English
A A A A A

Ponovljeni Zakon 3:1-29
1. Nato udarismo putem u Bašan. Tada Og, bašanski kralj, s cijelim svojim narodom iziđe pred nas, da se sukobi s nama kod Edreja.
2. A Gospodin mi reče: Ne boj ga se! Jer ga dajem s cijelim njegovim narodom i sa zemljom u tvoje ruke. Učini s njim upravo onako kako si učinio sa Sihonom, amorejskim kraljem, koji stoluje u Hešbonu!
3. Tako nam dade Gospodin, Bog naš, u ruke i Oga, bašanskoga kralja, s cijelim narodom. Potukosmo ga, da mu više nitko ne preostade.
4. Tada osvojismo i sve njegove gradove. Nije bilo grada koji im ne uzesmo. Šezdeset gradova i sva pokrajina Argob pripadali su Ogovu kraljevstvu u Bašanu.
5. Bili su to svi gradovi što su bili utvrđeni visokim zidinama, vratima i prijevornicama, osim vrlo mnogo otvorenih mjesta.
6. Izvršismo prokletstvo na njima, kao što smo bili učinili na Sihonu, kralju u Hešbonu, i istrijebismo u svakom gradu muževe, žene i djecu.
7. A svu stoku i sav plijen iz gradova uzesmo za se.
8. Tako uzesmo onda zemlju iz ruku dvojice amorejskih kraljeva, koja je s one strane Jordana: od potoka Arnona do gore Hermona
9. ? Sidonci zovu Hermon Sirjon, Amorejci ga zovu Senir,
10. sve gradove u ravnici, sav Gilead i sav Bašan do Salke i Edreja, ukratko gradove što pripadaju Ogovu kraljevstvu u Bašanu.
11. Bašanski kralj Og bio je posljednji preostali Refaimovac. Njegov sarkofag od bazalta stoji još u gradu Amonovih sinova, Rabatu. Dužina je njegova devet običnih lakata, a širina četiri lakta.
12. Tu zemlju onda osvojismo. Od Aroera na rijeci Arnonu dadoh je s polovinom Gileadske gore i njezinim gradovima Rubenovcima i Gadovcima.
13. Ostali dio Gileada i sav Bašan, Ogovo kraljevstvo, svu pokrajinu Argob, predadoh polovini Manašeova plemena. Sav taj bašanski kraj zove se zemlja refaimska.
14. Jair Manašeov sin zauze svu pokrajinu Argob do područja Gešurovaca i Maakinovaca i prozva taj dio Bašana po svome imenu: Jairova sela. Tako se zovu do dana današnjega.
15. Makiru dadoh Gilead.
16. Rubenovu i Gadovu plemenu dadoh zemlju od Gileada do Arnona? sredina je doline granica? pa do Jaboka, granice Amonovih sinova.
17. Dalje Arabu s Jordanom kao granicom, od Kinereta do mora uz poljanu, Slanoga mora, na području obronaka Pisge na istoku.
18. Tada vam dadoh ovaj naputak: Gospodin, Bog vaš, dade vam tu zemlju u posjed. A vi svi, vojnici, pođite naoružani tamo pred svojom braćom, sinovima Izrćlovim!
19. Samo vaše žene i djeca, i vaša stoka? znam da imate mnogo stoke? neka ostanu u vašim gradovima, što vam ih dadoh,
20. dokle Gospodin vašoj braći, isto tako kao vama, ne dade tvrde stanove pa i oni ne uzmu u posjed zemlju koju će im Gospodin, Bog vaš, dati s one strane Jordana. Onda se smijete vratiti svaki svojemu posjedu, što vam ga dadoh.
21. A Jošui dadoh onda ovaj naputak: Svojim očima vidio si sve što Gospodin, Bog vaš, učini onoj dvojici kraljeva. Isto tako učinit će Gospodin sa svim kraljevstvima u koja ćeš prijeći.
22. Ne bojte ih se! Jer Gospodin, Bog vaš, sam će se boriti za vas.
23. Onda sam se pomolio Gospodinu:
24. Svemogući Gospodine! Ti si već dosad svojemu sluzi pokazao svoju moć i svoju jaku ruku. Jer gdje je u nebu i na zemlji Bog koji tvori takva čudesa i junačka djela kao ti?
25. Daj mi da i ja prijeđem tamo i da vidim lijepu zemlju s one strane Jordana, to sjajno pogorje i Libanon!
26. Ali Gospodin se ljutio na me zbog vas i nije me uslišao. Štoviše, odgovori mi Gospodin: Dosta je toga! Ne govori mi više o tome!
27. Popni se na vrh Pisge! Podigni svoje oči na zapad i na sjever, na jug i na istok, i pogledaj je svojim vlastitim očima! Jer ne ćeš nikada prijeći preko Jordana.
28. Podaj, dakle, Jošui naputke, ohrabri i ojačaj ga! Jer će on na čelu naroda prijeći tamo i zemlju koju vidiš razdijeliti.
29. Tako ostadosmo u dolini prema Bet Peoru.

Ponovljeni Zakon 4:1-49
1. A sada, Izrćle, poslušaj zapovijedi i naredbe koje vas učim da držite, da biste sretno živjeli i ušli u posjed zemlje koju će vam dati Gospodin, Bog vaših otaca!
2. Ništa ne dodajte zapovijedima što vam ih dajem, niti išta od njih oduzmite! Nego izvršavajte zapovijedi Gospodina, Boga svojega, što vam ih dajem!
3. Svojim očima vidjeste što učini Gospodin zbog Baal Peora. Svakoga koji se priključi Baal Peoru dade Gospodin, Bog tvoj, istrijebiti iz tvoje sredine.
4. A vi, koji se čvrsto držite Gospodina, svojega Boga, svi ste danas još na životu.
5. Vidite, učim vas zapovijedi i naredbe kako mi ih naloži Gospodin, moj Bog, da po njima radite u zemlji u koju ulazite, da je uzmete u posjed.
6. Držite ih i izvršavajte! Jer to će vas u očima poganskih naroda učiniti mudrima i razumnima. Kad oni čuju sve te uredbe, kazat će: Doista, taj veliki narod je mudar i razuman narod.
7. Jer gdje ima tako velik narod, kojemu je Bog tako blizu, kako je nama Gospodin, Bog naš, kad ga god zazovemo.
8. I gdje je tako velik narod, koji bi imao tako pravedne zakone i naredbe, kao što je sav ovaj zakon što vam ga danas predlažem?
9. Samo se čuvaj i dobro pazi da ne zaboraviš što si svojim očima vidio, i da ti to ne iščezne iz srca dok si god živ! Objavi to svojoj djeci i djeci svoje djece!
10. Nemoj zaboraviti onaj dan kad si stajao na Horebu pred Gospodinom, svojim Bogom, kad mi zapovjedi Gospodin: Saberi mi narod! Hoću im objaviti svoje zapovijedi, da nauče bojati me se, dok su živi na zemlji, i da to nauče i svoju djecu!
11. Tada pristupiste i stadoste pod gorom. A gora je ognjem gorjela do samoga neba, opkoljena tamom, oblakom i mrakom.
12. Gospodin vam tada progovori ispred ognja. Glas riječi čuste, ali lika ne mogoste vidjeti. Samo glas čuste.
13. On vam objavi svoj Savez, koji vam zapovjedi da držite deset zapovijedi, i napisa ih na dvije kamene ploče.
14. Meni tad zapovjedi Gospodin da vas naučim zakone i zapovijedi, da ih izvršavate u zemlji u koju prelazite, kako biste je uzeli u posjed.
15. Pazite dakle dobro na se! Za život vam je! Onda kad vam je Gospodin na Horebu govorio ispred ognja, ne vidjeste nikakva lika.
16. Zato ne radite naopako i ne radite sebi nikada rezan lik u obliku kakve god slike, bila ta slika muškoga ili ženskoga bića,
17. bila ta slika četveronožne životinje na zemlji ili slika kakve krilate ptice koja leti ispod neba,
18. bila ta slika kakva životinje što gmiže na zemlji, ili slika kakve ribe što živi u vodi ispod zemlje.
19. Kad podigneš svoje oči k nebu i vidiš sunce, mjesec i zvijezde, svu nebesku vojsku, ne daj se zavesti, da padneš pred njima i da im se pokloniš! Jer ih Gospodin, Bog tvoj, prepusti svim drugim narodima pod cijelim nebom.
20. A vas uze Gospodin i izvede vas iz ognjene peći, iz Egipta, da budete narod njegove svojine, kako je to danas.
21. Ali na mene se Gospodin razljuti zbog vas i zakle se da ne smijem prijeći preko Jordana i ući u lijepu zemlju koju ti Gospodin, Bog tvoj, daje u posjed.
22. I ja ću umrijeti u ovoj zemlji i ne ću prijeći preko Jordana. A vi ćete prijeći i tu lijepu zemlju uzeti u posjed.
23. Zato se čuvajte da ne zaboravite zavjeta Gospodina, Boga svojega, što ga sklopi s vama, i da ne pravite sebi rezana lika u obliku bilo čega, što ti je zabranio Gospodin, Bog tvoj!
24. Jer je Gospodin Bog koji revnuje.
25. Kad dobijete djecu i unuke i uživite se u zemlji, i kad se ogriješite time da napravite rezan lik u kojem god obliku i učinite što je neugodno u očima Gospodina, Boga vašega, tako da ga razljutite,
26. ja danas zovem nebo i zemlju za svjedoke proti vas, da ćete brzo iščeznuti iz zemlje u koju idete preko Jordana, kako biste je uzeli u posjed. Ne ćete dugo u njoj živjeti, nego ćete biti posve uništeni.
27. Gospodin će vas tada raspršiti među narode. Samo će vas malen broj ostati među poganskim narodima, u koje će vas odvesti Gospodin.
28. Tamo ćete služiti bogovima koje načini čovječja ruka od drveta i kamena, koji niti vide, niti čuju, niti jedu, niti dišu.
29. Otamo ćeš tražiti Gospodina, svojega Boga, pa ćeš ga i naći, ako ga budeš žudio svim srcem i svom dušom.
30. Kada budeš u nevolji i sve te to snađe u budućim danima, ti ćeš se vratiti Gospodinu, svom Bogu, i bit ćeš mu poslušan.
31. Jer Gospodin, Bog tvoj, milosrdan je Bog, on te ne će ostaviti i neće te upropastiti i ne će zaboraviti Saveza s tvojim ocima, za koji im se zakleo.
32. Zapitaj jednom prijašnja vremena, što su bila prije tebe, od dana kad stvori Bog čovjeka na zemlji i istraži od jednoga kraja neba do drugoga, je li se ikad što dogodilo tako veliko, ili, je li se ikad čulo što takvo?
33. Je li ikad čuo koji narod glas Božji gdje govori iz ognja, kao što si ga ti čuo, a ipak si ostao na životu?
34. Ili, je li ikad Bog pokušao da dođe te uzme sebi narod iz sredine kojega drugog naroda takvim kušnjama, znacima i čudesima, ratom i jakom rukom, i mišicom podignutom, velikim djelima, strahovitim, kao što je učinio sve to za vas Gospodin, Bog vaš, u Egiptu pred vašim očima?
35. Ti si smio to doživjeti, da znaš da je Gospodin pravi Bog i da nema drugoga osim njega.
36. Dao ti je da čuješ s neba njegov glas, da te pouči, i na zemlji ti je dao da vidiš veliki njegov oganj, i iz ognja si čuo njegove riječi.
37. On je ljubio tvoje oce i izabrao njihove potomke i izveo te sâm velikom svojom silom iz Egipta.
38. Ispred tebe je otjerao narode, koji su bili veći i jači od tebe, da te uvede u njihovu zemlju i da ti je da u posjed, kao što je danas.
39. Spoznaj dakle danas i uzmi to k srcu, da je Gospodin pravi Bog, i da gore u nebu i dolje na zemlji nema drugoga!
40. Drži njegove zapovijedi i odredbe, koje ti danas dajem, da bude dobro tebi i tvojoj djeci nakon tebe i da dugo boraviš u zemlji koju ti Gospodin, Bog tvoj, daje zauvijek!”
41. Tada odijeli Mojsije tri grada u istočnoj jordanskoj zemlji,
42. da bi ubojica mogao uteći tamo, koji nehotice ubije drugoga, a da nije prije bio njegov neprijatelj. Tko bi utekao u jedan od tih gradova, trebao je ostati na životu.
43. Bili su to: Bezer u pustinji na visoravni u Mišoru, na području Rubenovu, onda Ramot u Gileadu, u području Gadovu i Golan u Bašanu, u području Manašeovu.
44. Ovo je zakon koji dade Mojsije sinovima Izrćlovim.
45. Ovo su naredbe, zakoni i pravne odredbe koje objavi Mojsije sinovima Izrćlovim za njihova izlaska iz Egipta,
46. s one strane Jordana, u dolini prema Bet Peoru, u zemlji amorejskoga kralja Sihona, koji je stolovao u Hešbonu. Njega su bili pobijedili Mojsije i sinovi Izrćlovi za svojega izlaska iz Egipta
47. i njegovu zemlju zauzeli, i zemlju bašanskoga kralja Oga, dvojice amorejskih kraljeva u istočnoj jordanskoj zemlji,
48. od Aroera na obali Armona do gore Siona, to jest Hermona,
49. sa svom Arabom, s one stranu Jordana prema istoku, do mora u Arabi na podnožju obronaka Pisge.

Psalmi 36:7-12
7. Tvoja pravednost je k'o božanske gore, tvoji sudovi su kao najdublji bezdan! Gospode, ti spašavaš ljude i životinje.
8. Kako je dragocjena tvoja dobrota, Bože! U sjenu tvojih krila sklanjaju se djeca čovječja.
9. Hrane se od izobilja tvoje kuće, napajaš ih na rijeci svojih slasti.
10. Jer je u tebi izvor života, u tvojem svjetlu gledamo svjetlost.
11. Daruj svoju milost onome koji te priznaje i svoju pravednost onima koji su čestita srca!
12. Nek me ne pogazi noga ohologa i zlikovčeva ruka nek me ne progoni!

Izreka 12:7-7
7. Bezbožnici padaju, i nema ih više, a pravednikova kuća ostaje.

Luki 1:1-20
1. Već su mnogi poduzeli pisanje izvještaja o događajima što su se zbili među nama,
2. onako kako nam predadoše prvotni očevici i sluge riječi.
3. Tako i ja namislih pomno ispitati sve događaje od prvih početaka i po redu ih napisati tebi, plemeniti Teofile,
4. da se mogneš osvjedočiti o pouzdanosti nauka u kojem si bio poučen.
5. U dane Heroda, judejskog kralja, živio je neki svećenik po imenu Zaharija, iz svećeničkog roda Abije. Njegova je žena vukla lozu iz Aronova roda i zvala se Elizabeta.
6. Bili su oboje pravedni pred Bogom i živjeli su besprijekorno u svim Gospodnjim zapovijedima i uredbama.
7. A bili su bez djece, jer je Elizabeta bila nerotkinja, i oboje su bili već poodmakli u godinama.
8. Kad je jedanput njegov svećenički red bio na redu te je on vršio pred Bogom svetu službu,
9. zapade ga ždrijebom po svećeničkom običaju da ide u Gospodnji hram i prinese kâd.
10. A sav je narod u vrijeme kađenja stajao vani i molio se.
11. Tada mu se ukaza Gospodnji anđeo s desne strane kadionoga žrtvenika.
12. Kad ga Zaharija vidje, uplaši se i obuze ga strah.
13. A anđeo mu reče: “Ne boj se, Zaharija! Tvoja je molitva uslišana: Elizabeta, tvoja žena, rodit će ti sina! Nadjeni mu ime Ivan.
14. Imat ćeš radost i veselje, i mnogi će se obradovati njegovu rođenju.
15. Jer će biti velik pred Gospodinom. Vina i jaka pića ne će piti, i već u majčinoj utrobi napunit će se Duhom Svetim.
16. Mnoge od Izrćlove djece obratit će Gospodinu, njihovu Bogu.
17. On će ići pred Gospodinom u Ilijinu duhu i sili da obrati srca otaca k djeci, da nepokorne privede k umnosti pravednika i da tako pripravi Gospodinu spreman narod.”
18. Zaharija odvrati anđelu: “Po čemu ću to znati? Jer sam ja star i moja je žena poodmakla u godinama.”
19. Anđeo mu odvrati: “Ja sam Gabriel, koji stojim pred Bogom, i poslan sam da govorim s tobom i da ti donesem ovu radosnu vijest.
20. A jer nisi povjerovao mojim riječima, što će se ispuniti u svoje vrijeme, ti ćeš zanijemiti i ne ćeš moći govoriti do dana kad će se to zbiti.”