A A A A A

Brojeva 29:1-39
1. Držite i prvi dan sedmoga mjeseca svečani sastanak uz svetište! Tada ne smijete raditi nikakva služinskog posla. Na taj dan trebate trubiti u trube.
2. Kao žrtvu paljenicu za ugodni miris Gospodinu prinijet ćete: jednoga mladog junca, jednoga ovna, sedam jednogodišnjih janjaca bez pogrješke,
3. uz to kao njihov prinos bijelo brašno, što je s uljem umiješano, tri desetine za junca, dvije desetine za ovna
4. i po jednu desetinu za svakoga od sedam janjaca,
5. zatim jednoga jarca kao žrtvu za grijeh, da vam pribavi pomirenje,
6. te žrtve paljenice u mlađaku s njezinim prinosom i ljevanicama, kako su propisani, kao žrtvu paljenicu za ugodan miris Gospodinu.
7. I deseti dan toga sedmoga mjeseca morate kod Svetišta držati svečani sastanak i postiti. Ne smijete raditi nikakva posla.
8. Kao žrtvu paljenicu za ugodan miris Gospodinu morate prinijeti: jednoga mladog junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih janjaca. To smiju biti samo životinje bez mane;\
9. uz to kao njihov prinos bijelo brašno, što je s uljem umiješano, tri desetine za junca, dvije desetine za ovna
10. i po jednu desetinu za svakoga od sedam janjaca.
11. Zatim jednoga jarca kao žrtvu za grijeh, osim žrtve pomirnice za grijeh i redovite žrtve paljenice s njezinim prinosom i njihovim ljevanicama.
12. I petnćstoga dana sedmoga mjeseca trebate kod Svetišta održati svečani sastanak. Ne smijete tada raditi nikakva teškoga posla, nego morate u čast Gospodinu svetkovati blagdan od sedam dana.
13. Kao žrtvu paljenicu, što se predaje ognju za ugodan miris Gospodinu, morate prinijeti: trinćst mladih junaca, dva ovna i četrnćst jednogodišnjih janjaca. To smiju biti samo životinje bez mane.
14. Uz to kao njihov prinos bijelo brašno, što je s uljem umiješano, tri desetine za svakoga od trinćst junaca, dvije desetine za svakoga od ovnova
15. i po jednu desetinu za svakoga od četrnćst janjaca,
16. zatim jednoga jarca kao žrtvu za grijeh uz redovitu žrtvu paljenicu s njezinim prinosom i ljevanicom.
17. Drugi dan: dvanćst mladih junaca, dva ovna, četrnćst jednogodišnjih janjaca bez mane.
18. Uz to njihov prinos i ljevanice za junce, ovnove i janjce po njihovu broju, kako je propisano;\
19. zatim jednoga jarca kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s njezinim prinosom i potrebnim ljevanicama.
20. Treći dan: jedanćst mladih junaca, dva ovna, četrnćst jednogodišnjih janjaca, bez pogrješke,
21. uz to njihov prinos i ljevanice za junce, ovnove i janjce po njihovu broju, kako je propisano;\
22. zatim jednoga jarca kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s njenim prinosom i ljevanicom.
23. četvrti dan: deset mladih junaca, dva ovna, četrnćst jednogodišnjih janjaca bez pogrješke,
24. uz to njihov prinos i ljevanice za junce, ovnove i janjce po njihovu broju, kako je propisano;\
25. zatim jednoga jarca kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s njenim prinosom i ljevanicom.
26. Peti dan: devet mladih junaca, dva ovna, četrnćst jednogodišnjih janjaca bez mane,
27. uz to njihov prinos i ljevanice za junce, ovnove i janjce po njihovu broju, kako je propisano;\
28. zatim jednoga jarca kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s njezinim prinosom i ljevanicom.
29. Šesti dan: osam mladih junaca, dva ovna, četrnćst jednogodišnjih janjaca bez pogrješke,
30. uz to njihov prinos i ljevanice za junce, ovnove i janjce po njihovu broju, kako je propisano;\
31. zatim jednoga jarca kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s njezinim prinosom i ljevanicom.
32. Sedmi dan: sedam mladih junaca, dva ovna, četrnćst jednogodišnjih janjaca bez pogrješke;\
33. uz to njihov prinos i ljevanice za junce, ovnove i janjce po njihovu broju, kako je propisano;\
34. zatim jednoga jarca kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s njezinim prinosom i ljevanicom.
35. Osmi dan ćete opet održati svečani sastanak. Ne smijete tada raditi nikakva služinskog posla.
36. Kao žrtvu paljenicu, što se predaje ognju za ugodan miris Gospodinu, morate prinijeti: jednoga mladog junca, jednoga ovna, sedam jednogodišnjih janjaca bez mane,
37. uz to njihov prinos i ljevanice za junca, ovna i janjce po njihovu broju, kako je propisano;\
38. zatim jednoga jarca kao žrtvu za grijeh, osim redovite žrtve paljenice s njezinim prinosom i ljevanicom.
39. To morate prinijeti Gospodinu na svoje blagdane, osim onoga što ćete prinijeti po zavjetima ili kao dragovoljne darove za žrtve paljenice, prinose, ljevanice ili žrtve pomirnice.”

Brojeva 30:1-16
1. I dade Mojsije sinovima Izrćlovim naputke, točno kako mu je bio zapovjedio Gospodin.
2. Nato on reče plemenskim glavarima Izrćlaca: “Ovo zapovijeda Gospodin:
3. Ako koji čovjek učini zavjet ili se zakune, čim se obveže da će se od nečega suzdržati, onda neka ne prelomi svoje riječi, nego neka održi sve što je obećao!
4. Ako koja ženska osoba, koja neudana živi u kući svog oca, učini zavjet Gospodinu ili se obveže da će se od nečega suzdržati,
5. a njezin otac čuje za njezin zavjet ili kako se obvezala da će se od nečega suzdržati, i ako njezin otac šuti na to, onda će vrijediti svi njezini zavjeti, i svako obećanje na koje se obvezala zakonito je.
6. Ali ako joj njezin otac, čim za to čuje, zabrani, onda svi njezini zavjeti i obećanja na koje se obvezala ne vrijede, i Gospodin će joj oprostiti jer joj je njezin otac to zabranio.
7. Ako li se hoće udati, a ima još na sebi zavjet ili nepromišljeno obećanje, na koje se obvezala,
8. a njezin čovjek čuje za to, pa joj ne rekne ništa kad za to čuo je, onda vrijede njezini zavjeti, a obećanja na koja se obvezala zakonita su.
9. Ako li joj muž, čim za to čuje, to zabrani, onda on time ukida zavjet što je veže, te će joj nepromišljeno obećanje kojim se obvezala Gospodin oprostiti.
10. Zavjet udovice ili rastavljene žene, uopće svaka obveza što je uze na sebe, obvezna je za nju.
11. Ako li je koja ženska osoba, što već živi u kući svojega muža, učinila zavjet ili se zakletvom obvezala na kakvo obećanje,
12. a njezin muž čuje za to i šuti i ne brani joj, onda vrijede svi njezini zavjeti, a svako obećanje na koje se je obvezala zakonito je.
13. Ako li njezin muž, čim čuje za to, to proglasi nevaljanim, onda joj ne vrijedi ništa od onoga što je obećala, bio to zavjet ili obveza za kakvo obećanje. Budući da je to njezin muž proglasio nevaljanim, Gospodin će joj oprostiti.
14. Svaki zavjet i svaku zakletvu, što je obvezuje na kakvu pokoru, može njezin muž proglasiti valjanim ili nevaljanim.
15. Ako naime njezin muž od dana do dana šuti pred njom, onda on time čini valjanima sve njezine zavjete ili sve njezine obveze na kakvo obećanje. On ih je time učinio valjanima što je šutio pred njom kad je čuo za to.
16. Ako ih hoće ukiniti nakon što je već o tom dulje znao, onda on time obara na sebe njezinu krivnju.”

Psalmi 34:15-22
15. Kloni se zla i čini dobro! Traži mir i idi za njim!
16. Na pobožnima počiva Gospodnje oko, i uho njegovo čuje njihov vapaj.
17. Gospodnje lice je protiv zlikovaca, da istrijebi iz svijeta njihov spomen.
18. Pravednici zavape, Gospod ih čuje i izbavlja ih od svih njihovih nevolja.
19. Gospod je blizu onima koji su skršena srca, a slomljene duše spašava.
20. Pravednik ima mnogo muke, ali ga iz svih spašava Gospod.
21. čuva sve njegove kosti, nijedna mu se ne će slomiti.
22. Zlikovca ubija zloća, a tko mrzi pravednika, bit će kažnjen.

Izreka 11:30-31
30. Plod je pravednikov drvo života; mudri pridobiva srca. \
31. Ako se pravedniku plaća na zemlji, koliko prije bezbožniku i grješniku.

Marku 14:27-54
27. Tada im Isus reče: “Svi ćete se vi sablazniti zbog mene ove noći. Jer stoji pisano: Udarit ću pastira, onda će se razbježati ovce.
28. Ali poslije svojega uskrsnuća ići ću pred vama u Galileju.”
29. Petar mu odvrati: “Ako se i svi sablazne zbog tebe, ja ne ću.”
30. Isus mu odvrati: “Zaista kažem ti: Još noćas, prije nego pijetao dva puta zapjeva, tri puta ćeš me zatajiti.”
31. A on je još revnije uvjeravao: “I ako bih morao poći u smrt s tobom, ne ću te zatajiti.” Tako su tvrdili i svi drugi.
32. Dođoše u predio koji se zvao Getsemani. On reče svojim učenicima: “Sjedite ovdje, dok se pomolim!”
33. Samo uze sa sobom Petra, Jakova i Ivana. Tada poče drhtati i plašiti se.
34. Reče im: “Žalosna je moja duša do smrti. Ostanite ovdje i bdijte!”
35. Tada ode malo dalje, baci se na zemlju ničice i molio se da bi ga mimoišao ovaj čas, ako je moguće.
36. ”Aba, Oče”, reče, “tebi je sve moguće; uzmi ovaj kalež od mene! Ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš.”\
37. Tada dođe i nađe ih gdje spavaju. Reče Petru: “Šimune, ti spavaš? Zar nisi mogao bdjeti ni jednu uru?
38. Bdijte i molite se da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, ali je tijelo slabo.”
39. Udalji se po drugi put i pomoli se istim riječima.
40. Kad se vratio, nađe ih opet gdje spavaju. Oči su im bile otežale, i nisu znali što bi mu odgovorili.
41. Dođe po treći put i reče im: “Jednako spavate i počivate? Dosta. Došao je čas. Evo, Sin čovječji bit će predan u ruke grješnicima.
42. Ustanite, hajdemo! Evo, moj se izdajnik približio!”
43. Dok je još govorio, dođe već Juda, jedan od dvanćstorice, i s njim četa s mačevima i toljagama, po nalogu svećeničkih glavara, pismoznanaca i starješina.
44. A izdajnik je bio s njima ugovorio znak: “Koga poljubim, taj je. Uhvatite ga i odvedite ga oprezno!”
45. Kad dođe, odmah pristupi k Isusu, poljubi ga i reče: “Učitelju!”
46. A oni staviše ruke na njega i uhvatiše ga.
47. A jedan od onih što su stajali ondje potegnu mač, udari njim slugu velikoga svećenika i odsiječe mu uho.
48. Isus im reče: “Kao na razbojnika izašli ste s mačevima i toljagama da me uhvatite.
49. Svaki sam dan bio među vama u Hramu i učio, i niste me uhvatili. Ali neka se ispuni Pismo.”
50. Tada ga svi učenici ostaviše i pobjegoše.
51. A neki mladić, koji je na golu tijelu nosio samo platnenu haljinu, išao je za njim; i uhvatiše ga.\
52. A on ostavi platnenu haljinu i gol pobježe od njih.
53. Odvedoše Isusa k velikomu svećeniku. Tamo su se sabrali svi svećenički glavari, starješine i pismoznanci.
54. Petar je išao za njim izdaleka, do u dvorište velikoga svećenika. Ondje je sjedio sa slugama uz vatru i grijao se.