English
A A A A A

1 Samuelu 4:1-21
1. I vrijedila je riječ Samuelova u svemu Izrćlu. Tada iziđoše sinovi Izrćlovi u boj protiv Filistejaca i utaboriše se kod Eben Hćzera, a Filistejci su imali svoj tabor kod Afeka.
2. Filistejci se postaviše protiv sinova Izrćlovih. Boj se odulji. Napokon razbiše Filistejci sinove Izrćlove. Njih izginu na bojnom polju oko četiri tisuće ljudi.
3. Kad se vojska vrati u tabor, upitaše starješine sinova Izrćlovih: “Zašto dopusti Gospodin da nas Filistejci danas poraze? Mi ćemo kovčeg Gospodnjega Saveza donijeti k sebi iz Šila. Kad dođe u našu sredinu, on će nas izbaviti iz ruke naših neprijatelja.”
4. Narod, dakle, posla u Šilo, i donesoše otamo kovčeg Saveza Gospodina nad vojskama, koji vlada nad kerubima. Oba sina Elijeva, Hofni i Pinhas, pratila su kovčeg Božjega Saveza.
5. Kad kovčeg Gospodnjega Saveza stiže u tabor, podiže sav Izrćl takvu radosnu viku da je zatutnjila zemlja.
6. Filistejci čuše glasno radovanje i rekoše: “Što znači ta glasna radosna vika u taboru izrćlskom?” Saznaše da je došao kovčeg Gospodnji u tabor.
7. I uplašiše se Filistejci i rekoše: “Bog je došao u tabor.” I vikali su:
8. ”Jao nama! Tko će nas izbaviti iz ruke toga moćnog božanstva? To je isti Bog koji je udarao Egipćane svakojakim mukama u pustinji.
9. Dignite se i pokažite se kao ljudi, o Filistejci! Inače ćete morati služiti Hebrejima, kao što su oni služili vama! Budite ljudi i borite se.”
10. I borili su se Filistejci, i Izrćlci su bili potučeni. Pobjegoše svaki u svoju postojbinu. Poraz je bio vrlo težak. Od Izrćlaca je palo trideset tisuća ljudi pješaka.
11. I kovčeg Božji bio je otet, i oba Elijeva sina, Hofni i Pinhas, padoše.
12. Jedan čovjek iz Benjamina pobježe s bojnoga polja i dođe još istog dana u Šilo razdrtih haljina i sa zemljom na glavi.
13. I kad dođe, sjedio je Eli pun iščekivanja na stolici pokraj vrata; jer je njegovo srce bilo u strahu za Božji kovčeg. Kad dođe taj čovjek i gradu donese glase, nastade vika svega grada. \
14. Eli, čuvši tu glasnu viku, upita: “Što znači ta vreva?” čovjek brže dotrča i javi Eliju.
15. Eliju je bilo devedeset i osam godina, i oči su njegove bile oslijepjele tako da više nije mogao ništa vidjeti.
16. čovjek reče Eliju: “Dolazim s bojnoga polja. Danas sam utekao iz boja.” On upita: “Kako je bilo, sine moj?”
17. Glasnik odvrati: “Pobjegoše Izrćlci pred Filistejcima. Vojska je teško poražena. I tvoja oba sina Hofni i Pinhas padoše, i kovčeg je Božji otet.”
18. Kad spomenu kovčeg Božji, pade on sa stolice pokraj vrata, slomi vrat i umre, jer je bio star i težak čovjek. četrdeset godina bio je sudac Izrćlu.
19. Njegova snaha, žena Pinhasova, bila je trudna i blizu da rodi. Kada doču da je kovčeg Božji otet i da su joj umrli svekar i muž, pade na tlo i porodi. Najednom joj, naime, dođoše bolovi.
20. Kad je umirala, rekoše žene što su stajale uz nju: “Budi utješena, rodila si sina!” Ali ona ne odgovori ništa i nije marila za to.
21. Dječaku nadjenu ime Ihabod, rekavši: “Ode slava Izrćlova” jer je otet kovčeg Božji, a mislila je također na svekra i na muža.

1 Samuelu 5:1-12
1. Kad su Filistejci bili oteli kovčeg Božji, odnesoše ga iz Eben Hćzera u Ašdod.
2. Tada uzeše Filistejci kovčeg Božji, donesoše ga u Dagonov hram i postaviše ga uz Dagona.
3. A kad stanovnici Ašdoda sutradan ustadoše, ležao je Dagon s licem na tlu pred Gospodnjim kovčegom. Oni uzeše Dagona i postaviše ga opet na njegovo mjesto.
4. Kad sutradan ustadoše, ležao je Dagon opet s licem na tlu pred Gospodnjim kovčegom. Glava Dagonova i obje ruke ležale su odsječene na pragu. Pokraj njih ležao je Dagonov trup.
5. Zato Dagonovi svećenici i svi koji obavljaju službu u Dagonovu hramu ne staju na Dagonov prag u Ašdodu do dana današnjega.
6. A ruka Gospodnja oteža stanovnicima Ašdoda. On ih prepade kad ih udari kužnim čirem, Ašdod i sve njegovo područje.
7. Kad stanovnici Ašdoda vidješe što je, rekoše: “Kovčeg Boga Izrćlova ne smije ostati kod nas; jer je teška njegova ruka na nama i na našemu bogu Dagonu.”\
8. Zato poslaše te sabraše k sebi sve filistejske glavare i upitaše: “Što ćemo činiti s kovčegom Boga Izrćlova?” Oni odgovoriše: “Neka se prenese kovčeg Boga Izrćlova prijeko u Gat!” I prenesoše tamo kovčeg Boga Izrćlova.
9. A kad ga prenesoše, pusti Gospodin na grad vrlo veliku muku. On udari stanovnike grada, velike i male, tako da su na njima provalili čirevi.
10. I poslaše kovčeg Božji u Ekron. Kad dođe kovčeg Božji u Ekron, povikaše stanovnici Ekrona: “Donesoše k nama kovčeg Boga Izrćlova da pomori nas i sav narod.”
11. Zato poslaše te sabraše sve filistejske glavare i zamoliše: “Otpravite kovčeg Boga Izrćlova! Neka se vrati na mjesto kamo pripada! Inače bi mogao pomoriti nas i naš narod.” Bio je to smrtni strah nad cijelim gradom. Teška je bila Božja ruka na njemu.
12. Ljudi koji ne pomriješe bili su udareni kužnim čirom, i jauk se iz grada dizao do neba.

Psalmi 54:1-7
1. Upravitelju pjevačkoga zbora. Uz žičana glazbala. Poučna pjesma. Davidova.
2. Kad dođoše Zifijci i kazaše Šaulu: “Eto, David se kod nas krije.”
3. Bože, spasi me imenom svojim, svojom jakošću pribavi mi pravdu.
4. Usliši, Bože, moju molitvu, čuj riječi mojih usta!
5. Jer stranci ustaju protiv mene, silnici napadaju moj život; na Boga se ne osvrću. \
6. Ali gle, Bog je moj pomoćnik, Gospod je potpora mom životu.
7. Nek na moje neprijatelje natrag padne zlo! Zbog svoje vjernosti uništi ih.

Izreka 15:12-13
12. Podsmjehivač ne ljubi onog tko ga kori: on se ne druži s mudrima.
13. Veselo srce razvedri lice; tuga u srcu pritisne duh. \

Luki 21:1-19
1. Podigavši oči, opazi kako bogati bacaju svoje darove u hramsku riznicu.
2. Vidje također kako je neka siromašna udovica ubacila dvije lepte.
3. Tada reče: “Zaista, kažem vam: Ova siromašna udovica stavila je više nego svi drugi.
4. Jer svi baciše od svoga suviška u Božje darove, a ona stavi od svoje sirotinje sve što joj je služilo za uzdržavanje.”
5. Kad su neki govorili za Hram: da je ukrašen sjajnim kamenjem i posvetnim darovima, reče:
6. ”Doći će dani kad od svega što vidite ovdje ne će ostati ni kamen na kamenu koji ne će biti razvaljen.”
7. Zapitaše ga: “Učitelju, kad će se to dogoditi, i koji je znak da će se to zbiti?”
8. On odgovori: “Pripazite da se ne date zavesti! Jer će se mnogi pojaviti u moje ime i reći: Ja sam, i: Vrijeme je došlo. Ne trčite za njima!
9. Kad čujete za ratove i bune, ne dajte se time uplašiti! To treba najprije doći, ali još nije odmah svršetak.”
10. On nastavi: “Ustat će narod na narod, kraljevstvo na kraljevstvo.
11. Jaki potresi bit će posvuda, bit će glad i kuga. Pojavit će se na nebu strahote i veliki znaci.
12. Prije svega toga stavit će na vas ruku i progonit će vas. Predavat će vas u sinagoge i u tamnice i voditi vas pred kraljeve i namjesnike zbog mojega imena.
13. To će vam dati priliku da položite svjedočanstvo.
14. Nemajte dakle unaprijed nikakve brige kako ćete odgovarati!
15. Jer ću vam ja dati rječitost i mudrost kojoj se ne će moći oprijeti niti joj odoljeti svi vaši protivnici.
16. Štoviše, predavat će vas roditelji, braća, rođaci i prijatelji, i pobit će neke od vas.
17. Svi će vas zamrziti zbog mojega imena.
18. Ali ni vlas s vaše glave ne će propasti.
19. Postojanošću ćete spasiti svoj život.