A A A A A

Brojeva 5:1-31
1. Gospodin zapovjedi Mojsiju:
2. ”Naloži sinovima Izrćlovim neka odstrane iz tabora sve koji su zaraženi gubom, istjecanjem ili oskvrnućem od mrtvih tjelesa!
3. Bili muževi ili žene, odstranite ih! Odvedite ih van, pred tabor, da ne onečiste tabor u kojemu ja boravim među njima!”
4. Sinovi Izrćlovi učiniše tako i ukloniše ih iz tabora. Kako je Gospodin bio zapovjedio Mojsiju tako učiniše sinovi Izrćlovi.
5. Gospodin zapovjedi Mojsiju:
6. ”Naloži sinovima Izrćlovim: Je li netko, bio muž ili žena, nanio koju god štetu bližnjemu, počinivši koju pronevjeru protiv Gospodina, i je li tako naprtio na sebe krivnju,
7. onda neka prizna grijeh što ga je učinio, neka vrati pronevjereno po punoj vrijednosti i neka da onomu protiv koga se ogriješio, dometnuvši petinu svote!
8. Ako li ovaj nije ostavio iza sebe bližega rođaka, kojemu se može dati dužna svota, onda ta naknadna svota pripada Gospodinu u korist svećenicima, osim ovna za pomirenje, kojim se krivcu pribavlja oproštenje.
9. Svi sveti darovi, što se žrtvuju, a donose ih sinovi Izrćlovi svećeniku, trebaju svaki put njemu pripasti.
10. Samo sveti darovi će ostati pojedincu. Što netko da svećeniku, pripast će njemu.”
11. Gospodin zapovjedi Mojsiju:
12. ”Daj sinovima Izrćlovim ovaj naputak: Ogriješi li se žena i postane nevjerna svojemu mužu,
13. jer drugi s njom opći, a da njezin muž ne zna za to, budući da ona čini svoj grijeh u potaji, gdje je ne vidi svjedok i ne može se zateći;\
14. pa dođe li tad duh ljubomore na muža, tako da postane ljubomoran na svoju ženu koja se ogriješila ili obuzme li ga duh ljubomore, koji ga čini ljubomornim na svoju ženu a da ona nije sagriješila,
15. onda neka muž dovede svoju ženu k svećeniku i neka donese sa sobom kao prinos za nju desetinu efe ječmenoga brašna! Ali neka ga ne polije uljem i neka ne stavi na nj kâda! Jer je to prinos za ljubomoru, to jest za očitovanje, koji treba očitovati krivnju.
16. Neka je svećenik povede i postavi pred Gospodina!
17. Tada neka svećenik uzme posvećene vode u zemljanu posudu! Uz to neka svećenik uzme malo zemlje s poda u Svetištu i stavi je u vodu!
18. Nakon što je svećenik postavio ženu pred Gospodina, neka joj otkrije kosu na glavi i da joj u ruku prinos za očitovanje, to jest za ljubomoru! Ali vodu prokletstva i gorkosti neka zadrži sâm svećenik u ruci!
19. Tada neka svećenik zakune ženu ovako: Ako nijedan muž nije općio s tobom, i ako se nisi onečistila nevjernošću prema svom mužu, onda neka ti ne nanese nikakve štete ova voda prokletstva i gorkosti!
20. Ali ako si postala nevjerna svojemu mužu, ako si se ogriješila i upustila se s drugim, koji nije tvoj muž,
21. ovdje neka svećenik izbaci protiv žene strašna prokletstva, i tad neka zaprijeti ženi: onda neka te Gospodin postavi za strašilo kletve i prokletstva u tvom narodu: Gospodin neka učini da ti bedro spadne, a tijelo ti oteče!
22. Ova voda prokletstva neka prodre u tvoju utrobu, da ti tijelo oteče i da ti bedro spadne! Žena neka odgovori: Tako neka bude! Amen!
23. Svećenik neka tada ta prokletstva napiše na list i neka ih opet ispere u vodi gorkosti!
24. Tu vodu prokletstva i gorkosti neka da ženi da pije, da prodre u nju voda prokletstva i da joj bude gorak jad!
25. Svećenik neka tad uzme ženi iz ruke prinos za ljubomoru, neka žrtvuje prinos primicanjem i odmicanjem pred Gospodinom i neka ga prinese k žrtveniku!
26. Pun pregršt neka uzme svećenik od prinosa kao mirisni dio i neka to zapali na žrtveniku! Potom neka da ženi vodu da je pije!
27. I kad joj je dao vodu da pije, i ako se ona nevjernošću ogriješila protiv svojega muža, onda će voda prokletstva prodrijeti u nju i bit će joj gorak jad. Tijelo će joj spasti. Žena će biti jedno strašilo prokletstva u svojem narodu.
28. Ali ako se žena nije ogriješila, nego je nedužna, onda joj ne će ništa biti: ona će postati mati.
29. To je zakon o ljubomori: Ogriješi li se žena nevjernošću protiv svojega muža,
30. ili dođe li na muža duh ljubomore, tako da on bude ljubomoran na svoju ženu, onda neka postavi ženu pred Gospodina, i neka svećenik postupa s njom točno prema ovim odredbama!
31. Muž ostaje oslobođen od krivnje. Žena mora zadovoljiti za svoj prijestup.”

Brojeva 6:1-27
1. Gospodin zapovjedi Mojsiju:
2. ”Naloži sinovima Izrćlovim ovo: Položi li netko, bio muž ili žena, zavjet nazirejski, da se posveti Gospodinu,
3. neka se tad uzdržava od vina i drugih opojnih pića! Neka uopće ne pije nikakve tekućine što je napravljena od grožđa! I samo grožđe ne smije jesti, ni svježe ni osušeno.
4. Dokle god traje vrijeme njegova nazirejstva, neka ne uživa ništa što dolazi od vinove loze, od zrna do koma!
5. Dok traje zavjet njegova nazirejstva, neka britva ne dođe na njegovu glavu! Dok se ne navrše dani za koje se obvezao Gospodinu, vrijedit će kao Bogu posvećen. Neka pusti da mu slobodno raste kosa na glavi!
6. Cijelo vrijeme, za koje se posvetio Gospodinu, ne smije doći u dodir s mrtvim tijelom.
7. I ako mu umru otac, mati, brat ili sestra ne smije po njima navući na sebe nečistoću, jer je posveta njegova Boga na njegovoj glavi.
8. Dokle god traje njegovo nazirejstvo, posvećen je Gospodinu.
9. Umre li netko posve nenadano uz njega, onda neka izjavi da mu je posvećena glava nečista! čim opet postane čist, neka obrije glavu; sedmi dakle dan neka je obrije!\
10. Osmi dan neka donese dvije grlice ili dva golubića k svećeniku na ulaz u Šator svjedočanstva!
11. Svećenik neka zgotovi jedno kao žrtvu za grijeh, drugo za žrtvu paljenicu! Tako neka mu pribavi pomirenje za grijeh što ga je navukao na sebe uz mrtvo tijelo! Ujedno neka iznova izjavi da mu je glava posvećena!
12. Neka se posveti Gospodinu, dok traje njegovo nazirejstvo, i neka prinese jednogodišnje janje kao žrtvu za prijestup! A prijašnji dani ne broje se, jer je morao svoju posvetu očitovati kao nečistu.
13. Ove su odredbe za nazireja: Kad se navrše dani njegovu nazirejstvu, neka ga dovedu na ulaz u Šator svjedočanstva!
14. Neka prinese Gospodinu kao prinos jednogodišnje, bez pogrješke janje za žrtvu paljenicu, jednogodišnje, bez pogrješke žensko janje kao žrtvu za grijeh i bez pogrješke ovna za mirotvornu žrtvu;\
15. osim toga košaricu beskvasnih kruhova, umiješanih s uljem i beskvasnim uljem namazanih pogača, s njihovim prinosom i s njihovim naljevima.
16. Svećenik neka sve žrtvuje Gospodinu! Neka prinese za nj žrtvu za grijeh i žrtvu paljenicu!
17. Ovna neka prinese Gospodinu kao mirotvornu žrtvu, uz to košaricu beskvasnih kruhova! I prinos i naljev svećenik će prinijeti za nj.
18. A nazirej neka obrije na ulazu u Šator svjedočanstva svoju posvećenu glavu, neka uzme posvećenu kosu na glavi i baci je u oganj, što gori pod mirotvornom žrtvom.
19. Nato neka uzme svećenik kuhana ovnova pleća, beskvasan kolač i pogaču iz košarice i neka to stavi na ruke nazireju, budući da je ovaj sebi obrijao posvećenu kosu.
20. Tada neka to svećenik žrtvuje pred Gospodinom kao žrtvu primicanja i odmicanja! Sve je to prinos što pripada svećeniku osim grudi primicanja i odmicanja i osim pleća podizanja. Potom smije nazirej opet piti vina.
21. To su propisi za nazireja, koji je položio zavjet, o njegovu prinosu, što će ga prinijeti Gospodinu za svoju posvetu, osim onoga što inače još sam hoće učiniti. Kako to zahtijeva zavjet što ga je položio, mora postupati po propisima što vrijede za njegovu posvetu.”
22. Gospodin zapovjedi Mojsiju:
23. ”Naloži Aronu i njegovim sinovima: Ovako blagoslivljajte sinove Izrćlove:
24. Neka te blagoslovi i neka te čuva Gospodin!
25. Neka da Gospodin da njegovo lice sja nad tobom, i neka ti bude milostiv!
26. Neka obrati Gospodin svoje lice k tebi i neka ti udijeli mir!
27. Ako tako stave sinove Izrćlove pod zaštitu mojega imena, ja ću ih blagosloviti.”

Psalmi 30:8-12
8. Ti si me, Gospode, pun milosti utvrdio u sreći, a kada si sakrio svoje lice, već se smetoh.
9. Tada povikah k tebi, Gospode, zatražih milosrđe Gospodina svojega.
10. ”Što ti koristi moja krv kad siđem u podzemni svijet? Zar će te slaviti prah? Zar će navijestiti tvoju vjernost?”
11. Gospode, čuj! Smiluj mi se! Gospode, budi mi zaštitnik!
12. Obratio si moj plač u radost, raskidao si moju žalosnu odjeću i opasao me veseljem.

Izreka 11:1-3
1. Lažna je vaga Gospodinu mrska, a puna mu je mjera ugodna.
2. Dođe li oholost, dođe i prezir, a mudrost se zadrži kod poniznih.
3. Nedužnost vodi poštene sigurno, a nevjerne upropaštava njihova lažljivost.

Marku 8:22-38
22. Dođoše u Betsaidu. Tada Isusu donesoše slijepca i zamoliše ga da ga se dotakne.
23. On uze slijepca za ruku i izvede ga izvan sela. Tada premaza njegove oči pljuvačkom, stavi ruke na nj i zapita ga: “Vidiš li što?”
24. On pogleda i reče: “Vidim ljude gdje hodaju kao da bi bili stabla.”
25. Još jedanput stavi mu ruke na oči. Tada je mogao dobro vidjeti; on je bio iscijeljen i vidio je sve posve bistro.\
26. Onda ga posla kući i reče: “Ne ulazi u selo!”
27. Isus pođe sa svojim učenicima u mjesta kod Cezareje Filipove. Putem upita svoje učenike: “Za koga me drže ljudi?”
28. Odgovoriše mu: “Neki za Ivana Krstitelja, drugi za Iliju, drugi opet za kojega od proroka.”
29. On ih upita dalje: “A za koga me vi držite?” Petar mu odgovori: “Ti si Mesija.”
30. Tada im naloži da ni sa kim ne govore o njemu.
31. I poče ih učiti da Sin čovječji mora mnogo trpjeti i da će od starješina, svećeničkih glavara i pismoznanaca biti odbačen i pogubljen, ali poslije tri dana da će uskrsnuti.
32. Govorio je to posve otvoreno. Tada ga uze Petar nasamo i poče ga odvraćati.
33. A on se okrenu, pogleda svoje učenike i ukori Petra rekavši: “Idi od mene, sotono! Ti ne misliš na ono što je Božje, nego na ono što je ljudsko.”
34. Tada dozva narod s učenicima i reče im: “Tko hoće mene slijediti, neka se odreče samoga sebe, neka uzme svoj križ na sebe i neka tako ide za mnom!
35. Jer tko hoće spasiti svoj život, izgubit će ga; a tko izgubi svoj život zbog mene i zbog evanđelja, spasit će ga.\
36. Što koristi čovjeku ako zadobije sav svijet, a pritom izgubi svoj život?
37. Jer što može čovjek dati kao otkup za svoj život?
38. Tko se zastidi mene i mojih riječi pred ovim preljubotvornim i grješnim naraštajem, toga će se i Sin čovječji zastidjeti kad dođe u slavi svojega Oca sa svetim anđelima.”