A A A A A

Brojeva 23:1-30
1. Tada reče Bileam Balaku: “Načini mi ovdje sedam žrtvenika i pripravi mi ovdje sedam junaca i sedam ovnova!”
2. Balak učini kako je bio zahtijevao Bileam, i Balak žrtvova s Bileamom na svakom žrtveniku po jednoga junca i jednoga ovna.
3. Nato reče Bileam Balaku: “Stoj kod svoje žrtve paljenice! Ja idem. Možda mi se javi Gospodin. Što mi pokaže, kazat ću ti.” I on ode na samotno mjesto.
4. I Bog se pokaza Bileamu. Ovaj mu reče: “Sedam sam žrtvenika spremio i na svakom sam žrtveniku prinio po jednoga junca i ovna.”
5. Tada Gospodin stavi riječi u usta Bileamu i zapovjedi mu: “Vrati se k Balaku i tako mu reci!”
6. I vrati se k njemu. On je još stajao sa svim moapskim knezovima kod svoje žrtve paljenice.
7. Tada on izreče ovu riječ: “Iz Arama dovede me ovamo Balak, moapski kralj, s istočnih gora: Dođi, prokuni mi Jakova. Dođi, naruži Izrćla!
8. Kako da kunem koga Bog ne kune? Kako da ružim koga Gospodin ne ruži?
9. Vidim ga s visoke stijene, s visina ga gledam: Eno naroda! Samotan prebiva za se. Ne računa se među narode.
10. Tko da izbroji Jakova? Mnogobrojan je kao prah! Tko da izmjeri samo četvrtinu Izrćla. Htio bih umrijeti smrću pravednika. Moj kraj neka bude kao njihov!”
11. A Balak poviknu Bileamu: “Što mi to činiš? Dozvah te da prokuneš moje neprijatelje. A ti ih upravo blagoslovi.”
12. A on odvrati: “Zar ne moram savjesno objaviti ono što mi Gospodin stavlja u usta?”
13. I Balak ga zamoli: “Dođi sa mnom na drugo mjesto, odakle ga možeš posve vidjeti! Sada samo vidiš krajnji dio. Ne možeš ga svega vidjeti. Otamo mi ga tada prokuni!”
14. Nato ga uze sa sobom na Sede Sofim na vrhuncu Pisge, načini tamo sedam žrtvenika i žrtvova na svakom žrtveniku po jednoga junca i ovna.
15. Tada Bileam reče Balaku: “Stoj tu kod svoje žrtve paljenice! Ja idem po objavu.”
16. I Gospodin se javi Bileamu, i stavi mu riječi u usta, i zapovjedi mu: “Vrati se k Balaku i tako mu reci!”
17. Kad dođe k njemu, on je još stajao sa svim moapskim knezovima kod svoje žrtve paljenice. Balak ga upita: “Što veli Gospodin?”
18. Tada on izreče ovu riječ: “Ustani, Balače! Poslušaj! Nagni mi svoje uho, Siporov sine!
19. Nije Bog kao čovjek da laže, nije kao sin čovječji da se kaje! Zar da rekne i da ne učini? Zar da obeća i ne izvrši?
20. Eto, određen sam da blagoslovim: On je blagoslovio! Ja to ne mogu poreći.
21. Ne vidi se nesreća u Jakovu. Ne vidi se nevolja u Izrćlu. Uz njega je Gospodin, koji je njegov Bog, ori se kod njega slava kraljeva.
22. Bog, koji ga izvede iz Egipta, njemu je kao rog divljih volova.
23. Jest, kod Jakova nema vračanja, nema kod Izrćla zaklinjanja! U pravo se vrijeme objavilo Jakovu i Izrćlu što Bog hoće da učini.
24. Eto naroda! Kao lavica ustaje, kao lav se diže. I ne će leći prije neg pojede plijen i popije krv pobijenih.”
25. Tada Balak viknu Bileamu: “Kad ga ne možeš prokleti, barem ga ne blagoslivljaj!”
26. A Bileam odvrati Balaku: “Ne rekoh li ti: Sve što zapovjedi Gospodin, činit ću?”
27. Nato Balak reče Bileamu: “Dođi, uzet ću te sa sobom na drugo mjesto! Možda htjedne Bog da mi ga otamo prokuneš.”
28. I uze Balak sa sobom Bileama na vrhunac Peora, što se diže nad pustinjom.
29. Tamo Bileam reče Balaku: “Načini mi ovdje sedam žrtvenika i pripremi mi sedam junaca i sedam ovnova!”
30. Balak učini kako je bio zatražio Bileam, i žrtvova na svakom žrtveniku po jednoga junca i ovna.

Brojeva 24:1-25
1. Kad Bileam vidje da je Božja volja da blagoslivlja Izrćla, ne htjede više ići kao prije po objave. On okrene svoje lice prema pustinji.
2. I kad pogleda Bileam i vidje kako se Izrćl utaborio po svojim plemenima, dođe na nj duh Božji
3. i on izreče ovu riječ: “Govori Bileam, sin Beorov, govori čovjek otvorenih očiju.
4. Tako govori koji sluša božansko šaptanje, koji gleda lice Svemogućega, koji je zadubljen u sebe, ali je otvorena pogleda:
5. Kako su lijepi tvoji šatori, Jakove, i tvoji stanovi, Izrćle!
6. Kao doline potoka pružili se, kao vrtovi kraj rijeka, kao hrastovi od Gospodina zasađeni, kao cedrovi uz vodu.
7. Voda teče iz njegovih bedara, sjeme je njegovo obilno navlaženo. Njegov se kralj podiže s vrh Agaga, visoko raste njegovo kraljevstvo.
8. Bog, koji ga je izveo iz Egipta, njemu je kao rog divljih volova. Proždre narode koji su mu neprijatelji, zdrobi njihove kosti, lomi njihova leđa.
9. Kao lav legne na počinak, i kao lavica; njega podražiti, tko da se usudi? Blagoslovljen tko te blagoslivlje! Proklet tko te proklinje!” \
10. Tada se razgnjevi Balak na Bileama. Pljesnu rukama i poviknu Balak Bileamu: “Dozvah te da prokuneš moje neprijatelje, a ti ih, eto, već tri puta blagoslovi.
11. Sad samo brzo odlazi kući! Mislio sam te bogato darivati, a, eto, Gospodin ti ne dade dara.”
12. A Bileam odvrati Balaku: “Nisam li tvojim poslanicima, što si ih poslao k meni, rekao:
13. Da mi dade Balak svoju palaču punu srebra i zlata, ne bih mogao prekršiti zapovijedi Gospodnje i bilo što, dobro ili zlo, učiniti sam od sebe. Samo što mi Gospodin kaže, ono smijem kazati.
14. I jer se sad vraćam svom narodu, dođi da ti kažem što će taj narod na kraju učiniti tvom narodu!”
15. Tada izreče ovu riječ: “Govori Bileam, sin Beorov, govori čovjek kojemu se otvoriše oči.
16. Tako govori koji sluša božansko šaptanje, koji zna misli Svevišnjega, koji gleda lice Svesilnoga, koji je zadubljen u sebe, ali je otvorena pogleda.
17. Vidim ga, ali ne sad, gledam ga, ali ne izbliza: zvijezda izlazi iz Jakova, žezlo se diže iz Izrćla. Razbit će sljepoočnice Moabova rebra, uništit će svekolike Šetove sinove.
18. Edoma će osvojiti. Seir, njegov neprijatelj, bit će u njegovoj vlasti. Izrćl će rasti u snazi.
19. Iz Jakova će doći vladar, uništit će ostatak iz gradova.”
20. I kad vidje Amalečane, izreče ovu riječ: “Prvak među narodima bio je Amalek, a kraj je njegov propast.”
21. Kad ugleda Kenijce, izreče ovu riječ: “Tvrd je tvoj stolac, gnijezdo je tvoje savijeno na stijeni.
22. Ali će biti uništen Kajin. Kako još dugo? Tada će te Ašur odvesti u ropstvo.”
23. Tad izreče još jednu riječ: “Jao! Tko će ostati živ kad to Bog učini?
24. Iz Kitima dolaze lađe ovamo, pritišću Ašura, pritišću Hebera, ali će same propasti!”
25. Tada se diže Bileam i vrati se svojoj kući. I Balak ode svojim putem.

Psalmi 33:18-22
18. Gle, Gospodnje oko počiva na svojim štovateljima, nad onima koji se ufaju u njegovu milost,
19. da im duše izbavi od smrti, da ih uzdrži u životu u vrijeme gladi!
20. Naša duša čeka Gospoda: on nam je pomoćnik i zaštitnik!
21. Jer se naše srce veseli u njemu, mi se uzdamo u njegovo sveto ime.
22. Nek bude, Gospode, nad nama tvoja milost kao što se uzdamo u tebe!

Izreka 11:27-27
27. Tko traži dobro, dobiva milost; tko traži zlo, ono ga snađe. \

Marku 13:1-20
1. Kad je izlazio iz Hrama, reče mu jedan od njegovih učenika: “Učitelju, gle ovo silno kamenje, ove silne građevine!”
2. Isus mu odvrati: “Vidiš li te sjajne građevine? Ni kamen na kamenu ne će ovdje ostati; sve će biti razoreno.”\
3. Kad je onda sjedio na Maslinskoj gori nasuprot Hramu, upitaše ga nasamo Petar, Jakov, Ivan i Andrija:
4. ”Kaži nam kad će se to dogoditi i koji je znak kad će se to sve ispuniti?”
5. Isus im odgovori: “Pazite da vas tko ne zavede!
6. Jer će mnogi doći u moje ime i reći: Ja sam. I mnoge će zavesti.
7. Kad čujete za ratove i glasove o ratovima, nemojte se uznemiriti! To mora doći, ali tada još nije svršetak.
8. Jer će se podići narod protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. Bit će potresi na sve strane i glad. Ali to je tek početak jadima.
9. čuvajte se! Predavat će vas zbog mene na sudove, bičevat će vas u sinagogama i vodit će vas pred namjesnike i kraljeve da svjedočite pred njima.
10. Svim narodima mora se najprije navijestiti evanđelje.
11. Kad vas onda povedu i stave pred sud, ne brinite se što ćete govoriti; nego recite što vam se dade u onaj čas! Jer niste vi koji govorite, nego Duh Sveti.\
12. Brat će svojega brata, otac će svojega sina predati na smrt. Djeca će ustati na svoje roditelje i usmrtit će ih.
13. Zbog mojega imena svi će vas mrziti. Ali tko ustraje do kraja, spasit će se.
14. Kad vidite grozu opustošenja tamo gdje ne bi smjela biti? tko čita neka razumije!? onda neka ljudi iz Judeje bježe u gore!
15. Tko je na krovu, neka ne silazi i neka ne ulazi da uzme što sa sobom iz kuće!
16. Tko je u polju, neka se ne vraća da uzme svoju haljinu!
17. Teško trudnicama i dojiljama u one dane!
18. Molite se da se to ne dogodi zimi!
19. U one dane bit će nevolje kakve nije bilo od početka svijeta što ga je Bog stvorio dosad, niti će je ikad biti.
20. Kad Gospodin ne bi skratio one dane, ne bi se spasio nijedan čovjek. Ali zbog izabranih koje je odabrao, skratio je one dane.