A A A A A

Ponovljeni Zakon 13:1-18
1. Držite savjesno sve što vam zapovijedam! Ništa tomu nemojte dodavati, ništa od toga ne oduzimajte!
2. Ako ustane među vama neki prorok ili sanjar i navijesti vam neki znak ili čudo,
3. pa se doista dogodi taj znak ili to čudo, što vam ih je navijestio, i on rekne: Hajdemo štovati druge bogove, koje dosad nisi poznavao, i njima služiti!,
4. ne slušaj što ti kaže taj prorok ili sanjar! Jer Gospodin, Bog vaš, kuša vas da spozna ljubite li Gospodina, Boga svojega, svim srcem i svom dušom.
5. Samo Gospodinu, Bogu svojemu, služite i njega se bojte! Njegove zapovijedi držite, njegov glas slušajte, njemu služite i njega se držite!
6. A onaj prorok ili onaj sanjar neka se pogubi! Jer je poticao na otpad od Gospodina, Boga tvojega, koji te izvede iz egipatske zemlje i izbavi te iz kuće sužanjstva. On te htio odvratiti od puta kojim ti je Gospodin, Bog tvoj, zapovjedio ići. Tako moraš istrijebiti zlo iz svoje sredine!
7. Ako tvoj brat, sin tvoje majke, ili tvoj sin ili kći, ili tvoja mila žena ili prijatelj, kojega ljubiš kao samoga sebe, ako te hoće tajno primamiti: Hajdemo služiti tuđim bogovima, koji su tebi i tvojim očima nepoznati,
8. bogovima naroda oko vas, u blizini tvojoj ili daleko od tebe, od jednoga kraja zemlje do drugoga,
9. ne pristaj uza nj! Ne slušaj ga! Neka ga ne žali tvoje oko, i ne štedi ga! Ne taji njegove krivnje,
10. nego ga ubij! Tvoja ruka neka se prva digne na nj, da ga ubiješ, pa onda ruka svega naroda!
11. Kamenuj ga na smrt! Jer te pokušao odvratiti od Gospodina, Boga tvojega, koji te izvede iz egipatske zemlje, iz kuće sužanjstva.
12. Sav Izrćl neka to čuje i neka se boji, da nitko više ne počini takvo zlo među vama!
13. Ako u kojem od gradova što ti ga Gospodin, Bog tvoj, dade za prebivalište, čuješ gdje govore:
14. nevaljali ljudi iz tvoje sredine izađoše i zavedoše stanovnike svojega grada na otpad, govoreći: Hajdemo služiti tuđim bogovima, koje ne poznajete,
15. tada dobro istraži, raspitaj se i izvidi! I bude li doista stvar istinita, i u tvojoj se sredini učinila takva gnusnost,
16. onda pobij oštricom mača stanovnike toga grada! Izvrši na njemu i na svemu što je u njemu, također na stoci, prokletstvo oštricom mača!
17. Sav plijen iz njega donesi nasred trga i spali grad i sav plijen iz njega kao žrtvu paljenicu Gospodinu, Bogu svojemu! Neka ostane zauvijek gomila ruševina i neka se više nikada ne sazida!
18. Ništa od prokletih stvari neka ne ostane u tvom posjedu, da se Gospodin odvrati od žestine svog gnjeva i udijeli ti milost i, kako se zakleo tvojim ocima, umnoži te u svojoj dobroti?

Ponovljeni Zakon 14:1-29
1. Vi ste djeca Gospodina, Boga svojega. Ne smijete zbog mrtvaca praviti sebi zareze i brijati se na čelu,
2. jer si ti narod koji je svet Gospodinu, Bogu svojemu. Tebe izabra Gospodin između svih naroda na zemlji, da mu pripadaš kao njegov vlastiti narod.
3. Ne smiješ jesti ništa gnusno.
4. Ovo su životinje koje smijete jesti: govedo, ovca, koza,
5. jelen, gazela, srndać, kozorog, antilopa, bivol i divokoza.
6. Sve životinje što imaju papke razdvojene, i to oba papka posve razdvojena, i što ujedno preživaju, smijete jesti.
7. Ali ne smijete jesti od preživača i od onih što imaju papke razdvojene sljedeće životinje: devu, zeca i jazavca. Oni doduše preživaju, ali nemaju papaka razdvojenih. Oni vam moraju biti nečisti.
8. Zatim ne jedite svinju. Ona ima, doduše, papke razdvojene, ali ne preživa. Ona vam mora biti nečista. Ne smijete jesti njezina mesa i njezinu strvinu ne smijete dodirivati.
9. Od svih životinja što žive u vodi smijete jesti ove: sve koje imaju peraje i ljuske smijete jesti.
10. A sve koje nemaju peraje i ljuske ne smijete jesti. One vam moraju biti nečiste.
11. Sve čiste ptice smijete jesti.
12. Ali ne smijete jesti: orla i jastreba strvinara,
13. tetrijeba, sve vrste sokolova,
14. sve vrste gavranova,
15. zatim noja (mužjaka i ženku), galeba i razne vrsta kobaca,
16. sovu, ušaru, labuda,
17. pelikana, bijelog strvinara, gnjurca,
18. rode, sve vrste čaplji, pupavca i šišmiša.
19. I sve male krilate životinje neka su vam nečiste; ne smiju se jesti.\
20. Sve čiste ptice smijete jesti.
21. Nikakve uginule životinje ne smijete jesti. Strancu, koji boravi u tvojim mjestima, smiješ je dati da jede ili je prodati inozemcu. Ali ti si narod koji je svet Gospodinu, Bogu svojemu. Jareta ne smiješ kuhati u mlijeku njegove majke.
22. Odbroji svake godine desetinu od svega svog usjeva, što izraste na tvojoj njivi!
23. Jedi pred Gospodinom, Bogom svojim, na mjestu koje on izabere da tamo prebiva njegovo ime, desetinu svojega žita, vina i ulja i prvine svojih goveda i ovaca, da se naučiš vazda bojati se Gospodina, Boga svojega!
24. Ako li je put za te predug, tako da ne možeš odnijeti jer je od tebe predaleko udaljeno mjesto koje Gospodin izabra za prebivalište svojemu imenu, kad te blagoslovi Gospodin, Bog tvoj,
25. onda pretvori u novac! Uzmi novac sa sobom i odi u mjesto koje izabra sebi Gospodin, Bog tvoj!
26. Kupi za novac sve što želiš: goveda, ovaca, vina, jakih pića i svega što ti zaište srce! I jedi ondje pred Gospodinom, Bogom svojim, te se veseli sa svojom obitelju!
27. Pri tom ne zaboravi na levita koji boravi u tvojim mjestima! Jer on nema kod tebe dijela ni baštine.
28. Svake treće godine odvoji svu desetinu od svojih dohodaka one godine i ostavi je u svom mjestu!
29. Onda mogu doći levit koji kod tebe nema dijela ni baštine, stranac, sirota i udovica, koji žive u tvojim mjestima, i najesti se do sitosti, da te blagoslovi Gospodin, Bog tvoj, u svim poslovima što ih obavljaš.

Psalmi 37:23-29
23. Gospod utvrđuje korake čovjeku i sviđa mu se njegov put.
24. Ako i posrne, ne pada jer Gospod pridržava njegovu ruku.
25. Bio sam mlad i sad sam star, ali ne vidjeh nikada pravednika ostavljena, ni njegovo potomstvo da prosi kruha.
26. Uvijek je milostiv i daje u zajam i na potomcima je njegovim blagoslov.
27. Izbjegavaj zlo i čini dobro i boravit ćeš dovijeka!
28. Jer Gospod ljubi pravo i ne ostavlja svojih pravednika, stalno ih štiti, a potomstvo zlikovaca bit će istrijebljeno.
29. Pravednici će posjedovati zemlju i stanovati u njoj dovijeka.

Izreka 12:15-16
15. Luđaku se njegov put čini kao pravi, a mudar čovjek prima nauk.
16. Luđak pokaže svoj gnjev na mjestu, a mudri smetne oko s psovki.

Luki 2:25-52
25. Tada je bio u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. On je bio pravedan i bogobojazan i čekao je Izrćlovu utjehu, i Duh Sveti je bio na njemu.
26. Njemu je bio objavio Duh Sveti da ne će vidjeti smrti dok ne vidi Gospodnjega Pomazanika.
27. Ponukan od Duha, dođe u Hram upravo kad doniješe roditelji dijete Isusa da izvrše na njemu propis zakona.
28. Tada ga on uze na ruke te stade slaviti Boga govoreći:
29. ”Sada možeš, Gospodine, u miru otpustiti svoga slugu, po svojoj riječi.
30. Moje oči vidješe spasenje,
31. koje si pripravio pred svima narodima:
32. Svjetlo da prosvijetli neznabošce, slavu tvoga naroda Izrćla.”
33. Njegov otac i mati vrlo su se čudili tome što se govorilo o njemu.
34. Šimun ih je blagoslovio. Tada reče Mariji, njegovoj majci: “Ovaj je određen na propast i na uskrsnuće mnogima u Izrćlu i za znak koji će biti osporavan.
35. A i tvoju će dušu probosti mač. Tako će se otkriti misli mnogih srdaca.”
36. Tada je bila i proročica Ana, Fanuelova kći, iz Ašerova plemena. Ona je bila poodmaklih godina. Nakon svojega djevojaštva živjela je sedam godina sa svojim mužem
37. i sad je bila udovica od osamdeset i četiri godine. Nikad nije odlazila od Hrama i služila je Bogu postom i molitvom dan i noć.
38. I kako je i ona došla u isto vrijeme, slavila je Boga i govorila o njemu svima koji su čekali otkupljenje Jeruzalema.
39. Nakon što su izvršili sve po Gospodnjem zakonu, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret.
40. Dijete je raslo i jačalo. Bilo je puno mudrosti, i Božja je milost počivala na njemu.
41. Njegovi roditelji išli bi svake godine u Jeruzalem o blagdanu Vazma.
42. Kad mu je bilo dvanćst godina, uzašli su u Jeruzalem po običaju blagdana.
43. Kad prođoše ti dani, zaputiše se kući. A dječak Isus zaostade u Jeruzalemu, a da njegovi roditelji ne opaziše.
44. Misleći da je sa skupinom putnika, odoše dan hoda i stadoše ga tražiti među rodbinom i znancima.
45. Ali ga ne nađoše. Zato se vratiše u Jeruzalem i tamo su ga tražili.
46. Poslije tri dana nađoše ga u Hramu. Sjedio je među učiteljima, slušao ih i postavljao im pitanja.
47. Svi koji su ga slušali divili su se njegovoj razumnosti i njegovim odgovorima.
48. Kad ga ugledaše, začudiše se. Njegova majka mu reče: “Dijete, što nam to učini? Evo, tvoj otac i ja žalosni smo te tražili!”
49. On im odvrati: “Zašto ste me tražili? Zar niste znali da ja trebam biti u onome što je Oca mojega?”
50. Ali oni ne razumješe što im on time htjede reći.
51. Tada siđe s njima i dođe u Nazaret, i bio im je poslušan. Njegova je majka čuvala sve te riječi u svojemu srcu.
52. I Isus je napredovao u mudrosti, u dobi i u milosti kod Boga i kod ljudi.