A A A A A

Brojeva 27:1-23
1. Jednoga dana pristupiše kćeri Selofhada, sina Hefera, sina Gileada, sina Makira, sina Manašejeva, iz obitelji Manašeja, koji je bio sin Josipa. Kćeri su se zvale Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.
2. One stadoše pred Mojsija i svećenika Eleazara i pred plemenske knezove i svu općinu na ulazu u Šator svjedočanstva i rekoše:
3. ”Naš je otac umro u pustinji. Ali nije bio u buni onih koji se digoše protiv Gospodina, u Korahovoj buni, nego je umro od svojega vlastitoga grijeha. A nije imao sinova.
4. Zar da sad izgine ime našeg oca iz njegove obitelji zato što nije imao sina? Daj nam baštinu među braćom našega oca!”
5. Tada iznese Mojsije njihovu parnicu pred Gospodina
6. i Gospodin dade Mojsiju ovu odluku:
7. ”Selofhadove su kćeri pravo govorile. Daj im bez oklijevanja baštinu među braćom njihova oca! Prenesi posjed njihova oca na njih!
8. A sinovima Izrćlovim daj ovu odredbu: Ako netko umre, a ne ostavi sina, onda prenesite njegovu baštinu na njegovu kćer!
9. Ako li nema kćeri, onda predajte njegovu baštinu njegovoj braći!
10. Ako li nema ni braće, onda podajte njegovu baštinu braći njegova oca!
11. Ako njegov otac nema braće, onda podajte njegovu baštinu njegovu najbližemu rođaku po krvi iz njegove obitelji, da je uzme u posjed! To neka vrijedi za sinove Izrćlove kao zakon, kako zapovjedi Gospodin Mojsiju!”
12. Jednoga dana zapovjedi Gospodin Mojsiju: “Uziđi na goru Abarim i pogledaj zemlju koju sam dao sinovima Izrćlovim!
13. Kad je pogledaš, bit ćeš i ti pridružen svojim zemljacima, kao što je prije bio uzet k njima tvoj brat Aron.
14. Jer u pustinji Sinu, kad se pobunila općina, vi ne poslušaste moje zapovijedi, da me pred njima proslavite čudom vode.” To je voda Meriba u pustinji Sinu.
15. I Mojsije zamoli Gospodina:
16. ”Go-spodin, Bog svega životnog daha u svakom tijelu, neka postavi nad općinom čovjeka
17. koji će pred njima odlaziti i dolaziti, koji će ih izvoditi i uvoditi, da Gospodnja općina ne bude kao ovce koje nemaju pastira.”
18. Gospodin odgovori Mojsiju: “Uzmi k sebi Jošuu, Nunova sina, čovjeka u kojem je duh! Stavi ruku svoju na nj,
19. predstavi ga svećeniku Eleazaru i svoj općini, i postavi ga pred njihovim očima u njegovu službu!
20. Podaj mu jedan dio svojih službenih povlastica, da mu bude poslušna sva općina sinova Izrćlovih!
21. Ali on će biti podložan svećeniku Eleazaru u tom da ovaj mora pitati za njega Urim pred Gospodinom. Samo po njegovu naputku on će sa svim Izrćlovim sinovima i sa svom narodnom općinom izlaziti u boj i po njegovu se naputku opet vraćati.”
22. Mojsije učini kako mu je Gospodin bio zapovjedio. Uze Jošuu i predstavi ga svećeniku Eleazaru i svoj općini,
23. stavi svoje ruke na nj i postavi ga u njegovu službu, kako je bio Gospodin zapovjedio preko Mojsija.

Brojeva 28:1-31
1. Gospodin zapovjedi Mojsiju:
2. ”Daj sinovima Izrćlovim ove odredbe: Prinosite mi savjesno u određeno vrijeme moje prinose, moje jelo, žrtve paljenice za ugodan miris meni!
3. Reci im: Ovo je žrtva paljenica, koju ćete prinositi Gospodinu: svaki dan dva jednogodišnja janjeta bez pogrješke, kao redovitu žrtvu paljenicu.
4. Jedno janje neka se priredi ujutro, drugo navečer;\
5. uz to kao prinos desetinu efe bijeloga brašna, što je umiješano s četvrtinom hina ulja od stučenih maslina!
6. To je redovita žrtva paljenica, koja je bila već na Sinaju prinesena kao žrtva paljenica za ugodan miris Gospodinu!
7. Kao ljevanica neka dođe na svako janje četvrt hina! Izlij ljevanicu vina Gospodinu u Svetištu!
8. Drugo janje priredi navečer! Prinesi ga s prinosom ujutro i s ljevanicom svojom kao žrtvu paljenicu za ugodan miris Gospodinu!
9. U subotu moraju se prinijeti dva jednogodišnja janjeta bez pogrješke i dvije desetine s uljem umiješana bijeloga brašna kao prinos sa svojom ljevanicom.
10. To je subotnja žrtva paljenica, što se mora prinijeti svake subote uz redovitu žrtvu paljenicu i ljevanicu.
11. Prvoga dana mjeseca morate prinijeti Gospodinu kao žrtvu paljenicu: dva mlada junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih janjaca brz pogrješke;\
12. za svakoga junca tri desetine s uljem umiješana bijeloga brašna kao prinos, i za ovna dvije desetine s uljem umiješana bijeloga brašna kao prinos,
13. te za svako janje desetinu s uljem umiješana bijeloga brašna kao prinos. To je žrtva paljenica puna ugodnoga mirisa, ognjena žrtva Gospodinu.
14. Naljevi neka budu: pola hina na svakoga junca, trećina hina na ovna i četvrt hina na janje. To je žrtva paljenica o mlađaku, što će se prinositi svakoga mlađak u godini, mjesec za mjesecom.
15. Osim toga, uz redovitu žrtvu paljenicu i njezinu ljevanicu, još će se prinijeti Gospodinu jedan jarac kao žrtva za grijeh.
16. četrnćstoga dana prvoga mjeseca jest Pasha u čast Gospodinu.
17. Petnćstoga dana toga mjeseca jest blagdan. Sedam dana će se jesti beskvasni kruh.
18. Prvoga dana neka je uz Svetište svečani sastanak! Tada ne smijete raditi nikakva služinskog posla.
19. Prinesite Gospodinu kao žrtvu paljenicu, što izgori u ognju, dva mlada junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih janjaca, koji ne smiju imati pogrješke;\
20. uz to kao njihov prinos bijelo brašno, umiješano s uljem! Tri desetine ćete uzeti za junca i dvije desetine za ovna.
21. Po jednu desetinu ćete upotrijebiti za svakoga od sedam janjaca.
22. Uz to dolazi jedan jarac kao žrtva za grijeh, da vam pribavi pomirenje.
23. Prinesite sve to uz jutarnju žrtvu paljenicu, koja je redovita žrtva paljenica!
24. Te žrtve ćete prinositi sedam dana, dan za danom, kao jelo žrtve paljenice za ugodan miris Gospodinu. Treba ih prirediti uz redovitu žrtvu paljenicu i ljevanicu.
25. Sedmoga dana ćete opet održati svečani sastanak uz Svetište. Tada ne smijete raditi nikakva teškog posla.
26. I na dan prvina, kad prinosite Gospodinu prinos od novoga žita, na blagdan tjedana, održite svečani sastanak uz Svetište! Tada ne smijete raditi nikakva služinskog posla.
27. Kao žrtvu paljenicu za ugodan miris Gospodinu prinijet ćete dva mlada junca, jednoga ovna i sedam jednogodišnjih janjaca;\
28. uz to kao njihov prinos bijelo brašno, što je s uljem umiješano, tri desetine za svakoga junca, dvije desetine za ovna
29. i desetinu za svakoga od sedam janjaca,
30. zatim jednoga jarca, da vam pribavi pomirenje.
31. Prinesite sve to uz redovitu žrtvu paljenicu i njezin prinos, a bez pogrješke moraju biti životinje, i uz njihove ljevanice.

Psalmi 34:8-14
8. Anđeo Gospodnji stoji oko onih koji ga se boje i izbavlja ih.
9. Kušajte i vidite kako je dobar Gospod! Blago čovjeku koji se uzda u njega!
10. Vi sveti njegovi, bojte se Gospoda, jer ne trpe oskudice koji se boje.
11. Lavići osjete oskudicu i gladuju, a tko traži Gospoda ima svako dobro.
12. Dođite, djeco, poslušajte me, naučit ću vas strahu Gospodnjemu!
13. Tko je taj čovjek koji ljubi život, koji želi dane da okusi sreću?
14. Svoj jezik čuvaj od zla, a usta od prijevarna govora:

Izreka 11:29-29
29. Tko zapušta svoju kuću, žanje vjetar; luđak će služiti mudromu. \

Marku 14:1-26
1. Poslije dva dana bio je Vazam, blagdan beskvasnih kruhova. Tada su tražili svećenički glavari i pismoznanci priliku da ga na prijevaru uhvate i ubiju.
2. Ali rekoše: “Samo ne na blagdan! Inače će se pobuniti narod.”
3. Kad je on boravio u Betaniji u kući Šimuna Gubavca i bio za stolom, dođe žena s alabastrenom posudom punom dragocjenoga čistog nardova ulja. Ona razbi alabastrenu posudu i izli ulje na njegovu glavu.
4. Na to se neki razljutiše i rekoše jedan drugome: “čemu to rasipanje pomasti?
5. Mogla se ta pomast prodati za više od trista denara i novac dati siromasima.” I mrmljali su na nju.
6. A Isus reče: “Ostavite je! Zašto je žalostite? Ona učini dobro djelo na meni.
7. Jer siromaha imate svagda među sobom i možete im dobro činiti kad god hoćete; a mene nemate svagda.\
8. Ona je učinila što je mogla; ona pomaza unaprijed moje tijelo za ukop.\
9. Zaista kažem vam: Svuda po svemu svijetu, gdje se bude propovijedalo evanđelje, kazat će se, njoj na spomen, što je ona učinila.”
10. Tada ode Juda Iškariotski, jedan od dvanćstorice, k svećeničkim glavarima da im ga izda.
11. Oni se obradovaše kad to čuše i obećaše mu dati novaca. Sad je tražio zgodu da ga izda.
12. U prvi dan beskvasnih kruhova, kad se običavalo klati vazmeno janje, upitaše ga njegovi učenici: “Kamo da idemo i pripravimo za te vazmeno janje?”
13. Tada posla dvojicu svojih učenika i naloži im: “Idite u grad! Tamo će vas sresti čovjek s krčagom. Idite za njim;\
14. i gdje uđe, kažite gospodaru one kuće: Učitelj pita: Gdje je dvorana u kojoj mogu slaviti Vazam sa svojim učenicima?
15. On će vam pokazati veliku gornju prostoriju opremljenu za gozbu. Ondje nam pripravite!”
16. Učenici odoše u grad i nađoše kao što im je bio Isus kazao i pripraviše Vazam.
17. Kad bi večer, dođe s dvanćstoricom.
18. Kad su bili za stolom i jeli, Isus reče: “Zaista kažem vam: Jedan od vas, koji jede sa mnom, izdat će me.”
19. Ožalošćeni, pitali su ga jedan za drugim: “Da nisam ja?”
20. On im odvrati: “Jedan je od vas dvanćstorice, jedan koji umače sa mnom u zdjelu.
21. Sin čovječji ide, istina, kao što je za njega pisano; ali teško čovjeku koji izda Sina čovječjega! Bolje bi bilo tomu čovjeku da se nije rodio.” \
22. Dok su blagovali, uze Isus kruh, izreče blagoslov, razlomi kruh, dade im ga i reče: “Uzmite, ovo je moje tijelo.”
23. Tada uze kalež, zahvali i dade im ga, i pili su svi iz njega.
24. Pritom im reče: “Ovo je moja krv, krv saveza koja se prolijeva za mnoge.
25. Zaista kažem vam: Više ne ću piti od ovoga trsova roda do onog dana kad ga budem pio posve novoga u Božjem kraljevstvu.”
26. Tada otpjevaše hvalospjev i izađoše na Maslinsku goru.