A A A A A

Izaija 19:1-24
1. Osuda nad Egiptom: Gle, Gospodin prolazi na brzu oblaku i dolazi u Egipat. Egipatski se idoli pred njim tresu, srce Egipćanima očajava u grudima.
2. ”Tada ću razdražiti Egipat protiv Egipta, da se bore među sobom, brat protiv brata, bližnji protiv bližnjega, grad protiv grada, kraljevstvo protiv kraljevstva.
3. Egipćanima će nestati razboritosti u srcu. Razbit ću njihove naume. Oni će pitati idole i opsjenare, vračare i gatare.
4. Predat ću Egipat u ruke žestoku gospodaru. Okrutan kralj neka vlada nad njima”? veli svemogući Gospodin nad vojskama.
5. Voda će u moru presušiti. Rijeka će presahnuti do dna.
6. Smrad izlazi iz kanala. Potoci Nila postaju plitki i bez vode: trska se i sita posušiše.
7. Iščeznula ja sva zelen pokraj Nila, posahnuli su svi usjevi na Nilu; nestali, propali. \
8. I tuže se ribari, i tužni su svi koji bacaju udicu u Nil. Koji razapinju mrežu u vodi ginu.
9. Sramote se oni koji rade oko lana. Gube lice koji grebenaju i tkaju.
10. Nadzornici su kao isprebijani, svi su nadničari zabrinuta lica.
11. Goli su, kao luđaci, knezovi od Soana. Ludi su savjeti mudrih faraonovih savjetnika. Kako možete govoriti faraonu: “Ja pripadam cehu mudrih, savjetu starih”?
12. Gdje su sad oni, tvoji mudraci? Neka ti jave i kažu što je odlučio za Egipat Gospodin nad vojskama!
13. Kao luđaci stoje tamo knezovi od Tanisa. Prevareni su knezovi od Memfisa. Njihovi okružni knezovi zaveli su Egipat.
14. Gospodin je stavio u njih duh opakosti, tako da zavode Egipat u svim njegovim poslovima, kao što posrče pijanac dok bljuje.
15. Tako Egipat ne će više činiti djela: bilo od glave ili repa, od palmine grane ili od site.
16. U onaj su dan Egipćani kao žene, dršću i strepe pred rukom kojom Gospodin nad vojskama maše protiv njih.
17. Zemlja će Judina biti strah Egiptu. Kad mu se god ona spomene, pada u tjeskobu zbog odluke koju je Gospodin nad vojskama naumio protiv njega.
18. U onaj će dan biti pet gradova u zemlji Egiptu koji govore jezik Kanaana i služe Gospodinu nad vojskama. Jedan se od njih zove sunčani grad.
19. U onaj će dan biti Gospodnji žrtvenik usred zemlje Egipta i Gospodnji spomen-stup na njezinoj granici.
20. To će biti Gospodinu nad vojskama znak i svjedočanstvo u zemlji Egiptu. Kad zazovu Gospodina na tlačitelje, on će im poslati pomoćnika, da se bori za njih i da ih spasi.
21. Objavit će se Gospodin Egipćanima, i spoznat će Egipćani Gospodina u onaj dan i prinosit će Gospodinu žrtve i darove i činit će zavjete i izvršavati ih.
22. Gospodin će spasonosnim udarcem udariti Egipćane. Tada će se oni obratiti Gospodinu, i on će ih uslišavati i iscjeljivati.
23. U onaj će dan voditi put od Egipta u Asiriju. Na njemu se susreće Asirija s Egiptom i Egipat s Asirijom. Egipat služi zajedno s Asirijom Gospodinu.
24. U onaj će dan biti Izrćl treći u savezu s Egiptom i Asirijom, kao blagoslov na zemlji,

Izaija 20:1-6
1. Bilo je u godini kada je vrhovni vojskovođa, kojega je bio poslao asirski kralj Sargon, došao u Ašdod, opkolio ga i zauzeo.
2. U to vrijeme reče Gospodin preko Izaije, Amosova sina, ovo: “Ustani, skini sa svojih bedara dlakavu haljinu i izuj obuću sa svojih nogu!” On učini tako i išao je naokolo bez gornje haljine i bos.
3. Tada reče Gospodin: “Kako ide naokolo moj sluga Izaija već tri godine bez gornje haljine i bos u znak i znamenje protiv Egipta i Kuša,
4. tako će odvesti asirski kralj Egipćane u ropstvo i Etiopljane u sužanjstvo, mlado i staro, bez gornje haljine i bose, u sramotnoj golotinji, na sramotu Egiptu.
5. Tada će se prepasti i posramiti zbog Etiopije, svoje uzdanice, i zbog Egipta, svojega ponosa.
6. Stanovnici ovoga primorja reći će u onaj dan: Gle, tako se dogodi onima u koje se uzdasmo, da se spasimo od asirskoga kralja! Kako da izmaknemo?”

Psalmi 106:40-48
40. Tada se razgnjevi Gospod na svoj narod i zgadi mu se njegova baština.
41. Predade ih u ruke neznabošcima i njihovi mrzitelji vladali su nad njima.
42. Tlačili su ih njihovi neprijatelji i moraše se pokoriti ruci njihovoj.
43. Mnogo ih je puta izbavljao, ali oni mu se protiviše svojim odlukama, propadali su u zločinima svojim.
44. Onda pogleda opet na njihove nevolje kad je čuo njihove jadikovke.
45. Spomenu se svojega Saveza s njima i sažali, nad njima, zbog svoje velike dobrote.
46. Učini te nađoše opet milosrđe kod svih svojih porobljivača.
47. Spasi nas, Gospode Bože naš, i skupi nas iz neznabožaca da slavimo tvoje sveto ime, da se tvojom slavom dičimo!
48. Blagoslovljen Gospod, Bog Izrćlov odvijeka dovijeka! I sav narod neka kaže: Amen! Aleluja!

Izreka 25:13-13
13. Kao rashlađivanje snijegom za vrijeme žetve, takav je vjeran glasnik onoga koji ga je poslao; on okrijepi dušu svojemu gospodaru. \

2 Korinæanima 6:1-18
1. Kao Božji suradnici opominjemo vas da ne primate uzalud Božju milost.
2. Jer govori: “U pogodno vrijeme te usliših i u dan spasenja pomogoh ti.” Evo, sad je pogodno vrijeme! Evo, sad je dan spasenja!
3. Ne smućujemo nikoga, ni u čemu, da ljudi ne kude ovu službu!
4. Nego se u svemu pokazujemo kao Božji služitelji u mnogoj strpljivosti, u nevoljama, u potrebama, u tjeskobama,
5. pod udarcima, u tamnicama, u bunama, u naporima, u nespavanju, u postu;\
6. u čistoći, u spoznaji, u strpljivosti, u dobroti, u Duhu Svetom, u iskrenoj ljubavi;\
7. u riječi istine, u Božjoj sili, s oružjem pravde zdesna i slijeva;\
8. slavom i sramotom, zlim i dobrim glasom; kao zavodnici, a istiniti,\
9. kao nepoznati, a poznati, kao oni koji umiru, a evo živimo; kao kažnjeni, a ne ubijeni,\
10. kao žalosni, a neprestano radosni, kao siromašni, a koji mnoge obogaćuju, kao oni koji ništa nemaju, a sve posjeduju.
11. U obraćanju vama, Korinćani, otvorili smo širom svoje srce.
12. Vama nije tijesno u nama, ali je tjesnoća u vašim srcima.
13. Uzvratite nam jednako! Govorim kao djeci: raširite i vi svoja srca!
14. Ne dajte se staviti u jaram s nevjernicima! Jer što ima pravda s bezakonjem? Ili kakvo je zajedništvo svjetla s tamom?
15. Kako li se slaže Krist s Beliarom? Ili kakav udio ima vjernik s nevjernikom?
16. Kako li se podudara Božji hram s idolima? Doista, mi smo hram živoga Boga kao što reče Bog: “Prebivat ću posred njih, i među njima ću hodati, i bit ću im Bog, a oni će biti moj narod.
17. Zato iziđite između njih i odvojite se”, govori Gospodin, “ne dotičite ništa što je nečisto, i ja ću vas primiti.
18. I bit ću vam otac, i vi ćete biti moji sinovi i kćeri, veli Gospodin Svemogući.”