A A A A A

Brojeva 7:1-89
1. Kada je Mojsije bio dovršio i podigao sveto Prebivalište, i kad ga je bio pomazao i posvetio sa svim njegovim posuđem, kad je bio pomazao i posvetio i žrtvenik sa svim njegovim posuđem,
2. tada knezovi sinova Izrćlovih, poglavari pojedinih obitelji, to jest knezovi nad plemenima, koji su bili ispitivali brojenje, donesoše svoje darove.
3. Dovedoše kao prilog za Gospodina šest kola pokrivenih i dvanćst volova. Na dva kneza dođoše po jedna kola i na svakoga po jedan vol. Dovedoše ih pred sveto Prebivalište.
4. Tada zapovjedi Gospodin Mojsiju:
5. ”Uzmi to od njih! To treba za radove na Šatoru svjedočanstva. Razdijeli to levitima, svakomu prema njegovoj službi!”
6. I uze Mojsije kola i volove, i preda ih levitima:
7. dvoja kola i četiri vola preda sinovima Geršonovim prema njihovoj službi.
8. četvora kola i osam volova preda sinovima Merarijevim prema njihovoj službi, što su je imali učiniti pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.
9. Sinovima Kehatovim ne dade ništa, jer im je posao bio opraviti svete stvari što su ih morali nositi na ramenu.
10. Onda donesoše knezovi darove za posvetu žrtvenika, kad je bio pomazan, i tako staviše knezovi svoje priloge pred žrtvenik.
11. Tada zapovjedi Gospodin Mojsiju: “Svaki dan neka jedan od knezova donese svoj prilog za posvetu žrtvenika.”
12. Prvi dan donese svoj prilog Nahšon, sin Aminadabov, od plemena Judina.
13. Njegov prilog bio je: srebrna zdjela, sto i trideset šekela teška, srebrn kotlić, sedamdeset šekela težak, po težini u svetištu, oboje puno bijeloga brašna, što je bilo umiješano s uljem, za prinos,
14. posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kâda,
15. junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,
16. jarac za žrtvu zbog grijeha,
17. dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu pričesnicu. To je bio prilog Nahšona, sina Aminadabova.
18. Drugi dan darova Netanel, sin Suarov, knez Izakara.
19. On donese kao prilog: srebrnu zdjelu, sto i trideset šekela tešku, srebrn kotlić, sedamdeset šekela težak, po težini u svetištu, oboje puno bijeloga brašna, što je bilo umiješano s uljem, za prinos.
20. Posudicu, deset zlatnih šekela vrijednu, punu kâda,
21. junca, ovna, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,
22. jarca za žrtvu zbog grijeha,
23. dva vola, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu pričesnicu. To je bio prilog Netanela, sina Suarova.
24. Treći dan darova knez sinova Zebulunovih Eliab, sin Helonov.
25. Njegov prilog bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, srebrn kotlić, sedamdeset šekela težak, po težini u svetištu, oboje puno bijeloga brašna, što je bilo umiješano s uljem, za prinos,
26. posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kâda,
27. junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu.
28. Jarac za žrtvu zbog grijeha,
29. dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu pričesnicu. To je bio prilog Eliaba, Helonova sina.
30. četvrti dan darova knez sinova Rubenovih, Elisur, sin Šedeurov.
31. Njegov prilog bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, srebrn kotlić, sedamdeset šekela težak, po težini u svetištu, oboje puno bijeloga brašna, što je bilo umiješano s uljem, za prinos,
32. posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kâda,
33. junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,
34. jarac za žrtvu zbog grijeha,
35. dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu pričesnicu. To je bio prilog Elisura, sina Šedeurova.
36. Peti dan darova knez sinova Šimunovih Šelumiel, sin Surišadajev.
37. Njegov je prilog bio: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, srebrn kotlić, sedamdeset šekela težak, po težini u svetištu, oboje puno bijeloga brašna, što je bilo umiješano s uljem, za prinos,
38. posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kada,
39. junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,
40. jarac za žrtvu zbog grijeha,
41. dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu pričesnicu. To je bio prilog Šelumiela, sina Surišadajeva.
42. Šesti dan darova knez sinova Gadovih Elijasaf, sin Deuelov.
43. Njegov prilog bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, srebrn kotlić, sedamdeset šekela težak, po težini u svetištu, oboje puno bijeloga brašna, što je bilo umiješano s uljem, za prinos,
44. posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kâda,
45. junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,
46. jarac za žrtvu zbog grijeha,
47. dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu pričesnicu. To je bio prilog Elijasafa, sina Deuelova.
48. Sedmi dan darova knez sinova Efrajimovih Elišama, sin Amihudov.
49. Njegov prilog bio je: srebrna zdjela, sto i trideset šekela teška, srebrn kotlić, sedamdeset šekela težak, po težini u svetištu, oboje puno bijeloga brašna, što je bilo umiješano s uljem, za prinos,
50. posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kada,
51. junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,
52. jarac za žrtvu zbog grijeha,
53. dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu pričesnicu. To je bio prilog Elišame, sina Amihudova.
54. Osmi dan darova knez sinova Manašejevih Gamliel, sin Pedahsurov.
55. Njegov prilog bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, srebrn kotlić, sedamdeset šekela težak, po težini u svetištu, oboje puno bijeloga brašna, što je bilo umiješano s uljem, za prinos,
56. posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kâda,
57. junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,
58. jarac za žrtvu zbog grijeha,
59. dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu pričesnicu. To je bio prilog Gamliela, sina Pedahsurova.
60. Deveti dan darova knez sinova Benjaminovih Abidan, sin Gidonijev.
61. Njegov prilog bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, srebrn kotlić, sedamdeset šekela težak, po težini u svetištu, oboje puno bijeloga brašna, što je bilo umiješano s uljem, za prinos,
62. posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kâda,
63. junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu.
64. Jarac za žrtvu zbog grijeha,
65. dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu pričesnicu. To je bio prilog Abidana, sina Gidonijeva.
66. Deseti dan darova knez sinova Danovih Ahiezer, sin Amišadajev.
67. Njegov prilog bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, srebrn kotlić, sedamdeset šekela težak, po težini u svetištu, oboje puno bijeloga brašna, što je bilo umiješano s uljem, za prinos,
68. posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kâda,
69. junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,
70. jarac za žrtvu zbog grijeha,
71. dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu pričesnicu. To je bio prilog Ahiezera, sina Amišadajeva.
72. Jedanćsti dan darova knez sinova Ašerovih Pagiel, sin Okranov.
73. Njegov prilog bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, srebrn kotlić, sedamdeset šekela težak, po težini u svetištu, oboje puno bijeloga brašna, što je bilo umiješano s uljem, za prinos,
74. posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kâda,
75. junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,
76. jarac, za žrtvu zbog grijeha,
77. dva vola, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu pričesnicu. To je bio prilog Pagiela, sina Okranova.
78. Dvanćsti dan darova knez sinova Naftalijevih Ahira, sin Enanov.
79. Njegov prilog bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, srebrn kotlić, sedamdeset šekela težak, po težini u svetištu, oboje puno bijeloga brašna, što je bilo umiješano s uljem, za prinos,
80. posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kâda,
81. junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu,
82. jarac za žrtvu zbog grijeha,
83. dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu pričesnicu. To je bio prilog Ahire, sina Enanova.
84. To su bili prilozi knezova izrćlskih za posvetu žrtvenika, kad je bio pomazan: dvanćst srebrnih zdjela, dvanćst srebrnih kotlića, dvanćst zlatnih posudica,
85. svaka srebrna zdjela sto i trideset šekela teška, svaki kotlić sedamdeset šekela težak. Sve srebro tih posuda iznosilo je dvije tisuće i četiri stotine šekela, po težini u svetištu.
86. Nadalje dvanćst zlatnih posudica punih kâda, svaka posudica deset šekela teška, po težini u svetištu. Sve zlato tih posudica iznosilo je sto i dvadeset šekela.
87. Ukupan broj životinja za žrtvu paljenicu iznosio je dvanćst junaca, uz to dvanćst ovnova, dvanćst jednogodišnjih janjaca sa svojim prinosom, zatim dvanćst jaraca za žrtvu zbog grijeha.
88. Ukupan broj životinja za žrtvu pričesnicu bio je dvadeset i četiri vola, šezdeset ovnova, šezdeset jaraca i šezdeset janjaca. To su bili prilozi za posvetu žrtvenika, kad je bio pomazan.
89. Kad je Mojsije išao u Šator svjedočanstva, da razgovara s njim, čuo bi glas gdje mu govori s pomirilišta, što se nalazi na Kovčegu zakona, s prostora između oba kerubina. Tako je on s njim razgovarao.

Brojeva 8:1-26
1. Gospodin zapovjedi Mojsiju:
2. ”Na-loži Aronu: Kad natičeš svjetiljke, onda pripazi na to da sedam svjetiljaka baca svoje svjetlo na prednju stranu svijećnjaka!”
3. Aron učini tako i nataknu svjetiljke na prednju stranu svijećnjaka, kao što je bio Gospodin zapovjedio Mojsiju.
4. Svijećnjak je kovani rad od zlata. Od stabla do cvjetova bio je sve kovani rad. Mojsije je bio dao napraviti svijećnjak po uzorku što mu ga je bio pokazao Gospodin.
5. Gospodin zapovjedi Mojsiju:
6. ”Odijeli levite od sinova Izrćlovih i očisti ih!
7. Postupaj s njima kod očišćenja ovako: Poškropi ih vodom čišćenja! Oni neka onda prijeđu britvom preko svega svojega tijela, neka operu svoje haljine i očiste se!
8. Potom neka uzmu junca s prinosom, naime brašnom što je umiješano s uljem! Za žrtvu zbog grijeha uzmi drugoga junca!
9. Onda dovedi levite pred Šator svjedočanstva i saberi svu općinu sinova Izrćlovih!
10. čim su leviti na tvoju zapovijed stupili pred Gospodina, neka sinovi Izrćlovi polože ruke na levite,
11. a Aron neka prinese levite Gospodinu kao žrtvu sinova Izrćlovih primicanjem i odmicanjem! Nato se smiju pripustiti službi Gospodnjoj.
12. Nakon što su leviti svoje ruke položili na glavu juncima, ti ćeš pripremiti jednoga za žrtvu zbog grijeha, drugoga za žrtvu paljenicu Gospodinu, da pribaviš oproštenje levitima.
13. A kad si levite predveo Aronu i njegovim sinovima i dao ih prinijeti Gospodinu kao žrtvu primicanja i odmicanja,
14. i tako levite odvojio između sinova Izrćlovih, onda leviti pripadaju meni.
15. Istom sada leviti smiju preuzeti službu u Šatoru svjedočanstva. Ti ih moraš očistiti i prinijeti kao žrtvu primicanja i odmicanja,
16. jer su posve darovani meni između sinova Izrćlovih. Uzimam ih umjesto svih sinova Izrćlovih, koji kao prvorođenci ostavljaju majčino krilo.
17. Jer meni pripadaju među sinovima Izrćlovim svi prvijenci kod čovjeka i stoke. Onaj dan, kad pobih sve prvorođence u egipatskoj zemlji, posvetio sam ih sebi.
18. Uzimam levite umjesto svih prvorođenaca među sinovima Izrćlovim
19. i dajem na dar Aronu i njegovim sinovima levite između sinova Izrćlovih, da umjesto sinova Izrćlovih obavljaju službu u Šatoru svjedočanstva. Oni će činiti pomirenje za sinove Izrćlove, da nikakav nesretan udar ne pogodi sinove Izrćlove, kad se sinovi Izrćlovi približe Svetištu.”
20. Mojsije i Aron, i sva općina sinova Izrćlovih, učiniše tako s levitima. Kako je Gospodin bio zapovjedio Mojsiju za levite, točno tako učiniše s njima sinovi Izrćlovi.
21. Leviti se dadoše očistiti od grijehâ i opraše svoje haljine. Aron ih prinese Gospodinu kao žrtvu primicanja i odmicanja, i Aron pribavi njihovo pomirenje, kad ih očisti.
22. Potom leviti preuzeše svoju službu u Šatoru svjedočanstva kao Aronovi pomoćnici i pomoćnici njegovih sinova. Kako je bio Gospodin zapovjedio Mojsiju za levite, tako su postupali s njima.
23. Gospodin zapovjedi Mojsiju:
24. ”Ovaj propis vrijedi za levite: Istom s dvadeset i pet godina naviše smiju preuzeti službu u Šatoru svjedočanstva.
25. Od pedeset godina oslobođeni su od te službe i ne trebaju više služiti.
26. Oni, doduše, smiju svojoj braći biti na pomoći kod vršenja službe u Šatoru svjedočanstva, ali neka više ne obavljaju redovitu službu! Tako postupaj s levitima za njihove službene poslove!”

Psalmi 31:1-5
1. Upravitelju pjevačkoga zbora. Psalam. Davidov.
2. U tebi, Gospode, tražim utočište, ne daj da se ikada osramotim! U svojoj me pravdi izbavi!
3. Prigni milostivo k meni svoje uho, oslobodi me brzo! Budi mi stijena zaštitna, tvrđa da me spasiš!
4. Jer si mi stijena i tvrđa: radi svojega imena vodi me i upravljaj,
5. oslobodi me iz zamke koju mi potajno postaviše jer ti si moja obrana.

Izreka 11:4-6
4. Bogatstvo ne koristi ništa u dan srdžbe, a pravednost izbavlja od smrti.
5. Nedužnome ravna put njegova pravda, a bezbožnik pada od vlastite zloće.
6. Poštene izbavlja njihova pravda, a nevjerni se hvataju u vlastitoj zloći.

Marku 9:1-29
1. Nadalje im reče: “Zaista kažem vam: Od onih koji stoje ovdje neki ne će okusiti smrti dok ne vide gdje dolazi kraljevstvo Božje sa silom.”
2. Poslije šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih nasamo, na visoku goru. Tu se pred njima preobrazi.
3. Njegove haljine postadoše sjajno bijele kako ih ne može nijedan bjelilac na zemlji obijeliti.
4. Ukaza im se Ilija s Mojsijem i razgovorahu s Isusom.
5. Tada progovori Petar i reče Isusu: “Učitelju, dobro nam je ovdje. Načinit ćemo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.”
6. On nije znao što govori, jer su bili uplašeni.
7. Tada dođe oblak i zasjeni ih. Iz oblaka povika glas: “Ovo je moj ljubljeni Sin, njega slušajte!”
8. Kad pogledaše oko sebe, najedanput ne vidješe više nikoga sa sobom, osim sama Isusa.
9. Kad su onda silazili s gore, naloži im Isus da nikome ne pripovijedaju o onome što su vidjeli dok Sin čovječji ne uskrsne od mrtvih.
10. Oni to zadržaše za sebe, ali su pitali jedan drugoga što znači uskrsnuti od mrtvih.
11. Upitaše Isusa: “Zašto tvrde pismoznanci da treba najprije doći Ilija?”
12. On im odgovori: “Svakako će najprije doći Ilija i sve će obnoviti. A kako se može u Pismu reći o Sinu čovječjem da će mnogo trpjeti i da će biti odbačen?
13. Ali vam kažem: Ilija je već došao. A učiniše s njim što htjedoše. Tako stoji o njemu pisano.”
14. Kad dođoše k učenicima, vidješe veliko mnoštvo naroda oko njih i pismoznance u prepirci s njima.
15. čim ga ugleda sav narod, bio je posve iznenađen, pohrli k njemu i pozdravi ga.
16. On ih upita: “O čemu se prepirete s njima?”
17. Jedan mu iz naroda odgovori: “Učitelju, dovedoh k tebi svoga sina; on je opsjednut od nijemoga duha.\
18. Kad ga uhvati, nateže ga tamo i amo. Onda se pjeni, škripi zubima i legne ukočen. Zamolih tvoje učenike da ga istjeraju; ali oni ne mogoše.”\
19. On im odvrati: “O nevjerni rode! Kako ću još dugo biti s vama? Dovedite ga k meni!”
20. Dovedoše ga k njemu. čim ga duh ugleda, stade natezati dječaka tamo i amo. On pade na zemlju, stade se valjati i pjeniti.
21. Tada Isus upita njegova oca: “Kako već dugo to ima?” On odgovori: “Od djetinjstva.
22. često ga je već bacao u oganj i u vodu da ga pogubi. Ako ti što možeš, smiluj nam se i pomozi nam!”
23. Isus mu odvrati: “Što se tiče mogućnosti, sve je moguće onome koji vjeruje.”
24. Odmah povika dječakov otac sa suzama: “Vjerujem, pomozi mojoj nevjeri!”
25. Kad vidje Isus da se narod sve više stječe, zaprijeti nečistome duhu i reče mu: “Duše nijemi i gluhi! Ja ti zapovijedam: izađi iz njega i ne vraćaj se više nikada u njega!”
26. Povikavši i izmrcvarivši ga, izađe. Ležao je kao mrtav tako da su mnogi rekli: “Mrtav je.”
27. Isus ga uhvati za ruku i uspravi ga. Tada on ustade.
28. Kad je došao u kuću, upitaše ga njegovi učenici nasamo: “Zašto ga mi ne mogosmo istjerati?”
29. Odgovori im: “Ova se vrsta može istjerati samo molitvom!”