bezbrižne žene, čujte moje riječi! Kćeri lakovjerne, poslušajte moj govor!
10. Samo malo dana poslije jedne godine vi ćete drhtati, vi lakovjerne! Jer ne će biti berbe i sabiranje voća ne će doći.
11. Strašite se, bezbrižne! Dršćite, lakovjerne! Svucite se, skinite haljine i ostavite samo bedra zaogrnuta!
12. Tugujući, udarajte se u prsa za sjajnim njivama, za rodnim čokotima,
13. za poljem mojega naroda, koje nosi trnje i draču, jest, za svim kućama što su bile pune radosti, za gradom što je bio pun veselja!
14. Jer je dvor ostavljen, vreva je gradska zamukla, dvorska gora i stražarnica postale su rupe za dugo vremena, trkalište divljim magarcima, paša stadima.
15. Dok se ne izlije na nas duh s visine, pustinja ne će postati vrt, i vrt ne će vrijediti kao šuma.
16. Tada će pravo stanovati u pustinji i pravednost prebivati u vrtu.
17. Djelo pravednosti bit će mir i dohodak prava pokoj i sigurnost dovijeka.
18. Na mjestu mira stanovat će moj narod, u sigurnim prebivalištima, u bezbrižnim počivalištima.
19. Ali će tuča pasti kad se obori šuma i grad potone u dubinu.
20. Blago vama! Možete sijati pokraj svih voda i puštati volove i magarce da slobodno trče!

Psalmi 108:7-13
7. Da se oslobode tvoji ljubimci, pomozi svojom desnicom i usliši nas!
8. Bog reče u svom svetištu: “Kličući razdijelit ću Sihem, izmjerit ću dolinu Sokot.
9. Moj je Gilead, moj je Manaše, Efraim je kaciga moje glave, Judeja moje vladalačko žezlo.
10. Moab je posuda iz koje se umivam, na Edom ću baciti svoje sandale, nad Filistejom slavit ću pobjedu!”
11. Tko će me odvesti do utvrđena grada? Tko će me povesti do Edoma?
12. Zar ne ti, Bože, koji si nas odbacio i više ne ideš, Bože, s četama našim?
13. Daj nam pomoć protiv neprijatelja, jer ništavna je pomoć ljudska.

Izreka 25:23-24
23. Kao što sjeverni vjetar nosi dažd, tako klevetnički jezik nosi zlovoljno lice.
24. Bolje je stanovati na krovu u nekom kutu, nego biti zajedno u kući sa svadljivom ženom.

2 Korinæanima 11:16-33
16. Opet velim: nitko neka me ne drži bezumnim! Ili me pak prihvatite kao bezumna, da se i ja malo nešto pohvalim.
17. Ovo što ću reći ne govorim po Gospodinu, nego kao u bezumlju, u ovom predmetu hvalisanja.
18. Budući da se mnogi hvale po tijelu, i ja ću se hvaliti.
19. Doista, vi rado podnosite bezumne, kad ste sami mudri.
20. Podnosite naime ako vas tko podjarmljuje, ako vas tko izjeda, ako vam tko vaše uzima, ako se tko veliča, ako vas tko po obrazu udara.
21. Na sramotu govorim, kao da smo u tome mi bili slabi. čime se tko ponosi, u bezumlju govorim, ponosim se i ja.
22. Jesu li Hebreji? I ja sam! Jesu li Izrćlci? I ja sam! Jesu li potomci Abrahamovi? I ja!
23. Jesu li služitelji Kristovi? Da reknem kao luđak: ja još više. Više sam se trudio, više bio po tamnicama, preko mjere bio izudaran, mnogo puta bio u smrtnoj pogibelji.
24. Od Židova sam primio pet puta četrdeset manje jedan udarac.
25. Tri sam puta bio šiban, jednom kamenovan, tri sam puta doživio brodolom, noć i dan proveo sam na morskoj pučini.
26. često na putovanjima, u pogibelji od rijeka, u pogibelji od razbojnika, u pogibelji od sunarodnjaka, u pogibelji od pogana, u pogibelji u gradu, u pogibelji u pustinji, u pogibelji na moru, u pogibelji od lažne braće.
27. U trudu i muci, u mnogom nespavanju, u gladi i žeđi, u mnogom postu, u zimi i golotinji.
28. Osim toga svakodnevna odgovornost: briga za sve crkve.
29. Tko je slab, a ja da ne budem slab? Tko se sablazni, a ja da se ne raspalim?
30. Ako se treba hvaliti, svojom ću se slabošću hvaliti.
31. Bog i Otac Gospodina Isusa, koji je blagoslovljen navijeke, zna da ne lažem.
32. U Damasku namjesnik kralja Arete čuvao je grad Damaščana da me uhvati.
33. Međutim, spustili su me kroz prozor u košari preko zida, i tako izbjegoh njegovih ruku.