English
A A A A A

Ponovljeni Zakon 5:1-33
1. Mojsije sazva sve Izrćlce i reče im: “čuj, Izrćle, zakone i zapovijedi, što vam ih danas objavljujem! Naučite ih i nastojte ih držati!
2. Gospodin, Bog naš, sklopi s nama Savez na Horebu.
3. Nije Gospodin sklopio taj savez s našim ocima, nego s nama, koji smo danas još svi ovdje na životu.
4. Gospodin je licem k licu govorio s vama iz ognja na gori.
5. Ja sam tada stajao između Gospodina i vas, da vam objavim Gospodnju riječ; jer ste se vi bojali ognja i niste uzišli na goru. Riječi su glasile:\
6. Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji te izveo iz egipatske zemlje, iz kuće sužanjstva.
7. Nemaj drugih bogova uz mene!
8. Ne izrađuj sebi rezana lika, niti kakve slike od onoga što je gore na nebu ili dolje na zemlji, ili u vodi pod zemljom!
9. Ne padaj ničice pred njima i ne klanjaj im se; jer sam ja, Gospodin, Bog tvoj, Bog revnitelj, koji kazni opačinu otaca na djeci, na unučadi i praunučadi onih koji me mrze,\
10. a milosrđe iskazuje do u tisućitog koljena onima koji me ljube i drže moje zapovijedi.
11. Ne uzimaj uzalud imena Gospodina, Boga svojega! Jer Gospodin ne će pustiti bez kazne onoga koji uzima njegovo ime uzalud.
12. Pazi na to da posvetiš subotu, kao što ti je zapovjedio Gospodin, Bog tvoj!
13. Šest dana radi i obavljaj sve svoje poslove!
14. Ali sedmi dan je dan odmora u čast Gospodinu, Bogu tvojemu. Tad ne smiješ raditi nikakva posla, ni ti, ni tvoj sin ili kći, ni tvoj sluga, ni tvoja sluškinja, ni tvoj vol, ni tvoj magarac, ni sva tvoja stoka, ni stranac koji boravi kod tebe unutar tvojih vrata! Tvoj sluga i tvoja sluškinja neka se uspiju odmoriti kao ti!
15. Pomišljaj na to da si sam bio rob u egipatskoj zemlji, i da te je Gospodin, Bog tvoj, izveo otamo jakom rukom i snažnom mišicom! Zato ti Gospodin, Bog tvoj, zapovijeda da svetkuješ subotu.
16. Poštuj svog oca i majku, kao što ti je zapovjedio Gospodin, Bog tvoj, da dugo živiš i da ti dobro bude u zemlji koju će ti dati Gospodin, Bog tvoj!
17. Ne ubijaj!
18. Ne čini preljuba!
19. Ne kradi!
20. Ne svjedoči lažno protiv svog bližnjeg!
21. Ne želi žene svog bližnjega! Ne želi kuće svojega bližnjega, ni njegove njive, njegova sluge, njegove sluškinje, njegova vola, njegova magarca, ni išta što pripada tvojemu bližnjemu!
22. Ove riječi Gospodin je uputio cijeloj vašoj zajednici na brdu iz ognja i gustog oblaka snažnim glasom, ne dodavši ništa. Napisao ih je na dvije kamene ploče te ih predao meni.
23. Kad vi čuste glas iz tame, a gora je ognjem gorjela, tad pristupiste k meni, svi vaši plemenski glavari i vaše starješine,
24. te rekoste: Doista, Gospodin, Bog naš, pokaza nam slavu i svoju veličinu, i čusmo njegov glas iz ognja. Danas doživjesmo da Bog može govoriti s čovjekom, a da čovjek ostane na životu.
25. A sada, zašto bismo umrli? Jer će nas spaliti taj veliki oganj. Ako budemo još dalje slušali glas Gospodina, Boga svojega, pomrijet ćemo.
26. Jer gdje je čovječje biće koje je kao mi čulo glas Boga živoga gdje govori iz ognja, a koje je ostalo na životu?
27. Pristupi i slušaj što će kazati Gospodin, Bog naš! Onda nam kaži sve što ti rekne Gospodin, Bog naš! I mi ćemo to slušati i činiti.
28. Kad je Gospodin čuo vaše riječi, što mi ih glasno kazaste, reče mi Gospodin: čuo sam riječi što ti ih taj narod glasno reče. Imaju pravo u svemu što kažu.
29. O, kad bi im bilo srce uvijek takvo da me se vazda boje i drže sve moje zapovijedi! Tada bi bilo uvijek dobro njima i njihovoj djeci.
30. Idi i reci im: Vratite se u svoje šatore!
31. A ti ostani ovdje kod mene! Kazat ću sve zapovijedi, zakone i naredbe koje ćeš ih naučiti, da po njima rade u zemlji koju ću im dati u posjed.
32. Gledajte dakle da činite tako kako vam je zapovjedio Gospodin, Bog vaš! Ne odstupajte od toga ni desno ni lijevo!
33. Idite točno putem što vam ga je pokazao Gospodin, Bog vaš, da ostanete na životu i da vam dobro bude, i da dugo prebivate u zemlji koju ćete uzeti u posjed!”

Ponovljeni Zakon 6:1-25
1. To su zapovijedi, zakoni i naredbe koje Gospodin, Bog vaš, zapovjedi da vas učim. Po njima trebate živjeti u zemlji u koju idete, da je uzmete u posjed.
2. Boj se Gospodina, Boga svojega, i drži njegove zakone i zapovijedi, koje ti dajem, ti i tvoje dijete, i tvoja unučad, sve dane života, da živiš dugo!
3. Poslušaj ih, dakle, Izrćle, i savjesno ih ispunjavaj, da ti bude dobro i da se veoma umnožiš! Jer Gospodin, Bog vaših otaca, obećao ti je zemlju u kojoj teče mlijeko i med.
4. čuj, Izrćle! Gospodin je Bog naš, jedini Gospodin!
5. Ljubi Gospodina, Boga svojega, svim srcem, svom dušom i svom snagom svojom!
6. Ove zapovijedi, što ti ih dajem danas, neka ti budu upisane u srcu!
7. Napominji ih svojoj djeci! Govori o njima ili kad boraviš kod kuće ili kad si na putu, ili kad liježeš ili kad ustaješ!
8. Priveži ih sebi kao znak na svoju ruku! Nosi ih kao spomen na čelu
9. i napiši ih na dovratnike svoje kuće i na svoja vrata!
10. Sada dolazi vrijeme kada će te Gospodin, Bog tvoj, uvesti u zemlju za koju se zakleo tvojim ocima: Abrahamu, Izaku i Jakovu, da će ti je dati, u zemlju s velikim i lijepim gradovima koje nisi zidao,
11. kućama punim svakoga dobra koje nisi punio, sa studencima iskopanim koje nisi kopao, s vinogradima i maslinicima koje nisi sadio. Ti ćeš sve to moći uživati do sitosti.
12. A tada se dobro čuvaj da ne zaboraviš Gospodina, koji te izvede iz egipatske zemlje, iz kuće sužanjstva!
13. Boj se Gospodina, Boga svojega! Služi mu i kuni se samo njegovim imenom!
14. Ne idite za tuđim bogovima, za bogovima pogana koji su oko vas!
15. Jer Gospodin, Bog tvoj, Bog je revnitelj prema tebi. Inače bi se mogao Gospodin, Bog tvoj, razgnjeviti na te, pa te istrijebiti sa zemlje.
16. Ne kušajte Gospodina, Boga svojega, kao što ga kušaste u Masi!
17. Držite brižno zapovijedi, naredbe i zakone Gospodina, Boga svojega, što vam ih dade!
18. čini što je dobro i pravo u očima Gospodnjim, da ti bude dobro i da mogneš ući u lijepu zemlju, za koju se Gospodin zakleo tvojim ocima da je uzmeš u posjed,
19. kada sve tvoje neprijatelje otjera ispred tebe, kao što je obećao Gospodin!
20. Ako te poslije zapita tvoj sin: Što znače zapovijedi, zakoni i naredbe što vam ih dade Gospodin, Bog naš,
21. onda odgovori svom sinu: Bili smo faraonovi robovi u Egiptu. Ali nas izvede Gospodin iz Egipta jakom rukom.
22. Gospodin pred našim očima učini velike i strahovite znake i čudesa na Egiptu, na faraonu i na svoj njegovoj kući.
23. A nas izvede otamo, da nas dovede ovamo i da nam da zemlju za koju se bio zakleo našim ocima.
24. Zatim nam zapovjedi Gospodin da vršimo sve ove zakone i da se bojimo Gospodina, Boga svojega, da nam uvijek bude dobro i da nas uzdrži na životu, kao danas.
25. Sveta nam je dužnost da sav ovaj zakon držimo iz ljubavi prema Gospodinu, Bogu svojemu, kako nam je zapovjedio.

Psalmi 37:1-4
1. Davidov. Nemoj se žestiti zbog zlikovaca, nemoj zavidjeti onima koji čine nepravdu!
2. Jer oni brzo uvenu kao trava, usahnu kao zeleno bilje.
3. Uzdaj se u Gospoda i čini što je dobro! Nastani zemlju i njeguj vjernost.
4. Nek Gospod bude tvoja radost; on će ispuniti želje srca tvoga! \

Izreka 12:8-8
8. Prema svojoj razboritosti hvali se čovjek, a tko je smeten, izvrgnut je ruglu.

Luki 1:21-38
21. Narod je čekao Zahariju, i čudio se što se tako dugo zadržao u Hramu.
22. Kad je izašao, nije im mogao progovoriti riječi. Tada su znali da je morao imati u Hramu kakvo ukazanje. On im je davao znakove, budući da je ostao nijem.
23. čim se navršiše dani njegove službe, vrati se kući.
24. Poslije tih dana zače njegova žena Elizabeta. Krila se je pet mjeseci i govorila:
25. ”Tako mi učini Gospodin: On u ove dane milostivo skide s mene moja sramotu pred ljudima.”
26. U šestom mjesecu bi poslan anđeo Gabriel u galilejski grad koji se zove Nazaret,
27. k djevici zaručenoj s mužem komu je bilo ime Josip, iz Davidove kuće. Ime je djevici bilo Marija.
28. Anđeo uđe k njoj i reče: “Zdravo, milosti puna! Gospodin je s tobom.”
29. Na te se riječi ona uplaši i pomisli što treba značiti ovaj pozdrav.
30. Anđeo joj reče: “Ne boj se, Marijo, jer si našla milost kod Boga!
31. Ti ćeš začeti i roditi sina. Nadjeni mu ime Isus!
32. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Gospodin Bog dat će mu prijestolje njegova oca Davida.
33. On će vladati nad Jakovljevim domom uvijeke, i njegovu kraljevstvu ne će biti kraja.”
34. Marija reče anđelu: “Kako će se to dogoditi kad ja ne poznajem muža?”
35. Anđeo joj odgovori: “Duh Sveti će doći na tebe, i sila Svevišnjega će te osjeniti. Zato će se i Sveto što će se roditi od tebe zvati Sin Božji.
36. I Elizabeta, tvoja rođakinja, u svojoj starosti zače sina, i ona koju zovu nerotkinjom broji već šesti mjesec.
37. Jer Bogu nije nemoguća nijedna stvar.”
38. Tada reče Marija: “Evo, ja sam Gospodnja službenica; neka mi bude po tvojoj riječi!” I anđeo otiđe od nje. \