A A A A A

Jobu 17:1-16
1. Slomljena je moja životna snaga; dani moji trnu; čeka me grob. \
2. Zaista. Oko mene je ruganje; njihovo brbljanje otima san mojim očima. \
3. Zauzmi se! Ti si jamac za me; tko bi mi inače dao ruku? \
4. Od njihova si srca sakrio mudrost, i zato im ne ćeš dati da pobijede.
5. Imanje se hoće razdijeliti drugima, gdje ipak sahnu oči djece.
6. Mene se predalo ruganju svega svijeta, pljuje mi se u lice.
7. Moje oči trnu od jada, svi su moji udovi kao sjena.
8. Pobožni su nad tim rasrđeni, čisti su nad zločincem pobunjeni.
9. I zato tim tvrđe stoji pravednik na svom putu; još više ojača čije su ruke čiste. \
10. Pa stupite samo opet svi ovamo, ali među vama ne nalazim nijednoga mudrog.
11. Dani moji prođoše, naumi se moji raskinuše, želje mojega srca.
12. Od noći čine dan, i svjetlost je blizu mraka.
13. Premda se nadam, ipak će podzemni svijet biti moj stan; u tami ću prostrijeti svoju postelju. \
14. Truležu kažem: “Moj si otac!” a trulosti: “Moja mati, moja sestro!”
15. Ali gdje je zaista još nada za me? Gdje moja sreća; tko je može još vidjeti? \
16. Silaze k vratima podzemnoga svijeta, gdje je počinak u prahu.

Jobu 18:1-21
1. Tada odgovori Bildad iz Šuaha:
2. Kad ćete završiti to brbljanje? Urazumite se pa ćemo onda dalje govoriti.
3. Zašto da se smatramo stokom, zašto smo ludi u vašim očima?
4. I ako se ti rastrgaš u svojoj ljutnji, mora li zbog tebe opustjeti svijet? Mora li se zato premjestiti stijena sa svojega mjesta?
5. Ipak će svjetlo zlikovca utrnuti, ne će više sjati plamen njegova ognjišta.
6. U njegovu šatoru potamnjet će svjetlo, i njegov će se žižak u njemu ugasiti.
7. Snažni njegovi koraci stegnut će se, njegov vlastiti temelj oborit će ga.
8. Noga će ga njegova tjerati u mrežu, i naići će na zamku.
9. Zamka će ga uhvatiti za petu, i pletke će ga čvrsto držati.
10. Na njima leži za njega skrivena mreža, zamka je za njega na putu spremljena.
11. Odasvud će ga strahote strašiti i tjerat će ga stopu u stopu.
12. Vreba ga gladna nesreća, nevolja će biti spremna uza nj.
13. Guba će rastočiti njegovu kožu, prvenac smrti pojest će njegove udove.
14. Iz njegova šatora, u koji se uzda, protjerat će ga, odagnat će ga kralju užasa.
15. Umjesto njega nastanit će se oganj u njegovu šatoru, posut će se sumporom njegov stan.
16. Odozdo će mu se posušit korijenje, odozgo će mu usahnuti grane.
17. Spomen će njegov iščeznuti iz zemlje, niti će mu imena biti po ulicama.
18. Odagnat će se iz svjetla u tamu i izbacit će se iz svijeta.
19. U njegovu mu narodu ne će ostati ni izdanak ni potomak, u njegovoj kući ne će više nitko živjeti.
20. Prepast će se od njegova dana na zapadu, obuzet će strah ljude na istoku.
21. Tako će biti s kućom zlikovca, tako s mjestom onoga koji ne mari za Boga.

Psalmi 95:1-5
1. Dođite, kličimo Gospodu! Uzvikujmo Hridi našega spasenja.
2. Sa hvalama stupimo pred njegovo lice, kličimo mu pjesmama!
3. Jer velik je Bog, Gospod, Kralj velik nad svim bogovima.
4. U njegovoj su ruci dubine zemlje, njegovi su gorski vrhunci.
5. Njegovo je more? on ga je stvorio. I kopno koje načiniše ruke njegove.

Izreka 23:1-3
1. Sjediš li za stolom kod kojega vladaoca, pazi koga imaš pred sobom!
2. Stavi sebi nož u grlo, ako imaš velik tek!
3. Nemoj se polakomiti na njegove poslastice; jer su lažna hrana! \

Rimljanima 12:1-21
1. Zaklinjem vas dakle, braćo, Božjim milosrđem da prikažete svoja tjelesa za živu žrtvu, svetu, ugodnu Bogu; tako da vaše bogoslužje bude duhovno.\
2. Ne prilagođujte se ovom svijetu, nego se preobražavajte obnavljanjem svojega uma, da kušate što je Božja volja, što je dobro, ugodno i savršeno.
3. Po milosti koja mi je dana kažem svakome koji je među vama neka ne misli o sebi više nego što valja misliti, nego neka misli o sebi čedno, svatko po onoj mjeri vjere koju mu je Bog udijelio.
4. Jer kao što u jednom tijelu imamo mnoge udove, a svi udovi nemaju istu ulogu,
5. tako smo mi mnogi jedno tijelo u Kristu, a pojedini udovi jedan drugome.
6. A imamo različite darove po milosti koja nam je dana: ako je proroštvo, neka bude po mjeri vjere;\
7. ako li je služenje, neka služi; ako je učitelj, neka uči;\
8. ako tješi, neka ohrabruje; onaj koji daje, neka daje pošteno; onaj koji predvodi, neka to čini revno; onaj koji čini milosrđe, neka to čini radosno! \
9. Ljubav neka je bez pretvaranja; zazirući od zla prianjajte uz dobro;\
10. bratskom ljubavlju ljubite jedan drugoga; poštovanjem jedan drugoga pretječite.\
11. U revnosti ne budite mlaki; u duhu budite revni; Gospodinu služite!\
12. Budite radosni u nadi; u nevolji budite strpljivi; u molitvi budite postojani!\
13. Pridonosite za potrebe svetih; gostoljubivost revno njegujte!\
14. Blagoslivljajte one koji vas progone: blagoslivljajte, a ne kunite!
15. Radujte se s onima koji se raduju, plačite s onima koji plaču!
16. Budite jedne misli među sobom; ne čeznite za visokim stvarima, nego se držite onoga što je skromno! Ne smatrajte sami sebe mudrima!\
17. Nikome ne vraćajte zla za zlo; nastojte oko dobra pred svim ljudima!\
18. Ako je moguće, koliko je do vas, živite u miru sa svim ljudima!
19. Ne osvećujte se osobno, ljubljeni, nego ustupite mjesto gnjevu Božjemu, jer je pisano: “Moja je osveta, ja ću je vratiti”, govori Gospodin.
20. Ako je “dakle gladan tvoj neprijatelj, nahrani ga; ako je žedan, napoji ga; jer čineći to, ognjeno ćeš ugljevlje zgrnuti na njegovu glavu.”\
21. Ne daj da te zlo nadvlada, nego nadvladaj zlo dobrim!