A A A A A

Ponovljeni Zakon 21:1-23
1. Ako se u zemlji koju ti daje u posjed Gospodin, Bog tvoj, nađe ubijen čovjek kako leži na polju, a ne zna se tko ga je ubio,
2. tada neka iziđu tvoji starješine i suci i neka izmjere udaljenosti do mjesta što leže oko ubijenoga!
3. Starješine grada što leži najbliže ubijenomu, neka uzmu junicu na kojoj se još nije radilo, i koja još nije vukla u jarmu!
4. Starješine toga grada neka odvedu junicu na potok, što teče uvijek, na mjesto na kojem se još nije nikada oralo ni sijalo! Tamo neka junici otvore vrat, da krv teče u potok!
5. Onda neka pristupe svećenici, Levijevi sinovi! Jer njih izabra Gospodin, Bog tvoj, da obavljaju njegovu službu i da ime Gospodnje blagoslivljaju. Njihova presuda odlučuje u svakoj nesuglasici i svakoj šteti.
6. Sve starješine toga grada, koji stanuju najbliže ubijenomu, neka operu svoje ruke nad junicom, kojoj je bio otvoren vrat u potok!
7. Glasno neka posvjedoče: Ruke naše nisu prolile ove krvi, i oči naše nisu vidjele ništa.
8. Očisti narod svoj Izrćla, kojeg si otkupio, Gospodine, i ne daj da bude nedužno prolivena krv u narodu tvojemu Izrćlu! Daj da bude čist od krivnje krvi!
9. Tako ćeš izbrisati nedužno prolivenu krv iz svoje sredine, kad učiniš što je ugodno Gospodinu.
10. Kad odeš na vojsku protiv svojih neprijatelja, i Gospodin, Bog tvoj, preda ih u tvoje ruke, i ti od njih ugrabiš zarobljenike,
11. i među zarobljenicima ugledaš lijepu ženu, i ti bi je htio rado imati za ženu,
12. odvedi je svojoj kući! Ona neka tad obrije svoju glavu i obreže svoje nokte,
13. i neka skine svoje haljine, u kojima je zarobljena, i neka bude u tvojoj kući! Nakon što je cijeli mjesec žalila za svojim ocem i za svojom majkom, možeš poći k njoj i oženiti se njome. Ona ti tad pripada kao žena.
14. Ali ako ti više ne bi bila po volji, možeš je otpustiti. Ipak je ne smiješ prodati za novac ili s njom oštro postupati, jer si je imao za ženu.
15. Ako netko ima dvije žene: jednu koju više ljubi, i drugu koju manje ljubi, pa ako su mu one, ljubljena i manje ljubljena, rodile sinove, a prvorođenac ako je od manje ljubljene,
16. onda, kad hoće razdijeliti svoje imanje među svojim sinovima, ne smije dati pravo prvorođenja sinu ljubljene i zapostaviti prvorođenca manje ljubljene.
17. Nego mora prvorođenca manje ljubljene žene priznati kao takva i dati mu dva dijela od svega što ima. On je prvijenac njegove snage te mu pripada pravo prvorođenja.
18. Ako netko ima sina razuzdana i nepokorna, koji ne sluša oca i majku, pa i onda kada ga pokudiše, ne sluša,
19. tad neka ga uzmu njegov otac i majka i neka ga dovedu k starješinama grada, k vratima njegova prebivališta,
20. i neka kažu starješinama njegova grada: Ovaj je naš sin razuzdan i nepokoran. Ne će nas slušati. Izjelica je i pijanaca.
21. Tada svi ljudi njegova grada neka ga na smrt kamenuju! Tako iskorijeni zlo iz svoje sredine! Sav Izrćl neka to čuje i neka se boji!
22. Tko počini takav zločin da zasluži smrt, te bude pogubljen i objesiš ga na drvo,
23. neka ne ostane truplo njegovo preko noći na drvetu! Isti još dan moraš ga pokopati. Jer je proklet od Boga tko je obješen. Ne oskvrni zemlju koju ti Gospodin, Bog tvoj, daje za baštinu!

Ponovljeni Zakon 22:1-30
1. Ako vidiš da je zalutalo govedo tvojega zemljaka ili ovca, nemoj im uskratiti svoju pomoć! Odvedi ih natrag svom zemljaku!
2. Ako li tvoj zemljak nije u tvojoj blizini, ili ti je nepoznat, odvedi ih svojoj kući! Neka ostanu kod tebe, dok ih ne potraži tvoj zemljak! Tada mu ih vrati!
3. Isto tako učini s njegovim magarcem, s njegovom haljinom i sa svakom izgubljenom stvari što je izgubi tvoj zemljak, a ti je nađeš! Nemoj pustiti da leži!
4. Ako vidiš da su magarac ili govedo tvog susjeda pali na putu, nemoj im uskratiti svoju pomoć! Pomozi mu ih podići!
5. Žena ne smije nositi muškoga odijela, i muškarac neka se ne oblači u ženske haljine, jer tko takvo što čini, gadan je Gospodinu, Bogu tvojemu!
6. Nađeš li vani na drvetu ili na tlu ptičje gnijezdo s mladima ili s jajima, tad ne hvataj majke s mladima!
7. Pusti majku neka leti; ako uzmeš mlade, da ti bude dobro i da živiš dugo!\
8. Ako gradiš novu kuću, napravi na svom krovu ogradu, da ne navučeš na svoju kuću krivnju krvi, ako bi tko s nje pao!
9. Ne sadi u svom vinogradu dvojakog usjeva! Inače sav rod pripada svetištu: ono što si posadio i vinogradski rod.
10. Ne ori s volom i magarcem zajedno!
11. Ne odijevaj tkane haljine od vune i lana zajedno!
12. Napravi sebi rese na četiri kraja plašta kojim se ogrćeš!
13. Ako netko uzme ženu i s njom živi, ali mu onda omrzne
14. i optuži je zbog ružnih stvari i prospe loš glas o njoj kad govori: Kad uzeh tu ženu i približih joj se, ne nađoh u nje djevojaštva,
15. tada otac i mati mlade žene neka uzmu njezine znakove djevojaštva i neka ih donesu pred starješine grada na vrata!
16. Otac mlade žene neka rekne starješinama: Svoju kćer dadoh ovomu čovjeku za ženu. On je zamrzi
17. i sad je optužuje zbog ružnih stvari, kad tvrdi: Ne nađoh u tvoje kćeri djevojaštva. Ali evo znaka djevojaštva moje kćeri! Onda neka razastru plahtu pred gradskim starješinama!
18. Tada neka starješine toga grada uzmu muža i neka ga kazne!
19. Osim toga neka ga oglobe globom od sto srebrnih šekela i neka ih daju ocu mlade žene, jer je pronio loš glas na djevojku Izrćlku. Mora je zadržati kao ženu i ne smije je pustiti dok je živ.
20. Ali ako optužba bude istinita? nije se našao znak djevojaštva kod mlade žene?
21. tada neka se izvede mlada žena pred vrata kuće njezina oca, i ljudi njezina zavičajnoga grada neka je kamenuju na smrt! Jer je počinila sramotu u Izrćlu: blud je tjerala u kući svojega oca. Tako istrijebi zlo iz svoje sredine!
22. Ako se tko uhvati gdje opći sa udanom ženom, neka umru oboje: čovjek koji je općio sa ženom i žena! Tako iskorijeni zlo u Izrćlu!
23. Ako se netko sastane u gradu s djevojkom koja je s jednim zaručena, i s njom opći,
24. izvedite ih oboje pred gradska vrata i kamenujte ih na smrt: djevojku jer nije u gradu vikala za pomoć, i čovjeka jer je oskvrnuo zaručnicu svojega bližnjega. Tako istrijebi zlo iz svoje sredine!
25. Ako netko nađe zaručenu djevojku vani u polju pa je siluje i s njom opći, neka umre samo čovjek koji je s njom općio!
26. Djevojci neka se ne učini ništa! Djevojka nije učinila grijeh što zaslužuje smrt. Slučaj je sličan kao kad netko skoči na drugoga i ubije ga.
27. Kako ju je našao vani u polju, mogla je zaručena djevojka vikati, a nikoga nije bilo da bi joj pomogao.
28. Ako netko nađe nezaručenu djevojku, uhvati je, opći s njom, i zateknu ih,
29. onda čovjek koji je s njom općio mora djevojčinu ocu platiti pedeset srebrnih šekela. Mora je uzeti za ženu, jer ju je oskvrnuo. Pustiti je ne smije dok je živ.
30. Iscrpljen sam i posve slomljen, zapomažem zbog tjeskobe srca svojega.

Psalmi 38:9-22
9. Gospode, ti poznaješ sve moje želje, moje uzdisanje nije ti sakriveno.
10. Srce mi jako udara, ostavlja me moja snaga i svjetlo mojih očiju se smanjuje.
11. Moji prijatelji i drugovi izbjegavaju me zbog moje muke, i moji se rođaci drže daleko.
12. Koji mi rade o glavi, namještaju mi zamke; koji traže moju nesreću, snuju mi propast. Po cijeli dan snivaju prijevare. \
13. A ja sam kao gluh i ne čujem, kao nijem i ne otvaram svojih usta.
14. I postadoh kao čovjek koji ništa ne čuje i u čijim ustima nema protivljenja.
15. Doista, Gospode, ufam se u tebe, Gospode, Bože moj, ti ćeš mi odgovoriti!
16. Jer ja rekoh: “nek se ne raduju nada mnom i ako posrne noga moja, nek se ne razmeću nada mnom.”
17. Da, već sam blizu propasti i bol je moja svagda preda mnom.
18. I svoju krivnju ja priznajem, žalostan sam zbog svojega grijeha.
19. A mnogi koji se obaraju na me, jaki su; koji me mrze bez povoda, brojni su, \
20. koji mi vraćaju zlo za dobro, udaraju me iako slijedim dobro.
21. Ne ostavljaj me, Gospode, Bože moj, ne udaljuj se od mene!
22. Pravednik istražuje svoju pašu, a put bezbožnika vodi u zabludu.

Izreka 12:26-28
26. Lijenčina ne ulovi svoju zvijer; marljivoga čovjeka dopadne dragocjeno dobro. \
27. Staza pravednosti vodi k životu, a put opačine k smrti.
28. On je stajao kraj Genezaretskoga jezera. Narod se nakupio oko njega da sluša Božju riječ.

Luki 5:1-16
1. Tada vidje dvije lađice gdje stoje na obali. Ribari su bili izašli iz njih i čistili svoje mreže.
2. On uđe u jednu lađicu koja je pripadala Šimunu i zamoli ga da malo otisne od kopna. Tada sjede i poče učiti narod iz lađice.
3. Kad je završio svoj govor, reče Šimunu: “Izvezi na pučinu, i bacite svoje mreže te lovite!”
4. ”Učitelju”,odvrati Šimun, “svu smo se noć trudili, i ništa ne uhvatismo. Ali na tvoju riječ bacit ću mreže.”
5. Učiniše to i uhvatiše tako veliko mnoštvo riba da su im se mreže razdirale.
6. Zato dadoše znak svojim drugovima u drugoj lađici da dođu i da im pomognu. I dođoše. Napuniše obje lađice tako da su se gotovo potopile.
7. Kad to vidje Šimun Petar, pade Isusu pred noge i reče: “Gospodine, otiđi od mene, jer sam čovjek grješan!”
8. Jer je bilo obuzelo zaprepaštenje njega i sve njegove drugove zbog mnoštva riba koje su upravo ulovili;\
9. isto tako i Jakova i Ivana, Zebedejeve sinove, koji su bili Šimunovi drugovi. Tada reče Isus Šimunu: “Ne boj se! Odsad ćeš loviti ljude.”
10. Tada izvukoše lađice na zemlju, ostaviše sve i pođoše za njim.
11. On je boravio u jednom gradu. Ondje je bio čovjek sav u gubi. čim je vidio Isusa, baci se pred njega ničice i zamoli: “Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti.”
12. On pruži svoju ruku, dotaknu ga se i reče: “Hoću; očisti se!” Odmah guba pade s njega.\
13. A on mu zabrani: “Nikome ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi žrtvu za svoje očišćenje, kako je propisao Mojsije. Neka im to služi za svjedočanstvo!”
14. Glas o njemu širio se sve dalje. U velikim skupinama sabirali su se ljudi da ga slušaju i da zamole iscjeljenje od svojih bolesti.
15. A on je odlazio na samotna mjesta i predavao se molitvi.