A A A A A

Ponovljeni Zakon 7:1-26
1. Gospodin, Bog tvoj, dovest će te u zemlju u koju ideš da je uzmeš u posjed. Otjerat će ispred tebe mnoge narode: Hetite, Girgašane, Amorejce, Kanaance, Perižane i Jebusejce, sedam naroda koji su brojniji i jači od tebe.
2. Kad ih Gospodin, Bog tvoj, preda tebi i ti ih pobijediš, tad izvrši na njima prokletstvo! Ne sklapaj s njima saveza i ne štedi ih!
3. Niti stupaj u svojtu s njima: svoje kćeri ne daj za ženu kojemu od njihovih sinova, niti koju od njihovih kćeri uzimaj za ženu svojemu sinu!
4. Jer bi mi mogli iznevjeriti tvojega sina, tako da služe drugim bogovima. Tada bi Gospodin planuo.
5. Nego ovako s njima postupajte: njihove žrtvenike poobarajte, njihove kamene spomenike porazbijajte, njihova sveta stabla sasijecite i njihove rezane bogove spalite u ognju!
6. Jer ti si narod koji je posvećen Gospodinu, Bogu svojemu. Tebe je izabrao Gospodin, Bog tvoj, između svih naroda na zemlji, da budeš narod koji pripada samo njemu.
7. Nije vam se Gospodin obratio i izabrao vas zato što bi vas bilo više nego drugih naroda? jer vi ste najmanji od svih naroda?
8. nego zato što vas Gospodin ljubi i drži zakletvu kojom se zakleo vašim ocima. Zato vas je Gospodin izveo jakom rukom i izbavio vas iz kuće sužanjstva, iz ruke faraona, egipatskoga kralja.
9. I tako znaj da je Gospodin, Bog tvoj, pravi Bog, vjerni Bog, koji drži zavjet i milost iskazuje do tisućitog koljena onima koji ga ljube i drže njegove zapovijedi.
10. A onima koji ga mrze, plaća na njihovu vlastitom tijelu, kad ih uništi. Ne odgađa onima koji ga mrze, nego im plaća na njihovu vlastitom tijelu.
11. Zato drži zapovijedi, zakone i naredbe koje ti danas zapovijedam da ih vršiš!
12. Ako ove propise poslušaš i savjesno uzdržiš, i Gospodin, Bog tvoj, držat će se Saveza i milosti, kao što se zakleo tvojim ocima.
13. On će te ljubiti, blagoslovit će te i umnožit će te, blagoslovit će plod tvojega tijela, rod tvoje zemlje, tvoje žito, tvoje vino i tvoje ulje, plod tvojih goveda i prirast tvoje stoke u zemlji za koju se zakleo Gospodin tvojim ocima da će ti je dati.
14. Bit ćeš blagoslovljen pokraj svih naroda. Ne će biti u tebe ni neplodnih ljudi, ni neplodne stoke.
15. Gospodin će ukloniti od tebe i sve bolesti i ne će pustiti da dođe na tebe ni jedno od ljutih egipatskih zala, koje znaš, nego će ih pustiti na sve tvoje neprijatelje.
16. Uništi sve narode što ti ih izruči Gospodin, Bog tvoj! Nemaj milosrđa s njima! Ne služi njihovim bogovima, jer bi to bila zamka za tebe!
17. Ako li sam u sebi pomisliš: Ti su narodi brojniji od mene, kako ih mogu izagnati,
18. ne boj ih se! Pomisli na ono što je Gospodin, Bog tvoj, učinio faraonu i svemu Egiptu,
19. na velike kušnje što ih vidješe tvoje oči, na znake i čudesa, na jaku ruku i snažnu mišicu, čime te izvede Gospodin, Bog tvoj! Tako će učiniti Gospodin, Bog tvoj, sa svim narodima od kojih bi se uplašio.
20. I stršljene će poslati Gospodin, Bog tvoj, na njih, dok ne izginu svi koji bi preostali i sakrili se od tebe.
21. Ne plaši ih se! Jer je u sredini tvojoj Gospodin, Bog tvoj, moćni i strašni Bog!
22. A Gospodin, Bog tvoj, sve će malo po malo protjerati te narode ispred tebe. Ne ćeš ih moći odjednom uništiti. Inače bi se tebi odveć umnožile divlje životinje.
23. Ali će ih Gospodin, Bog tvoj, predati tebi i strašno će ih smesti, dok ih ne zatre.
24. I njihove kraljeve predat će u tvoje ruke, i ti ćeš zatrti njihova imena pod nebom. Nitko se ne će moći održati pred tobom, dok ih ne uništiš.
25. Rezane njihove bogove spali! Nemoj se polakomiti za srebrom i zlatom što je na njima i ne uzimaj ga za se, da time ne budeš zaveden! Jer je to odvratno Gospodinu, tvojemu Bogu.
26. Ne unosi takvu odvratnost u svoju kuću, da ne budeš proklet kao i ona! Neka ti se to gadi, i neka te hvata groza od toga, jer je to prokleto!

Ponovljeni Zakon 8:1-20
1. Sve zapovijedi koje vam danas dajem držite savjesno, da ostanete na životu, da se umnožite i dobijete u posjed zemlju koju je Gospodin pod zakletvom obećao vašim ocima!
2. Pomišljaj na sav put kojim te vodio Gospodin, Bog tvoj, četrdeset godina po pustinji, da te ponizi, da te iskuša, da spozna što ti je u srcu, hoćeš li držati njegove zapovijedi ili ne ćeš!
3. Ponizio te je i glađu te morio. Ali te onda hranio manom, koju nisi poznavao ni ti, ni oci tvoji, da ti pokaže da čovjek ne živi o samom kruhu. Jer čovjek živi o svemu što izlazi iz usta Gospodnjih.
4. Tvoje se haljine nisu otrcale na tebi, i tvoje noge ne otekoše za tih četrdeset godina.
5. Zato spoznaj u svom srcu da te Gospodin, Bog tvoj, odgaja, kao što se odgaja svoje dijete!
6. Drži zapovijedi Gospodina, Boga svojega! Hodi njegovim putovima i boj ga se!
7. Jer te Gospodin, Bog tvoj, vodi u lijepu zemlju, u zemlju potoka, izvora i jezera, što izviru u ravnici i u gori,
8. u zemlju pšenice i ječma, loze, smokava i šipka, u zemlju maslina i meda;\
9. u zemlju u kojoj ne ćeš sirotinjski jesti svoj kruh jer ne ćeš podnositi nikakve oskudice, u zemlju gdje kamenje ima željeza i gdje ćeš iz njezinih brda kopati mjed.
10. Kad se najedeš do sitosti, onda zahvali Gospodinu, Bogu svojemu, za lijepu zemlju koju ti dade!
11. čuvaj se da ne zaboraviš Gospodina, Boga svojega, i da ne prestupiš njegovih zapovijedi, naredaba i zakona, što ti ih danas dajem!
12. Kad se do sitosti najedeš, sagradiš lijepe kuće i u njima se nastaniš,
13. kad se tvoja goveda i ovce naplode, kad ti se namnoži srebro i zlato, i sve tvoje imanje i blago kad se umnoži,
14. onda nemoj da se ponese tvoje srce, i ne zaboravi Gospodina, Boga svojega, koji te izveo iz egipatske zemlje, iz kuće sužanjstva;\
15. koji te vodio preko velike i strašne pustinje, gdje su otrovne zmije i škorpioni, preko suhih krajeva gdje nema vode; koji ti je izveo vodu iz tvrde kao kremen stijene;\
16. koji te hranio u pustinji manom koju nisu poznavali tvoji oci. On te ponižavao i kušao da ti napokon mogne iskazati dobro.
17. Ne pomišljaj u sebi: Moja snaga i moja jaka ruka pribavile su mi to bogatstvo!
18. Nego se spomeni Gospodina, Boga svojega; jer on je taj koji ti dade snagu da pribaviš bogatstvo, da tako ispuni svoj Savez što ga je zakletvom potvrdio tvojim ocima, kao što se dogodi danas.\
19. Ako li zaboraviš Gospodina, Boga svojega, i pođeš za drugim bogovima i njima budeš služio i klanjao se, onda vas svečano uvjeravam danas: zacijelo ćete propasti.
20. Kao narodi koje Gospodin potire ispred vas, upravo ćete tako i vi propasti, jer ne poslušaste glasa Gospodina, Boga svojega.

Psalmi 37:5-11
5. Prepusti Gospodu svoj put, pouzdaj se u njega i on će djelovati!
6. On će dati da tvoja pravednost zasja kao svjetlost i tvoja pravica k'o podnevno sunce.
7. Budi tih pred Gospodom i strpljivo ga čekaj! Nemoj se ljutiti zbog onoga koji ima sreću u svom životu, zbog čovjeka koji kuje spletke!
8. Utišaj srdžbu i ostavi gnjev! Ne ljuti se, to vodi samo k zlu!
9. Jer zlikovci će biti istrijebljeni, a koji se uzdaju u Gospoda, posjedovat će zemlju.
10. Samo još malo i ne će biti zlikovca; pogledaj njegov dom, nema ga više. \
11. A siromasi će posjedovati zemlju i uživat će u punini mira.

Izreka 12:9-10
9. Bolje je biti malen i imati svoj kruh, nego biti gospodin i nemati što jesti.
10. Pravednik se brine za ono što treba njegova životinja, a u bezbožnika je srce bez osjećaja.

Luki 1:39-56
39. U one dane ustade Marija i otiđe brzo u planinu, u jedan judejski grad.
40. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu.
41. čim je Elizabeta čula Marijin pozdrav, zaigra dijete u njezinoj utrobi i Elizabeta se napuni Duhom Svetim.
42. Ona povika jakim glasom: “Blagoslovljena si ti među ženama, i blagoslovljen je plod tvoje utrobe!
43. Otkud meni ta milost da mati mojega Gospodina dolazi k meni?
44. Jer evo, čim je tvoj pozdrav odjeknuo u mojim ušima, zaigra dijete od radosti u mojoj utrobi.
45. Blažena ona koja je povjerovala da će se ispuniti što joj je kazao Gospodin.”
46. Tada Marija reče: “Veliča moja duša Gospodina,
47. i moj se duh raduje u Bogu, mojemu Spasitelju,
48. jer je pogledao na svoju poniznu službenicu; zato će me odsad blaženom zvati svi naraštaji. \
49. Velike je stvari učinio na meni Moćni. Njegovo je ime sveto,
50. njegovo milosrđe traje od koljena do koljena onima koji ga se boje.
51. Moćno upravlja njegova ruka. Uništi srca puna oholosti.
52. Silnike obori s prijestolja, a ponizne podiže.
53. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne.
54. Zauzeo se za Izrćla, svoga slugu, sjećajući se svoga milosrđa
55. prema Abrahamu i njegovim potomcima dovijeka, kao što je obećao našim ocima.”
56. Marija ostade kod nje oko mjesec dana. Tada se vrati kući.