A A A A A

Jobu 19:1-29
1. Nato odvrati Job:
2. Dokle ćete me još mučiti i gaziti me riječima?
3. Već me deset puta naružiste; zar vas nije stid da me zlostavljate? \
4. Jesam li doista učinio grijeh? Je li još u meni moja pogrješka?
5. Možete li me doista osvjedočiti i krivnju mi moju dokazati?
6. Znajte: Bog je koji me porazio i svoju mrežu oko mene razapeo.
7. Eto. Vičem li na nepravdu, nema mi odgovora; zovem li pomoć, nema mi suda. \
8. Zagradio mi je put, ne mogu dalje; staze je moje zavio u tamu. \
9. Svukao je s mene časnu haljinu i skinuo mi s glave krunu.
10. Porušio me je odasvud, moram propasti; kao drvo iščupao je moje nade. \
11. Raspalio je na me svoj gnjev i uzeo me među svoje neprijatelje.
12. Njegove čete dođoše sve zajedno, nasuše si putove protiv mene, utaboriše se oko mog šatora.
13. Moju je braću od mene udaljio, prijatelji se moji otuđili od mene.
14. Rođaci moji izbjegavaju me, moji me pouzdanici zaboraviše.
15. Moji ukućani i sluškinje gledaju me kao tuđina, stranac sam u njihovim očima.
16. Zovem slugu, on se ne odaziva; moram ga moliti i kumiti. \
17. Dah je moj mrzak mojoj ženi, i moje milovanje mojoj rođenoj djeci.
18. Preziru me djeca; ustanem li, ruže me. \
19. Pouzdanici moji mrze me, i koje sam ljubio, okreću se protiv mene.
20. Za moju kožu, za moje meso prionuše moje kosti, ostade mi samo koža oko mojih zuba.
21. Smilujte mi se! Imajte sažaljenje sa mnom, prijatelji moji, jer me pogodila ruka Božja!
22. Zašto me progonite i vi kao Bog, i ne možete se nasititi.
23. O, kad bi se napisale moje riječi! Kad bi se unijele u knjigu!
24. Kad bi se zauvijek urezale u kamen željeznom i olovnom pisaljkom!
25. Ali znam sigurno da moj Otkupitelj živi, i da će se onda dići nad prahom.
26. Tada će ova moja koža opet biti oko mene, iz svojega vlastitog mesa gledat ću Boga.
27. Jest, ja isti, ja ću ga gledati; moje vlastite oči vidjet će ga, ne kao kakav stranac; to je sva čežnja mojega srca. \
28. Ako još mislite: mi ćemo mu dosađivati!? jer da je u meni izišao uzrok sudbine?
29. onda se bojte mača; jer je mač osvetitelj krivnje! Pomislite, živi još sudac! \

Jobu 20:1-29
1. Tada odvrati Sofar iz Naama:
2. Protiv toga se ježi moja misao, i zato kuha u mojim prsima.
3. Morao sam čuti ukor što me sramoti, ali će duh mog razuma odgovoriti za me.
4. Ne znaš li prastaru mudrost, tako staru kao opstanak ljudi na zemlji?
5. Slava grješnikâ traje kratko vrijeme, i radost je zlikovca za čas.
6. Makar se njegova oholost popela do neba, makar se njegovo tjeme dotaklo oblakâ,
7. kao njegova smrada će ga nestati zauvijek; tko ga je poznavao, pitat će tada: kamo se djenuo? \
8. Bez traga će odletjeti, nalik na san; iščeznut će kao noćna prikaza. \
9. Oko koje ga je gledalo, ne će ga više nikada vidjeti; ne će ga više gledati njegovo mjesto. \
10. Djeca će se njegova dodvoravati prosjacima, vlastitom će rukom izdavati svoje bogatstvo.
11. Makar se njegovo tijelo i nadimalo mladošću, morat će se s njim u zemlju zakopati.
12. Ako je i slatka njegovim ustima zloća, on je krije pod svojim jezikom; \
13. čuva je i ne pušta je, nego je zadržava u svomu grlu; \
14. ipak će se jelo pretvoriti u njegovoj nutrini, postat će u njegovu tijelu gujin otrov.
15. Blago koje je proždro, izbljuvat će, Bog će ga istjerati iz njegova tijela.
16. Otrov je gujin usisao, sada mu gujin jezik zadaje smrt.
17. Ne smije se naslađivati na potocima, na rijekama kojima teče med i mlijeko.
18. Što je ugrabio, vratit će, ne će to smjeti pojesti; bogatom dobitku ne će se radovati. \
19. Tlačio je, nije pomagao siromasima; oteo je kuću koju nije sazidao. \
20. I jer njegov trbuh ne zna što je dosta, ne će se spasiti uza sve svoje blago.
21. Ništa nije umaklo njegovoj požudi, i zato njegova sreća nije trajna.
22. U obilju bogatstva doći će u nevolju; sva težina nesreće svalit će se na njega. \
23. Bude li htio napuniti svoj trbuh, poslat će na nj Bog ljutnju svojega gnjeva, i pustit će da na njega kao dažd padne njegova propast.
24. Bude li htio umaći željeznom oružju: prostrijelit će ga ipak mjedeni luk.
25. Strijela puštena proći će kroz njegovo tijelo, i svijetlo željezo izići će iz njegove žuči, na njega će pasti smrtna strahota.
26. Sva mu je tama sačuvana kao blago; žderat će ga oganj, ni od koga raspiren; izgorjet će što još preostade u svom šatoru. \
27. Otkrit će nebo njegov grijeh, i zemlja će ustati protiv njega.
28. Bogatstvo njegove kuće otići će, rastočit će se u dan njegova gnjeva.
29. To je usud od Boga čovjeku zlikovcu; to je baština koju mu je Bog ostavio. \

Psalmi 95:6-11
6. Dođite, poklonimo se i padnimo ničice; kleknimo pred Gospodom koji nas stvori! \
7. Jer je on Bog naš, a mi smo narod paše njegove, ovce što on ih čuva. I ako danas glas mu čujete,
8. ne otvrdnite srce svoje kao u Meribi, kao u dan Mase u pustinji!
9. Kada me iskušavahu oci vaši i staviše na iskušenje premda viđahu djela moja.
10. četrdeset godina mučio me naraštaj onaj, i rekoh: “Oni su narod zavedena srca i ne poznaju moje putove.”
11. Zato se zakleh u svom gnjevu: “Nikad ne će ući u moj pokoj!”

Izreka 23:4-5
4. Ne muči se da stekneš bogatstvo; okani se takve nakane! \
5. Jedva si ga ugledao, i već ga nestade. Jer načini sebi krila kao u orla koji leti k nebu.

Rimljanima 13:1-14
1. Svako ljudsko biće neka se pokorava višim vlastima, jer nema vlasti da nije od Boga; koje postoje od Boga su postavljene.\
2. Tko se dakle protivi vlasti, protivi se Božjoj odredbi. A oni koji se protive, navući će osudu na sebe;\
3. jer vlasti nisu strah onima koji čine dobro, nego onima koji čine zlo. Hoćeš li da ne živiš u strahu pred vlašću: čini dobro i dobivat ćeš pohvalu od nje;\
4. jer su nositelji vlasti Božji sluge tebi za dobro. Ako li činiš zlo, boj se. Vlast naime ne nosi uzalud mača. Jer je sluškinja Božja, i kažnjava onoga koji čini zlo.
5. Zato se valja pokoravati ne samo radi kazne nego i radi savjesti.
6. Jer zato i poreze plaćate; doista su sluge Božje oni koji se time bave.\
7. Podajte dakle svima što ste dužni: kome porez, porez; kome carinu, carinu; kome strah, strah; kome čast, čast. \
8. Ne budite nikome ništa dužni, osim da ljubite jedni druge; jer tko ljubi bližnjega, ispunio je Zakon.\
9. Doista: “Ne čini preljub, ne ubijaj, ne kradi, ne želi požudno” i sve druge zapovijedi u ovoj su odredbi sadržane: “Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe!”
10. Ljubav ne čini zla bližnjemu. Stoga je ljubav punina Zakona.
11. Upoznajte ovo vrijeme: već je čas da se probudite od sna; jer je sada bliže naše spasenje negoli kad povjerovasmo.\
12. Prođe noć, a dan se približi. Odbacimo dakle djela tmine, a obucimo se u oružje svjetla!
13. Hodimo pošteno kao po danu, ne u raskošnim gozbama i pijankama, ne u nečistoći i raspuštenosti, ne u svađi i zavisti;\
14. nego se obucite u Gospodina Isusa Krista, i brinući se za tijelo ne ugađajte požudama!