English
A A A A A

Ponovljeni Zakon 11:1-32
1. Ljubi, dakle, Gospodina, Boga svojega, i izvršavaj uvijek ono što je ustanovio, njegove zakone, naredbe i zapovijedi!
2. Promislite sad dobro: Ne obraćam se vašoj djeci! Oni nisu proživjeli i na sebi iskusili vodstvo Gospodina, Boga vašega, njegovu veličinu, njegovu jaku ruku, njegovu podignutu mišicu,
3. čudesne njegove znake i djela što ih učini u Egiptu na faraonu, egipatskom kralju, i na svoj njegovoj zemlji;\
4. što učini na egipatskoj vojsci, na njihovim konjima i kolima; kako on, kad su vas tjerali, učini te ih voda Crvenoga mora potopi, i tako ih on, Gospodin, uništi do današnjega dana;\
5. onda što vam učini u pustinji dok ne dođoste do ovoga mjesta;\
6. i što je učinio Datanu i Abiramu, sinovima Eliaba, sina Rubenova, kako zemlja otvori usta i usred svega Izrćla proždre njih i njihove obitelji i njihove šatore, i sve što su imali.
7. Ne, vi očima svojim vidjeste sva velika djela što ih učini Gospodin.
8. Zato držite sav Zakon što vam ga danas zapovijedam, da budete dosta jaki, te uzmete u posjed zemlju u koju idete, da je osvojite
9. i da dugo živite u zemlji za koju se zakle Gospodin vašim ocima da će je dati njima i njihovim potomcima, zemlju u kojoj teče mlijeko i med.
10. Jer zemlja u koju ideš da je zaposjedneš nije kao egipatska zemlja, iz koje ste izišli. Ona se morala, čim si bio posijao sjeme, natapati nogostupnim spravama, kao vrt za zelje.
11. Ali zemlja u koju idete da je zaposjednete, zemlja je u kojoj ima brda i dolina, i koju natapa nebeski dažd.
12. To je zemlja za koju se brine Gospodin, Bog tvoj, na koju su jednako upravljene oči Gospodina, Boga tvojega, od početka do kraja godine.
13. Zato, ako budete slušali moje zapovijedi, što vam ih danas dajem, i ako budete ljubili Gospodina, Boga svojega, te mu služili svim srcem i svom dušom,
14. davat ću dažd vašoj zemlji u pravo vrijeme, rani dažd i kasni dažd, da možeš sabrati svoje žito, vino i ulje.
15. I za tvoju stoku ću dati travu na poljima, i moći ćeš jesti do sitosti.
16. A čuvajte se da se ne zavara vaše srce, da se ne odmetnete i da ne služite tuđim bogovima, i da im se ne klanjate!
17. Inače će se raspaliti na vas srdžba Gospodnja, i zatvorit će nebo. Tada ne će viša pasti dažd, i zemlja ne će više dati roda. Tako ćete brzo iščeznuti iz ove lijepa zemlje, koju vam daje Gospodin.
18. Utisnite, dakle, ove moje zapovijedi u svoje srce i dušu! Privežite ih kao znak na svoje ruke i nosite ih kao spomen na čelu!
19. Učite i svoju djecu i govorite o njima: ili kad ste kod kuće ili na putu, ili kad liježete ili ustajete!
20. Napišite ih na dovratnike svoje kuće i na svoja vrata,
21. da vi i vaša djeca u zemlji za koju se zakleo Gospodin ocima vašim da će im je dati, tako dugo živite kako dugo bude stajalo nebo nad zemljom!
22. Ako budete držali sav zakon što vam ga danas dajem, i budete ljubili Gospodina, Boga svojega, i ako budete hodili svim njegovim putovima i njega se držali,
23. otjerat će Gospodin sve te narode ispred vas, i pobijedit ćete narode koji su veći i jači od vas.
24. Svako mjesto na koje stupi vaša noga bit će vaše. Od pustinje do Libanona, od rijeke Eufrata do zapadnoga mora dosezat će vaše područje.
25. Nitko se ne će održati pred vama. Strah i trepet pred vama raširit će Gospodin, Bog vaš, preko sve zemlje na koju stupite, kao što vam obeća.
26. Eto, iznosim danas pred vas blagoslov i prokletstvo:
27. Blagoslov, ako budete slušali zapovijedi Gospodina, Boga svojega, što vam ih danas dajem.
28. A prokletstvo, ako ne budete slušali zapovijedi Gospodina, Boga svojega, i ako skrenete s puta što vam ga danas pokazujem, trčeći za bogovima koje ne poznajete.
29. I kad te uvede Gospodin, Bog tvoj, u zemlju u koju ideš, da je zaposjedneš, tada izreci blagoslov na gori Gerizimu, a prokletstvo na gori Ebalu!
30. One su s one strane Jordana, uz zapadnu cestu u zemlji Kanaanaca, koji prebivaju u ravnici, prema Gilgalu, kod hrasta More.
31. Tako sad prijeđite Jordan, da zaposjednete zemlju koju vam daje Gospodin, Bog vaš! Kad je osvojite, onda se nastanite u njoj!
32. I držite savjesno sve zakone i naredbe što vam ih danas dajem!

Ponovljeni Zakon 12:1-31
1. To su zakoni i naredbe što ih uvijek, dok ste god živi na zemlji, morate savjesno držati u zemlji koju vam dade u posjed Gospodin, Bog vaših otaca.
2. Oborite iz temelja sva mjesta u kojima su narodi koje ćete pobijediti štovali svoje bogove, na visokim brdima, na humovima, pod svakim zelenim drvetom!
3. Porušite njihove žrtvenike! Porazbijajte kamene njihove likove! Popalite njihova sveta stabla! Raskomadajte slike njihovih bogova i istrijebite njihova imena iz tih mjesta!
4. Ne činite tako Gospodinu, Bogu svojemu!
5. Nego potražite samo ono mjesto koje izabere Gospodin, Bog vaš, između svih vaših plemenskih područja, da tamo pripravi prebivalište svojemu imenu. Samo tamo idite!
6. Tamo donosite i svoje žrtve paljenice i klanice, svoje desetine, darove ruku, zavjete, dragovoljne prinose i prvine goveda i ovaca!
7. Tamo održite sa svojim obiteljima pred Gospodinom, Bogom svojim, žrtvenu gozbu i veselite se svačemu što zaradiste radom svojih ruku, i čime vas blagoslovi Gospodin, Bog vaš!
8. Ne činite ubuduće više po svojoj volji, kako sada ovdje još činimo.
9. Jer dosad još ne dođoste do mirnoga posjeda baštine koju će vam dati Gospodin, Bog vaš.
10. Ali vi ćete prijeći preko Jordana i nastaniti se u zemlji koju će vam dati za baštinu Gospodin, Bog vaš. On će vas smiriti od svih vaših neprijatelja uokolo, tako da stanujete bez straha.
11. Onda na mjesto koje izabere Gospodin, Bog vaš, da u njemu nastani svoje ime, donosite sve što vam zapovijedam: svoje žrtve paljenice i klanice, desetine, darove ruku, sve zavjetne žrtve, što ih obećaste Gospodinu!
12. Veselite se pred Gospodinom, Bogom svojim, sa svojim sinovima, kćerima, slugama i sluškinjama, zajedno s levitom koji stanuje u vašim mjestima! Jer on nema dijela i baštine kod vas.
13. čuvaj se da ne prinosiš svoje žrtve paljenice na bilo kojem mjestu što ga ugledaš!
14. Samo na mjestu koje izabere Gospodin, u jednom od tvojih plemenskih područja, smiješ prinositi svoje žrtve paljenice. Samo tamo učini sve to što ti zapovijedam.
15. Ipak smiješ po volji klati i jesti meso u svim svojim mjestima, koliko te blagoslovi Gospodin, Bog tvoj. čisti i nečisti smije ga jesti, kao gazelu i jelena.
16. Samo krvi ne smijete jesti. Izlijte je na zemlju kao vodu!
17. Desetine svojega žita, vina i ulja ne smiješ jesti u svojim mjestima; također ni prvina goveda i ovaca, ni zavjetnih žrtava, što si ih obećao, ni dragovoljnih prinosa, ni prinosa svojih ruku.\
18. Jedi ih samo pred Gospodinom, Bogom svojim, na mjestu koje izabere sebi Gospodin, Bog tvoj, sa svojim sinovima, kćerima, slugama i sluškinjama, zajedno s levitima koji stanuju u tvojim mjestima! Veseli se pred Gospodinom, Bogom svojim, svime što si zaradio radom svojih ruku!
19. čuvaj se da ne zapustiš levitâ dok si god živ u svojoj zemlji!
20. Kad raširi Gospodin, Bog tvoj, tvoje područje, kao što ti je obećao, i kad pomisliš: Rado bih jeo mesa jer ti ište srce da jedeš mesa, smiješ jesti mesa gdje te god volja.
21. Ako je daleko od tebe mjesto koje Gospodin, Bog tvoj, izabra da tamo pripravi prebivalište svojemu imenu, smiješ zaklati od svojih goveda i ovaca, što ti ih dade Gospodin, po propisu što ga odredih za te, i jesti u svojim mjestima, kako ti je volja.
22. Upravo onako kako se smije jesti meso gazele i jelena smiješ to jesti. Nečisti i čisti mogu to jesti.
23. Samo se toga drži da ne jedeš krvi! Jer u krvi je život. Život ne smiješ jesti zajedno s mesom.
24. Ne jedi je nego je izlij na zemlju kao vodu!
25. Ne jedi je da bude dobro tebi i tvojoj djeci, ako činiš što je ugodno Gospodinu!
26. Samo svete darove što ih imaš, i svoje zavjetne žrtve, uzmi i dođi s njima na mjesto koje izabere Gospodin!
27. Kod svojih žrtava paljenica donesi meso i krv zajedno na žrtvenik Gospodina, Boga svojega! Kod žrtava klanica mora se izliti krv na žrtvenik Gospodina, Boga tvojega. Meso smiješ jesti.
28. Drži savjesno sve zapovijedi što ti ih dajem, da bude uvijek dobro tebi i tvojim potomcima, jer činiš što je dobro i pravo pred Gospodinom, Bogom svojim!
29. Kad Gospodin, Bog tvoj, istrijebi ispred tebe narode u čiju zemlju ideš da je zaposjedneš, i kad zaposjedneš njihovo područje i nastaniš se u njihovoj zemlji,
30. tada pazi da se ne daš zavesti od njih i da ne pođeš za njima, nakon što ih pobijediš! Ne obraćaj se njihovim bogovima! Ne pitaj: Kako su ti narodi štovali svoje bogove? Ja ću također tako činiti!
31. Ne čini tako Gospodinu, Bogu svojemu! Jer sve što je Gospodinu gnusno, što on mrzi, čine oni u čast svojim bogovima. Štoviše, svoje sinove i kćeri spaljuju u čast svojim bogovima.

Psalmi 37:18-22
18. Poznaje Gospod dane pobožnikâ, njihova baština trajat će dovijeka.
19. Ne će se postidjeti u zlo doba, u dane gladi nasitit će se.
20. Jer zlikovci će propasti, a neprijatelji Gospodnji povenut će kao ljepota polja, kao dim će nestati.
21. Zlikovac uzima u zajam i ne vraća, a pravednik je sažaljiv i poklanja.
22. Doista, blagoslovljeni od njega baštinit će zemlju, a prokleti od njega propast će.

Izreka 12:12-14
12. Tvrđava će se bezbožnikâ srušiti, a korijen pravednika traje.
13. Zlu je čovjeku zamka u grijehu njegovih usana, a pravednik izmakne tjeskobi.
14. Od ploda svojih riječi nasitit će se svaki obilno; po djelu njegovih ruku plaća se čovjeku. \

Luki 2:1-24
1. U one dane izađe zapovijed cara Augusta da se popiše sav svijet.
2. To je bio prvi popis za vrijeme Kvirinijeva upravljanja Sirijom.
3. Svi su išli da se upišu, svaki u svoj rodni grad.
4. Josip je bio iz Davidove kuće i obitelji. Tako uziđe on iz grada Nazareta u Galileji u Judeju, u Davidov grad koji se zove Betlehem,
5. da se upiše s Marijom, svojom zaručenom ženom, koja je bila trudna.
6. Kad su bili ondje, ispuniše se njezini dani.
7. Ona rodi svojega prvorođenog sina, povi ga u pelenice i položi ga u jasle. U gostinjcu nije bilo za njih mjesta.
8. U onom kraju držali su pastiri u polju noćnu stražu kod svoga stada.
9. Tada stupi Gospodnji anđeo pred njih i Gospodnja ih slava obasja. I vrlo se uplašiše.
10. A anđeo im reče: “Ne bojte se! Evo, javljam vam veliku radost, koja je za sav narod:
11. Danas vam se u Davidovu gradu rodi Spasitelj, Mesija i Gospodin.
12. I ovo neka vam je znak: Naći ćete dijete što je povijeno u pelenice i leži u jaslama.”
13. Odjedanput se pridruži anđelu velika nebeska vojska koja je hvalila Boga i pjevala:
14. ”Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima, jer su mu omiljeli.”
15. Tada otiđoše anđeli od njih na nebo. A pastiri su govorili jedan drugome: “Pođimo, dakle, u Betlehem i pogledajmo što se dogodilo, što nam je Gospodin upravo objavio!”
16. Odoše brzo tamo i nađoše Mariju i Josipa i dijete što je ležalo u jaslama.
17. Kad su to vidjeli, počeše pripovijedati što im je bilo kazano o tom djetetu.
18. Svi koji su to čuli, divili su se tome što im pripovjediše pastiri.
19. A Marija je čuvala sve te riječi i razmišljala o njima u svojemu srcu.
20. Pastiri se vratiše, i hvalili su i slavili Boga za sve što su čuli i vidjeli, kao što im je bilo kazano.
21. Kad se navrši osam dana da dijete bude obrezano, nadjenuše mu ime Isus, kao što ga je bio nazvao anđeo prije nego je začeto.
22. Nakon što se navršiše dani čišćenja što ih je propisivao Mojsijev zakon, doniješe ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu.
23. Jer ovako stoji napisano u Gospodnjem zakonu: “Svako muško prvorođenče neka bude posvećeno Gospodinu.”
24. I oni prinesoše žrtvu kao što je propisano u Gospodnjem zakonu: dvije grlice ili dva golubića.