English
A A A A A

Propovjednik 11:1-10
1. Baci svoj kruh na površinu vode! Ipak ćeš ga opet naći poslije mnogo dana.
2. Razdijeli dio na sedam komada ili na osam jer ne znaš kakva još nesreća dolazi na zemlju.
3. Kad su oblaci puni dažda, onda ga izlijevaju na zemlju. Padne li drvo na jug ili na sjever: kamo je palo, tamo ostaje.
4. Tko uvijek pazi na vjetar, nikada ne pristupa sijanju. Tko uvijek gleda na oblake, ne dolazi nikada do žetve.
5. Kako ne znaš koji je put životnom dahu, i kako postaju kosti u krilu trudne žene, isto tako malo znaš o Božjem upravljanju, koji sve tvori.
6. Ujutro sij svoje sjeme i do navečer nemoj da ti počivaju ruke! Jer ne znaš hoće li uspjeti ovo ili ono, ili će oboje jednako dobro prihvatiti.
7. Slatka je svjetlost. Godi očima vidjeti sunce.
8. Zato ako čovjek živi mnogo godina, neka se veseli u svima! A neka pomisli i na tamne dane, jer će ih biti mnogo! Sve što dolazi, taština je.
9. Raduj se, mladiću, svojemu mladom životu! Neka vedro bude tvoje srce u mladim danima! Idi kamo te tvoje srce vuče i kamo te oči zovu! Ali znaj dobro da za sve to Bog od tebe traži račun.
10. Ukloni žalost od svojega srca i otjeraj boli od svojega tijela, jer je prolazna mladost i crna kosa.

Propovjednik 12:1-14
1. Spominji se svojega Stvoritelja u mladim danima, prije nego dođu zli dani i prispiju godine za koje veliš: “Ne sviđaju mi se!”,
2. prije nego pomrači sunce i svjetlo, mjesec i zvijezde, i iza dažda opet dođu oblaci.
3. To je doba kad zadršću čuvari kuće, kad se pognu snažni ljudi, kad počivaju mlinarice jer ih je premalo, kad se sakrivaju koji vire kroz prozore.
4. Vrata se s ulice zatvaraju. Zveket mlina biva tiši i viši kao ptičji cvrkut. Svi glasovi umuknu.
5. čovjek se plaši visina i strahote na ravnoj stazi. Badem cvjeta. Skakavac se samo mučno vuče. Žutilica puca. Jer čovjek ulazi u svoju vječnu kuću! Po ulici idu naokolo turobni ljudi.
6. Prije nego se prekine srebrno uže, zlatna čaša pukne, vrč se na izvoru razbije, u studenac slomljeni kotač padne,
7. i prah se vrati u zemlju, onako kako je bio, i duh se vrati k Bogu koji ga je dao.
8. ”Taština nad taštinama!”, veli propovjednik, “sve je taština!”
9. K ovomu je još pridodati: propovjednik je bio mudrac koji je narodu davao znanje. Bio je mislilac i istraživač i sastavio je mnogo prispodoba.
10. Propovjednik se trudio da nađe ugodne riječi i da napiše iskrene riječi istine.
11. Riječi su mudraca kao volovski ostani, i članovi sabranih prispodoba kao zabijeni klinovi. One potječu od jednoga pastira.
12. Uostalom, primi savjete, sine moj! Nema kraja mnogome pisanju knjigâ. Mnogo učenje umara tijelo.
13. Zaključnu riječ svi čujmo: “Boga se boj! Drži njegove zapovijedi!”
14. To vrijedi za svakoga, jer će svako djelo Bog iznijeti pred sud, sve sakriveno, bilo dobro ili zlo.

Psalmi 103:15-22
15. čovjekovi su dani kao trava, kao cvijet u polju procvjeta.
16. čim nad njim puhne vjetar, već ga nestane, i ne pamti ga više ni mjesto njegovo.
17. Al? ljubav Gospodnja ostaje uvijek! i vječna je nad onima koji ga se boje; i njegova pravda na sinovima sinova, \
18. nad onima koji drže njegov Savez, pamte njegove zapovijedi i vrše ih.
19. Gospod postavi svoje prijestolje na nebu, kraljevstvo njegovo proteže se nad svime.
20. Blagoslivljajte Gospoda, svi anđeli njegovi, vi snažni u moći, izvršitelji njegove riječi, poslušni glasu riječi njegove!
21. Blagoslivljajte Gospoda, sve vojske njegove, sluge koji vršite volju njegovu!
22. Blagoslivljajte Gospoda, sva djela njegova, na svim mjestima vlasti njegove! Blagoslivljaj Gospoda, dušo moja!

Izreka 24:13-14
13. Jedi med, sine moj; jer je zdrav, i med samotok sladak je tvojemu grlu! \
14. Tako cijeni i za svoju dušu mudrost! Jesi li je stekao, onda za te postoji budućnost, i nada se tvoja ne će osramotiti.

1 Korinæanima 11:1-16
1. Ugledajte se u mene, kao i ja u Krista!
2. Hvalim vas što se u svemu mene spominjete i držite predaje kao što vam predadoh.
3. Ali hoću da znate ovo: svakome je muškarcu glava Krist, a muškarac je glava ženi, a Bog je glava Kristu.
4. Svaki muškarac koji se moli ili prorokuje pokrivene glave, sramoti svoju glavu.
5. A svaka žena koja se moli ili prorokuje gologlava, sramoti svoju glavu, jer je svejedno, kao da je ošišana.
6. Doista, ako se žena ne pokriva, neka se šiša; ako li je ružno ženi šišati se ili brijati glavu, neka se pokriva!\
7. Ali muškarac ne treba pokrivati glavu jer je slika i slava Božja, a žena je slava muževljeva.
8. Jer nije muškarac od žene, nego žena od muškarca.
9. Jer muškarac nije stvoren zbog žene, nego žena zbog muškarca.
10. Zato žena treba imati znak vlasti na glavi zbog anđela.
11. Ipak, u Gospodinu, ni žena bez muškarca, ni muškarac bez žene!
12. Doista, kako je žena od muškarca, tako je i muškarac po ženi; a sve je od Boga.\
13. Sami među sobom sudite: je li lijepo da se žena gologlava moli Bogu?
14. Ne uči li vas i sama narav da je za muškarca sramota ako nosi dugu kosu?
15. A ženi je ures ako nosi dugu kosu jer joj je kosa dana umjesto pokrivala.
16. Ako se tko namjerava prepirati, mi nemamo takva običaja, a ni Božje crkve.