A A A A A

Brojeva 25:1-18
1. Kad su se Izrćlci bili nastanili u Šitimu, stade narod činiti preljub s moapskim kćerima.
2. One su pozivale narod na žrtve svojim bogovima. Narod bi sudjelovao na njihovim žrtvenim gozbama i klanjao se njihovim bogovima.
3. Izrćlci su služili Baalu peorskom. I raspali se Gospodnji gnjev na Izrćla.
4. Gospodin zapovjedi Mojsiju: “Uzmi sve koji zavedoše narod i objesi ih Gospodinu prema suncu, da se prestane Gospodin gnjeviti na Izrćla!”
5. Tada zapovjedi Mojsije glavarima Izrćlaca: “Svaki neka ubije one od svojih ljudi koji su služili Baalu peorskom!”
6. A tad upravo dođe jedan Izrćlac i dovede k svojim zemljacima jednu Midjanku na oči Mojsiju i cijeloj općini Izrćlaca, koji su plakali na ulazu u Šator svjedočanstva.
7. Kad to vidje Pinhas, sin Eleazara, sina velikog svećenika Arona, ostavi općinu, uze koplje u ruku,
8. uđe za Izrćlcem unutra u Šator i probode oboje, Izrćlca i ženu, nju kroz trbuh. Tada prestade pomor među Izrćlcima.
9. Broj onih koji izginuše od pomora bio je dvadeset i četiri tisuće.
10. Nato priopći Gospodin Mojsiju ovo:
11. ”Pinhas, sin Eleazara, sina velikog svećenika Arona, odvrati moj gnjev od Izrćlaca time što je pun revnosti ustao među njima za moju čast. Zato ja u svom gnjevu ne uništih posve Izrćlce.
12. Pa mu kaži: Sklapam s njim savez mira.
13. Njemu i njegovim potomcima neka bude u vječna vremena svečano obećano svećeništvo za nagradu, što je pun revnosti ustao za svojega Boga i pribavio pomirenje Izrćlcima!”
14. Ime Izrćlcu koji je bio ubijen zajedno s Midjankom bilo je Zimri, bio je sin Salua, koji je bio glavar jednoj družini plemena Šimunova,
15. a ubijena Midjanka zvala se Kozbi, bila je kći Sura; on je bio glavar jednoj midjanskoj družini. \
16. Nato zapovjedi Gospodin Mojsiju:
17. ”Borite se protiv Midjanaca i bijte ih!
18. Jer se oni oboriše na vas prijevarama, što ih učiniše u slučaju Peora i midjanske kneževske kćeri Kozbi, njihove zemljakinje, koja bi ubijena onda kad nastade pomor zbog Peora.”

Brojeva 26:1-65
1. Poslije pomora zapovjedi Gospodin Mojsiju i Eleazaru, sinu svećenika Arona:
2. ”Izbrojite svu općinu sinova Izrćlovih, od dvadeset godina naviše, pleme po pleme, sve koji su u Izrćlu sposobni za vojnu službu!”
3. Tada ih izbroje Mojsije i svećenik Eleazar na moapskim poljanama na Jordanu, prema Jerihonu,
4. od dvadeset godina i više, kako je bio Gospodin zapovjedio Mojsiju.
5. Sinovi Izrćlovi, koji iziđoše iz egipatske zemlje, bili su: Ruben, Izrćlov prvorođenac. Sinovi Rubenovi bili su: Henok, od kojega proizlazi rod Henokovaca. Od Palua proizlazi rod Paluovaca,
6. od Hesrona rod Hesronovaca, od Karmina rod Karmijevaca.
7. To su obitelji Rubenovaca. Broj njihovih izbrojenih ljudi bio je četrdeset i tri tisuće i sedam stotina i trideset.
8. Sin Paluov bio je Eliab,
9. a Eliabovi su sinovi bili: Nemuel, Datan i Abiron. Taj Datan i Abiron jesu poslanici općine, koji se digoše protiv Mojsija i Arona u Korahovoj buni, kad se pobuniše protiv Gospodina.
10. Zemlja otvori svoja usta i proždre njih i Koreja, a buna završi kad oganj spali dvjesta i pedeset ljudi, tako da postadoše strahovit primjer.
11. A sinovi Korahovi ne pogiboše.
12. Sinovi Šimunovi po obiteljima bili su ovi: od Nemuela proizlazi rod Nemuelovaca, od Jamina rod Jaminovaca, od Jakina rod Jakinovaca,
13. od Zeraha rod Zerahovaca, od Šaula rod Šaulovaca.
14. To su obitelji Šimunovaca, dvadeset i dvije tisuće i dvije stotine.
15. Sinovi Gadovi po svojim obiteljima bili su: od Sefona proizlazi rod Sefonovaca, od Hagija rod Hagijevaca, od Šunija rod Šunijevaca,
16. od Oznija rod Oznijevaca, od Erija rod Erijevaca,
17. od Aroda rod Arodovaca, od Arelija rod Arelijevaca.
18. To su obitelji sinova Gadovih s četrdeset tisuća i pet stotina izbrojenih.
19. Sinovi Judini bili su Er i Onan. Er i Onan umriješe u kanaanskoj zemlji.
20. Sinovi Judini po svojim obiteljima bili su: od Šele proizlazi rod Šelinaca, od Peresa rod Peresovaca od Zeraha rod Zerahovaca.
21. Sinovi Peresa bili su: od Hesrona proizlazi rod Hesronovaca, od Hamula rod Hamulovaca.
22. To su Judine obitelji sa sedamdeset i šest tisuća i pet stotina izbrojenih.
23. Sinovi Jisakarovi po svojim obiteljima bili su: od Tole proizlazi rod Tolinaca, od Puve rod Puvinaca.
24. Od Jašuba proizlazi rod Jašubovaca, od Šimrona rod Šimronovaca.
25. To su Jisakarove obitelji sa šezdeset i četiri tisuća i tri stotine izbrojenih.
26. Sinovi Zebulunovi po svojim obiteljima bili su: od Sereda proizlazi rod Seredovaca, od Elona rod Elonovaca, od Jahleela rod Jahleelovaca.
27. To su obitelji Zebulunovaca sa šezdeset tisuća i pet stotina izbrojenih.
28. Sinovi Josipovi po svojim obiteljima bili su Manaše i Efrajim.
29. Sinovi Manašejevi bili su: od Makira proizlazi rod Makirovaca. Makir je bio Gileadov otac; od Gileada proizlazi rod Gileadovaca.\
30. Sinovi Gileadovi bili su: od Jezera proizlazi rod Jezerovaca, od Heleka rod Helekovaca.
31. Od Asriela rod Asrielovaca, od Šekema rod Šekemovaca,
32. od Šemide rod Šemidinovaca, od Hefera rod Heferovaca.
33. Selofhad, Heferov sin, nije imao sinova, nego samo kćeri. Selofhadove kćeri zvale su se: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.
34. To su Manašeove obitelji s pedeset i dvije tisuće i sedam stotina izbrojenih.
35. Sinovi Efrajimovi po svojim obiteljima bili su: od Šutelaha proizlazi rod Šutelahovaca, od Bekera rod Bekerovaca, od Tahana rod Tahanovaca.
36. Sinovi Šutelahovi bili su: od Erana proizlazi rod Eranovaca.
37. To su obitelji Efrajimovaca s trideset i dvije tisuće i pet stotina izbrojenih. To su Josipovi sinovi po svojim obiteljima.
38. Sinovi Benjaminovi po svojim obiteljima bili su: od Bele proizlazi rod Belinaca, od Ašbela rod Ašbelovaca, od Ahirama rod Ahiramovaca,
39. od Šefufama rod Šefufamovaca, od Hufama rod Hufamovaca.
40. Sinovi Belini bili su Ard i Naaman. Od Arda proizlazi rod Ardovaca, od Naamana rod Naamanovaca.
41. To su bili sinovi Benjaminovi po svojim obiteljima, i to četrdeset i pet tisuća i šest stotina izbrojenih.
42. Sinovi Danovi po svojim obiteljima bili su: od Šuhama proizlazi rod Šuhamovaca. To su Danovi rodovi po svojim obiteljima.
43. Sve obitelji Šuhamovaca sa šezdeset i četiri tisuće i četiri stotine izbrojenih.
44. Sinovi Ašerovi po svojim obiteljima bili su: od Jimna proizlazi roj Jimninaca, od Jišvija rod Jišvijaca, od Berije rod Berijevaca.
45. Od sinova Berijinih proizlaze: od Hebera rod Heberovaca, od Malkiela rod Malkielovaca.
46. Kći Ašerova zvala se Serah.
47. To su obitelji Ašerovih sinova s pedeset i tri tisuće i četiri stotine izbrojenih.
48. Sinovi Naftalijevi po svojim obiteljima bili su: od Jahseela proizlazi rod Jahseelovaca, od Gunija rod Gunijevaca,
49. od Jesera rod Jeserovaca, od Šilema rod Šilemovaca.
50. To su obitelji Naftalijevih sinova po svojim obiteljima, i to četrdeset i pet tisuća i četiri stotine izbrojenih.
51. To su sinovi Izrćlovi: šest stotina i jedna tisuća i sedam stotina i trideset izbrojenih.
52. Nato dâ Gospodin Mojsiju ovu naredbu:
53. ”Neka se tima podijeli zemlja u baštinu prema broju imena!
54. Onima koji su mnogobrojni, podaj veću baštinu; onima koji su manji, podijeli manju baštinu. Svakomu neka se da njegova baština prema broju njegovih izbrojenih!\
55. Ipak neka se zemlja razdijeli ždrijebom! Po imenu svojih očinskih plemena neka je dobiju u posjed!
56. Ždrijebom neka se razdijeli baština među one koji su mnogobrojni, i one koji su manji!”
57. Ovo su leviti izbrojeni po svojim obiteljima. Od Geršona proizlazi rod Geršonovaca, od Kehata rod Kehatovaca, od Merarija Merarijevci.
58. Ovo su rodovi Levijeve obitelji: rod Libnijevaca, rod Hebronovaca, rod Mahlijevaca, rod Mušijevaca i rod Korahovaca. Kehat je rodio Amrama.
59. Žena Amramova zvala se Jokebeda, Levijeva kći, koja se Leviju rodila u Egiptu. Ona rodi Amramu Arona i Mojsija, i njihovu sestru Mirjam.
60. Aronu se rodiše Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
61. Nadab i Abihu umriješe kad prinesoše nedopuštenu žrtvu paljenicu pred Gospodinom.
62. Broj njihovih izbrojenih bio je svega dvadeset i tri tisuće muških osoba od jednoga mjeseca naviše. Oni naime nisu bili brojani s ostalim sinovima Izrćlovim, jer njima nije bila dana baština među sinovima Izrćlovim.
63. To su izbrojeni od Mojsija i svećenika Eleazara. Oni izbrojiše sinove Izrćlove na moapskim poljanama na Jordanu, prema Jerihonu.
64. Među njima nije bio više nijedan od onih koje su bili izbrojili Mojsije i svećenik Aron, kad brojaše Izrćlove sinove u sinajskoj pustinji.
65. Gospodin im je bio navijestio da će pomrijeti u pustinji. Nijedan od njih ne ostade osim Kaleba, Jehonova sina, i Jozue, Nunova sina.

Psalmi 34:1-7
1. Davidov. Kada se David pred Abimelekom napravi lud i kad ode nakon što ga je ovaj protjerao.
2. Blagoslivljat ću Gospoda u svako doba, nek mi je svagda njegova hvala u ustima!
3. Nek se diči Gospodom moja duša, neka čuju siromasi i nek se raduju!
4. Veličajte Gospoda sa mnom, uzvisujmo njegovo ime zajedno!
5. Tražio sam Gospoda i on me usliši, izbavi me od svih mojih tjeskoba.
6. Gledajte u njega i veselite se, lice se vaše ne će zastidjeti.
7. Taj je siromah povikao i Gospod ga je čuo, spasio ga je iz svih njegovih nevolja.

Izreka 11:28-28
28. Tko se uzda u svoje bogatstvo, propada; a pravednici uspijevaju kao zelene grane. \

Marku 13:21-37
21. Ako vam tada tko rekne: Ovdje je Mesija! Ondje je on!? ne vjerujte!
22. Jer će ustati lažni mesije i lažni proroci i činit će znake i čudesa da zavedu, ako je moguće, i izabrane.
23. Budite dakle na oprezu! Eto, sve vam kazah unaprijed.
24. U dane poslije te nevolje sunce će pomrčati i mjesec svoju svjetlost izgubiti,
25. zvijezde će padati s neba i sile će se nebeske pokrenuti.
26. Tada će se vidjeti gdje dolazi Sin čovječji na oblacima, s velikom moći i slavom.
27. On će poslati svoje anđele i sabrat će svoje izabrane od četiri vjetra, od kraja zemlje do kraja neba.
28. Od smokve naučite prispodobu: Kad njezine grane postanu sočne i potjeraju lišće, onda znate da je ljeto blizu.
29. Tako i vi, kad vidite da ovo nastaje, znajte da je pred vratima.
30. Zaista, kažem vam: Ovaj naraštaj ne će proći, dok se sve to ne dogodi.
31. Nebo i zemlja će proći, ali moje riječi ne će proći.
32. A onaj dan i onaj čas ne zna nitko, ni anđeli na nebu ni Sin, nego samo Otac.
33. Pazite, bdijte i molite se; jer ne znate kad će nastupiti vrijeme.\
34. Ono je kao čovjek koji polazi na put. Kad ostavlja svoju kuću, predaje svojim slugama kućanstvo, svakomu određuje njegov posao; vrataru naloži da bude budan.\
35. Budite dakle budni! Jer ne znate kad dolazi gospodar kuće, da li uvečer ili o ponoći ili u zoru ili ujutro.
36. Mogao bi doći iznenada i naći vas gdje spavate.
37. Što kažem vama, kažem svima: Budite budni!”