English
A A A A A

Ponovljeni Zakon 19:1-21
1. Kad Gospodin, Bog tvoj, istrijebi narode čiju ti zemlju daje, i kad se nakon njihova protjerivanja naseliš u njihovim gradovima i kućama,
2. onda odvoji sebi tri grada u zemlji koju ti Gospodin, Bog tvoj, daje da je zaposjedneš!
3. Napravi dobar put tamo i razdijeli područje svoje zemlje, koju ti u posjed daje Gospodin, Bog tvoj, na tri dijela! Svaki ubojica neka može tamo pobjeći!
4. Ta odredba neka vrijedi za ubojicu koji tamo pobjegne, da ostane živ. Tko ubije drugoga nehotice, a da mu prije nije bio neprijatelj,
5. kao kad bi otišao u šumu s drugim da siječe drva, i ruka bi njegova zamahnula sjekirom da posiječe drvo, a sjekira bi spala s drška i pogodila drugoga, tako da umre, onda neka uteče u koji od tih gradova, da ostane živ.
6. Inače bi ga krvni osvetnik u srdžbi potjerao i stigao, ako je put previše dalek, i ubio bi ga, premda nije skrivio smrt, iako mu prije nije bio neprijatelj.
7. Zato ti zapovijedam: Odvoji sebi tri grada!
8. Kad onda Gospodin, Bog tvoj, raširi tvoje područje, kao što se zakleo tvojim ocima, i da ti svu zemlju koju je obećao tvojim ocima,
9. ako budeš sav taj zakon što ti ga danas dajem, držao savjesno i ljubio Gospodina, Boga svojega, i vazda hodio njegovim putovima, tada dodaj tim gradovima još tri druga,
10. da se u tvojoj zemlji, koju ti u posjed daje Gospodin, Bog tvoj, ne prolijeva nedužna krv i da ne padne na te krivnja krvi!
11. Ali ako netko mrzi drugoga i vreba ga, napadne ga i ubije, i tad uteče u koji od tih gradova,
12. onda neka ga starješine grada otamo izvedu i predaju ruci krvnoga osvetnika, da umre!
13. Nemaj nikakva smilovanja s njim, nego izbriši nedužno prolivenu krv s Izrćla, da ti bude dobro!
14. Ne pomiči granice svog susjeda, što je povukoše stari na tvojem posjedu, što ćeš ga dobiti u zemlji koju će ti Gospodin, Bog tvoj, dati da je zaposjedneš!
15. Jedan svjedok neka ne ustaje ni protiv koga, kad se radi o kakvu zločinu ili prijestupu ili o kakvoj god krivnji koju netko počini! Istom na izjavu dvojice ili trojice svjedoka neka padne odluka!
16. Ako ustane lažni svjedok protiv nekoga, da ga optuži za neku krivnju,
17. tada neka stanu oba čovjeka, koji imaju tu nesuglasicu, pred Gospodina u nazočnosti svećenika i sudaca koji budu u to vrijeme!
18. Suci neka slučaj istraže točno! Ispadne li da je svjedok bio lažni svjedok i da je lažljive izjave dao protiv zemljaka, svojeg sunarodnjaka,
19. tada mu učinite onako kako je on mislio učiniti svojemu sunarodnjaku. Tako iskorijeni zlo iz svoje sredine!
20. Ostali neka to čuju i neka se boje i neka više nikada ne počine takvu opačinu u tvojoj sredini!
21. Nemaj nikakva smilovanja: Život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku i noga za nogu!

Ponovljeni Zakon 20:1-20
1. Kad pođeš u boj protiv svojih neprijatelja i ugledaš konje i kola i narod brojniji od sebe, nemoj ih se uplašiti! Jer je s tobom Gospodin, Bog tvoj, koji te izvede iz egipatske zemlje.
2. Kad ulazite u bitku, neka pristupi svećenik i neka progovori narodu,
3. i neka mu rekne: Slušaj, Izrćle! Vi sad polazite u boj protiv svojih neprijatelja. Neka ne dršće vaše srce! Ne bojte ih se!
4. Jer Gospodin, Bog vaš, ide s vama u boj protiv vaših neprijatelja i pomoći će vam da pobijedite.
5. A vođe neka reknu narodu: Tko je sagradio novu kuću, a nije je još posvetio, neka ide i neka se vrati kući, da ne padne u boju i drugi je ne posveti!
6. Tko je zasadio vinograd, a još ga nije pobrao, neka ide, neka se vrati kući, da ne padne u boju i drugi ga ne pobere!
7. Tko je zaručio ženu i još je nije odveo, neka ide i neka se vrati kući, da ne padne u boju i drugi je ne odvede!
8. Zatim neka vođe reknu narodu ovo: Tko je strašljiv i malodušan, neka ide i neka se vrati kući, da još ne preplaši zemljake, kako je sam preplašen!
9. Kad vođe završe svoj govor narodu, onda neka postave glavare četa na čelo narodu!
10. Kad se približiš kojemu gradu da ga opsjedneš, najprije mu ponudi mir!
11. Prihvati li mir i preda li se, onda sve pučanstvo, što se nađe u njemu, potpada pod danak i robiju.
12. Ako li ne će sklopiti mir s tobom, nego se odluči za boj, onda ga opsjedni!
13. Kad ti ga preda u ruke Gospodin, Bog tvoj, onda pobij u njemu sve muškarce oštricom mača!
14. Ali žene i djecu i stoku, i sve što se inače nalazi u gradu, sav plijen, uzmi za sebe! Možeš slobodno raspolagati plijenom svojih neprijatelja, što ti ga dade Gospodin, Bog tvoj.
15. Tako čini sa svim gradovima koji su od tebe vrlo udaljeni, a nisu gradovi ovih naroda.
16. Ali u gradovima ovih naroda, što ti ih Gospodin, Bog tvoj, daje u posjed, ne smiješ nikoga ostaviti na životu.
17. Neumoljivo izvrši na njima prokletstvo: na Hetitima, Amorejcima, Kanaancima, Perižanima, Hivijcima, i Jebusejcima, kao što ti je zapovjedio Gospodin, Bog tvoj,
18. da vas ne nauče činiti sve te gnusnosti što ih oni čine u čast svojim bogovima, i da se tako ne ogriješite o Gospodina, Boga svojega.
19. Ako koji grad budeš morao dugo opsjedati, da ga zauzmeš, ne uništavaj njegovo drveće! Ne stavljaj sjekire na nj! Nego jedi njegove plodove, a drveće samo ne sijeci! Jer poljsko drveće nisu ljudi, da bi ih ti morao opsjedati.
20. Samo drveće za koje znaš da mu se plod ne jede, smiješ oboriti i posjeći da protiv grada, koji s tobom ratuje, sagradiš opsadne opkope, dok ne padne.

Psalmi 38:1-8
1. Psalam. Davidov. Za “spomen-žrtvu”.
2. Gospode, nemoj me kuditi u svome gnjevu, niti me kazniti u svojoj ljutnji!
3. Jer se tvoje strijele zabadaju u me i tvoja ruka na meni je otežala.
4. Ništa zdrava nema na mome tijelu zbog tvojega gnjeva, nema mira u mojim kostima zbog moga grijeha.
5. Jer moja krivnja iziđe povrh moje glave i pritišće me kao teško breme.
6. Zaudaraju i gnjiju moje rane zbog mojega bezumlja.
7. Zgrčio sam se i pogurio posve, cijeli dan hodam žalostan.
8. Bokovi su moji puni upale i nema zdrava mjesta na mom tijelu.

Izreka 12:23-25
23. Pametan čovjek skriva svoje znanje, a srce luđaka izvikuje svoju ludost.
24. Ruka će marljiva čovjeka zagospodariti, a lijena mora raditi.
25. Briga u srcu pritišće čovjeka, a dobra ga riječ razvedri.

Luki 4:31-44
31. Siđe u Kafarnaum, grad u Galileji, i ondje naučavaše u subotu.
32. čudili su se njegovu nauku, jer je njegova riječ bila puna moći.
33. U sinagogi je bio čovjek koji je bio opsjednut od nečistog duha. On povika iza glasa:
34. ”Odlazi! Što mi imamo s tobom, Isuse Nazarećanine! Jesi li došao da nas upropastiš? Znam tko si, Božji Svetac.”
35. Isus mu zapovjedi: “Umukni i izađi iz njega!” Tada ga baci zli duh u sredinu i izađe iz njega, a da mu nije naudio.
36. Svi su se začudili i govorili jedan drugome: “Kakva je to riječ! Silnom moći zapovijeda nečistim dusima, i oni izlaze!”
37. Glas o njemu raširi se po svoj okolini.
38. Iz sinagoge pođe u Šimunovu kuću. Šimunova punica ležala je od teške groznice. Zamoliše ga da joj pomogne.
39. On se prignu k njoj, zapovjedi groznici, i ona je pusti. Odmah ustade i posluživala ih je.
40. Kad sunce zađe, dovodili su svi k njemu svoje bolesnike. On je stavljao na svakoga od njih ruke i iscjeljivao ih.
41. Iz mnogih su izašli zli dusi koji su vikali jakim glasom: “Ti si Sin Božji!” A on im je prijetio i nije im dopuštao govoriti kako znaju da je Mesija.
42. Kad nastade dan, izađe na samotno mjesto. Ali ga je tražio narod, pa ga i našao. Htjeli su ga zadržati i ne dati mu da ode.
43. A on im odvrati: “I drugim gradovima moram navijestiti radosnu vijest o Božjem kraljevstvu, jer sam za to poslan.”
44. I tako je propovijedao po galilejskim sinagogama.