A A A A A

Izaija 11:1-16
1. Ali će izići mladica iz Jišajeva izdanka; izdanak izlazi iz njegova korijena. \
2. Na njemu će počivati Gospodnji duh: duh mudrosti i razuma, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjega.
3. Strah Gospodnji mu se sviđa. Ne će suditi po onome što vidi, niti će odlučivati po onome što čuje.
4. Ne, sudi u pravednosti malenima, po pravici prosuđuje siromahe u zemlji. Udara silnike bičem svojih riječi. Dahom usana umori bezbožnika.
5. Pravednost je pojas njegovih bedara i vjernost je pojas njegovih bokova.
6. Tada će vuk boraviti s janjetom, ris će ležati s jaretom, tele, lav i ovca bit će zajedno. Malen dječak može ih voditi.
7. Krava i medvjedica zajedno će pasti. Njihovi mladi zajedno će ležati. I lav će jesti slamu kao tele.
8. Nejače će se igrati nad gujinom rupom. U rupu zmije zavlačit će dijete ruku, dijete odbijeno od prsiju.
9. Ne će se činiti ništa zlo, nikakva nepravda na cijeloj mojoj svetoj gori. Jer je zemlja puna Gospodnjega spoznanja, kao što vode pokrivaju morsko dno.
10. U onaj dan izdanak iz Jišajeva korijena stoji kao zastava naroda: neznabošci ga potražuju i njegovo počivalište bit će slavno.
11. U onaj dan pruža Svemogući po drugi put svoju ruku, da otkupi ostatak svojega naroda, što je preostao od Asira i od Egipta i od Patrosa, od Kuša, Elama, Šineara, od Hamata i od morskih otoka.
12. Zasadit će zastavu narodima, sabrati razagnane od Izrćla i skupiti razasute Judejce s četiri kraja zemlje.
13. Tada će nestati ljubomornosti Efrajimove. Judini neprijatelji istrijebit će se. Efrajim ne će više zavidjeti Judi, a Juda ne će više pobijati Efrajima.
14. Ne, letjet će k moru, na pleća Filistejcima. Zajedno će oplijeniti sinove Istoka, zaposjest će Edom i Moab. Amonovi sinovi bit će im podložni.
15. Presušit će Gospodin morski jezik Egipta i mahnut će rukom nad Eufratom snagom svoga duha. Razbit će ga u sedam potoka, tako da se može prelaziti u obući.
16. Tako će biti put za ostatak njegova naroda, što je preostao od Asira, kao što je bio za Izrćla kad je izlazio iz zemlje Egipta.

Izaija 12:1-6
1. U onaj ćeš dan reći: “Slavim te, Gospodine! Jer iako si se na me i rasrdio, gnjev se tvoj ipak stišao, i utješio si me.
2. Gle, Bog je moje spasenje! Potpuno se uzdam i ne bojim se. Jer mi je Gospodin pobjeda i pjesma, Gospodin! On mi je donio spasenje.”
3. S veseljem ćete crpsti vodu iz izvorâ spasenja.
4. U onaj ćete dan reći: “Pjevajte hvalu Gospodinu! Zazivajte njegovo ime! Navješćujte narodima njegova djela! Javljajte da je uzvišeno njegovo ime.
5. Pjevajte hvalu Gospodinu, jer je učinio velike stvari! Neka se to objavi cijeloj zemlji!
6. Kričite i podvikujte, stanovnici Siona! Jer je velik u vašoj sredini Izrćlov Svetac!”

Psalmi 106:6-18
6. Griješili smo kao oci naši, činili smo nepravdu i činili bezakonje.
7. Naši oci u Egiptu ne shvatiše tvoja čudesa, ne spominjaše se tvojih djela ljubavi, pobunili su se kod mora, na Crvenome moru.
8. A on ih spasi zbog svoga imena, da očituje svoju jakost.
9. Zaprijeti Crvenom moru i ono presahnu, provede ih izmeđ' morskih valova kao kroz pustinju.
10. Spasi ih od ruke mrzitelja, izbavi ih iz ruke neprijateljâ.
11. Prekri voda njihove tlačitelje, nijedan od njih ne ostade.
12. Tada povjerovaše njegovim riječima i pjevaše njegovu slavu.
13. Ali brzo zaboraviše djela njegova; ne pouzdavahu se u njegovu odluku. \
14. Polakomiše se u pustinji, stadoše iskušavati Boga u pustoj zemlji.
15. I on im ispuni želju njihovu, ali tad na njih posla grčenje utrobe.
16. I pobuniše se protiv Mojsija u taboru i Arona kog posveti Gospod.
17. Zemlja se rastvori i proguta Datana, zatrpa Abiramovo mnoštvo.
18. Posred njih buknu oganj i plamen sažeže bezbožnike.

Izreka 25:3-5
3. Kao visina neba i dubina zemlje tako je nedohvatno srce kraljeva.
4. Kad se odijele od srebra troske, tad zlataru uspije umjetnina.
5. Kad se odijeli bezbožnik od kraljeve blizine, tad se njegovo prijestolje utvrdi pravednošću.

2 Korinæanima 2:1-17
1. Zaista, odlučih u sebi ne doći opet k vama sa žalošću.
2. Jer ako ja žalostim vas, tko će mene razveseliti, ako ne onaj kojega ja žalostim?
3. I pisah vam upravo ovo da mi prilikom mojega dolaska ne nanesu žalost oni koji bi me trebali obradovati, jer sam o svima vama osvjedočen da je moja radost ujedno radost sviju vas.
4. Od mnoge brige i tjeskobe srca pisao sam vam s mnogim suzama, ne da biste se ožalostili, nego da biste upoznali ljubav koju obilno gajim prema vama.
5. Ali ako me tko ožalostio, nije mene ožalostio, nego barem dijelom? da ne pretjerujem? sve vas.
6. Jer je takvome dovoljna ova kazna od većine.
7. Naprotiv, upravo zato trebate mu radije oprostiti i tješiti ga da dotični ne padne u preveliku žalost.
8. Zato vas molim da ponovno iskazujete ljubav prema njemu.
9. Doista, zato sam vam i pisao da upoznam vašu spremnost, jeste li u svemu poslušni.
10. A kome vi što oprostite, onome opraštam i ja; jer i ja, što sam oprostio, ako sam imao što oprostiti, činim zbog vas pred Kristom.\
11. Da nas ne prevari sotona, jer znamo što misli.
12. Kad dođoh u Troadu da propovijedam Kristovo evanđelje, iako mi se otvoriše vrata u Gospodinu,
13. ne imah mira u svome duhu, ne našavši Tita svoga brata, nego oprostivši se s njima, zaputih se u Makedoniju.
14. Hvala Bogu koji nam svagda daje pobjedu u Kristu, i po nama širi miris znanja o sebi na svakom mjestu.
15. Jer smo mi Kristov ugodan miris Bogu i među onima koji su na putu spasenja i među onima koji su na putu propasti:
16. jednima dakle miris od smrti za smrt, a drugima miris od života za život. A tko je dorastao za ovo?
17. Doista, mi nismo kao mnogi koji izopačuju Božju riječ, nego govorimo iskreno, kao u ime Božje i pred Bogom, u Kristu.