A A A A A

Jobu 27:1-23
1. Nato nastavi Job svoj govor ovako:
2. ”Tako da je živ Bog, koji mi oduze moje pravo, Svemogući, koji mi zagorča život!
3. Dok je još moj dah u meni, i duh Božji dok me oživljava,
4. ne će moje usne govoriti ništa krivo, niti će moj jezik lagati.
5. Daleko neka je od mene da vam dadem pravo; dok ne preminem, ja ne tajim svoje nedužnosti. \
6. čvrsto stojim uz svoju pravednost i ne ostavljam je; moje srce ne kori nijednoga mojega dana. \
7. Neprijatelju mojemu neka bude kao zlikovcu, mojemu protivniku kao bezbožniku!
8. Jer kakvo je nadanje bezbožniku kad Bog odreže i iščupa njegovu dušu?
9. Hoće li Bog čuti njegov jauk kad nevolja navali na njega?
10. Može li se radovati Svemogućemu i pozivati se na Boga u svako vrijeme?
11. Želim vas poučiti o djelovanju Božjemu; ne ću kriti što Bog određuje. \
12. Eto, vi ste ipak svi to iskusili, pa zašto se nadate uludo.
13. To je dio zlikovcu kod Boga, i to je nasilnicima baština koju imaju od Svemogućega:
14. Ako mu se množe sinovi, to je za mač; njegovi potomci nemaju da bi se nasitili. \
15. Koji ostanu iza njega, pograbi ih pomor u grob; njegove udovice ne drže tugovanja. \
16. Ako i nagomila srebra kao praha i nakupi sebi haljina kao blata:
17. ostavi ih na stranu, ali ih odjene pravednik, i srebro razdijele među sobom pobožnici.
18. On je sagradio sebi kuću kao moljac, kao kolibicu što je načini poljar.
19. Bogat legne da bi spavao, posljednji put; ali otvori li opet oči, sve je iščeznulo. \
20. Strahote prašume prođu preko njega kao poplava, preko noći odnese ga vihor.
21. Podigne ga istočni vjetar: on ide? i odnese ga s mjesta njegova.
22. Bez milosrđa gađa ga Bog; mora bježati od njegove ruke. \
23. Plješću rukama nad njim i zvižde za njim s njegova mjesta.”

Jobu 28:1-28
1. Jest, zna se točno gdje se nalazi srebro, i mjesto gdje se ispija zlato.
2. Iz zemlje se vadi željezo, i ruda se topi za mjed.
3. Tami se čini kraj, istražuje čovjek do posljednjega kutića kamenja noćnu tamu; \
4. Kopa rov daleko od živih, visi bez potpore za nogu i lebdi onamo dolje, daleko od ljudi.
5. Zemlja iz koje niče žito, duboko se raskopa kao ognjem.
6. Safir počiva u njezinu kamenju i ondje se nađe zlatni orah.
7. Ni orao ne zna ulaza tamo, niti ga pronađe jastrebovo oko.
8. Gorske zvijeri tamo ne uđu, niti lav tamo stupi.
9. Ali čovjek stavlja ruku na to kamenje, korijenje bregova podruje.
10. U stijene zabuši rovove, i svašta mu dragocjeno vidi oko.
11. Nanjuši izvore rijeka. Što je skriveno, iznosi na svjetlo.
12. Ali mudrost, gdje se ona nalazi? Razboritost, gdje je njoj kuća?
13. čovjek ne zna puta k njoj, ona ne boravi u zemlji živih.
14. Dubina govori: nije ona u meni; more govori: kod mene ona ne boravi. \
15. Dragocjeno zlato ne može se dati za nju, niti joj se srebrom može izmjeriti kupovna cijena.
16. Ne mjeri se ofirskim zlatom, ni dragocjenim oniksom i safirom.
17. Ne može se s njom izjednačiti ni zlato ni staklo, niti se može zamijeniti za nakit.
18. Koralji, kristali, neka se o njima šuti; vrijednost je mudrosti viša od bisera. \
19. Ne dobije se za topaze iz Kuša, niti se mjeri suhim zlatom.
20. Mudrost, dakle, odakle dolazi? Gdje je mjesto razboritosti?
21. Sakrivena je pogledu svih bića, i pticama je nebeskim zaklonjena.
22. Podzemni svijet govori i carstvo mrtvih: čusmo kako se o njoj govori.
23. Samo je Bog onaj koji zna put k njoj; on jedini zna gdje se ona nalazi, \
24. jer do granice svijeta dopire njegov pogled; što je god pod nebom, on vidi. \
25. Kada je vjetru odredio težinu i mjerom ograničio vodu,
26. kad je daždu postavio vrijeme i put gromovnoj munji:
27. tada ju je vidio i oglasio, uredio je i pretražio.
28. čovjeku je rekao: Boga se bojati je mudrost, i zla se kloniti razboritost.

Psalmi 97:1-6
1. Gospod kraljuje, nek se raduje zemlja! Nek se vesele daleki otoci!
2. Oblaci i mrklina ovijaju ga; pravda i pravo temelji su prijestolja njegova. \
3. Oganj ide pred njim, sažiže naokolo neprijatelje njegove.
4. Njegove munje osvjetljuju svijet, zemlja to vidi i strepi.
5. Gore se tope kao vosak pred Gospodom, pred Gospodom cijeloga svijeta.
6. Nebesa navješćuju njegovu pravdu, svi narodi gledaju slavu njegovu.

Izreka 23:13-14
13. Ne štedi kazne svom djetetu! Istučeš li ga šibom, ne će od toga umrijeti.
14. Tučeš ga, doduše, ali ga tako izbavljaš od podzemnoga svijeta.

Rimljanima 16:1-27
1. Preporučujem vam Febu, našu sestru, koja je služiteljica Crkve u Kenhreji:
2. primite je u Gospodinu, kako dolikuje svetima, i pomozite joj u svemu što od vas zatreba. Ona je naime bila zaštitnica mnogima i samome meni.
3. Pozdravite Prisku i Akvilu, moje suradnike u Kristu Isusu.
4. Oni su zbog mene izložili opasnosti svoje živote te im zahvaljujem ne samo ja, nego i sve Crkve sastavljene od obraćenih pogana.
5. Jednako pozdravite Crkvu koja se okuplja u njihovu domu. Pozdravite mojega ljubljenoga Epeneta, koji je prvijenac Azije za Krista!
6. Pozdravite Mariju, koja se mnogo trudila za vas!
7. Pozdravite Andronika i Juniju, moje rođake i moje drugove u sužanjstvu, koji su ugledni među apostolima te koji prije mene povjerovaše u Krista!
8. Pozdravite mojega u Gospodinu ljubljenog Amplijata!
9. Pozdravite Urbana, suradnika našega u Kristu, i mojega ljubljenog Staha!
10. Pozdravite Apela, prokušanoga u Kristu! Pozdravite ukućane Aristobulove!
11. Pozdravite Herodiona, moga rođaka! Pozdravite Narcisove ukućane koji su u Gospodinu!
12. Pozdravite Trifenu i Trifozu koje se trude u Gospodinu! Pozdravite ljubljenu Persidu koja se je mnogo trudila u Gospodinu!
13. Pozravite Rufa, izabranoga u Gospodinu, te njegovu i moju majku!
14. Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Hermu, Patrobu, Hermu i braću koja su s njima.
15. Pozdravite Filologa i Juliju, Nereja i njegovu sestru, i Olimpu te sve svete koji su s njima!
16. Pozdravite jedan drugoga svetim cjelovom! Pozdravljaju vas sve Kristove Crkve.
17. A molim vas, braćo, čuvajte se onih koji unose razmirice i smutnje protiv nauka koji ste vi naučili. Klonite se njih!
18. Jer takvi ne služe Gospodinu našemu Kristu, nego svomu trbuhu te slatkim riječima i laskanjem zavode srca neupućenih.
19. Vaša se poslušnost razglasila posvuda; zato se radujem za vas; ali želim da budete mudri na dobro, a bezazleni na zlo.\
20. Bog mira satrt će uskoro sotonu pod vašim nogama. Milost Gospodina našega Isusa Krista s vama!
21. Pozdravlja vas Timotej, moj suradnik, i Lucije, i Jason, i Sosipater, moji rođaci.
22. Pozdravljam vas u Gospodinu ja Tercije koji napisah ovu poslanicu.
23. Pozdravlja vas Gaj, moj domaćin i domaćin cijele Crkve. Pozdravlja vas Erast, gradski blagajnik, i brat Kvart.
24. ***
25. Slava u vijeke vjekova onome koji vas može ojačati po mojemu evanđelju i propovijedanju Isusa Krista, po objavljenju otajstva koje je bilo sakriveno od vječnih vremena,
26. a sad je očitovano po zapovijedi vječnoga Boga u proročkim Pismima tako da k poslušnosti vjere budu privedeni svi poganski narodi,
27. jedinome mudrome Bogu, po Isusu Kristu! Amen.