A A A A A

2 Kraljevima 1:1-18
1. Nakon Ahabove smrti otpade Moab od Izrćla.
2. A jednoga dana pade Ahazja u Samariji kroz rešetku na prozoru iz gornje sobe i ozlijedi se. Potom posla poslanike i reče im: “Idite, pitajte Baal Zebuba, ekronskoga boga, hoću li ozdraviti od ove ozljede!”
3. Ali anđeo Gospodnji zapovjedi Iliji, Tišbijcu: “Ustani, iziđi ususret poslanicima samarijskog kralja i reci im: Zar nema Boga u Izrćlu, pa idete Baal Zebubu, bogu u Ekronu, da ga pitate?
4. Zato govori Gospodin ovako: Postelju na koju si legao ne ćeš više ostaviti. Jer moraš umrijeti.” I ode Ilija svojim putem.
5. I kad se poslanici vratiše k onomu, upita ih on: “Zašto ste već opet ovdje?”
6. Oni mu odgovoriše: “Jedan čovjek dođe nam ususret i reče nam: Idite, vratite se kralju, koji vas je poslao, i javite mu: Ovako govori Gospodin: Zar nema Boga u Izrćlu pa šalješ poslanike Baal Zebubu, bogu u Ekronu, da ga pitaš? Zato ne ćeš više ostaviti postelju na koju si legao. Jer moraš umrijeti.”
7. On ih upita: “Kako izgleda taj čovjek koji vam je došao ususret i to vam rekao?”
8. Oni mu odgovoriše: “Bio je čovjek koji je nosio dlakavu haljinu i oko bedara kožnat pojas.” Tada on povika: “To je Ilija, Tišbijac!”
9. Potom posla k njemu pedesetnika s njegovom pedesetoricom. Kad ovaj dođe k njemu, on je upravo sjedio na vrhuncu gore. On ga pozva: “čovječe Božji, kralj zapovijeda: Siđi!”
10. A Ilija odgovori pedesetniku: “Ako sam čovjek Božji, neka padne oganj s neba i proždre tebe i tvoju pedesetoricu!” I pade oganj s neba i poždre njega i njegovu pedesetoricu.
11. Opet posla k njemu drugoga pedesetnika s njegovom pedesetoricom. Ovaj mu zapovjedi: “čovječe Božji, ovako zapovijeda kralj: Siđi brže!”
12. A Ilija im odgovori: “Ako sam čovjek Božji, neka padne oganj s neba i proždre tebe i tvoju pedesetoricu!” I pade oganj Božji s neba i proždre njega i njegovu pedesetoricu.
13. Potom posla još trećega pedesetnika s njegovom pedesetoricom. Kad taj treći pedesetnik dođe, pade pred Iliju na koljena i zamoli ga za milost i reče: “čovječe Božji, poštedi moj život i život ove pedesetorice tvojih slugu!
14. Eto, oganj pade s neba i proždre oba prijašnja pedesetnika s njihovom pedesetoricom. A sad poštedi barem mene!”
15. Tada reče anđeo Gospodnji Iliji: “Idi samo s njim! Ne boj ga se!” I tako on ustade i ode s njim kralju.
16. I reče mu: “Ovako govori Gospodin: Jer si poslao poslanike k Baal Zebubu, bogu u Ekronu, da ga pitaju, kao da nema Boga u Izrćlu kojeg bi pitao, ne ćeš više ostaviti postelju na koju si legao, nego ćeš umrijeti!”
17. I umre po riječi Gospodnjoj koju je bio navijestio Ilija. Umjesto njega postane kralj Joram, u drugoj godini kraljevanja Jorama, Jošafatova sina, nad Judom; jer on nije bio ostavio sina. \
18. Ostala djela koja učini Ahazja zapisana su u knjizi povijesti Izrćlovih kraljeva.

2 Kraljevima 2:1-25
1. Kratko vrijeme prije nego Gospodin uze Iliju u vihoru na nebo, ostavi Ilija s Elizejem Gilgalu.
2. Ilija zamoli Elizeja: “Ostani ovdje! Gospodin me šalje u Betel.” A Elizej odvrati: “Tako živ bio Gospodin i tako živ bio ti sam, ja te ne ostavljam!” I tako siđoše u Betel.
3. Proročki učenici, koji su živjeli u Betelu, dođoše k Elizeju i upitaše ga: “Znaš li da će Gospodin danas tvoga gospodara uzeti od tebe k sebi?” On odgovori: “Jest, znam; šutite!”\
4. I još ga jednom zamoli Ilija: “Elizeju, ostani ipak ovdje! Gospodin me šalje u Jerihon.” A on odvrati: “Tako živ bio Gospodin i tako živ bio ti sam, ja te ne ostavljam!” I tako dođoše u Jerihon.
5. Proročki učenici, koji su živjeli u Jerihonu, pristupiše k Elizeju i upitaše ga: “Znaš li da će Gospodin danas tvoga gospodara uzeti od tebe k sebi?” On odgovori: “Jest, znam; šutite!”\
6. Opet ga zamoli Ilija: “Ostani ipak ovdje! Gospodin me poslao na Jordan.” A on odvrati: “Tako živ bio Gospodin i tako živ bio ti sam, ja te ne ostavljam!” I tako nastaviše svoj put obojica zajedno.
7. Pedeset proročkih učenika išlo je s njima, ali ostadoše po strani, na nekoj udaljenosti, kad se njih dvojica zaustaviše kod Jordana.
8. Ilija uze svoj plašt, smota ga i udari njim po vodi. Ona se razdijeli na obje strane te prijeđoše obojica po suhu.
9. Kad su bili prijeko, reče Ilija Elizeju: “Moli samo, ako ti trebam još što učiniti prije nego budem uzet od tebe!” Elizej odgovori: “Neka dvije trećine tvog duha prijeđe na mene!”
10. Onaj reče: “Tražiš veliku stvar. Ako budeš smio pribivati kad budem uzet od tebe, bit će ti tako, inače neće.”
11. Dok su dalje išli razgovarajući, dođoše odjednom ognjena kola s ognjenim konjima i rastaviše ih obojicu. Ilija se odveze u vihoru put neba.
12. Kad to Elizej vidje, povika glasno: “Oče moj, oče moj! Kola Izrćlova i njegovi konjanici!” Kad ga više nije vidio, uze svoje haljine i razdere ih na dvoje.
13. I podiže plašt koji je bio spao s Ilije, vrati se i stupi na obalu Jordana.
14. Tamo uzme plašt koji je bio spao s Ilije, udari njim po vodi i povika: “Gdje je sad Gospodin, Bog Ilijin?” I kako on udari po vodi, razdijeli se ona na obje strane, i Elizej prijeđe.
15. Kad proročki učenici iz Jerihona vidješe to s druge strane, povikaše: “Duh Ilijin počinu na Elizeju!” Oni mu dođoše ususret, baciše se pred njim na zemlju ničice
16. i rekoše mu: “Ovdje ima pedeset tvojih slugu, junaka. Neka oni idu i neka traže tvoga gospodara! Možda ga je odveo Duh Gospodnji i uklonio ga na kakvo brdo ili u koju dolinu.” A on odvrati: “Ne šaljite ih!”
17. A kad su jednako navaljivali na nj, izjavi: “Pošaljite ih samo!” I poslaše pedeset ljudi. Oni su ga tražili tri dana, ali ga ne nađoše.
18. Kad mu se vratiše? on je bio još u Jerihonu? reče im: “Nisam li vam rekao da ne idete?”
19. A stanovnici grada rekoše Elizeju: “Položaj je grada doduše dobar, kako vidiš, gospodaru, ali je voda zla. Zato okolica uzrokuje pobacivanja.”
20. On odgovori: “Donesite mi novu zdjelu i stavite soli u nju!” Kad su mu je bili donijeli,
21. iziđe on na izvor, baci u nj sol i reče: “Ovako govori Gospodin: Ozdravljam ovu vodu. Odsad ona više ne će uzrokovati ni smrti ni pobacivanja.”
22. Tako postane voda zdrava do dana današnjega, po riječi što ju je bio rekao Elizej.
23. Otamo ode u Betel. Kad je išao putem, iziđoše mala djeca iz grada, i rugala su mu se i vikala mu: “Hodi, ćelavče; hodi, ćelavče!”\
24. On se obazre i kad ih vidje, prokle ih u ime Gospodnje. Tada iziđoše dvije medvjedice iz šume i rastrgaše četrdeset i dvoje djece između njih.
25. Otamo ode na Karmel i zatim se vrati u Samariju.

Psalmi 71:9-16
9. U doba starosti nemoj me odbaciti; kad me ostavi snaga, ne zapostavi me! \
10. Jer moji neprijatelji govore protiv mene; koji vrebaju na moj život, dogovaraju se zajedno, \
11. i govore: “Bog ga je ostavio, progonite ga i uhvatite jer nema nikoga da ga spasi.”
12. Ne udaljuj se od mene, Bože! Priteci mi u pomoć, Bože moj!
13. Neka se postide i propadnu koji traže život moj! Neka spopadne stid i sramota one koji traže moju nesreću!
14. A ja ću se svagda uzdati u tebe, umnožavat ću tvoju slavu sve više!
15. Usta će moja navješćivati tvoju pravdu i tvoje spasenje svaki dan, jer u tom ne znam mjere.
16. Doći ću u moći Gospodina! Slavit ću samo tvoju pravednost, Gospode!

Izreka 18:6-8
6. Usne luđaka potpiru svađu, i njegova usta viču za batinom.
7. Luđaku su njegova usta na propast, i usne su njegove zamka njegovu životu.
8. Riječi su klevetnika kao poslastica; one ulaze u nutrinu tijela. \

Ivanu 16:1-33
1. Ovo vam kazah da se ne sablaznite.
2. Izgonit će vas iz sinagoga. A dolazi vrijeme kad će svaki koji vas ubije misliti da čini djelo Bogu ugodno.
3. To će činiti jer ne poznaju ni Oca ni mene.
4. Nego sam vam ovo rekao da se, kad dođe vrijeme, sjetite ovoga što sam vam kazao. A u početku vam to nisam govorio, jer sam bio s vama.
5. A sad idem k onome koji me posla, i nitko me od vas ne pita: Kamo ideš?
6. Nego, jer sam vam to rekao, napuni se žalošću vaše srce.
7. Ali ja vam istinu govorim: Bolje je za vas da ja odem; jer ako ne odem, Branitelj ne će doći k vama; ako li odem, poslat ću ga k vama.\
8. I kad on dođe, uvjerit će svijet o grijehu, i o pravdi, i o sudu.
9. O grijehu, jer ne vjeruju u mene;\
10. o pravdi, jer idem k svome Ocu, i više me ne ćete vidjeti;\
11. o sudu, jer je knez ovoga svijeta osuđen.
12. Još vam imam mnogo kazati, ali sad ne možete podnijeti.
13. Ali kad dođe on, Duh istine, uvodit će vas u svu istinu, jer ne će od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje i naviještat će vam buduće stvari.
14. On će me proslaviti jer će od mojega uzeti i naviještat će vama.
15. Sve što god ima Otac, moje je. Zato rekoh: On će od mojega uzeti i naviještat će vam.
16. Malo, i više me ne ćete vidjeti, i opet malo, i vidjet ćete me.”
17. A neki od njegovih učenika rekoše među sobom: “Što je to što nam kaže: Malo, i ne ćete me vidjeti, i opet malo, i vidjet ćete me, i: Idem k Ocu?”
18. Rekoše dakle: “Što je to što kaže: Malo? Ne znamo što govori.”
19. Isus opazi da su ga htjeli upitati i reče im: “Za to li se zapitkujete među sobom što rekoh: Malo, i ne ćete me vidjeti, i opet malo, i vidjet ćete me?
20. Zaista, zaista kažem vam: Vi ćete plakati i tugovati, a svijet će se radovati; vi ćete se žalostiti, ali će se vaša žalost okrenuti u radost.\
21. Žena kad rađa, osjeća tjeskobu jer dođe njezin čas. Ali kad rodi dijete, više se ne sjeća muke zbog radosti jer se rodi čovjek na svijet.
22. Tako i vi osjećate žalost, ali ću vas opet vidjeti i radovat će se vaše srce, i vaše vam radosti nitko ne će uzeti.
23. I u onaj dan ne ćete me pitati ni za što. Zaista, zaista kažem vam: Ako što zamolite Oca u moje ime, dat će vam.
24. Dosad niste molili ništa u moje ime. Molite i primit ćete, da vaša radost bude potpuna.
25. Ovo sam vam govorio u slikama. Dolazi čas kad vam više ne ću govoriti u zagonetkama, nego ću vam otvoreno navješćivati ono što se tiče Oca.
26. U onaj ćete dan u moje ime moliti, i ne velim vam da ću ja moliti Oca za vas.
27. Sâm vas Otac naime ljubi jer ste vi mene ljubili i povjerovali ste da ja izađoh od Boga.
28. Izađoh od Oca i dođoh na svijet; opet ostavljam svijet i idem k Ocu.”\
29. Rekoše njegovi učenici: “Eto, sad otvoreno govoriš i nikakve zagonetke ne kazuješ.
30. Sad znamo da sve znaš, i nije ti potrebno da te tko pita. Zato vjerujemo da si izašao od Boga.”
31. Isus im odvrati: “Zar sada vjerujete?
32. Evo dolazi čas, i već je došao, kada ćete se raspršiti svaki na svoju stranu, a mene sama ostaviti. Ali nisam sam, jer je Otac sa mnom.
33. Ovo sam vam govorio da u meni imate mir. U svijetu imate tjeskobu; ali se ufajte: ja nadvladah svijet.” \