A A A A A

Ponovljeni Zakon 23:1-25
1. Nitko se ne smije oženiti ženom svojega oca i podignuti pokrivalo postelje svojega oca.
2. Nitko koji je utučen ili uškopljen ne smije biti primljen u Gospodnju općinu.
3. Nijedan izrod ne smije se primiti u Gospodnju općinu. Ni u desetom koljenu ne smije se primiti u Gospodnju općinu.
4. Nijedan Amonac i nijedan Moabac ne smiju se pustiti u Gospodnju općinu. Ni deseto njihovo koljeno na smije se nikad primiti u Gospodnju općinu,
5. jer ne iziđoše pred vas s jelom i pilom na vašem izlasku iz Egipta, i jer protiv tebe potkupiše Bileama, sina Beorova, iz Petora u Mezopotamiji, da te prokune.
6. Ipak Gospodin, Bog tvoj, ne htjede poslušati Bileama, nego ti Gospodin, Bog tvoj, obrati prokletstvo u blagoslov, jer te ljubi Gospodin, Bog tvoj.
7. Ne brini se nikad, dok si živ, za njihovo dobro i njihovu sreću!
8. Ne mrzi Edomca, jer ti je po krvi rod! Ne mrzi ni Egipćanina, jer si bio u njegovoj zemlji gost!
9. Potomci što im se rode smiju se primiti u trećem koljenu u Gospodnju općinu.
10. Kad pođeš u tabor protiv svojih neprijatelja, čuvaj se od svake zle stvari!
11. Ako je uza te netko koji je postao nečist zbog noćnoga izljeva, neka iziđe iz tabora! On ne smije opet natrag doći u tabor.
12. Kad padne večer, neka se opere, i kad zađe sunce, neka se vrati u tabor!
13. Izvan tabora imaj mjesto gdje ćeš izlaziti van!
14. U svojoj opremi imaj lopaticu! Njom, kad moraš izaći napolje, iskopaj jamu i poslije zagrni svoju nečist.
15. Jer Gospodin, Bog tvoj, ide usred tvojega tabora, da te štiti i da ti preda tvoje neprijatelje. Zato neka je tvoj tabor svet, da ne nađe kod tebe ništa nečisto i da se ne odvrati od tebe!
16. Roba koji uteče k tebi od svojega gospodara nemoj izdati njegovu gospodaru!
17. Neka ostane kod tebe na mjestu koje si izabere u jednom od tvojih gradova, gdje mu se svidi! Ne smiješ ga mučiti.
18. Neka ne bude bludnice među kćerima Izrćlovim i neka ne bude bludnika među sinovima Izrćlovim!
19. Ne nosi bludničine plaće ni pasjih novaca u dom Gospodina, Boga svojega, za bilo koji zavjet! Jer je oboje gnusno Gospodinu, Bogu tvojemu.
20. Od svojega zemljaka ne smiješ uzimati kamatu, ni za novac, ni za hranu, ni za igdje išta što se posuđuje na kamate.
21. Od stranaca smiješ tražiti kamate. A od svojega zemljaka ne smiješ uzimati kamate da te Gospodin, Bog tvoj, blagoslovi u svim tvojim djelima u zemlji u koju ideš, da je primiš u posjed.
22. Kad učiniš zavjet Gospodinu, Bogu svojemu, ne oklijevaj ispuniti ga! Jer će ga strogo tražiti od tebe Gospodin, Bog tvoj. Leži on na tebi kao krivnja.
23. Ali ako propustiš učiniti zavjet, onda nemaš krivnje.
24. Što obećaju tvoja usta, to savjesno drži; jer si dragovoljno zavjetovao Gospodinu, Bogu svojemu, što si izrekao svojim ustima. \
25. Ako dođeš u vinograd kojega od svojih zemljaka, možeš jesti grožđa po volji, dok se nasitiš. Ipak ništa ne meći u svoju posudu!

Ponovljeni Zakon 24:1-22
1. Kad tko uzme ženu i s njom se oženi i ona mu se potom više ne sviđa, jer na njoj nađe nešto ružno, neka joj napiše rastavno pismo, neka joj ga da u ruke i neka je otpusti iz svoje kuće!
2. Kad ona ode iz njegove kuće i uda se za drugoga,
3. pa ako i tom drugom mužu omrzne, napiše joj rastavno pismo, da joj ga u ruke i otpusti je iz svoje kuće, ili ako umre drugi muž koji se njom oženi,
4. tada se njezin prvi muž, koji ju je bio otpustio, ne smije opet njom oženiti, jer je postala nečista. To je gnusno pred Gospodinom, i ti ne smiješ opteretiti krivnjom zemlju koju ti Gospodin, Bog tvoj, daje u baštinu.
5. Ako se netko skoro oženio, ne treba ići u vojsku. Neka mu se ne nameću nikakve obveze! Godinu dana neka je slobodan za svoju kuću i neka veseli svoju ženu, koju je doveo!
6. Ne smije se uzimati u zalog ručni mlin ili gornji mlinski kamen, jer se time uzima život u zalog.
7. Ako se tko nađe da je ukrao koga između svojih zemljaka, kojeg Izrćlca, i s njim kao s robom postupao ili ga prodao, taj kradljivac neka umre! Tako iskorijeni zlo iz svoje sredine!
8. Kod bolesti gube radi točno i savjesno po svim uputama što vam ih daju levitski svećenici! Radite točno onako kako sam vam zapovjedio!
9. Pomisli na ono što je Gospodin, Bog tvoj, učinio Mirjam na putu, kad iziđoste iz Egipta!
10. Ako daš svome bližnjemu nešto u zajam, ne idi u njegovu kuću da mu uzmeš zalog!
11. Stoj vani! Onaj komu si dao zajam, neka ti van iznese zalog!
12. Ako je siromah, ne spavaj s njegovim zalogom!
13. Vrati mu zalog čim zapadne sunce, da može leći spavati u svom plaštu i da te blagoslivlja! To će ti se uračunati u zaslugu pred Gospodinom, Bogom tvojim.
14. Ne zakidaj ubogog i siromašnog nadničara: bilo da je on jedan od tvojih zemljaka, bilo jedan od stranaca koji su u tvojoj zemlji, u tvojim mjestima.
15. Isti dan podaj mu njegovu plaću! Sunce neka ne zađe nad njom; jer je siromašan i uzdiše za njom. Inače, zavapit će protiv tebe Gospodinu, i ti si na sebe navalio krivnju. \
16. Oci neka se ne usmrćuju zbog njihove djece i djeca zbog njihovih otaca! Svaki neka bude usmrćen za svoj vlastiti grijeh!
17. Ne iskrivljuj pravice strancu ili siroti i ne uzimaj u zalog haljine udovici!
18. Pomisli na to da si bio rob u Egiptu, i da te je otamo oslobodio Gospodin, Bog tvoj! Zato ti zapovijedam da tako činiš.
19. Kad žanješ svoju ljetinu na polju i zaboraviš koji snop na polju, ne vraćaj se da ga uzmeš! Neka pripadne strancu, siroti i udovici, da te blagoslovi Gospodin, Bog tvoj, u svakom poslu tvojih ruku!
20. Kad treseš svoje masline, ne pretražuj još grane iza sebe! Neka to dopadne strancu, siroti i udovici!
21. Kad bereš svoj vinograd, ne skupljaj nakon što ga obereš! Neka to pripadne strancu, siroti i udovici!
22. Pomisli na to da si i ti bio rob u egipatskoj zemlji! Zato ti zapovijedam da tako činiš.

Psalmi 39:1-6
1. Upravitelju pjevačkoga zbora. Za Jedutuna. Psalam. Davidov.
2. Rekoh: “čuvat ću svoje putove od grijehâ svojega jezika; zauzdavat ću svoja usta dok je preda mnom zlikovac!” \
3. I tako posve zamukoh, postadoh nijem; zašutjeh da ne sagriješim; ali uzalud, u meni je rasla bol. \
4. Goruće mi postade srce u grudima, na tu pomisao razgorio bi se oganj, tada progovorih svojim jezikom.
5. Daj mi, Gospode, spoznati moju svrhu i koja je mjera mojih dana! Daj mi upoznati kako sam prolazan!
6. Eto, pedljem si izmjerio dane moje i vrijeme je moje pred tobom kao ništa. Svaki čovjek koji postoji samo je dah.

Izreka 13:1-3
1. Mudar sin prima pouku, a podrugljivac ne sluša ukora.
2. Od ploda svojih riječi svaki će se obilno nasititi; nevjerni čovjek pun je nasilja. \
3. Tko čuva svoja usta, čuva svoj život; tko razvaljuje svoje usne, propada. \

Luki 5:17-39
17. Jednog je dana učio, a sjedili su pritom farizeji i pismoznanci, koji su bili došli iz svih galilejskih i judejskih sela i iz Jeruzalema. Tada ga je nukala Gospodnja sila da iscjeljuje.
18. Ljudi upravo donesoše na nosilima uzeta čovjeka. Pokušavali su ga unijeti u kuću i postaviti pred njega.
19. Ali zbog mnoštva naroda nisu ga mogli unijeti. Zato se popeše na krov i kroz crepove ga spustiše s posteljom na sredinu, pred Isusa.
20. Kad vidje njihovu vjeru, reče: “čovječe, oprošteni su ti tvoji grijesi.”
21. Tada su pomislili u sebi pismoznanci i farizeji: “Tko je ovaj što huli na Boga? Tko može opraštati grijehe osim jedinoga Boga?”
22. Isus prozre njihove misli i reče im: “Što mislite u svojim srcima?
23. Što je lakše reći: Oprošteni su ti tvoji grijesi, ili: Ustani i hodi?
24. Ali znajte: Sin čovječji ima vlast na zemlji opraštati grijehe!” I tada reče uzetome: “Zapovijedam ti, ustani, uzmi svoju postelju i idi kući!”
25. Odmah ustade on pred njihovim očima, uze postelju na kojoj je bio ležao i ode kući slaveći Boga.
26. Svi su bili obuzeti divljenjem i hvalili su Boga. Puni straha govorili su: “Danas smo vidjeli izvanredno čudo.”
27. Potom ode i vidje carinika imenom Levija, gdje sjedi na carini. Reče mu: “Pođi za mnom!”
28. On ustade, ostavi sve i pođe za njim.
29. I priredi mu Levi u svojoj kući veliku gozbu. Veliko mnoštvo carinika i drugih ljudi bili su s njim za stolom.
30. Zbog toga su mrmljali farizeji i pismoznanci. Rekoše njegovim učenicima: “Zašto jedete i pijete s carinicima i grješnicima?”
31. Isus im odvrati: “Ne trebaju zdravi liječnika, nego bolesni.
32. Nisam došao zvati na obraćenje pravednike, nego grješnike.”
33. Oni mu rekoše: “Ivanovi učenici, kao i farizejski, poste često i mole se, a tvoji jedu i piju.”
34. Isus im odvrati: “Možete li svatove natjerati da poste dok je zaručnik među njima?
35. Ali će doći dani kad će im biti ugrabljen zaručnik. Onda će, u one dane, postiti.”
36. A kaza im i prispodobu: “Nitko ne reže krpe od nove haljine i ne prišiva je na staru haljinu; inače razdere ova novu, i staroj ne pristaje krpa od nove.\
37. Nitko ne lijeva novoga vina u stare mjehove; inače razdere novo vino mjehove. Ono se prolije, i mjehovi propadnu.\
38. Nego novo vino mora se lijevati u nove mjehove.
39. Nitko koji je pio staro vino ne će odmah novo. Veli: Staro je bolje.”