A A A A A

Esteri 5:1-14
1. Treći dan odjene Estera svoje kraljevsko odijelo i ode u unutarnji trijem kraljevske palače, prema kraljevu stanu. Kralj je upravo sjedio na svome kraljevskom prijestolju u kraljevskoj palači, prema ulazu.
2. Kad kralj vidje kraljicu Esteru u trijemu, nađe ona milost u njega. Kralj pruži prema njoj zlatno žezlo, što ga je držao u svojoj ruci. Estera pristupi i dotače se vrha žezla.3 Tada joj reče kralj: “Što imaš, kraljice Estero? Koja ti ja želja? Ako bi bila i polovina mog kraljevstva, neka ti se da!”
3. ***
4. Estera odvrati: “Ako je kralju ugodno, neka dođe kralj s Hamanom danas na gozbu koju sam mu zgotovila!”
5. Kralj zapovjedi: “Zovnite brže Hamana da se ispuni Esterina želja!” Tako dođoše kralj i Haman na gozbu koju je bila zgotovila Estera.
6. Kod vina reče kralj Esteri: “Koja ti je molba? Neka ti se da! Koja ti je želja? Ako bi bila i polovina mojega kraljevstva, neka ti se usliši!”
7. Estera odvrati: “Moja je molba i moja želja:
8. Ako sam našla milost u tvojim očima, kralju, i ako je kralju ugodno da usliši moju molbu i ispuni moju želju, neka onda opet dođe kralj s Hamanom na gozbu, koju ću mu zgotoviti! Sutra ću onda ispuniti kraljevu želju.”
9. I tako ode Haman u onaj dan otamo veseo i dobre volje. Ali kad Haman vidje Mordokaja na vratima kraljevske palače, a on ne ustade pred njim niti se makne s mjesta, napuni se Haman gnjevom na Mordokaja.
10. Ali se ipak Haman suzdrži, dok dođe svojoj kući. Tada dozva k sebi svoje prijatelje i svoju ženu Zarešu.
11. Haman im je pripovijedao o svojem velikom bogatstvu, o mnogim svojim sinovima, i kako ga je visoko počastio kralj i podigao ga iznad knezova i kraljevskih slugu.
12. Haman je nastavio: “Štoviše kraljica Estera nikoga osim mene ne pozva s kraljem na gozbu koju je bila zgotovila. I za sutra sam opet s kraljem pozvan od nje.
13. Ali to sve ne vrijedi za me dok god gledam onoga Judejca Mordokaja, kako sjedi na vratima kraljevske palače.”
14. Tada mu rekoše njegova žena Zareša i svi njegovi prijatelji: “Daj načiniti vješala visoka pedeset lakata i sutra rano reci kralju da na njima bude obješen Mordokaj! Tada možeš veselo poći s kraljem na gozbu.” Prijedlog se svidje Hamanu, i on dade napraviti vješala.

Esteri 6:1-14
1. One noći kralj nije mogao spavati. Zato odredi da mu donesu knjigu znamenitih događaja. čitali su ih kralju.
2. I nađe se zapisano, kako je Mordokaj bio prokazao za Bigatanu i Tereša, dva dvoranina između vratara, koji su gledali kako bi digli ruke na kralja Ahasvera.
3. Kralj upita: “Koju je čast i koje odlikovanje Mordokaj dobio za to?” Sluge kraljeve, koje su bile kod njega u službi, odgovoriše: “Nije dobio ništa.”
4. Tada kralj upita: “Tko je u trijemu?” Haman je bio upravo stupio u unutarnji trijem kraljevske palače, da predloži kralju neka Mordokaj bude obješen na vješala, koja je bio dao napraviti za njega.
5. Kraljeve sluge odgovoriše: “Haman stoji u trijemu.” “Neka dođe”, reče kralj.
6. Haman dođe, a kralj ga upita: “Što se može učiniti čovjeku kojemu bi kralj htio iskazati osobitu počast?” Haman pomisli u sebi: Koga bi kralj htio osobito počastiti, ako ne mene?
7. I odgovori Haman kralju: “Kad kralj hoće nekome iskazati počast,
8. onda treba donijeti kraljevsko odijelo, što ga je kralj već nosio, i dovesti konja, na kojemu je kralj već jahao, i staviti mu na glavu kraljevsku krunu.
9. I odijelo i konja treba onda dati nekome od najuglednijih kraljevih knezova, i treba odjenuti onog čovjeka kojega kralj hoće počastiti, pa ga provesti na konju po gradskom trgu i vikati pred njim: Ovako biva čovjeku, kojega kralj hoće počastiti!”
10. Tada reče kralj Hamanu: “Brže uzmi odijelo i konja, kao što si rekao, i učini tako Judejcu Mordokaju, koji sjedi na vratima kraljevske palače! Nemoj izostaviti ništa od svega onoga što si predložio!”
11. Haman uze odijelo i konja, odjene Mordokaja, provede ga na konju po gradskom trgu vičući pred njim: “Ovako biva čovjeku, kojega kralj hoće počastiti!”
12. Potom se vrati Mordokaj na vrata kraljevske palače. A Haman brže ode svojoj kući žalostan i pokrivene glave.
13. I ispripovjedi svojoj ženi Zareši i svim svojim prijateljima što mu se bilo zbilo. Tada mu rekoše njegovi savjetnici i njegova žena Zareša. “Kad je od judejskoga plemena Mordokaj, pred kojim si počeo padati, ne ćeš mu moći odoljeti, nego će te on oboriti.”
14. Dok su oni još govorili s njim, dođoše kraljevi dvorani i brže odvedoše Hamana na gozbu koju je bila zgotovila kraljica.

Psalmi 90:1-6
1. Molitva. Mojsija. čovjeka Božjega. Gospodine, ti si nam bio Prebivalište kroz pokoljenja i pokoljenja!
2. Prije nego postadoše gore, i prije nego si sazdao zemlju i svijet, od vijeka do vijeka ti jesi, Bože!
3. Ti vraćaš čovjeka u prah govoreći: “Vratite se, sinovi čovječji!”
4. Jer u tvojim je očima tisuća godina kao jučerašnji dan koji je minuo i kao straža noćna.
5. Odnosiš ih kao san koji ujutro nestaje, kao mlada trava su koja prolazi:
6. ujutro procvate i ozeleni; navečer se kosi i suši. \

Izreka 22:9-9
9. Tko je dobrotvoran, ima blagoslov, jer daje siromahu od svojega kruha.

Rimljanima 4:1-25
1. Što ćemo dakle reći za Abrahama, svojega oca? Što je postigao po tijelu?
2. Jer ako se je Abraham opravdao djelima, može se hvaliti, ali ne pred Bogom.
3. Jer što kaže Pismo? “Povjerova Abraham Bogu, i uračuna mu se u pravdu.”
4. Ali onome koji radi ne računa se plaća po milosti, nego po dugu.
5. A onome koji ne radi, a vjeruje u onoga koji opravdava bezbožnika, računa se njegova vjera u pravdu.
6. Tako i David veli da je blažen čovjek kome Bog računa pravdu bez djelâ:
7. ”Blaženi oni kojima su oproštena bezakonja i kojima su grijesi pokriveni!
8. Blažen čovjek kojemu Gospodin ne računa grijeha!”
9. Je li dakle ovo blaženstvo za obrezane ili za neobrezane? Jer kažemo: “Abrahamu vjera bi uračunata u pravednost.”
10. Kako dakle bi uračunata? Kad je bio obrezan ili neobrezan? Ne kad je bio obrezan, nego kad je bio neobrezan.
11. I primi znak obrezanja kao pečat pravde koju je bio postigao vjerom, kad je još bio neobrezan, da bude otac sviju koji vjeruju, iako nisu obrezani, da se i njima uračuna u pravdu
12. i da bude otac obrezanih, koji ne samo da imaju obrezanje, nego i stupaju stazom vjere koju je imao naš otac Abraham još prije obrezanja.
13. Jer obećanje da će baštiniti svijet nije dano Abrahamu ili njegovu potomstvu Zakonom, nego pravdom iz vjere.
14. Ako bi bili baštinici samo oni koji su od Zakona, tada bi vjera bila bez vrijednosti i obećanje ništavno.
15. Zakon naime dovodi samo gnjev: gdje nema zakona, nema ni prijestupa.
16. Dakle od vjere i po milosti. Tako je čvrsto obećanje za sve potomke, ne samo za one koji imaju Zakon nego i za one koji imaju Abrahamovu vjeru.
17. On je svima nama otac po riječi Pisma: “Postavio sam te ocem mnogim narodima.” Abraham je povjerovao u Boga koji oživljuje mrtve i zove ono što ne postoji na postojanje.
18. On je protiv nade vjerovao u nadu da će biti otac mnogim narodima, kao što mu je rečeno: “Takvo će biti tvoje potomstvo.”
19. On nije oslabio u vjeri, makar je razabirao da mu je tijelo već obamrlo? bilo mu je blizu sto godina? i da je bilo obamrlo i Sarino krilo.
20. U Božje obećanje ne posumnja nevjerovanjem, nego ojača u vjeri i dade slavu Bogu,
21. i bio je tvrdo osvjedočen da Bog može i učiniti što je obećao.
22. Zato mu se i uračuna u pravdu.
23. A nije pisano samo zbog njega, da mu se uračuna u pravdu,
24. nego i zbog nas kojima će se uračunati, ako vjerujemo u onoga koji je uskrisio od mrtvih Isusa, Gospodina našega,
25. koji je predan zbog naših grijeha i koji je uskrišen radi našega opravdanja.