English
A A A A A

Jobu 39:1-30
1. Znaš li vrijeme kad se divokoze koze? Vidiš li kad se košute legu?
2. Brojiš li mjesece, dokle nose? Znaš li vrijeme kada se legu?
3. Savijaju se i mlade legu; lako se opraštaju od svojih bolova. \
4. Kozlići su njihovi jaki i rastu vani, odu i više se ne vraćaju.
5. Tko je dao slobodu divljemu magarcu, tko je razvezao remene tomu divljaku,
6. kojemu dadoh pustinju za kuću i slanu pustoš za stan?
7. On se smije gradskoj vrevi, ne sluša vike gorčina; \
8. gorama prolazi i pase; nanjuši svaku zelen. \
9. Hoće li ti dragovoljno služiti divlji bik i noćivati na tvojim jaslama?
10. Možeš li divljega bika užem prisiliti u brazde? Hoće li povlačiti brazde za tobom?
11. Možeš li se osloniti na nj, jer mu je snaga tako silna? Ostavljaš li njemu svoj posao?
12. Misliš li da će ti on dovesti ljetinu i na tvoje je gumno složiti?
13. Noj pokreće živo krila, kao da su i perje rode; \
14. a on povjeri svoja jaja zemlji, pusti ih da se griju na pijesku; \
15. nije ga briga hoće li ih noga pogaziti ili ih divlja zvijer razbiti.
16. Tvrdo postupa s mladima, kao da nisu njegovi; ne brine se je li mu trud uzaludan. \
17. Jer mu Bog nije udijelio mudrosti, nije mu dao nimalo razboritosti.
18. Ali kad se nakostriješen digne, smije se konju i konjaniku.
19. Jesi li ti dao konju snagu, jesi li mu ukrasio vrat grivom?
20. Hoćeš li ga uplašiti kao skakavca? Njegovo krasno dahtanje? kako je strašno!
21. Kopa zemlju, veseo je od snage, nasrće na oružje; \
22. ruga se strahu, ne plaši se i ne uzmiče ispred mača.
23. Zvekće nad njim tobolac, sijeva koplje i sulica.
24. On ljutito topoće i kopa zemlju, i ne zadrži ga kad zatrubi bojna truba.
25. Svaki put kad zatrubi, on zahrže: “Ih-ih-ih!” Izdaleka već nanjuši boj, gromki glas vođâ, bojnu viku.
26. Poleti li po tvojoj mudrosti jastreb, raširi li svoja krila na jug?
27. Diže li se po tvojoj uputi visoko orao, da svoje gnijezdo vrh timora vije?
28. Na stijeni ima svoje gnijezdo, svoj vidik na strmoj vrleti.
29. Otamo proviruje na hranu, daleko mu vide oči.
30. Ptići njegovi srču krv; gdje strvine leže, oni su ondje. \

Jobu 40:1-24
1. Tako je Gospodin govorio Jobu. Onda upita:
2. Hoće li se kudilac još prepirati sa Svemogućim? Tko tuži Boga, neka odgovori na to!
3. Tada odvrati Job Gospodinu i reče:
4. Ah, ja sam odveć malen! Što da odvratim? Stavljam ruku na usta.
5. Jedanput sam govorio? ne ću opet; i dvaput? ne ću više! \
6. Tada odgovori Gospodin Jobu iz vihora:
7. Ustani! Opaši svoja bedra kao junak! Ja ću te pitati; ti mi kazuj nauk! \
8. Hoćeš li zanijekati moje pravedno upravljanje, mene okriviti samo da ti imaš pravo?
9. Imaš li mišicu kao Bog? Možeš li učiniti da grmi kao on?
10. Okiti se ipak veličanstvom i krasotom! Odjeni se ipak u dostojanstvo i sjaj!
11. Pusti da zašume valovi tvojega gnjeva! Pogledaj svu oholost i učini je malenom!
12. Pogledaj svu oholost i obori je na tlo; satri bezbožnika na njegovu mjestu! \
13. Zatrpaj ih skupa u zemlju! Zaključaj im lice u skrivenu mjestu!
14. Tada ću te i ja hvaliti, jer te spašava vlastita desnica.
15. Usporedi sa sobom nilskoga konja, što sam ga stvorio! Hrani se travom kao govedo.
16. U njegovim bedrima, gledaj, koja snaga! Koja sila u mišicama njegova tijela!
17. Kao cedar nateže svoj rep; žile njegovih bedara gusto su isprepletene; \
18. kosti su mu kao mjedene cijevi, zglobovi kao željezne poluge.
19. On je remek-djelo stvaranja Božjega; njegov stvoritelj dade mu mač. \
20. Premda mu gore nude hranu, i tamo se igraju poljske životinje,
21. on leži mirno u lotosovoj šikari, sakriven u trsci i glibu.
22. Grmlje lotosovo pokriva ga sjenom, šikara vrbova stoji na vodi uokolo.
23. Ako i nabuja rijeka: on se ne uznemiruje, ostaje bez brige, makar mu rijeka teče u grlo.
24. Tko ga može protjerati na njegove oči, probosti mu nozdrve drvenom strijelom?

Psalmi 101:1-4
1. Davidov. Psalam. Želim ti pjevati o dobroti i pravdi; Gospode, tebi ću svirati! \
2. Razmišljat ću o besprijekornom putu. Kad ćeš doći k meni? Hodit ću u čestitosti srca u kući svojoj.
3. Ne ću stavljati pred svoje oči ništa opako. Mrzim čovjeka koji čini nasilje, ne će on biti uza me.
4. Nek je daleko od mene lažno srce! Ne ću o zlu da znam.

Izreka 23:29-30
29. Tko uzdiše? Tko jauče? Tko se svađa? Tko se brine? Tko ima rane ni za što? Tko ima mutne oči?
30. Koji kasno sjede kod vina, koji dolaze kušati miješano vino.

1 Korinæanima 6:1-20
1. Usuđuje li se tko od vas koji ima tužbu protiv drugoga ići na sud pred poganima, a ne svetima?
2. Ne znate li da će sveti suditi svijetu? A ako vi budete sudili svijetu, niste li vrijedni suditi u najneznatnijim stvarima?
3. Ne znate li da ćemo anđelima suditi, a kamoli ne u svjetovnim stvarima?
4. Ako dakle imate tužbe o svjetovnim stvarima, uzmite za suce one koji su neznatni u Crkvi!
5. Na vašu sramotu govorim. Zar nema među vama nijednoga mudrog koji može rasuditi među svojom braćom?
6. Nego se brat s bratom parniči, i to pred nevjernicima!
7. I to je već svakako nedostatak među vama, što imate tužbe među sobom. Zašto radije ne trpite nepravdu? Zašto radije ne pregorite štetu?
8. Nego vi činite nepravdu i štetu, i to braći!
9. Ili ne znate da nepravednici ne će baštiniti Božjega kraljevstva? Ne varajte se: ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputni, ni muškoložnici,
10. ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici ne će baštiniti Božjega kraljevstva.
11. Neki su takvi; ali se opraste, ali se posvetiste, ali se opravdaste u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu našega Boga. \
12. ”Sve mi je dopušteno”, ali nije sve na korist; “sve mi je dopušteno”, ali ne ću da me što zarobi.\
13. Jelo je za trbuh, i trbuh za jelo. A Bog će oboje uništiti. Ali tijelo nije za bludnost, nego za Gospodina, i Gospodin za tijelo.
14. A Bog koji je Gospodina uskrisio i nas će uskrisiti svojom silom.
15. Ne znate li da su vaša tjelesa Kristovi udovi? Hoću li dakle uzeti Kristove udove i od njih načiniti udove bludnice? Bože sačuvaj!
16. Ili ne znate, tko se s bludnicom združi da s njom postaje jedno tijelo? “Jer bit će”, veli, “dvoje jedno tijelo.”
17. A tko se združi s Gospodinom, jedan je duh.
18. Izbjegavajte bludnost! Svaki grijeh koji učini čovjek izvan je tijela; a tko čini blud, griješi protiv svoga tijela.\
19. Ili ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga koji je u vama, kojega imate od Boga, i niste svoji?
20. Jer ste kupljeni otkupninom. Stoga proslavite Boga u svome tijelu!