English
A A A A A

Izaija 29:1-24
1. Teško tebi, ognjište Božje, ognjište Božje, grade u kojem je stajao David! Dajte godinu na godinu! Neka se izredaju blagdani!
2. Jest, pritisnut ću Božje ognjište. Bit će lelek i jauk. On će mi postati Božjim ognjištem.
3. Jest, podići ću tabor oko tebe, stegnut ću te kao tvrđavu i protiv tebe nabacati nasip.
4. Tada će duboko dolje sa zemlje ovamo govoriti. Muklo ćeš iz praha ovamo govoriti. Glas će tvoj sa zemlje zvučati kao glas duha mrtvih. Iz praha ćeš samo šaputati.
5. A rulja tvojih neprijatelja bit će kao sitan prah, i mnoštvo nasilnika kao pljeva što se rasprši. I najednom, iznenada, dogodi se:
6. Od Gospodina nad vojskama doći će pohod na tebe gromom i trešnjom i velikom bukom, burom i vihorom, i plamenom što proždire.
7. Kao san, kao noćno viđenje bit će rulja svih naroda koji vojuju protiv Božjega ognjišta, i svi koji udaraju na nj i na njegove gorske utvrde, i koji ga pritišću.
8. Bit će kao kad gladan sanja da jede, a tad se probudi, a glad se ipak nije utišala; kao kad žedan sanja da pije, a tad se probudi i još je iznemogao i žedan: tako će biti rulji svih naroda koji vojuju protiv gore Siona. \
9. Pokažite se samo zapanjenima! Zapanjeni morate postati! Pokažite se samo slijepima! Slijepi morate postati! Pijani su, ali ne od vina. Posrću, ali ne od silovita pića.
10. Jer je izlio Gospodin na vas duh najdubljega sna. Vaše oči, proroke, zatvorio je. Vaše glave, vidioce, zastro je.
11. Tako vam je postala objava svih ovih stvari kao sadržaj zapečaćene knjige. Dadne li se nekomu koji može čitati, i kaže li se: “čitaj to!”, on odgovori: “Ne mogu, jer je zapečaćena.”
12. A pruži li se knjiga nekomu koji ne zna čitati i kaže li se: “čitaj to!”, on odvrati: “Ne mogu čitati.”
13. Ovako govori Svemogući: “Budući da mi se ovaj narod približava samo svojim ustima i poštuje me samo svojima usnama, a srce mu je daleko od mene, i njegov strah od mene samo je naučena ljudska zapovijed,
14. ja ću i nadalje čudesno postupati s ovim narodom, čudesno i divno. Mudrost njegovih mudrih osramotit će se, i razumnost njegovih razumnih morat će se skriti.”
15. Teško onima koji hoće svoj naum duboko sakriti od Gospodina, koji čine svoje djelo u mraku i govore: “Tko nas može vidjeti? Tko nas poznati?”
16. Oh, naopakosti vaša! Zar da bi glina protiv lončara mogla reći, i djelo svojemu tvorcu moglo kazati: “Nije me on načinio”, i zar da lonac govori lončaru: “On me ne poznaje?”
17. Ne će li se još doskora Libanon pretvoriti u vrt, i vrt će vrijediti kao šuma?
18. U onaj će dan gluhi čuti pisane riječi, oči slijepih vidjet će iz tame i mraka.
19. I siromasi će se beskrajno radovati u Gospodinu, i najmanji između ljudi veselit će se zbog Izrćlova Sveca.
20. Jer nema nasilnika, nestalo je podrugivanja. Istrijebljeni su svi koji misle na zloću,
21. svi koji svojim riječima okrivljuju druge ljude i onome koji govori pravdu na vratima, stavljaju zamke, i onoga koji je u pravu, obaraju lažju.
22. Zato govori Gospodin, koji je otkupio Abrahama, ovako o Jakovljevoj kući: “Ne će se više Jakov posramiti i ne će mu više lice problijedjeti.
23. Jer kad njegova djeca vide u njegovoj sredini djelo mojih ruku, držat će svetim moje ime, za svetoga će prepoznati Jakovljeva Sveca i bojat će se Izrćlova Boga.
24. Koji su opakoga srca, doći će k razboritosti, i uporni će primiti nauk.”

Psalmi 108:1-6
1. Pjesma. Psalam. Davidov.
2. Postojano je moje srce, Bože! Pjevat ću i svirat ću. Da, slavo moja!
3. Probudi se, harfo i citro! Probudit ću rujnu zoru.
4. Slavit ću te među narodima, Gospode, tebi ću pjevati među neznabošcima; \
5. Jer do neba je uzvišena tvoja dobrota i tvoja vjernost do oblaka.
6. Uzvisi se nad nebesa, Bože, i slava tvoja nek bude nad svom zemljom!

Izreka 25:21-22
21. Gladuje li tvoj neprijatelj, nahrani ga kruhom; žeđa li, napoji ga vodom; \
22. jer tako zgrćeš živo ugljevlje na njegovu glavu, i Gospodin će ti to platiti.

2 Korinæanima 11:1-15
1. O, da biste malo podnijeli moje bezumlje! No podnesite i mene!
2. Zaista revnujem za vas Božjom revnošću, jer vas zaručih s jednim mužem da vas privedem Kristu kao čistu djevicu.
3. Ali se bojim, kao što zmija prevari Evu svojim lukavstvom, da se tako i vaše misli ne pokvare i ne odmetnu od iskrene odanosti Kristu.
4. Jer ako tko dođe i propovijeda drugoga Isusa kojega mi ne propovijedasmo, ili ako prihvaćate drugoga Duha kojega ne primiste, ili drugo evanđelje koje ne prihvatiste, lijepo podnosite.
5. Zaista, mislim da ni u čemu nisam manji od tih “nadapostola”.
6. Jer ako sam i nevješt u govoru, u znanju nisam. A u svemu se očitovasmo vama.
7. Ili sam počinio grijeh ponižavajući sebe da vi budete uzdignuti što sam vam besplatno propovijedao Božje evanđelje?
8. Druge sam Crkve opterećivao i uzimao potporu od njih da služim vama. A kad sam bio kod vas i zapao u oskudicu, nikome nisam bio na teret.
9. U oskudici mi pomogoše braća koja su došla iz Makedonije, i u svemu sam se čuvao da vam ne budem na teret, a i čuvat ću se.
10. Kao što je Kristova istina u meni, ovaj mi se ponos neće oduzeti u ahajskim krajevima.
11. Zašto? Što vas ne ljubim? Bog zna! A ovo što činim činit ću i nadalje,
12. da odstranim izliku onima koji traže prigodu da bi se našli kao i mi u onome čime se hvale.
13. Jer su takvi ljudi lažni apostoli, podmukli poslenici koji se pretvaraju kao da su Kristovi apostoli.
14. I nije čudo, jer se sam sotona pretvara kao da je anđeo svjetla.
15. Nije dakle ništa osobito ako se i njegove sluge pretvaraju kao sluge pravde kojima će svršetak biti po njihovim djelima.