A A A A A

Jobu 37:1-24
1. Srce moje dršće od toga; glasno kuca na svojemu mjestu. \
2. Slušaj! Slušaj kako tutnji njegov grom! Kako se ori iz njegovih usta!
3. Pušta da sijeva pod čitavim nebom njegova munja do nakraj zemlje.
4. Za njom riče grom, glasno se ori njegov jaki glas; on ga ne prigušuje; čuje se njegov zov. \
5. Silan je Bog u buri; čini velike stvari; mi to ne shvaćamo. \
6. Tada govori snijegu: “Padaj na zemlju!” Tako i daždu i njegovim silnim prolomima oblaka.
7. Tako prisili ruku svih ljudi na počinak, da svi ljudi upoznaju njegovo djelovanje.
8. Tada se zvijer uvlači u svoju jamu i liježe u svojim pećinama.
9. Tada se prolomi bura iz svojega mjesta, i sa sjevera dođe studen.
10. Od daha Božjega topi se led, široke rijeke otiskuju se u dolinu.
11. Ali već svjetlost potjera oblake, i sjajno svjetlo prodre kroz oblake.
12. I on opet hoda uokolo, sad ovamo-sad onamo, po svojoj odluci, da oni izvrše sve što im nalaže na zemlji,
13. kad ih šalje bilo na kaznu za njegovu zemlju, bilo na dobročinstvo.
14. čuj to, Jobe, stani, promatraj sjajna djela Božja!
15. Znaš li kako to Bog uredi da u oblacima zasja svjetlost munja?
16. Razumiješ li kako vise oblaci, čudesna djela Sveznajućega?
17. Ti, kome su haljine odveć tople kad zemlja sjedi pod južnim vjetrom,
18. možeš li razapeti nebo kao on, tvrdo kao saliveno ogledalo?
19. Daj nauči nas kako da mu zapovijedamo! Mi smo nemoćni pred mrakom.
20. Hoće li on biti potjeran na moju zapovijed? Zapovjedi li čovjek kada iščezne?!
21. A sada? ne vidi se sunčana svjetlost kad sja nad oblacima; tad samo iskoči vjetar i pomete ih: \
22. i zlatna svjetlost zasja od sjevera! Slava pripada strahovitomu Bogu,
23. Svemogućemu, kojega nikada ne shvatismo; velik je u moći i u pravu! Nikada se ne savije u pravednom sudu! \
24. Zato ga se moraju bojati ljudi! Na sve sveznalice on ne gleda!

Jobu 38:1-41
1. Tada odgovori Gospodin Jobu iz vihora i reče:
2. Tko je to što zamračuje Božji naum bezumnim govorima?
3. Ustani! Opaši svoja bedra kao junak! Ja ću te pitati; ti mi kazuj znanje! \
4. Gdje si ti bio kad ja sagradih zemlju? Kazuj ako si razuman!
5. Tko joj je odredio mjere, ako znaš, tko je rastegao uže preko nje?
6. Na čemu su njezini stupovi uglavljeni? Tko joj je stavio ugaoni kamen,
7. dok su klicale jutarnje zvijezde, dok su kliktali anđeli?
8. Tko je vratima zatvorio more kad bučeći prodre iz majčina krila?
9. Kad mu dadoh oblake za odjeću, tamne oblake za pelenice?
10. Kad mu udarih svoje granice i stavih mu prijevornice i vrata,
11. rekoh: dovle dolaziš, ne dalje! Ovdje se lomi prkos tvojih valova!
12. Jesi li ikad, otkako živiš, zapovjedio jutru, pokazao zori njezino mjesto?
13. I jesi li uhvatio zemlju za skute, da se stresu s nje bezbožnici,
14. da se napravi kao vosak pod pečatom, da se oboji kao haljina?
15. Da bezbožnicima iščezne njihova svjetlost, i ruka već podignuta da se slomi?
16. Jesi li ikad prodro do vrela mora i jesi li hodio po dnu morskom?
17. Jesu li se pred tobom otvorila vrata svijeta mrtvih i jesi li vidio vrata u noć smrti?
18. Jesi li pregledao daljine zemlje? Kaži ako sve to znaš!
19. Kako ide put k stanu svjetlosti, gdje ima svoje mjesto tama,
20. da bi oboje poveo u njihovo područje i znao staze k njihovu domu?
21. Ti znaš! Jer si se već onda rodio; velik je broj tvojih dana. \
22. Jesi li ikada došao u snježne riznice? Jesi li vidio stogove tuče,
23. koju sam pričuvao za vrijeme nevolje, za dan boja i rata?
24. Kako je tamo gdje se dijeli svjetlost, i odakle se istočni vjetar širi po zemlji?
25. Tko je razvalio jaz poplavi i put gromu?
26. Da pada dažd na zemlju u kojoj nema ljudi, na pustinju u kojoj nitko ne stanuje?
27. Da napoji pusta i nerodna mjesta i učini da izniknu korijeni zelenila?
28. Ima li oca dažd? Tko je rodio kaplje rose?
29. Iz čijega krila izlazi led? Tko rađa mraz nebeski?
30. Kako se vode ukoče u kamen, i površina se morska smrzava?
31. Vežeš li veze zvijezdama Vlašićima, možeš li razvezati okove sazvježđu Štapovima?
32. Izvodiš li na vrijeme Danicu i upravljaš li Medvjeda zajedno s njegovom djecom?
33. Znaš li zakone neba? Određuješ li kako se vlada zemljom?
34. Možeš li dići glas svoj do oblaka, da te pokrije mnoštvo vode?
35. Puštaš li munje? one idu i govore ti: “Ovdje smo!”
36. Tko je stavio mudrost u oblake, tko je dao razboritost oblaku pahuljnjaku?
37. Tko zbraja mudro oblake, tko pušta da miruju mjehovi nebeski,
38. kad se prah zemaljski nagomila na hrpe i grude se slijepe?
39. Loviš li lavici lov? Utažiš li lavićima glad,
40. kad se u pećinama šćućure i vrebaju u svom zaklonu?
41. Tko zgotovi gavranu njegovu hranu, kad njegovi mladi viču k Bogu i oblijeću bez hrane?

Psalmi 100:1-5
1. Psalam. Zahvalnica. Poklikni Gospodu, sva zemljo!
2. Služite Gospodu s veseljem! Pristupite pred njega s radosnim kliktanjem!
3. Znajte da je samo Gospod Bog! On nas stvori i mi smo njegovi, njegov narod i ovce paše njegove.
4. Uđite na vrata njegova s hvalama, u njegove dvore s pohvalama! Zahvaljujte mu, blagoslivljajte ime njegovo.
5. Jer dobar je Gospod! Vječna je ljubav njegova, od koljena do koljena vjernost je njegova.

Izreka 23:26-28
26. Daj mi svoje srce, sine moj. Neka se moji putovi svide tvojim očima!
27. Jer je bludnica duboka jama, tuđa žena tijesan studenac.
28. Ona i postavlja zasjedu kao lupež, i umnožava broj nevjernih među ljudima.

1 Korinæanima 5:1-13
1. Općenito se čuje o bludnosti među vama, i to o takvoj bludnosti kakve nema ni među poganima, da naime netko ima očevu ženu.
2. I vi ste naduti, umjesto da žalite pa da se ukloni između vas onaj koji je učinio to djelo.
3. Jer ja, iako nenazočan tijelom, ali nazočan duhom, već sam presudio kao nazočan onome koji je tako učinio:
4. U ime Gospodina našega Isusa, kad se skupite vi i moj duh sa silom Gospodina našega Isusa,
5. neka se takav preda sotoni na propast tijela, da se duh spasi u Dan Gospodnji.
6. Nije dobro vaše hvalisanje. Ne znate li da malo kvasca ukiseli sve tijesto?
7. Očistite stari kvasac da budete novo tijesto, kao što ste beskvasni; jer je žrtvovan naš Vazam, Krist.\
8. Zato svetkujmo ne u starome kvascu, ni u kvascu zloće i pakosti, nego u beskvasnom kruhu čistoće i istine!
9. Pisao sam vam u poslanici, da se ne miješate s bludnicima.
10. A to ne rekoh za bludnike ovoga svijeta, ili tvrdice, ili razbojnike, ili idolopoklonike; jer biste morali izaći iz svijeta. \
11. A sada vam pišem da se ne miješate s bratom koji je bludnik, ili tvrdica, ili idolopoklonik, ili psovač, ili pijanica, ili razbojnik; s takvima ni ne jedite!\
12. Zaista, zar je na meni da sudim onima koji su vani? Ne sudite li vi onima koji su unutra?
13. A onima koji su vani sudit će Bog. “Uklonite zlikovca između sebe!”