A A A A A

Jobu 15:1-35
1. Tada odvrati Elifaz iz Temana:
2. Smije li mudar čovjek odvratiti tako prazno? Smije li se nadimati neozbiljnom riječi?
3. Prepiranje riječima ne vodi dalje i ne pomaže ništa.
4. Pa i strah Božji ti razbijaš i ukidaš štovanje Boga.
5. Jer tvoja krivnja uči tvoja usta, izabireš govor lukavaca.
6. Grješnikom te čine tvoja usta, ne ja; tvoje usne govore protiv tebe. \
7. Jesi li se ti kao prvi čovjek rodio i jesi li prije svih humova sazdan?
8. Jesi li u vijeću Božjem slušao, i jesi li ti jedini pokupio mudrost?
9. Što ti znaš, a da mi ne bismo znali, i što ti poznaješ, a da bi nama bilo sakriveno?
10. Među nama ima sijedih i starih ljudi, starijih od tvojega oca.
11. Jesu li ti premalene Božje utjehe, blaga riječ k tebi upravljena?
12. Što te razdire tvoje srce, i što tako mrko gledaju tvoje oči?
13. Zašto okrećeš protiv Boga svoj duh i tvoja usta govore takve riječi!
14. Što je čovjek da bi mogao biti čist, i što rođeni od žene da bi bio pravedan?
15. Eto, on se ne uzda u svoje svece, pa ni nebesa mu nisu čista.
16. A kamoli čovjek, sasvim pokvaren, koji pije grijeh kao vodu.
17. Ja ću ti kazati, poslušaj me samo; pripovjedit ću ti što sam vidio. \
18. Što mudraci kazaše i ne zatajiše što primiše od svojih otaca,
19. kojima je samima bila dana zemlja, i u njihovoj sredini nije sjedio tuđin.
20. Zlikovac se muči sve dane, i nasilniku je malo godina određeno.
21. Strah mu zuji u ušima, usred sreće napada ga mač.
22. Ne nada se da će umaknuti noću, kaznenom je sudu dosuđen.
23. Tumara za kruhom, ali gdje da ga nađe? Zna da mu se približava dan propasti.
24. Tjeskoba i nevolja straše ga, navaljuju na nj kao kralj spreman za boj.
25. Jer je protiv Boga digao ruku i Svemogućemu se opro.
26. Trčao je protiv njega tvrdoglavo sa svojim debelim zgrbljenim štitom.
27. Jer je pokrio svoje lice pretilinom i salo nagomilao na svoje bokove.
28. Uzeo je raskopane gradove za stanovanje i zapuštene kuće koje su bile određene za propast.
29. Ne će biti bogat, i ne će se podići njegov imutak; on više ne će uhvatiti korijena u zemlji. \
30. Noći ne će umaknuti, žega će osušiti njegove grane, u buri će otpasti njegov cvat.
31. Prevareni neka se ne uzda u ništavnost, jer taština je što on napokon dobije.
32. Još će prije vremena uvenuti, granje se njegovo ne će opet zelenjeti.
33. Otrgat će se kao s loze njegov nezreo grozd, i pupovi će se njegovi kao s masline pobacati.
34. Jer je neplodan rod bezbožnika, i oganj će popaliti kuće nepravde.
35. Začinju nevolju, rađaju muku, i njihovo krilo donosi na svijet samo prijevaru.

Jobu 16:1-22
1. Nato odvrati Job:
2. Slušao sam dosta takvih riječi; svi ste vi kukavni tješioci. \
3. Jesu li pri kraju puste riječi? Što te tjera da mi tako odvraćaš?
4. I ja bih mogao govoriti kao vi; kad biste samo bili na mojemu mjestu, lijepe bih vam držao govore, žaleći vas, mahao bih glavom na vas. \
5. Hranio bih vas svojim ustima, govor bih svoj začinjao utješnim kretnjama.
6. Ali ako govorim, ne će biti manja moja bol; ako li prestanem, hoće li otići od mene? \
7. Zaista, muka me je moja posve umorila; moj rod sasvim si uništio. \
8. Mene si prihvatio; protiv mene svjedoče klevetnici; bacaju mi tužbu u oči. \
9. Njihov me gnjev trga na komade; napadaju me, škripe zubima na me; moji neprijatelji sijevaju očima na me. \
10. Razvaljuju na me usta, sramotno me udaraju po obrazima, skupljaju se svi zajedno protiv mene.
11. Bog me predao zlikovcima, bacio me u ruke bezbožnicima.
12. Mirno sam živio; tada me uznemiri, uhvati me straga i smrska me, stavi me sebi za biljeg. \
13. Oko mene lete njegove strijele, nemilice mi probada bubrege, prolijeva na zemlju moju žuč.
14. Razdire me rana do rane, trči protiv mene kao ratni junak.
15. Nosim žalobnu haljinu na golom tijelu, ponos sam prignuo do praha.
16. Od plača mi je pocrvenjelo lice, oko mojih trepavica leži smrtna sjena.
17. A nema nepravde na mojim rukama, i molitva je moja bila uvijek čista.
18. O, zemljo, ne pokrivaj moje krvi, neka ne bude nikada kraja mojoj tužbi!
19. Ali je još u nebu svjedok za me; u visinama još živi moj odvjetnik. \
20. Moje su mi boli zagovornice; moje oči u suzama gledaju u Boga. \
21. On pribavlja smrtniku pravo protiv Boga, čovjeku protiv njegova bližnjega.
22. Jer meni još ostaje samo malo godina, onda mi je na put s kojega nema povratka.

Psalmi 94:20-23
20. Može li ti saveznik biti sudište pokvarenih, koji donose nevolju u ime zakona?
21. Udružuju se protiv života pravednika i osuđuju krv nedužnu.
22. A meni je Gospod utvrda, Bog moj je hrid utočišta moga.
23. On će im platiti grijehe njihove, i zbog zloće njihove uništit će ih, istrijebit će ih Gospod, Bog naš!

Izreka 22:28-29
28. Ne pomiči prastare granice koju su postavili već tvoji djedovi!
29. Vidiš li čovjeka koji je vješt u svom poslu: pred kraljevima će još stajati; on ne treba služiti prostacima. \

Rimljanima 11:19-36
19. Reći ćeš dakle: Odlomiše se grane da ja budem pricijepljen.
20. Dobro, odlomiše se zbog svoje nevjere, a ti stojiš zbog vjere. Ne uznosi se, nego se boj!
21. Jer kad Bog nije prirodnih grana poštedio, neće ni tebe poštedjeti.
22. Stoga gledaj Božju dobrotu i strogost: strogost protiv onih koji padoše, a dobrotu prema sebi, samo ako ustraješ uz tu dobrotu; inače i ti ćeš biti odsječen.\
23. A i oni, ako ne ostanu u nevjerstvu, bit će pricijepljeni, jer ih Bog može opet pricijepiti.
24. Doista, ako si ti odsječen od prirodne divlje masline i pricijepljen protiv prirode na pitomu maslinu, kako ne bi oni koji će biti pricijepljeni na svoju prirodnu maslinu?!
25. Jer vam, braćo, ne ću zatajiti ovo otajstvo da ne biste sami sebe smatrali mudrima: otvrdnuće je djelomično zahvatilo Izrćl, dok ne uđe punina pogana.
26. I tako će biti spašen sav Izrćl, kao što je pisano: “Doći će od Siona Osloboditelj i odvratit će bezbožnost od Jakova.
27. Ovo je moj Savez s njima, kad oduzmem njihove grijehe.”
28. Po evanđelju su dakle neprijatelji zbog vas; a po izboru ljubimci zbog otaca.\
29. Zaista su neopozivi Božji darovi i poziv.
30. Jer kao što ste i vi nekada bili nepokorni Bogu, a sad ste postigli milosrđe zbog njihove nepokornosti,
31. tako se i oni sad ne pokoriše zbog vašega pomilovanja da i oni sada postignu milosrđe.
32. Bog je naime zatvorio sve u nepokornost da se smiluje svima.
33. O dubino bogatstva i mudrosti i znanja Božjega! Kako su nedokučivi njegovi sudovi i neistraživi njegovi putovi!
34. ”Jer tko upozna Gospodnju misao? Ili tko mu bi savjetnik?
35. Ili tko mu unaprijed što dade, da bi mu trebalo biti vraćeno?”
36. Jer je od njega i po njemu i u njemu sve. Njemu slava u vijeke! Amen.