A A A A A

Sucima 13:1-25
1. Kad su sinovi Izrćlovi opet činili što se nije sviđalo Gospodinu, dade ih Gospodin u ruke Filistejcima četrdeset godina.
2. A živio je tada jedan čovjek iz Sore, od plemena Danovih sinova, po imenu Manoah. Žena je njegova bila nerotkinja i nije još bila rodila.
3. Tada se javi toj ženi Anđeo Gospodnji i reče joj: “Eto, ti si nerotkinja i još nisi rodila. Ali ćeš zatrudnjeti i rodit ćeš sina.
4. Odsad pripazi na sebe! Ne pij ni vina, ni jakoga pića i ne jedi ništa nečisto!
5. Kad zatrudniš i rodiš sina, tad britva ne smije doći na njegovu glavu. Jer već od svog rođenja dječak mora biti nazirej Božji. On će kao prvak izbavljati Izrćla iz ruku Filistejaca.”
6. Žena ode i to javi svom mužu: “čovjek Božji dođe k meni. Izgledao je kao Anđeo Božji, pun dostojanstva. Ja ga ne upitah odakle je. Niti mi on kaza svoje ime.
7. On mi reče: Eto, zatrudnjet ćeš i rodit ćeš sina. Odsad ne pij ni vina, ni jakoga pića i ne jedi ništa nečisto! Jer od majčina krila pa do dana svoje smrti dječak mora biti nazirej Božji.”
8. Tada upravi Manoah ovu molitvu Gospodinu: “Oproštenje, Gospodine! čovjek Božji kojega si poslao neka još jednom dođe k nama i neka nam očituje što ćemo činiti s dječakom koji će se roditi!”
9. I Bog usliši Manoahovu molitvu. Anđeo Božji dođe još jedanput k ženi, kad je bila u polju. Kako njezin muž Manoah nije bio kod nje,
10. otrča žena brže i javi to mužu. Ona mu pripovjedi: “Eto, javio mi se opet onaj čovjek koji mi je onda bio došao.”
11. Manoah ustade i pođe za ženom. Kad dođe k čovjeku, upita ga: “Jesi li ti čovjek koji je govorio sa ženom?” On odgovori: “Jesam.”
12. A Manoah upita: “Ako se tvoje riječi ispune, koji su onda propisi za dječaka i kako će se činiti s njim?”
13. Anđeo Gospodnji odvrati Manoahu: “Žena neka se čuva svega što sam joj kazao!
14. Ne smije ništa uživati što dolazi od vinove loze. Vina i opojnih pića ne smije piti i ništa nečisto jesti. Sve što sam joj zapovjedio neka drži!”
15. Tada reče Manoah Anđelu Gospodnjemu: “Rado bismo te pozvali i preda te iznijeli jare.”
16. A Anđeo Gospodnji odvrati Manoahu: “Da me i pozoveš, ne ću ipak ništa jesti od tvojega jela. Ali ako hoćeš zgotoviti žrtvu paljenicu, prinesi je Gospodinu!” Kako Manoah nije znao da je to bio Anđeo Gospodnji,
17. upita Manoah Anđela Gospodnjega: “Kako ti je ime? Htjeli bismo ti zahvaliti, ako bi se ispunilo tvoje obećanje.”
18. A Anđeo mu Gospodnji odvrati: “Što pitaš za moje ime? Ono je: čudesan.”
19. Nato Manoah uze jare i prinos i žrtvova Gospodinu na stijeni. Tada se dogodi čudo koje su gledali Manoah i njegova žena.
20. Kad se je naime podizao plamen sa žrtvenika k nebu, podiže se Anđeo Gospodnji u plamenu žrtvenika. Kad to vidješe Manoah i njegova žena, padoše ničice na zemlju, na svoje lice.
21. I Anđeo se Gospodnji ne javi više mužu i njegovoj ženi. I spoznade Manoah da je to bio Anđeo Gospodnji
22. te reče Manoah svojoj ženi: “Mi moramo sigurno umrijeti. Jer vidjesmo Boga.”
23. A njegova mu žena odvrati: “Kad bi nas Bog htio usmrtiti, ne bi primio od nas žrtve paljenice ni prinosa i ne bi nam dao da sve to vidimo i tako što čujemo.”
24. Kad žena rodi sina, nadjenu mu ime Samson. Dječak je odrastao i Gospodin ga je blagoslovio.
25. Duh Gospodnji poče djelovati u njemu u Mahane-Danu, između Sore i Eštaola.

Sucima 14:1-20
1. Kad Samson siđe u Timni, upozna u Timni jednu filistejsku ženu.
2. Kad se je vratio kući, pripovijedao je svojemu ocu i majci: “Upoznao sam u Timni jednu filistejsku ženu. Oženite me njom!”
3. A njegov mu otac i mati odvratiše: “Zar nema žene među kćerima tvoje braće i u svemu našemu narodu, pa se ideš ženiti kod neobrezanih Filistejaca?” A Samson izjavi svojemu ocu: “Njom me oženi! Jer mi se ona sviđa.”
4. Njegov otac i mati nisu naime znali da je to od Gospodina. Jer je ovaj tražio sukob s Filistejcima. Tada su vladali Filistejci Izrćlom.
5. I tako siđe Samson s ocem i s majkom u Timnu. Kad dođoše do timnatskih vinograda, napade ga iznenada ričući mlad lav.
6. I Duh Gospodnji dođe na nj, i on rastrga lava napola, kako se rastrga napola jare, a nije imao ništa u ruci. Ocu i majci ne ispripovjedi što je učinio.
7. Tada ode dalje i razgovarao je sa ženom. Ona omilje Samsonu.
8. Kad je nakon nekog vremena opet došao da je odvede i kad se osvrne da vidi mrtvoga lava, nađe se u truplu lava roj pčela i med.
9. On ga uzme u svoje ruke i jeo ga je idući dalje. Kad dođe k svojemu ocu i k majci, dade im da jedu, a ne kaza im da je iz lavova trupla izvadio med.
10. Nato siđe njegov otac k ženi, i Samson napravi ondje gozbu. Jer tako su činili mladi ljudi.
11. Kad ga oni vidješe, dadoše mu trideset svadbenih drugova da budu s njim.
12. Njima Samson reče: “Ja ću vam zadati jednu zagonetku. Ako mi je odgonetnete za sedam dana gozbe, dat ću vam trideset košulja i trideset svečanih haljina.
13. A ako mi je ne odgonetnete, vi ćete dati meni trideset košulja i trideset svečanih haljina.” Oni ga pozvaše: “Zadaj svoju zagonetku! Da čujemo!”
14. On im reče: “Od onoga koji jede, izađe jelo i od jakoga slatko.” Ne mogoše odgonetnuti zagonetku tri dana.
15. Sedmi dan rekoše Samsonovoj ženi: “Nagovori svojega muža da nam riješi zagonetku! Inače ćemo spaliti tebe i kuću tvog oca. Jeste li nas zato pozvali da nas osiromašite, nije li tako?”
16. I zaplaka Samsonova žena pred njim i reče: “Ti me samo mrziš i ne ljubiš me. Ti mi nisi kazao rješenje zagonetke što si je zadao mojim zemljacima.” On joj odvrati: “Ni svojemu ocu ni majci nisam je izdao, a tebi da je kažem?”
17. Kad je ona tako pred njim plakala sedam dana, dok je trajala svečanost, kaza joj sedmi dan. Toliko je bila navaljivala na nj. I ona izda rješenje zagonetke svojim zemljacima.
18. Sedmoga dana prije nego što je sunce zašlo rekoše ljudi iz grada: “Što je slađe od meda i što jače od lava?” On im odgovori: “Da niste orali na mojoj junici, ne biste nikada pogodili moje zagonetke.”
19. Tada dođe na nj Duh Gospodnji. On siđe u Aškelon, pobi ondje trideset ljudi od njih, uze im odijela njihova i dade svečane haljine onima koji su bili odgonetnuli zagonetku. Bio je vrlo ljut i ode kući svojega oca.
20. A Samsonova žena uda se za jednoga od njegovih svadbenih drugova, koji su mu bili pridruženi.

Psalmi 50:16-23
16. A bezbožniku Bog reče: “Zašto ponavljaš moje zakone i stavljaš moj Savez u svoja usta,
17. a mrziš moj nauk i mojim riječima okrećeš leđa.
18. Kad vidiš kradljivca, postaješ mu prijatelj i s preljubnicima se družiš.
19. Svoja usta si pustio da govore zlo, a tvoj jezik plete prijevare.
20. U društvu govoriš protiv svoga brata, klevećeš sina svoje majke.
21. Ti si to činio, a ja sam šutio. Mislio si da sam i ja kao ti? Ali sad te tužim i stavljam ti to pred oči.
22. Sada razumijte ovo, vi koji zaboravljate Boga; da vas ne pograbim i nitko vas spasiti ne će. \
23. Tko mi prinosi žrtvu hvale, taj me štuje; onomu koji hodi besprijekornim putem, tome ću pokazati spasenje Božje.” \

Izreka 14:29-30
29. Strpljiv čovjek pokazuje mnogu mudrost; čovjek zajedljiv počini ludost za ludošću. \
30. Život je tijelu srce mirno, a strast je kao crvotočina u kostima.

Luki 17:20-37
20. Farizeji ga upitaše: “Kad će doći Božje kraljevstvo?” On im odgovori: “Božje kraljevstvo ne će doći s vanjskim sjajem.
21. Ne će se kazati: Ovdje je ili ondje. Kraljevstvo je Božje među vama.”
22. Dalje reče svojim učenicima: “Doći će dani kad ćete željeti vidjeti samo jedan od danâ Sina čovječjega, ali ga ne ćete vidjeti.
23. I reći će vam: On je ovdje, on je ondje! Ne idite tamo i ne trčite za njima!
24. Jer kao što bljesak munje sijevne od jednoga kraja neba do drugoga, tako će biti i sa Sinom čovječjim u njegov dan.
25. Ali najprije on još mora mnogo pretrpjeti i biti odbačen od ovoga roda.
26. Kako je bilo u dane Noine, tako će biti i u dane Sina čovječjega:
27. Jelo se i pilo, ženilo se i udavalo sve do dana kad Noa uđe u korablju. Tada dođe potop i sve uništi.
28. Isto je tako bilo u Lotove dane: Jelo se i pilo, kupovalo se i prodavalo, sadilo se i gradilo.
29. A u dan kad izađe Lot iz Sodome, udari oganj i sumpor s neba i sve uništi.
30. Upravo će tako biti u onaj dan kad se objavi Sin čovječji.
31. Tko je u onaj dan na krovu, a svoje stvari ima još u kući, neka ne silazi da ih uzme! Tko je u polju, neka se također ne vraća!
32. Sjetite se Lotove žene!
33. Koji nastoji svoj život sačuvati, izgubit će ga; tko ga izgubi, sačuvat će ga.\
34. Kažem vam: U onu noć počivat će po dvojica na jednoj postelji: jedan će se uzeti, drugi će se ostaviti.
35. Dvije će žene mljeti na jednom mlinu: jedna će se uzeti, druga će se ostaviti.”
36. ***
37. Upitaše ga: “Gdje, Gospodine?” Odgovori im: “Gdje je strvina, ondje se skupljaju orlovi.”