A A A A A

Propovjednik 7:1-29
1. Bolje je dobro ime nego dobro ulje. Dan smrti više je vrijedan nego dan rođenja.
2. Bolje je ići u kuću žalosti nego u kuću gošćenja; jer je ovdje svršetak svakoga čovjeka. Tko još živi, prima to k srcu.\
3. Bolje je zabrinutost nego smijeh. Jer ako je lice i tužno, može ipak biti veselo srce.
4. Srce mudrih ljudi boravi u kući žalosti, a srce ludih u kući veselja.
5. Bolje je slušati ukor mudroga nego hvalospjev luđaka!
6. Jer kao što praska trnje pod kotlom, takvo je pljeskanje luđaka. I to je taština!
7. Jer globljenje čini mudra čovjeka ludim, a mićenje pokvari srce.
8. Bolji je svršetak jedne stvari nego njezin početak. Bolja je strpljivost nego oholost!
9. Ne podaji se prebrzo srdžbi, jer srdžba prebiva u grudima ludih!
10. Ne govori: “Kako to da su prije bila bolja vremena nego danas?” Jer mudrost ti ne nadahnu to pitanje.
11. Dragocjena je mudrost kao baština i probitak onima koji vide sunce,
12. jer je u sjeni mudrosti čovjek tako dobro zaklonjen kao u sjeni novca. Ali znanje mudrosti ima prednost u tom što daje život onome koji je posjeduje.
13. Pogledaj djelo Božje! Tko može ispraviti što je on iskrivio?
14. Je li ti dobro, budi dobre volje! Je li ti zlo, onda upamti: jedno i drugo je Bog tako odredio da čovjek ne zna što ga čeka.
15. Oboje smo vidjeli u svojim ništavnim danima: ima pravednika koji propadaju unatoč svojoj pravdi i ima bezbožnika koji dugo žive unatoč svojoj pokvarenosti.
16. Ne budi suviše pravedan! Ne čini se premudrim! Zašto bi štetio samomu sebi?
17. Ne čini mnogo zla i ne budi lud! Zašto ćeš već umrijeti u nevrijeme?
18. Bilo bi dobro kad bi se čvrsto držao ovog, a ono ne bi dao iz ruku; jer tko se boji Boga, umakne svemu. \
19. Mudrost daje mudrome više moći nego što je imaju u gradu desetorica vlastodržaca.
20. Jest, nijedan čovjek na zemlji nije tako pravedan da bi činio samo dobro i nikada se ne ogriješio.
21. Ne primaj k srcu svako brbljanje što kola naokolo! Inače bi mogao čuti kako te grdi tvoj vlastiti sluga.
22. Jer često, ti to znaš, sam si grdio druge.
23. Sve sam to ja istražio mudrošću. Mislio sam da postanem mudar. Ali je ona ostala daleko od mene.
24. Daleko je bit stvari? duboko, vrlo duboko? tko ga može naći?
25. Opet se prihvatih i upravih svoje srce tome da mudrujem i istražujem, i da tražim mudrost i razboritost, i da spoznam je li zloća ludost i bezumlje jarost.
26. Tad spoznah: gorča je žena od smrti, jer je ona mreža, srce je njezino zamka, ruke su njezine okovi. Tko je u milosti kod Boga, može joj izmaći. Ali grješnik joj pripadne.
27. Gle, to nađoh, veli propovjednik, spajajući jedno s drugim, da dođem do spoznaje.
28. A što sam uvijek tražio i nikada nisam našao: jednoga čovjeka između tisuća nađoh, a žene među svima njima ne nađoh.
29. Gle, to nađoh: Bog je stvorio čovjeka ispravna, ali oni (ljudi) traže pokvarenost.

Psalmi 102:1-5
1. Molitva potlačenoga koji očajava i pred Gospodom izlijeva svoju muku.
2. Gospode, čuj moju molitvu i vapaj moj neka dođe k tebi!
3. Ne sakrivaj svojega lica preda mnom u dan moje nevolje! Prigni svoje uho k meni, u dan kad te zazovem, brzo me usliši!
4. Jer prolaze kao dim moji dani i kosti moje sagorijevaju kao ugarak.
5. Kao pokošena trava vene ranjeno srce moje jer svoj kruh zaboravljam jesti.

Izreka 24:7-9
7. Previsoka je luđaku mudrost; zato on ne otvara usta na vijećanjima. \
8. Tko ide za tim da čini zlo, toga zovu spletkarom.
9. Osjećanje i mišljenje luđakovo jest grijeh; podsmjehivač je ljudima gad. \

1 Korinæanima 10:1-18
1. Doista, ne ću vam zatajiti, braćo, da su naši oci svi bili pod oblakom, i svi su prošli kroz more;\
2. i svi su se na Mojsija krstili u oblaku i u moru.
3. Svi su isto duhovno jelo jeli
4. i svi su pili isto duhovno piće, jer su pili od duhovne stijene koja ih je pratila, a stijena je bio Krist.
5. Ali većina od njih nije bila po volji Bogu, jer su bili pobijeni u pustinji.
6. A ovo se zbilo nama za primjer, da mi ne žudimo za zlima kao što su oni žudjeli.
7. Ne budite idolopoklonici kao neki od njih, kako je pisano: “Sjede narod da jede i pije, i ustadoše te zaplesaše.”
8. Ne griješimo bludno kao što su neki od njih griješili bludno, i palo ih je u jedan dan dvadeset i tri tisuće.
9. Niti kušajmo Gospodina kao što su ga neki od njih kušali, i od zmija su izginuli.
10. Ne mrmljajte kao što su neki od njih mrmljali, i izginuli su od anđela zatornika.
11. To se sve u slici događalo njima, a napisano je za opomenu nama koji živimo u posljednja vremena.
12. Tko dakle misli da stoji, neka pazi da ne padne!
13. Iskušenje nije došlo na vas osim onoga čovječjega. Ali je vjeran Bog koji ne će dopustiti da budete iskušavani više nego što možete podnijeti, nego će s kušanjem dati povoljan izlaz, da mognete podnijeti.
14. Zato, ljubljeni, bježite od idolopoklonstva!
15. Kao mudrima govorim: sami prosudite ovo što kažem!
16. čaša blagoslova koju blagoslivljamo, nije li zajedništvo Kristove krvi? Kruh koji lomimo, nije li zajedništvo Kristova tijela?
17. Doista, kruh je jedan i zato smo jedno tijelo mi mnogi; svi smo naime dionici jednoga kruha.\
18. Gledajte Izrćla po tijelu: oni koji jedu žrtve, nisu li zajedničari žrtvenika?