English
A A A A A

Ponovljeni Zakon 25:1-19
1. Ako dođu ljudi koji su među sobom u svađi pred sud, neka im se sudi! Nedužnoga neka oslobode, a krivca neka osude!
2. Ako je krivac zaslužio batine, tada sudac neka naloži da ga obore i da mu pred njim daju toliko udaraca koliko odgovara njegovoj krivnji!
3. četrdeset udaraca smije naložiti da mu se da, ali ne više, da se ne ponizi pred tobom tvoj zemljak, kad bi mu se udarilo još više udaraca.
4. Ne zavezuj usta volu kad vrše!
5. Ako braća stanuju zajedno i jedan od njih umre, a ne ostavi sina iza sebe, onda neka se žena umrloga ne uda vani za stranca! Njezin djever neka ode k njoj, neka je uzme za ženu i ispuni na njoj djeversku dužnost!
6. Prvorođenac kojega ona rodi neka nosi ime umrloga brata, da ne izumre njegovo ime u Izrćlu.
7. Ako li onaj čovjek ne će uzeti svoje snahe, onda neka njegova snaha ide na gradska vrata pred starješine i neka rekne: Moj djever ne će da očuva ime svom bratu u Izrćlu. On mi ne će učiniti djeversku dužnost.
8. Starješine njegova grada neka ga tada dozovu i zatraže odgovor! Prikaže li se on i izjavi: Ne ću je uzeti,
9. onda neka pristupi k njemu njegova snaha pred starješinama, neka mu izuje obuću s nogu, neka mu pljune u lice i glasno neka povikne: Tako neka bude čovjeku koji ne će zidati kuću svojega brata!
10. Njegova kuća neka se u Izrćlu zove samo još “kuća bosoga”!
11. Ako se potuku ljudi, pa žena jednoga doleti da otme svog muža iz ruku onoga koji ga tuče, i pruži svoju ruku i uhvati ga za sram,
12. odsijeci joj ruku bez milosrđa!
13. Ne nosi u torbi svojoj dvojak uteg, teži i lakši!
14. Nemoj imati u svojoj kući dvojaku mjeru, veću i manju!
15. Neka ti je uteg pun i prav, a isto tako i mjera, da dugo živiš u zemlji koju ti daje Gospodin, Bog tvoj!
16. Jer je odvratan Gospodinu, Bogu tvojemu, svaki koji vara, svaki koji radi nepošteno.
17. Pomisli na to što ti učiniše Amalečani na putu, kad ste išli iz Egipta!
18. Napadoše te na putu jer si bio umoran i iznemogao, pobiše kod tvoje zadnje čete sve što od umora zastadoše za tobom, bez straha od Boga.
19. Kad te jednom Gospodin, Bog tvoj, smiri od svih tvojih neprijatelja uokolo u zemlji koju ti daje Gospodin, Bog tvoj, u posjed i baštinu, tada izbriši pod nebom što spominje na Amaleka! Ne zaboravi to!

Ponovljeni Zakon 26:1-19
1. Kad dođeš u zemlju koju ti daje Gospodin, Bog tvoj, u baštinu, i primiš je u posjed i naseliš se u njoj,
2. tad uzmi dio od prvina svih poljskih plodova što si ih požeo od zemlje koju ti daje Gospodin, Bog tvoj, i stavi ih u košaru! Onda idi na mjesto što ga izabere Gospodin, Bog tvoj, da ondje prebiva njegovo ime!
3. Tamo dođi k svećeniku koji je u to vrijeme u službi, i reci mu: Zahvaljujem danas Gospodinu, Bogu tvojemu, da sam došao u zemlju za koju se Gospodin zakleo našim ocima da će im je dati.
4. Nato neka svećenik uzme košaru iz tvoje ruke i stavi je pred žrtvenik Gospodina, Boga tvojega!
5. Tada izgovori i reci pred Gospodinom, svojim Bogom: Moj je otac bio Aramejac koji je lutao naokolo. S malo ljudi otišao je u Egipat i tamo se nastanio. Tamo je postao velik, jak i mnogobrojan narod.
6. Ali kad su Egipćani s nama zlo postupali, tlačili nas i udarali na nas teške poslove,
7. mi zavapismo Gospodinu, Bogu svojih otaca. I Gospodin je čuo naš glas i pogledao na našu nevolju, na naš trud i na našu muku.
8. Gospodin nas izvede jakom rukom i podignutom mišicom, velikom strahotom i znacima i čudesima.
9. Dovede nas na ovo mjesto i dade nam ovu zemlju, zemlju u kojoj teče mlijeko i med.
10. I sada evo donosim prvine od plodova zemlje koju si mi dao, Gospodine! Tad stavi košaru pred Gospodina, Boga svojega, i pokloni se Gospodinu, Bogu svojemu!
11. Veseli se svakim dobrom što ga dade Gospodin, Bog tvoj, tebi i tvojoj kući, ti i levit i stranac koji je kod tebe!
12. Kad u trećoj godini, u godini desetine, odijeliš svu desetinu od svojih dohodaka i predaš je levitu, strancu, siroti i udovici, da od toga u tvojem prebivalištu jedu i nasite se,
13. onda moli pred Gospodinom, Bogom svojim: Iznesoh iz svoje kuće što je posvećeno i dadoh levitu, strancu, siroti i udovici, točno po naputku što mi ga ti dade. Nijedne tvoje naredbe ne prekrših i ne zaboravih.
14. Ne jedoh od toga u svojoj žalosti i ništa ne uzeh od toga kad sam bio nečist. Ništa od toga ne darovah za mrtvaca. Poslušah Gospodina, Boga svojega, i učinih kako je zapovjedio.
15. Pogledaj iz svetoga stana svojega, s neba, i blagoslovi narod svoj Izrćla i zemlju koju si nam dao, kao što si se zakleo našim ocima, zemlju u kojoj teče mlijeko i med!
16. Danas ti zapovijeda Gospodin, Bog tvoj, da držiš ove zakone i naredbe. Savjesno ih, dakle izvršavaj svim srcem, i svom dušom!
17. Danas si se dogovorio s Gospodinom da će on biti tvoj Bog, a ti da ćeš ići njegovim putovima i izvršavati njegove zapovijedi, propise i odredbe, i slušati njegov glas.
18. I Gospodin se danas dogovorio s tobom da ćeš biti njegov narod, izabrani, kao što ti je obećao, i da ćeš izvršavati sve njegove propise.
19. On će te nad sve narode, koje je stvorio, podići hvalom, čašću i slavom. A ti budi svet narod Gospodinu, Bogu svojemu, kao što je zapovjedio!

Psalmi 39:7-11
7. čovjek prolazi kao sjena, ni za što se ne uzrujava; sabire, a ne zna kome će dopasti. \
8. A sada, Gospode, što iščekujem? Samo si ti moje ufanje!
9. Izbavi me od svih mojih grijeha! Ne daj me podsmijehu bezumnika!
10. Ušutio sam i ne otvaram svojih usta jer ti si to učinio.
11. Odvrati od mene svoj bič jer iznemogoh pod silinom tvoje ruke!

Izreka 13:4-6
4. Duša lijenčine puna je želja, ali bez uspjeha; želja se marljivih ljudi obilno uslišava. \
5. Lažno jurenje mrsko je pravedniku, a bezbožnik upada u porugu i sramotu.
6. Pravda štiti nedužan život, bezbožnost obara grješnike.

Luki 6:1-26
1. Neke subote išao je kroz usjeve. Njegovi učenici trgali su klasje, trli ga rukama i jeli.
2. Tada rekoše neki farizeji: “Zašto činite što je zabranjeno u subotu?”
3. Isus im odvrati: “Zar niste čitali što učini David, kad ogladnje on i njegovi pratioci?
4. On je ušao u Božju kuću, uzeo kruhove izložene za žrtvu što ih smiju jesti samo svećenici, i pojeo ih i od njih dao također svojim pratiocima.”
5. Tada nastavi: “Sin je čovječji gospodar i subote.”
6. Neke druge subote pošao je u sinagogu i učio. Bio je ondje čovjek komu je desna ruka bila suha.
7. Pismoznanci i farizeji su pazili hoće li subotom iscjeljivati kako bi našli nešto za što da ga optuže.
8. A on je znao njihove pomisli, i reče čovjeku sa suhom rukom: “Ustani i stani na sredinu!” On ustade i stade tamo.
9. Tada im reče Isus: “Pitam vas: Treba li subotom činiti dobro ili zlo? Spasiti život ili pogubiti?”
10. On ih pogleda sve uokolo, i onda reče čovjeku: “Pruži svoju ruku!” On to učini, i njegova ruka ozdravi.
11. Na to se oni izbezume od bijesa i počnu se savjetovati među sobom što bi mogli Isusu učiniti.
12. U one dane otiđe Isus na goru da se pomoli. Svu noć provede s Bogom u molitvi.
13. Kad osvanu dan, dozva svoje učenike k sebi i izabra od njih dvanćstoricu koje nazva apostolima:
14. Šimuna, koga prozva Petrom, i njegova brata Andriju; nadalje Jakova i Ivana, Filipa i Bartolomeja,\
15. Mateja i Tomu, Jakova, Alfejeva sina, i Šimuna prozvanoga “Revnitelj”,
16. Judu, Jakovljeva brata, i Judu Iškariotskoga, koji postade njegov izdajnik.
17. S njima siđe i stade na ravnici. Velika skupina njegovih učenika i mnogobrojno mnoštvo naroda iz sve Judeje, Jeruzalema i primorja oko Tira i Sidona
18. dođoše da ga slušaju i da se iscijele od svojih bolesti. Koji su bili mučeni od nečistih duhova, bili su iscjeljivani.
19. Sve je mnoštvo pokušavalo dotaknuti ga jer je od njega izlazila sila, i sve je ozdravljao.
20. Tada on upravi svoje oči na svoje učenike i progovori: “Blaženi vi siromašni! Vaše je Božje kraljevstvo.
21. Blaženi koji sada gladujete! Vi ćete se nasititi. Blaženi koji sada plačete! Vi ćete se smijati.
22. Blaženi kad vas ljudi zamrze, kad vas odbacuju i sramote i ozloglašuju vaše ime zbog Sina čovječjega!
23. Radujte se u onaj dan i veselite se; jer gle, velika je vaša plaća na nebu. Jer su isto tako činili prorocima njihovi oci. \
24. Ali teško vama, bogati! Vi već imate svoju utjehu.
25. Teško vama koji ste sada siti! Vi ćete gladovati. Teško vama koji se sada smijete! Vi ćete tugovati i plakati.
26. Teško vama kad vam laskaju svi ljudi! Jer su isto tako činili lažnim prorocima njihovi oci.