A A A A A

Ponovljeni Zakon 27:1-26
1. Mojsije sa starješinama Izrćlovim zapovjedi narodu: “Izvrša- vajte sve zapovijedi što vam ih danas dajem!
2. Kad prijeđete preko Jordana u zemlju koju ti daje Gospodin, Bog tvoj, podigni sebi veliko kamenje, namaži ga krečom
3. i napiši na njemu, čim prijeđeš, sve riječi toga zakona, da uđeš u zemlju koju ti daje Gospodin, Bog tvoj, u zemlju u kojoj teče mlijeko i med, kao što ti je obećao Gospodin, Bog tvojih otaca.
4. Kada, dakle, prijeđete preko Jordana, postavi to kamenje, za koje vam danas dadoh uputu na gori Ebalu i namažite ga krečom!
5. Načini ondje i žrtvenik u čast Gospodinu, Bogu svojemu, žrtvenik od kamenja, što ga nisi klesao željezom!
6. Od neklesana kamenja podigni žrtvenik Gospodinu, Bogu svojemu! Tad na njemu prinesi Gospodinu, Bogu svojemu, žrtve paljenice!
7. Žrtvuj mirotvorne žrtve i drži ondje žrtvenu gozbu! Veseli se pred Gospodinom, Bogom svojim!
8. Ispiši na to kamenje razgovijetno i pomno sve riječi toga zakona!”
9. Mojsije i levitski svećenici upraviše svemu Izrćlu još ove riječi: “Šuti, Izrćle, i slušaj! Danas si postao narod Gospodina, Boga svojega.
10. Slušaj glas Gospodina, Boga svojega, i drži njegove zapovijedi i naredbe, što ti ih danas dajem!”
11. Isti dan zapovjedi Mojsije narodu:
12. ”čim prijeđete preko Jordana, neka stanu jedni na gori Gerizimu, da blagoslivljaju narod, naime Šimun, Levi, Juda, Jisakar, Josip i Benjamin.
13. Drugi neka stanu na gori Ebalu, da proklinju, naime Ruben, Gad, Ašer, Zebulun, Dan i Naftali.
14. Leviti neka počnu i jakim glasom neka progovore svim Izrćlcima.
15. Proklet tko napravi lik rezan ili liven, odvratan Gospodinu, djelo umjetnikove ruke, i postavi ga potajno! I sav narod neka odgovori: Amen!
16. Proklet tko prezire svog oca ili svoju majku! I sav narod neka odgovori: Amen!
17. Proklet tko pomakne granicu svojega bližnjega! I sav narod neka odgovori: Amen!
18. Proklet tko zavede slijepca s puta! I sav narod neka odgovori: Amen!
19. Proklet tko iskrivi pravicu strancu, siroti i udovici! I sav narod neka odgovori: Amen!
20. Proklet tko sagriješi sa ženom svojega oca! Jer pogrdi ženidbenu postelju svojega oca. I sav narod neka odgovori: Amen!
21. Proklet tko sagriješi s kojim živinčetom! I sav narod neka odgovori: Amen!
22. Proklet tko sagriješi sa svojom sestrom, kćerju svojega oca ili svoje majke! I sav narod neka odgovori: Amen!
23. Proklet tko sagriješi sa svojom punicom! I sav narod neka odgovori: Amen!
24. Proklet tko ubije svog bližnjega iz potaje! I sav narod neka odgovori: Amen!
25. Proklet tko primi kakav dar da prolije nedužnu krv! I sav narod neka odgo- vori: Amen!
26. Proklet tko ne drži zapovijedi ovoga zakona i ne izvršava ih! I sav narod neka odgovori: Amen!

Ponovljeni Zakon 28:1-68
1. Ako budeš vjerno slušao Gospodina, Boga svojega, i ako budeš izvršavao njegove zapovijedi, što ti ih danas dajem, uzvisit će te Gospodin, Bog tvoj, nad sve narode na zemlji.
2. Svi sljedeći blagoslovi doći će na te i stići će te ako budeš slušao Gospodina, Boga svojega.
3. Blagoslovljen ćeš biti u gradu i blagoslovljen u polju.
4. Blagoslovljen će biti plod tvog tijela, plod tvoje njive, plod tvoje stoke, mlado tvojih goveda i tvojih ovaca.
5. Blagoslovljena će biti žetvena košara tvoja i naćve tvoje.
6. Blagoslovljen ćeš biti kada dolaziš i blagoslovljen kada odlaziš.
7. Gospodin će poraziti pred tobom tvoje neprijatelje, koji se dignu protiv tebe. Jednim putem dolaze oni protiv, a sedmorim putovima bježe pred tobom.
8. Gospodin će ti dati blagoslov u tvojim žitnicama i u svakom poslu tvojih ruku. On će te blagosloviti u zemlji koju ti daje Gospodin, Bog tvoj.
9. Gospodin će te učiniti svojim svetim narodom, kao što ti se zakleo, ako izvršavaš zapovijedi Gospodina, Boga svojega, i ideš njegovim putovima.
10. Svi narodi u zemlji vidjet će da se s pravom zoveš narodom Gospodnjim, i bojat će se tebe.
11. Gospodin će te obasuti dobrima, plodom tvojega tijela, stoke i njive u zemlji za koju se zakleo Gospodin tvojim ocima da će ti je dati.
12. Gospodin će otvoriti svoju bogatu riznicu, nebo, da tvojoj zemlji u pravo vrijeme da dažd i da blagoslovi svaki rad tvojih ruku. Onda možeš davati u zajam mnogim narodima, a sam ne ćeš morati uzimati u zajam.
13. Gospodin će te učiniti glavom, a ne repom. Ti ćeš samo biti gore a nikada dolje, ako slušaš zapovijedi Gospodina, Boga svojega, što ti ih danas dajem, i savjesno ih izvršavaš.
14. Od svega što ti danas zapovijedam ne odstupaj ni desno ni lijevo, pristajući za drugim bogovima i služeći im!
15. Ali ako ne slušaš Gospodina, Boga svojega, i savjesno ne držiš sve njegove zapovijedi i naredbe, što ti ih danas dajem, onda će doći na te sva sljedeća prokletstva i stići će te:
16. Proklet ćeš biti u gradu, proklet u polju.
17. Prokleta će biti tvoja žetvena košara i tvoje naćve.
18. Proklet će biti plod tvoga tijela, njive, goveda i ovaca.
19. Proklet ćeš biti kada dolaziš i proklet kada odlaziš.
20. Gospodin će poslati na tebe prokletstvo, zabunu i strah u svim radovima što ih poduzmeš, dok za kratko vrijeme posve ne propadneš zbog svojih zlih djela, po kojima si od mene otpao.
21. Gospodin će na te donijeti kugu, dok te posve ne istrijebi iz zemlje u koju ideš da je zaposjedneš.
22. Gospodin će te udariti sušicom, groznicom, upalom, žegom, sušom, snijeti i medljikom. Ta će te zla progoniti dok ne propadneš.
23. Nebo nad tvojom glavom postat će mjed, a zemlja pod tvojim nogama željezo.
24. Gospodin će dažd u tvojoj zemlji pretvoriti u prah i pepeo. Oni će padati s neba na te, dok ne budeš uništen.
25. Gospodin će te poraziti pred tvojim neprijateljima. Jednim ćeš putem izići protiv njih, a sedmorim ćeš putovima bježati pred njima. Svim kraljevstvima na zemlji bit ćeš strašilo.
26. Tvoji mrtvaci bit će hrana svim nebeskim pticama i divljim životinjama, i nitko ih ne će uplašiti.
27. Gospodin će te udariti egipatskim prištem, čirom, svrabom i krastom, od čega se ne ćeš više moći iscijeliti.
28. Gospodin će te udariti bjesnilom, sljepoćom i pomutnjom duha.
29. U jasno podne pipat ćeš okolo, kao što pipa slijepac u svom mraku. U svojim pothvatima ne ćeš imati sreće. Uvijek će te tlačiti i pljačkati, a nitko ti ne će pomoći.
30. Oženit ćeš se, a drugi će biti s tvojom ženom. Sazidat ćeš kuću, a ne ćeš stanovati u njoj. Posadit ćeš vinograd, a ne ćeš uživati njegova ploda.
31. Tvoj će se vol klati na tvoje oči, a ti ga ne ćeš jesti. Magarac će ti se oteti pred očima i ne će ti se više vratiti. Tvoje ovce će se dati tvojim neprijateljima, i nitko ti ne će pomoći.
32. Tvoji sinovi i kćeri past će kao plijen tuđemu narodu. Tvoje oči morat će to gledati i suzit će jednako za njima. Ali ćeš biti nemoćan.
33. Plod tvoje zemlje i sav prihod tvoje muke izjest će narod kojega ne znaš. Tlačit će te jednako i uvijek zlostavljati.
34. Poludjet ćeš od onoga što budeš gledao svojim očima.
35. Gospodin će te udariti zlim prištevima na koljenima i na golijenima, tako da ne će na tebi ostati ništa zdravo od tabana do tjemena.
36. Gospodin će tebe i kralja, kojega ćeš postaviti nad sobom, odvesti u narod za koji niste znali ti ni tvoji oci. Tamo ćeš služiti tuđim bogovima od drveta i kamena.
37. Postat ćeš predmet zgražanja, rugla i podsmijeha svima narodima, u koje te odvede Gospodin.
38. Mnogo ćeš sjeme iznijeti u polje, a samo ćeš malo od toga požeti, jer će ga izjesti skakavci.
39. Vinograde ćeš saditi i obrađivati, i vina ne ćeš piti i u klijet spremati, jer će izjesti crvi.
40. Imat ćeš maslina u svom području, ali se ne ćeš moći mazati uljem, jer će pootpadati tvoje masline.
41. Imat ćeš sinova i kćeri, ali ne će pripadati tebi, jer će otići u ropstvo.
42. Sve tvoje drveće i rod tvoje zemlje uništit će buba.
43. Stranac, koji prebiva kod tebe, penjat će se nada te sve više, a ti ćeš padati sve niže.
44. On će ti uzimati; a ti mu ne ćeš moći uzajmiti. On će postati glava, a ti rep. \
45. Sva ova prokletstva doći će na te, progonit će te i stizat će te dok se ne istrijebiš, ako ne budeš slušao Gospodina, Boga svojega, i ne budeš držao njegovih zapovijedi i naredaba, što ti ih je dao.
46. Ona će biti tebi i tvojim potomcima kao znak i čudo dovijeka.
47. Kad nisi htio radosno i rado služiti Gospodinu, Bogu svojemu, uza sve obilje,
48. služit ćeš svojim neprijateljima, koje protiv tebe posije Gospodin, u gladi i žeđi, u golotinji i svakoj oskudici. On će ti staviti željezni jaram na vrat, dok te ne uništi.
49. Gospodin će iz daleke udaljenosti, s kraja svijeta, dovesti protiv tebe narod koji leti kao orao, narod kojemu jezika ne razumiješ,
50. narod tvrdoga pogleda, koji ne štedi starca i s mladićem nema smilovanja.
51. On će izjesti podmladak tvoje stoke i prihod tvojega polja, dok se ne istrijebiš. On ti ne će ništa ostaviti od žita, vina i ulja, od ploda goveda i ovaca, dok te ne upropasti.
52. On će te opkoliti u svim tvojim gradovima, dok po svoj tvojoj zemlji ne popadaju zidovi tvojih visokih i tvrdih bedema u koje se uzdaš. On će te opkoliti u svim tvojim gradovima, po svoj zemlji, koju ti dade Gospodin, Bog tvoj.
53. Tada ćeš u nevolji i tjeskobi, u koju će te staviti tvoj neprijatelj, jesti plod svojega vlastitog tijela, meso svojih sinova i kćeri, koje ti dade Gospodin, Bog tvoj.
54. I najmekši i najnježniji čovjek kod tebe bit će pun zlovolje prema svojemu bratu, prema ljubljenoj svojoj ženi i djeci, što mu još ostadoše.
55. Nikome od njih neće dati mesa svoje djece, što će ga jesti, jer ne će imati ništa drugo u nevolji i tjeskobi, u koju će te staviti tvoj neprijatelj u svim tvojim gradovima.
56. I najmekša i najnježnija žena kod tebe, koja se ne bi usudila staviti svoju nogu na golu zemlju, jer je bila odveć nježna i mekušna, bit će zlovoljna prema svom ljubljenome mužu, prema svom sinu i kćeri
57. zbog posteljice što dolazi iz njezina krila ili zbog djece kojoj daje život. Jer u svakoj oskudici ona će ih potajno jesti od nevolje i tjeskobe u koju će te staviti tvoj neprijatelj u tvojim gradovima.
58. Ako ne budeš savjesno držao sve zapovijedi ovoga zakona, što su zapisane u ovoj knjizi, i ako se ne budeš bojao uzvišenoga i časnoga imena Gospodina, Boga svojega,
59. poslat će Gospodin tebi i tvojim potomcima izvanredne kušnje, teška i dugotrajna zla, ljute i duge bolesti.
60. Sva egipatska zla, od kojih se plašiš, pustit će na tebe i ona će se prilijepiti za tebe.
61. Usto će Gospodin pustiti na tebe još sve bolesti i kušnje, što nisu zapisane u ovoj zakonskoj knjizi, dok se ne istrijebiš.
62. Ostat će vas samo malo, makar vas je prije bilo kao zvijezda nebeskih, ako ne budeš slušao Gospodina, Boga svojega.
63. Kao što vam se Gospodin radovao da vam dobro čini i da vas množi, tako će vam se sad Gospodin radovati da vas zatire i istrebljuje. Bit ćete iskorijenjeni iz zemlje u koju ideš kako bi je zaposjeo.
64. Gospodin će te razasuti po svim narodima, s jednoga kraja zemlje do drugoga. Tamo ćeš služiti drugim bogovima, koji su bili nepoznati tebi i tvojim ocima, bogovima od drveta i kamena.
65. Među tim narodima ne ćeš uživati mira. Tvoja noga ne će imati počivališta. Tamo će ti Gospodin utisnuti u srce tjeskobu, u oči težnju za zavičajem i u dušu tugu.
66. Svoj život vidjet ćeš kao da visi o koncu. Drhtat ćeš danju i noću, i ne ćeš se osjećati nikada siguran za svoj život.
67. Ujutro ćeš govoriti: O, da je već večer! A navečer ćeš govoriti: O, da je već jutro! Tako ćeš govoriti zbog tjeskobe što ćeš je imati u srcu i zbog svega onoga što ćeš morati gledati svojim očima.
68. Onda će te Gospodin vratiti u Egipat na lađama, putem za koji ti rekoh: Ne ćeš ga više nikada vidjeti! Tamo će vas prodavati vašim neprijateljima za robove i ropkinje. Ali nitko vas ne će htjeti kupiti.”

Psalmi 39:12-13
12. Ti popravljaš čovjeka kaznama za krivnje i kao moljac razdireš njegovo blago. Doista, svaki je čovjek samo dah!
13. čuj, Gospode, moju molitvu! čuj moj vapaj! Ne zatvaraj se mojim suzama! Jer sam ja tuđinac u tebe, došljak kao svi moji oci.

Izreka 13:7-8
7. Netko se pravi bogat, a nema ništa, netko siromašan, a ima velik imutak.
8. U njegovu je bogatstvu otkup za njegov život, a siromah ne treba slušati prijetnju.

Luki 6:27-49
27. Ali kažem vama, svojim slušateljima: Ljubite svoje neprijatelje, činite dobro onima koji vas mrze,
28. blagoslivljajte one koji vas proklinju, i molite se za one koji vas kleveću!
29. Udari li te tko po obrazu, okreni mu i drugi! Uzme li ti tko kabanicu, podaj mu i haljinu!
30. Svakome tko od tebe nešto moli podaj! Od onoga tko uzme tvoje, ne potražuj natrag!
31. Kako želite da vama čine ljudi, tako činite i vi njima!
32. Ako ljubite samo one koji vas ljube, kakvu hvalu za to očekujete? I grješnici ljube one koji njih ljube.
33. Ako činite dobro samo onima koji vama čine dobro, kakvu hvalu za to očekujete? To isto čine i grješnici.
34. Ako posuđujete samo onima od kojih se nadate nešto dobiti, kakvu hvalu za to očekujete? I grješnici posuđuju jedni drugima, da opet dobiju za to jednako.
35. Nego ljubite svoje neprijatelje, činite dobro i posuđujte a da ne očekujete ništa natrag! Tada će vaša plaća biti velika, i bit ćete djeca Svevišnjega. On je dobrostiv prema nezahvalnima i zlima,
36. pa budite dakle i vi milosrdni kao što je milosrdan vaš Otac!
37. Ne sudite! Tada ne ćete biti suđeni. Ne osuđujte i ne ćete biti osuđivani! Opraštajte i bit će vam oprošteno.
38. Dajite i dat će vam se: dobru mjeru, punu, stresenu i preobilnu dat će vam u krilo. Jer će vam biti odmjereno jednakom mjerom kojom vi mjerite.”
39. A kaza im i prispodobu: “Može li slijepac voditi slijepca? Ne će li oba pasti u jamu?
40. Učenik ne stoji nad učiteljem. Svaki koji izuči jest kao njegov učitelj.
41. Što vidiš trun u oku svoga brata, a brvna u svojemu oku ne opažaš?
42. Kako možeš reći svome bratu: Brate, daj da izvadim trun iz tvojega oka, kad sam ne vidiš brvna u vlastitu oku? Licemjeru, izvadi najprije brvno iz svog oka, tada ćeš vidjeti kako izvaditi trun iz oka svojega brata!
43. Dobro stablo ne rađa zla roda, i zlo stablo ne rađa dobra roda.
44. Svako se stablo poznaje po svome rodu. S trnja se ne beru smokve, i grožđe se ne bere s kupine.
45. Dobar čovjek iz dobra blaga svojega srca iznosi dobro; a zao čovjek iz zla blaga iznosi zlo. Jer čega je srce puno, o tom govore usta. \
46. Što me zovete: Gospodine, Gospodine, a ne činite što govorim?
47. Pokazat ću vam na koga je nalik onaj koji dolazi k meni, sluša moje riječi i izvršava ih.
48. On je nalik na čovjeka koji je sagradio kuću, duboko kopao i udario temelj na stijeni. Dođe poplava, navali bujica na tu kuću. Ali je nije mogla potresti jer je bila dobro sagrađena.
49. A tko sluša moje riječi, ali ih ne izvršava, nalik je na čovjeka koji sazida svoju kuću na tlu i bez temelja. Kad na nju navali bujica, odmah padne i? velika bude ruševina od one kuće.”