A A A A A

Jobu 11:1-20
1. Nato odvrati Sofar iz Naama:
2. Zar da ove mnoge riječi ostanu bez odgovora? Ili će govorljiv čovjek ostati pravedan?
3. Hoće li tvoje puste riječi ušutkati ljude? Zar te ne će nitko posramiti?
4. Jer si sam rekao: “čist je moj nauk, i čist sam u tvojim očima!”
5. Ali kad bi samo Bog progovorio i svoja usta otvorio protiv tebe,
6. da ti pokaže tajne mudrosti i mnogostruke svoje naume, uvidio bi da te Bog kažnjava manje nego što zaslužuje tvoja krivnja.
7. Možeš li Božje tajne dokučiti ili doprijeti do granice Svemogućega?
8. Ona je iznad neba visoka, pa što ćeš početi? Ispod pakla je duboka, pa što ćeš spoznati?
9. Duža je od zemlje, šira je od mora.
10. Da prevrati ili zatvori, ili sabere: tko će mu braniti?
11. Jer poznaje ljude pune zloće, vidi grijeh, a da i ne pazi.
12. Tada će bezuman čovjek doći do razboritosti, i divlje će se magare pretvoriti u čovjeka.
13. Da ti pripraviš svoje srce i podigneš svoje ruke k Bogu,
14. da ukloniš krivnju iz svoje ruke i ne podnosiš grijeha u svojoj kući,
15. tada bi podigao svoje lice, bio bi čvrst i ne bi se bojao
16. zaboravio bi muku i na nju bi pomišljao kao na vodu što proteče.
17. Tada bi sjao tvoj život jasnije nego podne, a tama bi bila kao osvit zore.
18. Tada bi se uzidao, jer ima nade, zakopao bi se i mirno bi spavao.
19. Odmarao bi se, i nitko te ne bi plašio, i mnogi bi se molili.
20. A oči će se grješnicima ugasiti, ne će im biti utočišta. Nada će im biti: dušu izdahnuti.

Jobu 12:1-25
1. Nato odvrati Job:
2. Zaista, vi ste mi ljudi, i s vama će izumrijeti mudrost!
3. Ali i ja imam razum kao i vi, i nisam sam manje vrijedan od vas; tko ne bi znao takve stvari? \
4. Na podsmijeh sam svojim prijateljima ja, koji zazvah Boga? a on usliši samo njih? na podsmijeh sam ja, pravedan, čist!
5. ”Nesreći prezir!”, misli sretni, “prezir onima kojima se koleba noga!”
6. A sigurni su razbojnički šatori; tko ljuti Boga, živi bez brige, Bog im daje svojom rukom. \
7. Upitaj stoku, naučit će te, ili ptice nebeske, kazat će ti.
8. Pogledaj zemlju, pokazat će ti, i ribe će ti morske pripovjediti:
9. Tko ne spozna iz svega toga da je ruka Gospodnja to stvorila,
10. kojemu u rukama počiva život svih bića i duh svakoga čovječjega tijela?
11. Ne raspoznaje li uho riječi kao što grlo kuša jelo?
12. U staraca je mudrost, dug je život razboritost.
13. U njega je mudrost i jakost, on ima savjet i razbor.
14. Gle, što on razgradi, ne sagradi više nitko; koga on zatvori, tomu se više ne otvori. \
15. On zaustavi vode i nastane suša; pusti ih, razore zemlju. \
16. U njega je snaga i razum, njegov je koji luta i koji zavodi.
17. čini da savjetnici idu bosonogi, a suce učini luđacima.
18. Pojas kraljevima razrješuje, i opasuje njihova bedra.
19. čini da i svećenici idu bosonogi, i što je bilo kao vječno, obara.
20. Rječitima uzima govor, i starcima uzima uviđavnost.
21. Na knezove izlijeva prezir, i raspasuje junake.
22. Otkriva dubine iz tmine, i smrtne sjene izvodi na svjetlo.
23. Narode učini velikima i pusti ih da prođu; raširi narode i odvede ih otamo. \
24. Oduzima uviđavnost zemaljskim glavarima; pusti ih da lutaju po pustinji bez puta. \
25. Pipaju u tmini bez svjetla, čini da tumaraju kao pijani.

Psalmi 94:1-11
1. Bože osvetniče, Gospode! Bože osvetniče, sijevni!
2. Ustani, suče zemlje! Isplati plaću oholima!
3. Dokle će se bezbožnici, Gospode, dokle će se još bezbožnici hvaliti?
4. Oni ogovaraju i drzovito govore; svi se zločinci hvastaju. \
5. Drobe tvoj narod, Gospode, tlače tvoju baštinu.
6. Ubijaju udovicu i stranca, zlostavljaju siročad
7. i govore: “Gospod ne vidi, Bog Jakovljev ne opaža.”
8. Opametite se, bezumni u narodu i luđaci, kad ćete se urazumiti?
9. Koji je stvorio uho, zar da ne čuje? Koji je načinio oko, zar da ne vidi?
10. Koji odgaja narode, zar da ne kazni, on koji ljude uči znanju?
11. Gospod zna misli ljudi: one su isprazne.

Izreka 22:24-25
24. Ne druži se s gnjevnim čovjekom; ne opći sa zajedljivim, \
25. da se ne navikneš na njegove putove i da tvoj život ne dođe u opasnost!

Rimljanima 10:1-21
1. Braćo, želja je mojega srca i molitva Bogu za njihovo spasenje.
2. Doista im svjedočim da revnuju za Boga, ali ne po pravom razumijevanju.
3. Jer ne priznajući Božju pravdu i gledajući da uspostave svoju pravdu, ne pokoriše se Božjoj pravdi.
4. Jer je Krist dovršetak Zakona za opravdanje svakome tko vjeruje.
5. Mojsije naime piše o pravdi koja je od Zakona: “Tko to čini, naći će život u tome.”
6. A pravda koja je od vjere ovako govori: “Nemoj reći u svome srcu: Tko će uzići na nebo?”, to jest da svede Krista;\
7. ili: “Tko će sići u bezdan?”, to jest da izvede Krista iz mrtvih.
8. Ali što govori? “Blizu ti je riječ, na tvojim ustima i u tvom srcu”, tj. riječ vjere koju propovijedamo.
9. Doista, ako ispovijedaš svojim ustima da je Isus Gospodin, i vjeruješ u svojemu srcu da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.
10. Srcem se naime vjeruje za opravdanje, a ustima se ispovijeda za spasenje.
11. Jer kaže Pismo: “Tko god vjeruje u njega, ne će se postidjeti.”
12. Zaista, nema razlike između Židova i Grka; jer je isti Gospodar sviju, bogat za sve koji ga zazivaju.\
13. Jer “tko god bude zazivao Gospodnje ime, bit će spašen.”
14. Kako će dakle zazivati onoga u koga ne vjeruju? Ili kako će vjerovati u onoga o kome nisu čuli? A kako će čuti bez propovjednika?
15. A kako će propovijedati ako ne budu poslani? Kao što je pisano: “Kako su krasne noge onih koji navješćuju dobro!”
16. Ali svi ne poslušaše evanđelja; jer Izaija govori: “Gospodine, tko povjerova našemu propovijedanju?”\
17. Dakle, vjera dolazi od slušanja, a ono što biva slušano, dolazi od Kristove riječi.
18. Nego velim: Zar nisu čuli? Štoviše, “Po svoj zemlji odjeknu njihov glas, i do granica cijeloga svijeta njihove riječi.”
19. Nego velim: Zar nije razumio Izrćl? Prvi Mojsije govori: “Ja ću izazvati vašu ljubomoru da se ugledate u narod koji nije moj narod, nerazumnim narodom razdražit ću vas.”
20. A Izaija govori smiono: “Nađoše me oni koji me nisu tražili i očitovah se onima koji za me nisu pitali.”
21. A Izrćlu govori: “Neprestano sam pružao svoje ruke prema narodu koji je nepoučljiv i buntovnički.”